ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 64
7 10.94
2 3.13
15 23.44
6 9.38
14 21.88
20 31.25
44 68.75%
2  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 88
15 17.05
17 19.32
18 20.45
1 1.14
4 4.55
33 37.50
55 62.50%
3  โรงเรียนบ้านค่าบน 105
15 14.29
6 5.71
14 13.33
20 19.05
10 9.52
40 38.10
65 61.90%
4  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 68
4 5.88
5 7.35
11 16.18
9 13.24
11 16.18
28 41.18
40 58.82%
5  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 31
1 3.23
0 0.00
15 48.39
1 3.23
0 0.00
14 45.16
17 54.84%
6  โรงเรียนบ้านหนองลาว 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
7  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 20
3 15.00
2 10.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
8  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 65
14 21.54
3 4.62
12 18.46
2 3.08
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
9  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 91
2 2.20
14 15.38
8 8.79
14 15.38
1 1.10
52 57.14
39 42.86%
10  โรงเรียนบ้านปาง 41
2 4.88
1 2.44
11 26.83
2 4.88
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
11  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 30
5 16.67
0 0.00
4 13.33
3 10.00
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
12  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 92
3 3.26
5 5.43
7 7.61
8 8.70
12 13.04
57 61.96
35 38.04%
13  โรงเรียนบ้านแม่กา 114
16 14.04
14 12.28
7 6.14
6 5.26
0 0.00
71 62.28
43 37.72%
14  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 32
3 9.38
5 15.63
1 3.13
3 9.38
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
15  โรงเรียนบ้านไร่ 24
4 16.67
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
16  โรงเรียนบ้านร่องคำ 81
5 6.17
6 7.41
3 3.70
5 6.17
11 13.58
51 62.96
30 37.04%
17  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 38
0 0.00
0 0.00
10 26.32
0 0.00
4 10.53
24 63.16
14 36.84%
18  โรงเรียนบ้านร่องห้า 122
9 7.38
7 5.74
14 11.48
7 5.74
5 4.10
80 65.57
42 34.43%
19  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 62
6 9.68
4 6.45
8 12.90
0 0.00
3 4.84
41 66.13
21 33.87%
20  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 48
9 18.75
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
21  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1970
67 3.40
126 6.40
341 17.31
67 3.40
52 2.64
1317 66.85
653 33.15%
22  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 234
34 14.53
13 5.56
27 11.54
2 0.85
0 0.00
158 67.52
76 32.48%
23  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 66
3 4.55
2 3.03
6 9.09
5 7.58
5 7.58
45 68.18
21 31.82%
24  โรงเรียนบ้านแม่อิง 54
6 11.11
2 3.70
9 16.67
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 67
3 4.48
2 2.99
4 5.97
6 8.96
6 8.96
46 68.66
21 31.34%
26  โรงเรียนบ้านป่าตึง 83
13 15.66
0 0.00
13 15.66
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
27  โรงเรียนบ้านกาดถี 64
4 6.25
4 6.25
6 9.38
3 4.69
3 4.69
44 68.75
20 31.25%
28  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 46
6 13.04
2 4.35
4 8.70
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
29  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 67
10 14.93
3 4.48
6 8.96
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
30  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 61
7 11.48
2 3.28
6 9.84
1 1.64
1 1.64
44 72.13
17 27.87%
31  โรงเรียนบ้านปิน 146
9 6.16
10 6.85
19 13.01
0 0.00
1 0.68
107 73.29
39 26.71%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 53
1 1.89
1 1.89
8 15.09
3 5.66
1 1.89
39 73.58
14 26.42%
33  โรงเรียนบ้านป่าคา 61
2 3.28
1 1.64
8 13.11
5 8.20
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
34  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 93
7 7.53
6 6.45
11 11.83
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
35  โรงเรียนบ้านแม่พริก 43
2 4.65
3 6.98
3 6.98
1 2.33
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
36  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 83
2 2.41
5 6.02
14 16.87
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 91
5 5.49
1 1.10
9 9.89
6 6.59
2 2.20
68 74.73
23 25.27%
38  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 68
0 0.00
2 2.94
15 22.06
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
39  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 28
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
40  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
10 14.29
53 75.71
17 24.29%
41  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 59
4 6.78
0 0.00
7 11.86
2 3.39
