ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบึงราชนก 59
17 28.81
9 15.25
18 30.51
4 6.78
6 10.17
5 8.47
54 91.53%
2  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 150
18 12.00
15 10.00
20 13.33
33 22.00
35 23.33
29 19.33
121 80.67%
3  โรงเรียนบ้านวังสาร 98
12 12.24
16 16.33
13 13.27
22 22.45
0 0.00
35 35.71
63 64.29%
4  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 129
29 22.48
10 7.75
19 14.73
6 4.65
14 10.85
51 39.53
78 60.47%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 36
8 22.22
5 13.89
4 11.11
1 2.78
2 5.56
16 44.44
20 55.56%
6  โรงเรียนบ้านกลาง 66
9 13.64
12 18.18
15 22.73
0 0.00
0 0.00
30 45.45
36 54.55%
7  โรงเรียนบ้านผารังหมี 56
7 12.50
2 3.57
10 17.86
5 8.93
6 10.71
26 46.43
30 53.57%
8  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 87
24 27.59
15 17.24
7 8.05
0 0.00
0 0.00
41 47.13
46 52.87%
9  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 103
7 6.80
6 5.83
21 20.39
3 2.91
17 16.50
49 47.57
54 52.43%
10  โรงเรียนบ้านหินประกาย 176
37 21.02
22 12.50
14 7.95
19 10.80
0 0.00
84 47.73
92 52.27%
11  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 161
24 14.91
22 13.66
24 14.91
10 6.21
0 0.00
81 50.31
80 49.69%
12  โรงเรียนบ้านสะเดา 206
22 10.68
6 2.91
19 9.22
28 13.59
25 12.14
106 51.46
100 48.54%
13  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 38
6 15.79
1 2.63
11 28.95
0 0.00
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
14  โรงเรียนบ้านหนองพระ 62
9 14.52
6 9.68
11 17.74
2 3.23
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
15  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 90
16 17.78
13 14.44
10 11.11
1 1.11
0 0.00
50 55.56
40 44.44%
16  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 153
12 7.84
8 5.23
43 28.10
1 0.65
1 0.65
88 57.52
65 42.48%
17  โรงเรียนบ้านซำหวาย 133
51 38.35
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
77 57.89
56 42.11%
18  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 231
8 3.46
8 3.46
36 15.58
16 6.93
27 11.69
136 58.87
95 41.13%
19  โรงเรียนบ้านน้ำริน 272
42 15.44
18 6.62
9 3.31
18 6.62
24 8.82
161 59.19
111 40.81%
20  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 230
29 12.61
10 4.35
31 13.48
23 10.00
0 0.00
137 59.57
93 40.43%
21  โรงเรียนบ้านหนองกลด 58
8 13.79
3 5.17
8 13.79
4 6.90
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
22  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 21
2 9.52
3 14.29
0 0.00
1 4.76
2 9.52
13 61.90
8 38.10%
23  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 254
15 5.91
9 3.54
21 8.27
36 14.17
15 5.91
158 62.20
96 37.80%
24  โรงเรียนศึกษาลัย 497
30 6.04
32 6.44
65 13.08
54 10.87
3 0.60
313 62.98
184 37.02%
25  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 48
11 22.92
1 2.08
3 6.25
2 4.17
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
26  โรงเรียนบ้านเขาดิน 116
3 2.59
5 4.31
12 10.34
10 8.62
11 9.48
75 64.66
41 35.34%
27  โรงเรียนบ้านซำรัง 159
17 10.69
9 5.66
21 13.21
6 3.77
3 1.89
103 64.78
56 35.22%
28  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 144
10 6.94
9 6.25
19 13.19
10 6.94
2 1.39
94 65.28
50 34.72%
29  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 185
22 11.89
14 7.57
26 14.05
2 1.08
0 0.00
121 65.41
64 34.59%
30  โรงเรียนบ้านลำภาศ 85
9 10.59
8 9.41
10 11.76
1 1.18
1 1.18
56 65.88
29 34.12%
31  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 103
12 11.65
4 3.88
15 14.56
4 3.88
0 0.00
68 66.02
35 33.98%
32  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 126
17 13.49
1 0.79
24 19.05
0 0.00
0 0.00
84 66.67
42 33.33%
33  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 85
4 4.71
1 1.18
23 27.06
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
34  โรงเรียนบ้านดินทอง 64
7 10.94
0 0.00
13 20.31
1 1.56
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
35  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 89
6 6.74
14 15.73
5 5.62
4 4.49
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
36  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 86
5 5.81
3 3.49
5 5.81
8 9.30
7 8.14
58 67.44
28 32.56%
37  โรงเรียนบ้านนาพราน 148
28 18.92
6 4.05
10 6.76
4 2.70
0 0.00
100 67.57
48 32.43%
38  โรงเรียนบ้านเจริญผล 120
5 4.17
6 5.00
25 20.83
2 1.67
0 0.00
82 68.33
38 31.67%
39  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 73
7 9.59
0 0.00
16 21.92
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
40  โรงเรียนวัดท่านา 54
3 5.56
2 3.70
12 22.22
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
41  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 263
23 8.75
21 7.98
17 6.46
12 4.56
9 3.42
181 68.82
82 31.18%
42  โรงเรียนวัดวังพิกุล 138
15 10.87
2 1.45
9 6.52
9 6.52
7 5.07
96 69.57
42 30.43%
43  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 139
