ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 11
2 18.18
5 45.45
0 0.00
3 27.27
1 9.09
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลำพาด 52
5 9.62
2 3.85
34 65.38
3 5.77
8 15.38
0 0.00
52 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 91
11 12.09
10 10.99
50 54.95
12 13.19
8 8.79
0 0.00
91 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 85
3 3.53
0 0.00
81 95.29
0 0.00
1 1.18
0 0.00
85 100.00%
5  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 45
11 24.44
11 24.44
9 20.00
8 17.78
5 11.11
1 2.22
44 97.78%
6  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 197
24 12.18
21 10.66
33 16.75
45 22.84
54 27.41
20 10.15
177 89.85%
7  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 88
9 10.23
23 26.14
26 29.55
10 11.36
11 12.50
9 10.23
79 89.77%
8  โรงเรียนบ้านวังปลา 20
5 25.00
3 15.00
3 15.00
3 15.00
2 10.00
4 20.00
16 80.00%
9  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 34
7 20.59
5 14.71
5 14.71
5 14.71
1 2.94
11 32.35
23 67.65%
10  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 137
80 58.39
0 0.00
9 6.57
0 0.00
2 1.46
46 33.58
91 66.42%
11  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 156
42 26.92
17 10.90
20 12.82
12 7.69
7 4.49
58 37.18
98 62.82%
12  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 43
7 16.28
10 23.26
5 11.63
3 6.98
2 4.65
16 37.21
27 62.79%
13  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 229
21 9.17
7 3.06
25 10.92
49 21.40
40 17.47
87 37.99
142 62.01%
14  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 83
18 21.69
0 0.00
11 13.25
22 26.51
0 0.00
32 38.55
51 61.45%
15  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 170
27 15.88
29 17.06
30 17.65
18 10.59
0 0.00
66 38.82
104 61.18%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 241
49 20.33
23 9.54
25 10.37
15 6.22
23 9.54
106 43.98
135 56.02%
17  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 151
22 14.57
18 11.92
23 15.23
9 5.96
11 7.28
68 45.03
83 54.97%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 233
18 7.73
23 9.87
12 5.15
37 15.88
38 16.31
105 45.06
128 54.94%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 93
16 17.20
19 20.43
8 8.60
5 5.38
3 3.23
42 45.16
51 54.84%
20  โรงเรียนบ้านคลองทราย 234
21 8.97
6 2.56
31 13.25
66 28.21
0 0.00
110 47.01
124 52.99%
21  โรงเรียนบ้านวังเหว 52
5 9.62
11 21.15
7 13.46
4 7.69
0 0.00
25 48.08
27 51.92%
22  โรงเรียนบ้านป่าคาย 62
13 20.97
6 9.68
7 11.29
6 9.68
0 0.00
30 48.39
32 51.61%
23  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 311
18 5.79
19 6.11
31 9.97
37 11.90
50 16.08
156 50.16
155 49.84%
24  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 185
26 14.05
18 9.73
34 18.38
12 6.49
1 0.54
94 50.81
91 49.19%
25  โรงเรียนบ้านปางยาง 97
22 22.68
13 13.40
11 11.34
0 0.00
1 1.03
50 51.55
47 48.45%
26  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 434
72 16.59
30 6.91
84 19.35
15 3.46
7 1.61
226 52.07
208 47.93%
27  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 76
13 17.11
6 7.89
12 15.79
5 6.58
0 0.00
40 52.63
36 47.37%
28  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 185
19 10.27
11 5.95
43 23.24
12 6.49
1 0.54
99 53.51
86 46.49%
29  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 154
19 12.34
13 8.44
30 19.48
9 5.84
0 0.00
83 53.90
71 46.10%
30  โรงเรียนบ้าน กม.35 923
104 11.27
88 9.53
176 19.07
53 5.74
0 0.00
502 54.39
421 45.61%
31  โรงเรียนบ้านกลาง 255
35 13.73
25 9.80
39 15.29
17 6.67
0 0.00
139 54.51
116 45.49%
32  โรงเรียนบ้านยางสาว 20
4 20.00
1 5.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
33  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 324
30 9.26
45 13.89
56 17.28
14 4.32
0 0.00
179 55.25
145 44.75%
34  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 36
12 33.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
35  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 39
7 17.95
3 7.69
5 12.82
2 5.13
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
36  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 69
2 2.90
5 7.25
21 30.43
2 2.90
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
37  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 74
1 1.35
4 5.41
19 25.68
6 8.11
2 2.70
42 56.76
32 43.24%
38  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 44
5 11.36
4 9.09
5 11.36
4 9.09
1 2.27
25 56.82
19 43.18%
39  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 147
15 10.20
16 10.88
21 14.29
11 7.48
0 0.00
84 57.14
63 42.86%
40  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 88
10 11.36
2 2.27
8 9.09
12 13.64
5 5.68
51 57.95
37 42.05%
41  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 119
14 11.76
13 10.92
10 8.40
10 8.40
3 2.52
69 57.98
50 42.02%
42  โรงเรียนบ้านหัวโตก 100
16 16.00
8 8.00
12 12.00
6 6.00
0 0.00
58 58.00
42 42.00%
43  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 153
23 15.03
0 0.00
41 26.80
0 0.00
0 0.00
89 58.17
64 41.83%
44  โรงเรียนบ้านวังขอน 261
28 10.73
16 6.13
51 19.54
13 4.98
0 0.00
153 58.62
108 41.38%
45  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 34
1 2.94
4 11.76
8 23.53
1 2.94
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
46  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 158
11 6.96
18 11.39
28 17.72
8 5.06
0 0.00
93 58.86
65 41.14%
47  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 89
10 11.24
2 2.25
8 8.99
12 13.48
4 4.49
53 59.55
36 40.45%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 162
16 9.88
10 6.17
28 17.28
7 4.32
0 0.00
101 62.35
61 37.65%
49  โรงเรียนบ้าน กม.30 145
