ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนครเดิด 7
0 0.00
1 14.29
4 57.14
0 0.00
0 0.00
2 28.57
5 71.43%
2  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 118
12 10.17
2 1.69
29 24.58
14 11.86
11 9.32
50 42.37
68 57.63%
3  โรงเรียนบ้านซำภู 73
6 8.22
8 10.96
16 21.92
2 2.74
8 10.96
33 45.21
40 54.79%
4  โรงเรียนบ้านนายาว 164
20 12.20
9 5.49
8 4.88
29 17.68
17 10.37
81 49.39
83 50.61%
5  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 10
2 20.00
1 10.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
6  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 74
17 22.97
9 12.16
11 14.86
0 0.00
0 0.00
37 50.00
37 50.00%
7  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 914
34 3.72
223 24.40
48 5.25
123 13.46
0 0.00
486 53.17
428 46.83%
8  โรงเรียนบ้านลานบ่า 39
0 0.00
5 12.82
13 33.33
0 0.00
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
9  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 67
21 31.34
0 0.00
8 11.94
0 0.00
1 1.49
37 55.22
30 44.78%
10  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 104
5 4.81
11 10.58
26 25.00
1 0.96
2 1.92
59 56.73
45 43.27%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 193
13 6.74
15 7.77
6 3.11
28 14.51
21 10.88
110 56.99
83 43.01%
12  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 232
6 2.59
68 29.31
24 10.34
0 0.00
0 0.00
134 57.76
98 42.24%
13  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 185
4 2.16
11 5.95
18 9.73
15 8.11
29 15.68
108 58.38
77 41.62%
14  โรงเรียนบ้านหนองเล 46
0 0.00
0 0.00
13 28.26
0 0.00
6 13.04
27 58.70
19 41.30%
15  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
2 11.76
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
16  โรงเรียนบ้านหนองยาว 112
14 12.50
5 4.46
24 21.43
2 1.79
0 0.00
67 59.82
45 40.18%
17  โรงเรียนบ้านศิลา 110
4 3.64
12 10.91
12 10.91
4 3.64
12 10.91
66 60.00
44 40.00%
18  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 118
6 5.08
11 9.32
20 16.95
2 1.69
7 5.93
72 61.02
46 38.98%
19  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 177
20 11.30
5 2.82
12 6.78
20 11.30
12 6.78
108 61.02
69 38.98%
20  โรงเรียนบ้านหนองปลา 57
4 7.02
0 0.00
15 26.32
3 5.26
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
21  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 179
26 14.53
7 3.91
33 18.44
2 1.12
1 0.56
110 61.45
69 38.55%
22  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 148
8 5.41
8 5.41
7 4.73
16 10.81
18 12.16
91 61.49
57 38.51%
23  โรงเรียนบ้านโนนทอง 61
5 8.20
4 6.56
14 22.95
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
24  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
25  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 128
12 9.38
13 10.16
23 17.97
0 0.00
0 0.00
80 62.50
48 37.50%
26  โรงเรียนบ้านวังกวาง 192
27 14.06
21 10.94
22 11.46
0 0.00
0 0.00
122 63.54
70 36.46%
27  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 137
24 17.52
5 3.65
15 10.95
5 3.65
0 0.00
88 64.23
49 35.77%
28  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 26
0 0.00
2 7.69
2 7.69
5 19.23
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
29  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 74
8 10.81
7 9.46
8 10.81
2 2.70
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
30  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 33
2 6.06
7 21.21
1 3.03
0 0.00
1 3.03
22 66.67
11 33.33%
31  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 129
4 3.10
24 18.60
15 11.63
0 0.00
0 0.00
86 66.67
43 33.33%
32  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 109
11 10.09
2 1.83
17 15.60
6 5.50
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
33  โรงเรียนบ้านดงขวาง 94
10 10.64
0 0.00
6 6.38
10 10.64
5 5.32
63 67.02
31 32.98%
34  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 147
5 3.40
22 14.97
18 12.24
1 0.68
2 1.36
99 67.35
48 32.65%
35  โรงเรียนบ้านท่าผู 60
9 15.00
3 5.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
36  โรงเรียนบ้านจางวาง 19
0 0.00
0 0.00
6 31.58
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
37  โรงเรียนบ้านวังยาว 113
8 7.08
9 7.96
12 10.62
4 3.54
0 0.00
80 70.80
33 29.20%
38  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 55
5 9.09
1 1.82
10 18.18
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
39  โรงเรียนบ้านนาซำ 76
1 1.32
4 5.26
15 19.74
1 1.32
1 1.32
54 71.05
22 28.95%
40  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 158
23 14.56
8 5.06
12 7.59
1 0.63
0 0.00
114 72.15
44 27.85%
41  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 610
17 2.79
88 14.43
58 9.51
5 0.82
1 0.16
441 72.30
169 27.70%
42  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 76
5 6.58
3 3.95
7 9.21
2 2.63
4 5.26
55 72.37
21 27.63%
43  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 91
7 7.69
4 4.40
13 14.29
1 1.10
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
44  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 70
9 12.86