10 7.19
10 7.19
11 7.91
10 7.19
0 0.00
98 70.50
41 29.50%
44  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 67
9 13.43
3 4.48
3 4.48
0 0.00
4 5.97
48 71.64
19 28.36%
45  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 46
7 15.22
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
46  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1216
112 9.21
70 5.76
63 5.18
56 4.61
36 2.96
879 72.29
337 27.71%
47  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 228
38 16.67
0 0.00
25 10.96
0 0.00
0 0.00
165 72.37
63 27.63%
48  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 113
5 4.42
10 8.85
13 11.50
3 2.65
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
49  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 114
9 7.89
5 4.39
16 14.04
1 0.88
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 67
5 7.46
1 1.49
8 11.94
4 5.97
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
51  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 100
5 5.00
1 1.00
17 17.00
2 2.00
1 1.00
74 74.00
26 26.00%
52  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 154
13 8.44
18 11.69
8 5.19
1 0.65
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
53  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 93
13 13.98
0 0.00
7 7.53
3 3.23
1 1.08
69 74.19
24 25.81%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 167
18 10.78
4 2.40
17 10.18
3 1.80
1 0.60
124 74.25
43 25.75%
55  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 117
13 11.11
1 0.85
16 13.68
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
56  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 102
7 6.86
7 6.86
11 10.78
1 0.98
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
57  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 92
0 0.00
10 10.87
10 10.87
2 2.17
1 1.09
69 75.00
23 25.00%
58  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 102
11 10.78
6 5.88
8 7.84
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
59  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 303
38 12.54
10 3.30
12 3.96
4 1.32
10 3.30
229 75.58
74 24.42%
60  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 381
27 7.09
8 2.10
58 15.22
0 0.00
0 0.00
288 75.59
93 24.41%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 66
6 9.09
7 10.61
3 4.55
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
62  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1112
38 3.42
19 1.71
171 15.38
20 1.80
20 1.80
844 75.90
268 24.10%
63  โรงเรียนห้วยพลู 179
15 8.38
4 2.23
9 5.03
3 1.68
12 6.70
136 75.98
43 24.02%
64  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 46
3 6.52
2 4.35
2 4.35
3 6.52
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
65  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 184
15 8.15
2 1.09
27 14.67
0 0.00
0 0.00
140 76.09
44 23.91%
66  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 126
22 17.46
3 2.38
3 2.38
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
67  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 63
5 7.94
1 1.59
5 7.94
3 4.76
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
68  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 23
0 0.00
1 4.35
3 13.04
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
69  โรงเรียนบ้านปากยาง 110
8 7.27
3 2.73
6 5.45
5 4.55
1 0.91
87 79.09
23 20.91%
70  โรงเรียนบ้านเข็ก 212
5 2.36
9 4.25
15 7.08
9 4.25
6 2.83
168 79.25
44 20.75%
71  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 208
17 8.17
9 4.33
16 7.69
0 0.00
0 0.00
166 79.81
42 20.19%
72  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
73  โรงเรียนวัดบ้านมุง 150
11 7.33
8 5.33
10 6.67
1 0.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
74  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 160
13 8.13
0 0.00
19 11.88
0 0.00
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
75  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 85
6 7.06
2 2.35
2 2.35
4 4.71
3 3.53
68 80.00
17 20.00%
76  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 228
15 6.58
15 6.58
7 3.07
8 3.51
0 0.00
183 80.26
45 19.74%
77  โรงเรียนบ้านชมภู 211
19 9.00
10 4.74
5 2.37
7 3.32
0 0.00
170 80.57
41 19.43%
78  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 109
2 1.83
2 1.83
5 4.59
12 11.01
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
79  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
80  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 175
1 0.57
6 3.43
24 13.71
1 0.57
1 0.57
142 81.14
33 18.86%
81  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 176
6 3.41
15 8.52
11 6.25
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
82  โรงเรียนบ้านหนองงา 79
4 5.06
3 3.80
2 2.53
5 6.33
