ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 23
4 17.39
6 26.09
5 21.74
7 30.43
1 4.35
0 0.00
23 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 62
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 187
25 13.37
40 21.39
55 29.41
25 13.37
42 22.46
0 0.00
187 100.00%
4  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 62
0 0.00
16 25.81
4 6.45
16 25.81
18 29.03
8 12.90
54 87.10%
5  โรงเรียนบ้านสบสอย 35
4 11.43
4 11.43
5 14.29
8 22.86
9 25.71
5 14.29
30 85.71%
6  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 71
17 23.94
25 35.21
17 23.94
1 1.41
0 0.00
11 15.49
60 84.51%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 240
58 24.17
18 7.50
20 8.33
58 24.17
18 7.50
68 28.33
172 71.67%
8  โรงเรียนเสรีวิทยา 101
11 10.89
10 9.90
17 16.83
11 10.89
19 18.81
33 32.67
68 67.33%
9  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 147
18 12.24
27 18.37
4 2.72
45 30.61
3 2.04
50 34.01
97 65.99%
10  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 187
19 10.16
13 6.95
20 10.70
32 17.11
33 17.65
70 37.43
117 62.57%
11  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 31
5 16.13
6 19.35
1 3.23
3 9.68
4 12.90
12 38.71
19 61.29%
12  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 50
2 4.00
7 14.00
2 4.00
9 18.00
9 18.00
21 42.00
29 58.00%
13  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 182
5 2.75
26 14.29
6 3.30
35 19.23
30 16.48
80 43.96
102 56.04%
14  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 89
12 13.48
19 21.35
4 4.49
10 11.24
0 0.00
44 49.44
45 50.56%
15  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 184
13 7.07
19 10.33
5 2.72
32 17.39
24 13.04
91 49.46
93 50.54%
16  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 151
9 5.96
4 2.65
10 6.62
25 16.56
28 18.54
75 49.67
76 50.33%
17  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 22
1 4.55
5 22.73
1 4.55
2 9.09
2 9.09
11 50.00
11 50.00%
18  โรงเรียนบ้านสบสา 24
4 16.67
2 8.33
5 20.83
1 4.17
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
19  โรงเรียนขุนยวม 357
19 5.32
22 6.16
48 13.45
42 11.76
47 13.17
179 50.14
178 49.86%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 111
10 9.01
6 5.41
9 8.11
21 18.92
9 8.11
56 50.45
55 49.55%
21  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 44
4 9.09
12 27.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
22  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 17
6 35.29
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
9 52.94
8 47.06%
23  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 15
3 20.00
3 20.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
24  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 45
2 4.44
0 0.00
11 24.44
2 4.44
6 13.33
24 53.33
21 46.67%
25  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 65
4 6.15
4 6.15
3 4.62
8 12.31
11 16.92
35 53.85
30 46.15%
26  โรงเรียนบ้านปางคาม 217
35 16.13
30 13.82
8 3.69
12 5.53
14 6.45
118 54.38
99 45.62%
27  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 31
5 16.13
3 9.68
4 12.90
1 3.23
1 3.23
17 54.84
14 45.16%
28  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 82
7 8.54
10 12.20
20 24.39
0 0.00
0 0.00
45 54.88
37 45.12%
29  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 219
24 10.96
16 7.31
51 23.29
3 1.37
2 0.91
123 56.16
96 43.84%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 128
13 10.16
9 7.03
24 18.75
2 1.56
8 6.25
72 56.25
56 43.75%
31  โรงเรียนบ้านสบแพม 28
3 10.71
3 10.71
5 17.86
1 3.57
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
32  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 118
1 0.85
49 41.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 57.63
50 42.37%
33  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 274
12 4.38
12 4.38
42 15.33
24 8.76
26 9.49
158 57.66
116 42.34%
34  โรงเรียนบ้านผามอน 55
7 12.73
7 12.73
4 7.27
4 7.27
1 1.82
32 58.18
23 41.82%
35  โรงเรียนบ้านแกงหอม 34
7 20.59
6 17.65
1 2.94
0 0.00
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
36  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 62
5 8.06
9 14.52
6 9.68
1 1.61
4 6.45
37 59.68
25 40.32%
37  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 15
2 13.33
3 20.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
38  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 25
2 8.00
1 4.00
4 16.00
2 8.00
1 4.00
15 60.00
10 40.00%
39  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 88
25 28.41
4 4.55
4 4.55
1 1.14
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
40  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 139
11 7.91
27 19.42
15 10.79
0 0.00
0 0.00
86 61.87
53 38.13%
41  โรงเรียนบ้านหัวปอน 14
3 21.43
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
42  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 128
4 3.13
8 6.25
11 8.59
12 9.38
10 7.81
83 64.84
45 35.16%
43  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 46
4 8.70
1 2.17
2 4.35
5 10.87
4 8.70
30 65.22
16 34.78%
44  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 99
9 9.09
