ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินตูม 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 12
4 33.33
2 16.67
2 16.67
2 16.67
2 16.67
0 0.00
12 100.00%
3  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13
4 30.77
2 15.38
2 15.38
2 15.38
2 15.38
1 7.69
12 92.31%
5  โรงเรียนวัดวังสาริกา 23
5 21.74
4 17.39
4 17.39
0 0.00
1 4.35
9 39.13
14 60.87%
6  โรงเรียนบ้านท่าซุง 46
8 17.39
10 21.74
5 10.87
0 0.00
0 0.00
23 50.00
23 50.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 16
4 25.00
2 12.50
2 12.50
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
8  โรงเรียนวัดสะพานหิน 24
7 29.17
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
9  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 42
7 16.67
4 9.52
6 14.29
1 2.38
1 2.38
23 54.76
19 45.24%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 293
32 10.92
21 7.17
52 17.75
22 7.51
0 0.00
166 56.66
127 43.34%
11  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 97
0 0.00
0 0.00
25 25.77
17 17.53
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
12  โรงเรียนวัดดงแขวน 81
20 24.69
0 0.00
15 18.52
0 0.00
0 0.00
46 56.79
35 43.21%
13  โรงเรียนบ้านวังเตย 151
9 5.96
6 3.97
33 21.85
8 5.30
9 5.96
86 56.95
65 43.05%
14  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
1 3.85
3 11.54
15 57.69
11 42.31%
15  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 174
22 12.64
17 9.77
30 17.24
0 0.00
0 0.00
105 60.34
69 39.66%
16  โรงเรียนวัดหนองแก 57
5 8.77
4 7.02
12 21.05
1 1.75
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
17  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 858
48 5.59
5 0.58
114 13.29
41 4.78
116 13.52
534 62.24
324 37.76%
18  โรงเรียนวัดท่าโพ 87
10 11.49
5 5.75
14 16.09
3 3.45
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
19  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 45
4 8.89
3 6.67
8 17.78
1 2.22
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
20  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 51
5 9.80
3 5.88
10 19.61
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
21  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 194
11 5.67
11 5.67
21 10.82
18 9.28
6 3.09
127 65.46
67 34.54%
22  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 142
10 7.04
14 9.86
11 7.75
8 5.63
6 4.23
93 65.49
49 34.51%
23  โรงเรียนวัดดอนหวาย 197
27 13.71
14 7.11
25 12.69
1 0.51
0 0.00
130 65.99
67 34.01%
24  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 125
12 9.60
1 0.80
25 20.00
4 3.20
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
25  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 12
2 16.67
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
26  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 50
2 4.00
5 10.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
27  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 41
1 2.44
1 2.44
11 26.83
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
28  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 149
3 2.01
8 5.37
0 0.00
0 0.00
36 24.16
102 68.46
47 31.54%
29  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1357
66 4.86
82 6.04
117 8.62
76 5.60
75 5.53
941 69.34
416 30.66%
30  โรงเรียนวัดหาดทนง 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
31  โรงเรียนวัดดงพิกุล 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
32  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 80
4 5.00
2 2.50
15 18.75
0 0.00
2 2.50
57 71.25
23 28.75%
33  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 251
28 11.16
17 6.77
22 8.76
0 0.00
0 0.00
184 73.31
67 26.69%
34  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 34
2 5.88
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
35  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 78
5 6.41
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
36  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 63
4 6.35
2 3.17
9 14.29
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
37  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
5 10.87
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
38  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 56
7 12.50
6 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
39  โรงเรียนบ้านหนองรัก 91
11 12.09
9 9.89
0 0.00
0 0.00
1 1.10
70 76.92
21 23.08%
40  โรงเรียนวัดตานาด 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
41  โรงเรียนบ้านหนองเมน 113
9 7.96
3 2.65
12 10.62
1 0.88
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
42  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 41
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
4 9.76
32 78.05
9 21.95%
43  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 46
3 6.52
1 2.17
5 10.87
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
44  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 138
20 14.49
0 0.00
9 6.52
0 0.00
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
45  โรงเรียนบ้านคอดยาง 89
1 1.12
0 0.00
10 11.24
7 7.87
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
46  โรงเรียนบ้านท่าดาน 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 45
3 6.67
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
48  โรงเรียนวัดหนองนกยูง 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
20 80.00
5 20.00%
49  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 41
1 2.44
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
50  โรงเรียนวัดหนองสระ 95
6 6.32
2 2.11
10 10.53
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
51  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 376
8 2.13
0 0.00
25 6.65
15 3.99
23 6.12
305 81.12
71 18.88%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 146
12 8.22
0 0.00
13 8.90
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
53  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 140
6 4.29
3 2.14
14 10.00
1 0.71
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
54  โรงเรียนวัดวังบุญ 71
0 0.00
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
55  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 68
0 0.00
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
56  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 45
3 6.67
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
57  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 58
3 5.17
3 5.17
0 0.00
1 1.72
2 3.45
49 84.48
9 15.52%
58  โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
59  โรงเรียนวัดจักษา 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
60  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 179
5 2.79
5 2.79
8 4.47
2 1.12
5 2.79
154 86.03
25 13.97%
61  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
62  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 144
6 4.17
0 0.00
12 8.33
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
64  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
65  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
66  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 61
2 3.28
1 1.64
1 1.64
0 0.00
3 4.92
54 88.52
7 11.48%
67  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 123
5 4.07
2 1.63
7 5.69
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
68  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 80
4 5.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
69  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
70  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
71  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
18 90.00
2 10.00%
72  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
73  โรงเรียนวัดดอนกลอย 49
3 6.12
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
74  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
75  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
76  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 170
3 1.76
0 0.00
9 5.29
0 0.00
0 0.00
158 92.94
12 7.06%
77  โรงเรียนบ้านหัวดง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
78  โรงเรียนบ้านปากดง 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
79  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
80  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 128
1 0.78
1 0.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 98.44
2 1.56%
81  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนวัดหนองตางู 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,355 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  509 6.09
เตี้ย  302 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  868 10.39
ผอมและเตี้ย  245 2.93
อ้วนและเตี้ย  301 3.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,130 73.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,225 คน


26.63%


Powered By www.thaieducation.net