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
45  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 37
2 5.41
1 2.70
7 18.92
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
46  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 93
2 2.15
9 9.68
14 15.05
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
47  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 123
3 2.44
4 3.25
11 8.94
3 2.44
11 8.94
91 73.98
32 26.02%
48  โรงเรียนบ้านปากดุก 154
11 7.14
10 6.49
18 11.69
1 0.65
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
49  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 27
3 11.11
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
50  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 139
12 8.63
3 2.16
7 5.04
7 5.04
7 5.04
103 74.10
36 25.90%
51  โรงเรียนบ้านซำม่วง 97
14 14.43
3 3.09
8 8.25
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
52  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 66
1 1.52
2 3.03
5 7.58
3 4.55
6 9.09
49 74.24
17 25.76%
53  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 74
1 1.35
4 5.41
14 18.92
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
54  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 82
5 6.10
6 7.32
7 8.54
3 3.66
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
55  โรงเรียนบ้านป่าบง 138
12 8.70
12 8.70
11 7.97
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
56  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 152
9 5.92
20 13.16
9 5.92
0 0.00
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
57  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 146
0 0.00
6 4.11
17 11.64
3 2.05
10 6.85
110 75.34
36 24.66%
58  โรงเรียนบ้านส้มเลา 130
9 6.92
3 2.31
20 15.38
0 0.00
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
59  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45
2 4.44
1 2.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
60  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 37
0 0.00
2 5.41
7 18.92
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
61  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1094
56 5.12
53 4.84
156 14.26
1 0.09
0 0.00
828 75.69
266 24.31%
62  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 132
0 0.00
10 7.58
22 16.67
0 0.00
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
63  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 917
24 2.62
107 11.67
78 8.51
8 0.87
5 0.55
695 75.79
222 24.21%
64  โรงเรียนบ้านวังร่อง 141
13 9.22
7 4.96
14 9.93
0 0.00
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
65  โรงเรียนบ้านท่าโก 63
3 4.76
2 3.17
10 15.87
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 332
14 4.22
0 0.00
65 19.58
0 0.00
0 0.00
253 76.20
79 23.80%
67  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 190
14 7.37
18 9.47
13 6.84
0 0.00
0 0.00
145 76.32
45 23.68%
68  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 56
8 14.29
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
69  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 69
1 1.45
2 2.90
13 18.84
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
70  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 163
12 7.36
11 6.75
6 3.68
5 3.07
3 1.84
126 77.30
37 22.70%
71  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 89
7 7.87
4 4.49
7 7.87
1 1.12
1 1.12
69 77.53
20 22.47%
72  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 147
5 3.40
17 11.56
10 6.80
1 0.68
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
73  โรงเรียนบ้านปากออก 94
4 4.26
5 5.32
12 12.77
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
74  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 95
5 5.26
5 5.26
11 11.58
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
75  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 100
16 16.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
76  โรงเรียนบ้านกลาง 142
3 2.11
10 7.04
18 12.68
0 0.00
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
77  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 23
1 4.35
1 4.35
1 4.35
1 4.35
1 4.35
18 78.26
5 21.74%
78  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 192
15 7.81
10 5.21
16 8.33
0 0.00
0 0.00
151 78.65
41 21.35%
79  โรงเรียนบ้านวังขอน 67
8 11.94
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
80  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 74
2 2.70
1 1.35
1 1.35
1 1.35
10 13.51
59 79.73
15 20.27%
81  โรงเรียนบ้านฝาย 153
12 7.84
10 6.54
9 5.88
0 0.00
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
82  โรงเรียนบ้านวังเวิน 46
4 8.70
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
83  โรงเรียนวัดศรีทอง 103
6 5.83
6 5.83
8 7.77
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
84  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 134
7 5.22
10 7.46
9 6.72
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
85  โรงเรียนบ้านกกโอ 120
13 10.83
4 3.33
6 5.00