16 16.16
5 5.05
4 4.04
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
45  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 41
7 17.07
7 17.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 167
3 1.80
6 3.59
21 12.57
9 5.39
17 10.18
111 66.47
56 33.53%
47  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 81
7 8.64
11 13.58
2 2.47
4 4.94
3 3.70
54 66.67
27 33.33%
48  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 115
10 8.70
24 20.87
2 1.74
2 1.74
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
49  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 52
5 9.62
12 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
50  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 57
10 17.54
5 8.77
0 0.00
3 5.26
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
51  โรงเรียนบ้านไทรงาม 54
5 9.26
7 12.96
5 9.26
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
52  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 708
29 4.10
21 2.97
65 9.18
50 7.06
54 7.63
489 69.07
219 30.93%
53  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 46
2 4.35
9 19.57
2 4.35
1 2.17
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
54  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 148
12 8.11
12 8.11
20 13.51
1 0.68
0 0.00
103 69.59
45 30.41%
55  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 57
3 5.26
4 7.02
4 7.02
4 7.02
2 3.51
40 70.18
17 29.82%
56  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 81
4 4.94
9 11.11
5 6.17
3 3.70
3 3.70
57 70.37
24 29.63%
57  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 34
3 8.82
5 14.71
1 2.94
0 0.00
1 2.94
24 70.59
10 29.41%
58  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 83
3 3.61
6 7.23
11 13.25
4 4.82
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 94
1 1.06
1 1.06
14 14.89
2 2.13
9 9.57
67 71.28
27 28.72%
60  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 88
4 4.55
5 5.68
6 6.82
5 5.68
5 5.68
63 71.59
25 28.41%
61  โรงเรียนบ้านหมอแปง 125
5 4.00
8 6.40
7 5.60
8 6.40
7 5.60
90 72.00
35 28.00%
62  โรงเรียนบ้านห้วยผา 86
13 15.12
2 2.33
7 8.14
0 0.00
2 2.33
62 72.09
24 27.91%
63  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 72
4 5.56
5 6.94
8 11.11
3 4.17
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
64  โรงเรียนบ้านคาหาน 101
3 2.97
8 7.92
15 14.85
2 1.98
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
65  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 87
2 2.30
7 8.05
15 17.24
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
66  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 156
1 0.64
35 22.44
6 3.85
0 0.00
0 0.00
114 73.08
42 26.92%
67  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 67
2 2.99
0 0.00
8 11.94
6 8.96
2 2.99
49 73.13
18 26.87%
68  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 45
4 8.89
4 8.89
4 8.89
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
69  โรงเรียนบ้านน้ำริน 77
4 5.19
7 9.09
8 10.39
1 1.30
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
70  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 74
4 5.41
8 10.81
7 9.46
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
71  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 122
13 10.66
11 9.02
6 4.92
1 0.82
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
72  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 95
6 6.32
9 9.47
4 4.21
5 5.26
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 100
10 10.00
3 3.00
4 4.00
6 6.00
2 2.00
75 75.00
25 25.00%
74  โรงเรียนบ้านปางแปก 116
6 5.17
15 12.93
8 6.90
0 0.00
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
75  โรงเรียนบ้านใหม่ 114
4 3.51
1 0.88
10 8.77
5 4.39
8 7.02
86 75.44
28 24.56%
76  โรงเรียนบ้านซอแบะ 91
3 3.30
14 15.38
4 4.40
0 0.00
1 1.10
69 75.82
22 24.18%
77  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 87
3 3.45
8 9.20
9 10.34
1 1.15
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
78  โรงเรียนบ้านห้วยนา 54
3 5.56
3 5.56
4 7.41
3 5.56
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
79  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 17
3 17.65
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
80  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 47
4 8.51
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
81  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 39
4 10.26
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
82  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 98
4 4.08
13 13.27
3 3.06
2 2.04
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
83  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67
6 8.96
2 2.99
3 4.48
2 2.99
2 2.99
52 77.61
15 22.39%
84  โรงเรียนบ้านแม่หาด 14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
85  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 458
26 5.68
27 5.90
10 2.18
13 2.84
20 4.37
362 79.04
96 20.96%
86  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 39
5 12.82
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
87  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 62