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
83  โรงเรียนบ้านตอเรือ 109
3 2.75
4 3.67
10 9.17
2 1.83
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
84  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 52
4 7.69
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
85  โรงเรียนวัดพันชาลี 110
1 0.91
0 0.00
18 16.36
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
86  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 88
5 5.68
3 3.41
7 7.95
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
87  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 99
4 4.04
4 4.04
3 3.03
3 3.03
2 2.02
83 83.84
16 16.16%
88  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 81
3 3.70
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
89  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 75
0 0.00
0 0.00
11 14.67
1 1.33
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
90  โรงเรียนบ้านดงพลวง 76
2 2.63
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
91  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
92  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 66
2 3.03
1 1.52
3 4.55
1 1.52
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
93  โรงเรียนวัดดงข่อย 66
6 9.09
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
94  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 80
3 3.75
4 5.00
3 3.75
0 0.00
2 2.50
68 85.00
12 15.00%
95  โรงเรียนบ้านวังพรม 118
1 0.85
3 2.54
11 9.32
2 1.69
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
96  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
1 1.56
55 85.94
9 14.06%
97  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 165
3 1.82
0 0.00
15 9.09
2 1.21
3 1.82
142 86.06
23 13.94%
98  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 51
0 0.00
1 1.96
5 9.80
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
99  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 95
2 2.11
2 2.11
5 5.26
2 2.11
1 1.05
83 87.37
12 12.63%
100  โรงเรียนประชาสามัคคี 103
3 2.91
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
101  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
102  โรงเรียนวัดตายม 33
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
103  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
104  โรงเรียนบ้านยางโทน 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
105  โรงเรียนวัดบึงลำ 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
106  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
107  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 73
0 0.00
1 1.37
4 5.48
3 4.11
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
108  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 95
2 2.11
0 0.00
6 6.32
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
109  โรงเรียนบ้านวังโพรง 213
5 2.35
4 1.88
13 6.10
0 0.00
0 0.00
191 89.67
22 10.33%
110  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 88
1 1.14
3 3.41
4 4.55
1 1.14
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
111  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 165
10 6.06
0 0.00
5 3.03
0 0.00
1 0.61
149 90.30
16 9.70%
112  โรงเรียนวัดโคกสลุด 67
1 1.49
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
113  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 196
4 2.04
0 0.00
6 3.06
4 2.04
1 0.51
181 92.35
15 7.65%
114  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 155
3 1.94
0 0.00
3 1.94
4 2.58
0 0.00
145 93.55
10 6.45%
115  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 95
1 1.05
1 1.05
4 4.21
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
116  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 95
6 6.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
117  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 196
0 0.00
0 0.00
12 6.12
0 0.00
0 0.00
184 93.88
12 6.12%
118  โรงเรียนสามัคคีธรรม 101
0 0.00
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
119  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
120  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 142
0 0.00
5 3.52
2 1.41
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
121  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
122  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
2 2.06
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
123  โรงเรียนบ้านท่ายาง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%

 

จำนวนนักเรียน  16,622 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,297 7.80
เตี้ย  690 4.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,591 9.57
ผอมและเตี้ย  566 3.41
อ้วนและเตี้ย  329 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,149 73.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,473 คน


26.91%


Powered By www.thaieducation.net