11 7.59
8 5.52
22 15.17
13 8.97
0 0.00
91 62.76
54 37.24%
50  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 111
11 9.91
15 13.51
8 7.21
7 6.31
0 0.00
70 63.06
41 36.94%
51  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 47
11 23.40
3 6.38
3 6.38
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
52  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 56
10 17.86
2 3.57
3 5.36
4 7.14
1 1.79
36 64.29
20 35.71%
53  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 99
8 8.08
11 11.11
16 16.16
0 0.00
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
54  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 54
5 9.26
2 3.70
10 18.52
2 3.70
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
55  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 40
3 7.50
3 7.50
4 10.00
3 7.50
1 2.50
26 65.00
14 35.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 165
22 13.33
23 13.94
12 7.27
0 0.00
0 0.00
108 65.45
57 34.55%
57  โรงเรียนบ้านคลองบง 44
2 4.55
3 6.82
4 9.09
3 6.82
3 6.82
29 65.91
15 34.09%
58  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 59
5 8.47
2 3.39
13 22.03
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
59  โรงเรียนบ้านหนองหมู 92
14 15.22
7 7.61
1 1.09
8 8.70
1 1.09
61 66.30
31 33.70%
60  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 84
5 5.95
3 3.57
18 21.43
2 2.38
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
61  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 69
12 17.39
6 8.70
1 1.45
2 2.90
2 2.90
46 66.67
23 33.33%
62  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 208
23 11.06
13 6.25
12 5.77
4 1.92
17 8.17
139 66.83
69 33.17%
63  โรงเรียนบ้านท่าแดง 183
21 11.48
9 4.92
23 12.57
6 3.28
0 0.00
124 67.76
59 32.24%
64  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 181
14 7.73
5 2.76
9 4.97
7 3.87
22 12.15
124 68.51
57 31.49%
65  โรงเรียนบ้านจัดสรร 105
11 10.48
9 8.57
13 12.38
0 0.00
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
66  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 45
6 13.33
0 0.00
3 6.67
5 11.11
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
67  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 137
9 6.57
9 6.57
8 5.84
7 5.11
9 6.57
95 69.34
42 30.66%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 555
55 9.91
40 7.21
50 9.01
24 4.32
0 0.00
386 69.55
169 30.45%
69  โรงเรียนบ้านวังน้อย 76
3 3.95
4 5.26
14 18.42
2 2.63
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
70  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 123
11 8.94
17 13.82
5 4.07
3 2.44
1 0.81
86 69.92
37 30.08%
71  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 68
2 2.94
4 5.88
14 20.59
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
72  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 92
7 7.61
4 4.35
14 15.22
2 2.17
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
73  โรงเรียนบ้านหนองแจง 93
5 5.38
6 6.45
14 15.05
2 2.15
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
74  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 99
8 8.08
5 5.05
4 4.04
5 5.05
6 6.06
71 71.72
28 28.28%
75  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 57
7 12.28
0 0.00
2 3.51
7 12.28
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
76  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 68
6 8.82
7 10.29
5 7.35
1 1.47
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
77  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 68
8 11.76
3 4.41
6 8.82
0 0.00
2 2.94
49 72.06
19 27.94%
78  โรงเรียนบ้านซับบอน 108
10 9.26
6 5.56
14 12.96
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
79  โรงเรียนบ้านพุขาม 203
10 4.93
8 3.94
15 7.39
8 3.94
14 6.90
148 72.91
55 27.09%
80  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 393
15 3.82
18 4.58
70 17.81
1 0.25
0 0.00
289 73.54
104 26.46%
81  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 188
14 7.45
14 7.45
14 7.45
7 3.72
0 0.00
139 73.94
49 26.06%
82  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 100
14 14.00
2 2.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
83  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 319
36 11.29
0 0.00
27 8.46
0 0.00
19 5.96
237 74.29
82 25.71%
84  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 74
4 5.41
3 4.05
11 14.86
1 1.35
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
85  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 63
1 1.59
2 3.17
6 9.52
1 1.59
6 9.52
47 74.60
16 25.40%
86  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 103
6 5.83
9 8.74
7 6.80
4 3.88
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
87  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 115
2 1.74
0 0.00
26 22.61
1 0.87
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
88  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 96
3 3.13
5 5.21
12 12.50
3 3.13
1 1.04
72 75.00
24 25.00%
89  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 109
17 15.60
4 3.67
6 5.50
0 0.00
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
90  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 77
3 3.90
7 9.09
9 11.69
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
91  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 130
17 13.08
4 3.08
4 3.08
1 0.77
6 4.62
98 75.38
32 24.62%
92  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 126
10 7.94
7 5.56
13 10.32
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
93  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 70
4 5.71
1 1.43
7 10.00
2 2.86
3 4.29
53 75.71