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
86  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 47
4 8.51
3 6.38
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
87  โรงเรียนบ้านบุ่ง 79
4 5.06
3 3.80
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
88  โรงเรียนบ้านวังมล 171
4 2.34
2 1.17
26 15.20
0 0.00
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
89  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 75
8 10.67
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
90  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 54
1 1.85
4 7.41
4 7.41
1 1.85
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
91  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 101
11 10.89
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
92  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 255
18 7.06
7 2.75
20 7.84
0 0.00
0 0.00
210 82.35
45 17.65%
93  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
94  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 142
7 4.93
9 6.34
9 6.34
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
95  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 91
7 7.69
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
96  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 155
6 3.87
2 1.29
5 3.23
3 1.94
11 7.10
128 82.58
27 17.42%
97  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
98  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46
0 0.00
3 6.52
5 10.87
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
99  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 123
13 10.57
1 0.81
7 5.69
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
100  โรงเรียนบ้านหินโง่น 66
0 0.00
3 4.55
8 12.12
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
101  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 43
2 4.65
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
102  โรงเรียนบ้านกกกะบก 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
103  โรงเรียนบ้านสักหลง 57
3 5.26
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
104  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
105  โรงเรียนบ้านหัวนา 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
106  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 154
5 3.25
7 4.55
12 7.79
0 0.00
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
107  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 97
8 8.25
2 2.06
5 5.15
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
108  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 157
1 0.64
1 0.64
22 14.01
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
109  โรงเรียนบ้านหินฮาว 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
110  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 166
10 6.02
7 4.22
8 4.82
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
111  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
112  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 167
6 3.59
6 3.59
12 7.19
1 0.60
0 0.00
142 85.03
25 14.97%
113  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 63
6 9.52
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
114  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 120
8 6.67
4 3.33
4 3.33
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
115  โรงเรียนบ้านวังบาล 129
6 4.65
1 0.78
6 4.65
0 0.00
3 2.33
113 87.60
16 12.40%
116  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 406
20 4.93
5 1.23
25 6.16
0 0.00
0 0.00
356 87.68
50 12.32%
117  โรงเรียนบ้านโคกมน 212
5 2.36
8 3.77
13 6.13
0 0.00
0 0.00
186 87.74
26 12.26%
118  โรงเรียนบ้านโสก 74
0 0.00
1 1.35
6 8.11
2 2.70
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
119  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 71
0 0.00
2 2.82
6 8.45
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
120  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 73
2 2.74
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
6 8.96
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
122  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 78
4 5.13
3 3.85
1 1.28
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
123  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
37 92.50
3 7.50%
124  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 80
1 1.25
2 2.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
125  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
126  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 133
0 0.00
0 0.00
1 0.75
2 1.50
0 0.00
130 97.74
3 2.26%
127  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,969 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  946 5.92
เตี้ย  1,126 7.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,574 9.86
ผอมและเตี้ย  358 2.24
อ้วนและเตี้ย  230 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,735 73.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,234 คน


26.51%


Powered By www.thaieducation.net