2 3.23
4 6.45
3 4.84
3 4.84
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
88  โรงเรียนบ้านพัฒนา 47
1 2.13
4 8.51
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
89  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 90
6 6.67
7 7.78
4 4.44
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
90  โรงเรียนบ้านสบป่อง 101
4 3.96
7 6.93
8 7.92
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
91  โรงเรียนบ้านกลาง 16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
92  โรงเรียนบ้านโป่งสา 82
1 1.22
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
93  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 52
0 0.00
8 15.38
1 1.92
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
94  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 151
6 3.97
13 8.61
0 0.00
4 2.65
2 1.32
126 83.44
25 16.56%
95  โรงเรียนบ้านแพมบก 37
2 5.41
3 8.11
1 2.70
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
96  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
97  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 194
22 11.34
7 3.61
2 1.03
0 0.00
0 0.00
163 84.02
31 15.98%
98  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 44
4 9.09
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
99  โรงเรียนบ้านรักไทย 202
8 3.96
10 4.95
7 3.47
7 3.47
0 0.00
170 84.16
32 15.84%
100  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 45
1 2.22
2 4.44
3 6.67
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 106
11 10.38
1 0.94
2 1.89
2 1.89
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
102  โรงเรียนบ้านในสอย 221
5 2.26
12 5.43
16 7.24
0 0.00
0 0.00
188 85.07
33 14.93%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 143
3 2.10
10 6.99
6 4.20
2 1.40
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
104  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 82
2 2.44
4 4.88
4 4.88
2 2.44
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
105  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 104
6 5.77
5 4.81
3 2.88
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
106  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 81
4 4.94
4 4.94
3 3.70
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
107  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 67
2 2.99
2 2.99
4 5.97
0 0.00
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
108  โรงเรียนบ้านป่าลาน 127
6 4.72
2 1.57
8 6.30
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
109  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 91
0 0.00
3 3.30
6 6.59
2 2.20
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
110  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
111  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
112  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 235
5 2.13
4 1.70
9 3.83
2 0.85
4 1.70
211 89.79
24 10.21%
113  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 157
6 3.82
3 1.91
0 0.00
4 2.55
3 1.91
141 89.81
16 10.19%
114  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 646
12 1.86
31 4.80
22 3.41
0 0.00
0 0.00
581 89.94
65 10.06%
115  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 32
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 90
5 5.56
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 182
6 3.30
2 1.10
8 4.40
0 0.00
0 0.00
166 91.21
16 8.79%
118  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 72
1 1.39
2 2.78
1 1.39
1 1.39
1 1.39
66 91.67
6 8.33%
119  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 89
1 1.12
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
120  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
121  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
122  โรงเรียนบ้านแม่ออ 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
123  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 67
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
124  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.94
95 94.06
6 5.94%
125  โรงเรียนบ้านคำสุข 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
126  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
127  โรงเรียนบ้านปางตอง 138
0 0.00
4 2.90
3 2.17
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
128  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 63
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
129  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 56
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
130  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 230
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
230 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านหว่าโน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,357 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  832 6.23
เตี้ย  1,025 7.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,001 7.49
ผอมและเตี้ย  648 4.85
อ้วนและเตี้ย  539 4.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,312 69.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,045 คน


30.28%


Powered By www.thaieducation.net