17 24.29%
94  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 67
10 14.93
3 4.48
1 1.49
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
95  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 146
10 6.85
8 5.48
13 8.90
3 2.05
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
96  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 73
9 12.33
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
97  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 43
0 0.00
2 4.65
3 6.98
2 4.65
3 6.98
33 76.74
10 23.26%
98  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 69
6 8.70
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
99  โรงเรียนบ้านพญาวัง 161
15 9.32
6 3.73
6 3.73
10 6.21
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
100  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 171
13 7.60
2 1.17
11 6.43
2 1.17
11 6.43
132 77.19
39 22.81%
101  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 57
6 10.53
2 3.51
4 7.02
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
102  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 124
4 3.23
9 7.26
10 8.06
4 3.23
1 0.81
96 77.42
28 22.58%
103  โรงเรียนบ้านราหุล 225
34 15.11
0 0.00
16 7.11
0 0.00
0 0.00
175 77.78
50 22.22%
104  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 209
17 8.13
8 3.83
16 7.66
4 1.91
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
105  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 145
8 5.52
7 4.83
7 4.83
7 4.83
2 1.38
114 78.62
31 21.38%
106  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 47
2 4.26
2 4.26
3 6.38
2 4.26
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
107  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 160
8 5.00
13 8.13
11 6.88
2 1.25
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 118
8 6.78
3 2.54
14 11.86
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
109  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 71
8 11.27
5 7.04
2 2.82
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
110  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 62
4 6.45
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
111  โรงเรียนบ้านปากตก 134
9 6.72
6 4.48
4 2.99
3 2.24
6 4.48
106 79.10
28 20.90%
112  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
2 3.77
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
113  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 58
8 13.79
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
114  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 411
27 6.57
10 2.43
22 5.35
25 6.08
0 0.00
327 79.56
84 20.44%
115  โรงเรียนบ้านสระเกษ 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
1 1.43
6 8.57
56 80.00
14 20.00%
116  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 126
5 3.97
7 5.56
10 7.94
3 2.38
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
117  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 82
5 6.10
0 0.00
5 6.10
6 7.32
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
118  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 139
11 7.91
1 0.72
15 10.79
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
119  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 67
4 5.97
0 0.00
7 10.45
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
120  โรงเรียนบ้านลำนารวย 120
5 4.17
4 3.33
14 11.67
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
121  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 70
3 4.29
4 5.71
1 1.43
5 7.14
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
122  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 124
13 10.48
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
123  โรงเรียนบ้านสระกรวด 136
4 2.94
3 2.21
18 13.24
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
124  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 55
6 10.91
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
125  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 297
3 1.01
12 4.04
33 11.11
1 0.34
3 1.01
245 82.49
52 17.51%
126  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 177
8 4.52
8 4.52
0 0.00
12 6.78
3 1.69
146 82.49
31 17.51%
127  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 75
4 5.33
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
128  โรงเรียนบ้านซับชมภู 89
4 4.49
0 0.00
10 11.24
0 0.00
1 1.12
74 83.15
15 16.85%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 624
22 3.53
19 3.04
64 10.26
0 0.00
0 0.00
519 83.17
105 16.83%
130  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 113
13 11.50
1 0.88
5 4.42
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
131  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 60
3 5.00
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
132  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 108
0 0.00
3 2.78
15 13.89
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
133  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 60
3 5.00
1 1.67
5 8.33
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
134  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 240
19 7.92
12 5.00
0 0.00
0 0.00
8 3.33
201 83.75
39 16.25%
135  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 164
7 4.27
9 5.49
10 6.10
0 0.00
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
136  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 172
8 4.65
3 1.74
16 9.30
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
137  โรงเรียนบ้านกันจุ 64
0 0.00
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
138  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 66
