ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.63
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดวังเรือน 179
57 31.84
57 31.84
29 16.20
16 8.94
20 11.17
0 0.00
179 100.00%
2  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 188
32 17.02
11 5.85
34 18.09
32 17.02
45 23.94
34 18.09
154 81.91%
3  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 29
10 34.48
3 10.34
3 10.34
2 6.90
1 3.45
10 34.48
19 65.52%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 142
22 15.49
29 20.42
12 8.45
20 14.08
3 2.11
56 39.44
86 60.56%
5  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 159
8 5.03
9 5.66
29 18.24
21 13.21
29 18.24
63 39.62
96 60.38%
6  โรงเรียนวัดหนองง้าว 34
5 14.71
3 8.82
10 29.41
2 5.88
0 0.00
14 41.18
20 58.82%
7  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 65
5 7.69
5 7.69
11 16.92
4 6.15
9 13.85
31 47.69
34 52.31%
8  โรงเรียนบ้านท่าบัว 96
20 20.83
14 14.58
12 12.50
4 4.17
0 0.00
46 47.92
50 52.08%
9  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 28
8 28.57
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
10  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 36
5 13.89
6 16.67
2 5.56
5 13.89
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
11  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 106
3 2.83
8 7.55
10 9.43
18 16.98
11 10.38
56 52.83
50 47.17%
12  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 66
15 22.73
4 6.06
9 13.64
3 4.55
0 0.00
35 53.03
31 46.97%
13  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 84
12 14.29
16 19.05
10 11.90
0 0.00
0 0.00
46 54.76
38 45.24%
14  โรงเรียนวัดวังแดง 222
14 6.31
10 4.50
22 9.91
22 9.91
32 14.41
122 54.95
100 45.05%
15  โรงเรียนวัดท่าปอ 60
10 16.67
4 6.67
9 15.00
4 6.67
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
16  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 100
4 4.00
4 4.00
11 11.00
10 10.00
15 15.00
56 56.00
44 44.00%
17  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 33
2 6.06
0 0.00
12 36.36
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
18  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 71
7 9.86
7 9.86
16 22.54
0 0.00
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
19  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 119
32 26.89
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
70 58.82
49 41.18%
20  โรงเรียนบ้านเนินทราย 43
5 11.63
4 9.30
3 6.98
3 6.98
2 4.65
26 60.47
17 39.53%
21  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 313
30 9.58
16 5.11
9 2.88
46 14.70
21 6.71
191 61.02
122 38.98%
22  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 244
29 11.89
6 2.46
51 20.90
8 3.28
0 0.00
150 61.48
94 38.52%
23  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 315
55 17.46
7 2.22
45 14.29
11 3.49
1 0.32
196 62.22
119 37.78%
24  โรงเรียนวัดบางเบน 24
4 16.67
2 8.33
2 8.33
0 0.00
1 4.17
15 62.50
9 37.50%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 119
2 1.68
6 5.04
16 13.45
8 6.72
10 8.40
77 64.71
42 35.29%
26  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 244
25 10.25
14 5.74
33 13.52
10 4.10
0 0.00
162 66.39
82 33.61%
27  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 88
12 13.64
9 10.23
6 6.82
2 2.27
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
28  โรงเรียนวัดคลองข่อย 43
6 13.95
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
29  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
30  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
2 6.25
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
31  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 174
6 3.45
26 14.94
21 12.07
0 0.00
0 0.00
121 69.54
53 30.46%
32  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 46
7 15.22
2 4.35
4 8.70
1 2.17
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
33  โรงเรียนวัดทับปรู 46
3 6.52
1 2.17
3 6.52
4 8.70
3 6.52
32 69.57
14 30.43%
34  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 146
10 6.85
15 10.27
17 11.64
1 0.68
0 0.00
103 70.55
43 29.45%
35  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 34
3 8.82
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
7 9.72
3 4.17
10 13.89
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
37  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 48
4 8.33
1 2.08
9 18.75
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
38  โรงเรียนบ้านเนินแค 21
1 4.76
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
39  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 21
2 9.52
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
40  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 85
8 9.41
4 4.71
11 12.94
1 1.18
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
41  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 64
2 3.13
0 0.00
11 17.19
1 1.56
4 6.25
46 71.88
18 28.13%
42  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 83
7 8.43
6 7.23
5 6.02
3 3.61
2 2.41
60 72.29
23 27.71%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 47
4 8.51
1 2.13
7 14.89
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
44  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 106
15 14.15
0 0.00
14 13.21
0 0.00
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
45  โรงเรียนวัดวังสำโรง 139
12 8.63
7 5.04
12 8.63
7 5.04
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
46  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 52
4 7.69
3 5.77
7 13.46
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
47  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 889
85 9.56
44 4.95
110 12.37
0 0.00
0 0.00
650 73.12
239 26.88%
48  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 109
9 8.26
0 0.00
20 18.35
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
49  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 88
6 6.82
2 2.27
13 14.77
2 2.27
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
50  โรงเรียนวัดพร้าว 184
7 3.80
8 4.35
15 8.15
9 4.89
9 4.89
136 73.91
48 26.09%
51  โรงเรียนบ้านวังแดง 113
11 9.73
5 4.42
12 10.62
1 0.88
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
52  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 165
14 8.48
0 0.00
28 16.97
0 0.00
0 0.00
123 74.55
42 25.45%
53  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
54  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 32
4 12.50
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
55  โรงเรียนวังก้านเหลือง 240
22 9.17
9 3.75
22 9.17
4 1.67
3 1.25
180 75.00
60 25.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองแขม 117
14 11.97
2 1.71
11 9.40
2 1.71
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
57  โรงเรียนวัดชัยศรี 198
3 1.52
2 1.01
41 20.71
3 1.52
0 0.00
149 75.25
49 24.75%
58  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 102
2 1.96
4 3.92