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
42  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 123
8 6.50
3 2.44
17 13.82
1 0.81
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
43  โรงเรียนบ้านห้วยบง 73
2 2.74
6 8.22
5 6.85
2 2.74
2 2.74
56 76.71
17 23.29%
44  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 61
1 1.64
3 4.92
9 14.75
0 0.00
1 1.64
47 77.05
14 22.95%
45  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 48
4 8.33
1 2.08
5 10.42
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
46  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 58
6 10.34
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 99
2 2.02
3 3.03
6 6.06
5 5.05
6 6.06
77 77.78
22 22.22%
48  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 23
3 13.04
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
49  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 70
2 2.86
0 0.00
7 10.00
3 4.29
3 4.29
55 78.57
15 21.43%
50  โรงเรียนบ้านร่องปอ 61
3 4.92
2 3.28
5 8.20
3 4.92
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
51  โรงเรียนบ้านดง 108
7 6.48
7 6.48
8 7.41
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
52  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 110
2 1.82
6 5.45
13 11.82
0 0.00
1 0.91
88 80.00
22 20.00%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 47
2 4.26
2 4.26
3 6.38
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
54  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 131
3 2.29
3 2.29
19 14.50
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
55  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 84
5 5.95
6 7.14
3 3.57
0 0.00
2 2.38
68 80.95
16 19.05%
56  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 23
0 0.00
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
57  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 47
2 4.26
1 2.13
4 8.51
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 136
5 3.68
6 4.41
10 7.35
1 0.74
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
59  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 99
2 2.02
0 0.00
11 11.11
1 1.01
2 2.02
83 83.84
16 16.16%
60  โรงเรียนบ้านสันจกปก 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
61  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 97
4 4.12
5 5.15
4 4.12
2 2.06
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 78
0 0.00
0 0.00
8 10.26
4 5.13
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
63  โรงเรียนบ้านจำไก่ 195
12 6.15
8 4.10
10 5.13
0 0.00
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
64  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
65  โรงเรียนบ้านภูเงิน 143
9 6.29
0 0.00
6 4.20
7 4.90
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 297
9 3.03
15 5.05
21 7.07
0 0.00
0 0.00
252 84.85
45 15.15%
67  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
68  โรงเรียนบ้านค่า 139
0 0.00
9 6.47
11 7.91
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
69  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 135
6 4.44
5 3.70
6 4.44
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
70  โรงเรียนบ้านสาง 104
1 0.96
3 2.88
8 7.69
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
71  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 86
1 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.30
77 89.53
9 10.47%
72  โรงเรียนเจริญใจ 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
73  โรงเรียนบ้านศาลา 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
74  โรงเรียนบ้านต๋อม 160
3 1.88
2 1.25
5 3.13
3 1.88
2 1.25
145 90.63
15 9.38%
75  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 153
1 0.65
1 0.65
4 2.61
1 0.65
4 2.61
142 92.81
11 7.19%
76  โรงเรียนบ้านหนองสระ 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
77  โรงเรียนบ้านดงอินตา 122
0 0.00
0 0.00
6 4.92
0 0.00
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
78  โรงเรียนบ้านเหล่า 130
2 1.54
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
79  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 78
1 1.28
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
81  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนบ้านโป่ง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,428 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  428 5.08
เตี้ย  383 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  944 11.20
ผอมและเตี้ย  230 2.73
อ้วนและเตี้ย  192 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,251 74.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,177 คน


25.83%


Powered By www.thaieducation.net