ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 52
8 15.38
4 7.69
5 9.62
12 23.08
5 9.62
18 34.62
34 65.38%
2  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 216
30 13.89
10 4.63
84 38.89
7 3.24
2 0.93
83 38.43
133 61.57%
3  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 143
28 19.58
7 4.90
6 4.20
31 21.68
14 9.79
57 39.86
86 60.14%
4  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 123
9 7.32
5 4.07
23 18.70
14 11.38
18 14.63
54 43.90
69 56.10%
5  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 60
2 3.33
3 5.00
8 13.33
7 11.67
13 21.67
27 45.00
33 55.00%
6  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 73
7 9.59
6 8.22
17 23.29
3 4.11
7 9.59
33 45.21
40 54.79%
7  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 165
18 10.91
19 11.52
33 20.00
10 6.06
9 5.45
76 46.06
89 53.94%
8  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 54
10 18.52
5 9.26
4 7.41
3 5.56
6 11.11
26 48.15
28 51.85%
9  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 101
15 14.85
4 3.96
7 6.93
16 15.84
6 5.94
53 52.48
48 47.52%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 140
22 15.71
14 10.00
30 21.43
0 0.00
0 0.00
74 52.86
66 47.14%
11  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 280
17 6.07
25 8.93
9 3.21
42 15.00
34 12.14
153 54.64
127 45.36%
12  โรงเรียนบ้านสวนแตง 51
12 23.53
2 3.92
4 7.84
3 5.88
2 3.92
28 54.90
23 45.10%
13  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 58
6 10.34
3 5.17
6 10.34
7 12.07
4 6.90
32 55.17
26 44.83%
14  โรงเรียนวัดหนองหลวง 111
14 12.61
5 4.50
17 15.32
3 2.70
9 8.11
63 56.76
48 43.24%
15  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 272
17 6.25
12 4.41
28 10.29
29 10.66
31 11.40
155 56.99
117 43.01%
16  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 280
40 14.29
16 5.71
16 5.71
10 3.57
34 12.14
164 58.57
116 41.43%
17  โรงเรียนบ้านปากดง 72
17 23.61
3 4.17
9 12.50
0 0.00
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
18  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 66
8 12.12
0 0.00
14 21.21
0 0.00
4 6.06
40 60.61
26 39.39%
19  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 51
4 7.84
5 9.80
6 11.76
3 5.88
2 3.92
31 60.78
20 39.22%
20  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 41
2 4.88
10 24.39
3 7.32
0 0.00
1 2.44
25 60.98
16 39.02%
21  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 44
5 11.36
3 6.82
8 18.18
0 0.00
1 2.27
27 61.36
17 38.64%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 166
11 6.63
8 4.82
9 5.42
19 11.45
17 10.24
102 61.45
64 38.55%
23  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 34
4 11.76
0 0.00
6 17.65
0 0.00
3 8.82
21 61.76
13 38.24%
24  โรงเรียนวัดท่าข่อย 58
4 6.90
3 5.17
6 10.34
3 5.17
6 10.34
36 62.07
22 37.93%
25  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 32
3 9.38
3 9.38
6 18.75
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
26  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 105
8 7.62
17 16.19
11 10.48
3 2.86
0 0.00
66 62.86
39 37.14%
27  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 109
15 13.76
8 7.34
11 10.09
5 4.59
1 0.92
69 63.30
40 36.70%
28  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 72
2 2.78
8 11.11
16 22.22
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
29  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 75
19 25.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
30  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 153
7 4.58
5 3.27
10 6.54
5 3.27
28 18.30
98 64.05
55 35.95%
31  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 2112
233 11.03
102 4.83
286 13.54
74 3.50
35 1.66
1382 65.44
730 34.56%
32  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 64
6 9.38
1 1.56
12 18.75
3 4.69
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
33  โรงเรียนวัดลำชะล่า 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
34  โรงเรียนบ้านท่าแห 88
12 13.64
0 0.00
15 17.05
2 2.27
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
35  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 52
5 9.62
2 3.85
10 19.23
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
36  โรงเรียนวัดหงษ์ 28
6 21.43
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
37  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 63
10 15.87
7 11.11
3 4.76
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 38
2 5.26
2 5.26
7 18.42
1 2.63
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
39  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 73
8 10.96
2 2.74
9 12.33
4 5.48
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
40  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
3 7.14
2 4.76
29 69.05
13 30.95%
41  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 65
4 6.15
1 1.54
15 23.08
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
42  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 129
18 13.95
10 7.75
9 6.98
2 1.55
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
43  โรงเรียนวัดดงกลาง 199
26 13.07
6 3.02
14 7.04
0 0.00
14 7.04
139 69.85
60 30.15%
44  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 117
14 11.97
5 4.27
7 5.98
6 5.13
3 2.56
82 70.09
35 29.91%
45  โรงเรียนวัดบ้านนา 68
6 8.82
5 7.35
9 13.24
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
46  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