2 3.03
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
139  โรงเรียนบ้านท่าโรง 47
3 6.38
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
140  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
141  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 27
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
142  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
143  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 242
7 2.89
8 3.31
6 2.48
8 3.31
6 2.48
207 85.54
35 14.46%
144  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 49
2 4.08
1 2.04
2 4.08
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
145  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 79
0 0.00
2 2.53
9 11.39
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
146  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 66
4 6.06
0 0.00
2 3.03
3 4.55
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
147  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 156
5 3.21
3 1.92
2 1.28
0 0.00
11 7.05
135 86.54
21 13.46%
148  โรงเรียนบ้านรังย้อย 91
1 1.10
1 1.10
10 10.99
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
149  โรงเรียนบ้านหนองบัว 239
12 5.02
2 0.84
14 5.86
2 0.84
0 0.00
209 87.45
30 12.55%
150  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
151  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 57
5 8.77
0 0.00
1 1.75
0 0.00
1 1.75
50 87.72
7 12.28%
152  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 74
4 5.41
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
153  โรงเรียนบ้านวังลึก 66
0 0.00
4 6.06
4 6.06
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
154  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 92
2 2.17
4 4.35
3 3.26
2 2.17
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
155  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
156  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
2 4.35
2 4.35
41 89.13
5 10.87%
157  โรงเรียนบ้านโคกหิน 98
0 0.00
1 1.02
5 5.10
3 3.06
1 1.02
88 89.80
10 10.20%
158  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 96
0 0.00
0 0.00
8 8.33
1 1.04
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
159  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 65
2 3.08
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
160  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 109
8 7.34
0 0.00
2 1.83
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
161  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 124
4 3.23
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
162  โรงเรียนบ้านไทรงาม 81
3 3.70
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
163  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 185
5 2.70
0 0.00
10 5.41
0 0.00
0 0.00
170 91.89
15 8.11%
164  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 51
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
165  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 211
2 0.95
2 0.95
10 4.74
1 0.47
1 0.47
195 92.42
16 7.58%
166  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 95
3 3.16
0 0.00
1 1.05
3 3.16
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
167  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
168  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 84
1 1.19
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
169  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
170  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 207
5 2.42
0 0.00
8 3.86
1 0.48
0 0.00
193 93.24
14 6.76%
171  โรงเรียนบ้านคลองยาง 115
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
172  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 214
2 0.93
0 0.00
11 5.14
0 0.00
0 0.00
201 93.93
13 6.07%
173  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 557
10 1.80
7 1.26
13 2.33
0 0.00
0 0.00
527 94.61
30 5.39%
174  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 81
2 2.47
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
175  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
176  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
177  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
178  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 94
0 0.00
1 1.06
2 2.13
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
179  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
2 2.11
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
180  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
181  โรงเรียนบ้านซับน้อย 153
1 0.65
0 0.00
2 1.31
0 0.00
0 0.00
150 98.04
3 1.96%
182  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 139
2 1.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 98.56
2 1.44%
183  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 90
0 0.00
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
89 98.89
1 1.11%
184  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 158
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
158 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านวังขาม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 267
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
267 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,838 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,906 8.00
เตี้ย  1,168 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,439 10.23
ผอมและเตี้ย  885 3.71
อ้วนและเตี้ย  473 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,967 71.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,871 คน


28.82%


Powered By www.thaieducation.net