14 13.73
2 1.96
3 2.94
77 75.49
25 24.51%
59  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 147
17 11.56
6 4.08
13 8.84
0 0.00
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
60  โรงเรียนวัดขวาง 82
8 9.76
10 12.20
2 2.44
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
61  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
62  โรงเรียนวัดป่าแดง 105
5 4.76
0 0.00
11 10.48
1 0.95
8 7.62
80 76.19
25 23.81%
63  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
64  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 92
0 0.00
1 1.09
20 21.74
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
65  โรงเรียนวัดวังไคร้ 66
4 6.06
4 6.06
6 9.09
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
66  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 93
7 7.53
5 5.38
9 9.68
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
67  โรงเรียนวัดวังกระชัน 62
6 9.68
2 3.23
0 0.00
2 3.23
4 6.45
48 77.42
14 22.58%
68  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 130
11 8.46
3 2.31
13 10.00
2 1.54
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
69  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 68
1 1.47
0 0.00
13 19.12
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
70  โรงเรียนบ้านไดลึก 123
4 3.25
3 2.44
14 11.38
3 2.44
3 2.44
96 78.05
27 21.95%
71  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 107
5 4.67
3 2.80
6 5.61
4 3.74
4 3.74
85 79.44
22 20.56%
72  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 113
3 2.65
1 0.88
19 16.81
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
73  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 172
11 6.40
6 3.49
8 4.65
5 2.91
4 2.33
138 80.23
34 19.77%
74  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 57
0 0.00
7 12.28
4 7.02
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
75  โรงเรียนวัดเขารวก 176
17 9.66
5 2.84
10 5.68
1 0.57
0 0.00
143 81.25
33 18.75%
76  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 92
9 9.78
2 2.17
0 0.00
5 5.43
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
77  โรงเรียนวัดวังหว้า 215
11 5.12
5 2.33
14 6.51
5 2.33
2 0.93
178 82.79
37 17.21%
78  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 128
5 3.91
4 3.13
7 5.47
4 3.13
2 1.56
106 82.81
22 17.19%
79  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 70
1 1.43
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
80  โรงเรียนวัดเขาทราย 326
8 2.45
7 2.15
9 2.76
15 4.60
16 4.91
271 83.13
55 16.87%
81  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
82  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 200
12 6.00
7 3.50
10 5.00
1 0.50
0 0.00
170 85.00
30 15.00%
83  โรงเรียนวัดป่าเรไร 100
3 3.00
2 2.00
6 6.00
2 2.00
2 2.00
85 85.00
15 15.00%
84  โรงเรียนวัดเขาส้าน 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 254
7 2.76
2 0.79
16 6.30
1 0.39
12 4.72
216 85.04
38 14.96%
86  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 81
2 2.47
0 0.00
5 6.17
2 2.47
3 3.70
69 85.19
12 14.81%
87  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 55
1 1.82
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
88  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 191
9 4.71
2 1.05
12 6.28
2 1.05
2 1.05
164 85.86
27 14.14%
89  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 57
1 1.75
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
90  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 103
8 7.77
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 155
12 7.74
7 4.52
2 1.29
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
92  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 120
5 4.17
2 1.67
2 1.67
5 4.17
2 1.67
104 86.67
16 13.33%
93  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
94  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
0 0.00
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
95  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 80
5 6.25
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
96  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
4 6.15
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
97  โรงเรียนวัดหนองสนวน 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
98  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 66
2 3.03
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
99  โรงเรียนวัดคลองคูณ 134
4 2.99
0 0.00
7 5.22
5 3.73
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
100  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 90
5 5.56
1 1.11
4 4.44
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
101  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
102  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 92
2 2.17
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
103  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 115
4 3.48
2 1.74
3 2.61
1 0.87
1 0.87
104 90.43
11 9.57%
104  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 120
1 0.83
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
105  โรงเรียนบ้านเขาพระ 131
4 3.05
3 2.29
0 0.00
5 3.82
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
106  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
107  โรงเรียนวัดวังตะกู 111
2 1.80
1 0.90
3 2.70
1 0.90
1 0.90
103 92.79
8 7.21%
108  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
109  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 87
1 1.15
0 0.00
1 1.15
2 2.30
2 2.30
81 93.10
6 6.90%
110  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 119
3 2.52
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
111  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 634
8 1.26
6 0.95
14 2.21
6 0.95
8 1.26
592 93.38
42 6.62%
112  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
113  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
114  โรงเรียนบ้านบึงลี 47
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
1 2.13
45 95.74
2 4.26%
115  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1247
7 0.56
7 0.56
25 2.00
7 0.56
5 0.40
1196 95.91
51 4.09%
116  โรงเรียนวัดคงคาราม 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
117  โรงเรียนวัดโพทะเล 113
1 0.88
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
118  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 97
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 98.97
1 1.03%
119  โรงเรียนวัดทับหมัน 235
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
235 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,900 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  970 6.51
เตี้ย  536 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,268 8.51
ผอมและเตี้ย  391 2.62
อ้วนและเตี้ย  308 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,427 76.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,473 คน


23.31%


Powered By www.thaieducation.net