2 4.88
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
47  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 41
5 12.20
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
48  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 262
16 6.11
16 6.11
43 16.41
1 0.38
0 0.00
186 70.99
76 29.01%
49  โรงเรียนบ้านป่าแซง 140
23 16.43
5 3.57
9 6.43
2 1.43
1 0.71
100 71.43
40 28.57%
50  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 32
3 9.38
2 6.25
4 12.50
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
51  โรงเรียนบึงสีไฟ 32
5 15.63
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
52  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 105
3 2.86
5 4.76
21 20.00
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
53  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 29
4 13.79
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
54  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 44
5 11.36
0 0.00
5 11.36
2 4.55
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
55  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 70
4 5.71
2 2.86
13 18.57
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
56  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 41
1 2.44
1 2.44
8 19.51
1 2.44
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
57  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 123
4 3.25
2 1.63
27 21.95
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
58  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 30
3 10.00
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
59  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 60
5 8.33
0 0.00
3 5.00
5 8.33
3 5.00
44 73.33
16 26.67%
60  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 160
12 7.50
22 13.75
8 5.00
0 0.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
61  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 96
5 5.21
5 5.21
13 13.54
2 2.08
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
62  โรงเรียนวัดคลองโนน 73
4 5.48
1 1.37
10 13.70
4 5.48
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
63  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 27
3 11.11
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
64  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31
3 9.68
3 9.68
2 6.45
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
65  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 93
1 1.08
14 15.05
9 9.68
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
66  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 59
2 3.39
1 1.69
6 10.17
4 6.78
2 3.39
44 74.58
15 25.42%
67  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 130
18 13.85
3 2.31
11 8.46
1 0.77
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
68  โรงเรียนบ้านหนองโสน 431
34 7.89
19 4.41
55 12.76
0 0.00
0 0.00
323 74.94
108 25.06%
69  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 32
5 15.63
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
70  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 20
3 15.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
71  โรงเรียนวัดวังตะขบ 98
2 2.04
5 5.10
16 16.33
1 1.02
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
72  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 66
2 3.03
0 0.00
14 21.21
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
73  โรงเรียนบ้านหนองขาว 257
6 2.33
19 7.39
34 13.23
2 0.78
1 0.39
195 75.88
62 24.12%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 209
13 6.22
9 4.31
26 12.44
2 0.96
0 0.00
159 76.08
50 23.92%
75  โรงเรียนบ้านหัวดง 182
10 5.49
3 1.65
14 7.69
10 5.49
6 3.30
139 76.37
43 23.63%
76  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 161
8 4.97
6 3.73
24 14.91
0 0.00
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
77  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
78  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 219
12 5.48
9 4.11
0 0.00
21 9.59
9 4.11
168 76.71
51 23.29%
79  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 125
11 8.80
7 5.60
11 8.80
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
80  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 131
12 9.16
3 2.29
11 8.40
4 3.05
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
81  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 36
4 11.11
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
82  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 106
9 8.49
1 0.94
13 12.26
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
83  โรงเรียนวัดดงชะพลู 74
4 5.41
4 5.41
0 0.00
8 10.81
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
84  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 176
17 9.66
7 3.98
13 7.39
1 0.57
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
85  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 113
12 10.62
8 7.08
4 3.54
0 0.00
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
86  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 132
6 4.55
2 1.52
20 15.15
0 0.00
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
87  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 123
16 13.01
6 4.88
2 1.63
2 1.63
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
88  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 319
25 7.84
17 5.33
7 2.19
9 2.82
8 2.51
253 79.31
66 20.69%
89  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
90  โรงเรียนวัดเนินปอ 106
1 0.94
1 0.94
19 17.92
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
91  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 169
7 4.14
0 0.00
26 15.38
0 0.00
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
92  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 41
1 2.44
2 4.88
3 7.32
1 2.44
1 2.44
33 80.49
8 19.51%
93  โรงเรียนบ้านเนินยาว 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
94  โรงเรียนบ้านบัวยาง 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
95  โรงเรียนบ้านนิคม 162
5 3.09
3 1.85
22 13.58
1 0.62
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
96  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 127
9 7.09
5 3.94
7 5.51
3 2.36
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 91
5 5.49
5 5.49
5 5.49
0 0.00
2 2.20
74 81.32
17 18.68%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 72
7 9.72
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
99  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 78
11 14.10
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
100  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 89
4 4.49
2 2.25
6 6.74
1 1.12
2 2.25
74 83.15
15 16.85%
101  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 534
17 3.18
11 2.06
60 11.24
2 0.37
0 0.00
444 83.15
90 16.85%
102  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 72
0 0.00
1 1.39
11 15.28
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
103  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 67
4 5.97
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
104  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 67
1 1.49
8 11.94
2 2.99
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
105  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 122
3 2.46
8 6.56
9 7.38
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
106  โรงเรียนวัดวังแดง 129
9 6.98
1 0.78
11 8.53
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
107  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 104
4 3.85
5 4.81
7 6.73
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
108  โรงเรียนวัดเนินพยอม 46
4 8.70
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
109  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 40
1 2.50
3 7.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
110  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 129
6 4.65
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
111  โรงเรียนบ้านน้อย 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
112  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 147
8 5.44
1 0.68
9 6.12
2 1.36
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
113  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 81
7 8.64
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
114  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 52
1 1.92
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
115  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 130
3 2.31
6 4.62
8 6.15
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
116  โรงเรียนบ้านวังทับยา 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
117  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 87
4 4.60
2 2.30
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
118  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 64
5 7.81
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
119  โรงเรียนวัดหนองหลุม 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
120  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
2 3.51
51 89.47
6 10.53%
121  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 212
5 2.36
6 2.83
1 0.47
5 2.36
5 2.36
190 89.62
22 10.38%
122  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 182
1 0.55
5 2.75
11 6.04
0 0.00
0 0.00
165 90.66
17 9.34%
123  โรงเรียนบ้านโนนทอง 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
124  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 100
1 1.00
0 0.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
125  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
126  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 199
7 3.52
0 0.00
10 5.03
0 0.00
0 0.00
182 91.46
17 8.54%
127  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.33
22 91.67
2 8.33%
128  โรงเรียนบ้านหนองพง 113
2 1.77
0 0.00
6 5.31
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
129  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 96
2 2.08
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
130  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 121
2 1.65
2 1.65
2 1.65
1 0.83
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
131  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 129
2 1.55
0 0.00
2 1.55
0 0.00
0 0.00
125 96.90
4 3.10%
132  โรงเรียนวัดฆะมัง 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
133  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%

 

จำนวนนักเรียน  15,670 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,221 7.79
เตี้ย  673 4.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,636 10.44
ผอมและเตี้ย  434 2.77
อ้วนและเตี้ย  356 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,350 72.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,320 คน


27.57%


Powered By www.thaieducation.net