ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 160
8 5.00
23 14.38
82 51.25
30 18.75
15 9.38
2 1.25
158 98.75%
2  โรงเรียนวัดขนุน 149
10 6.71
18 12.08
20 13.42
28 18.79
44 29.53
29 19.46
120 80.54%
3  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 102
63 61.76
5 4.90
5 4.90
4 3.92
1 0.98
24 23.53
78 76.47%
4  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 139
16 11.51
13 9.35
15 10.79
30 21.58
24 17.27
41 29.50
98 70.50%
5  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 293
48 16.38
14 4.78
34 11.60
62 21.16
48 16.38
87 29.69
206 70.31%
6  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 190
41 21.58
44 23.16
21 11.05
16 8.42
8 4.21
60 31.58
130 68.42%
7  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 140
18 12.86
13 9.29
20 14.29
20 14.29
23 16.43
46 32.86
94 67.14%
8  โรงเรียนบ้านตามูล 254
16 6.30
29 11.42
32 12.60
45 17.72
42 16.54
90 35.43
164 64.57%
9  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 62
14 22.58
11 17.74
6 9.68
6 9.68
3 4.84
22 35.48
40 64.52%
10  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 133
38 28.57
20 15.04
24 18.05
0 0.00
0 0.00
51 38.35
82 61.65%
11  โรงเรียนบ้านคลองคต 146
13 8.90
12 8.22
25 17.12
17 11.64
17 11.64
62 42.47
84 57.53%
12  โรงเรียนวัดบางชัน 71
6 8.45
5 7.04
12 16.90
6 8.45
11 15.49
31 43.66
40 56.34%
13  โรงเรียนวัดกะทิง 214
12 5.61
24 11.21
12 5.61
36 16.82
36 16.82
94 43.93
120 56.07%
14  โรงเรียนวัดสำโรง 409
42 10.27
18 4.40
46 11.25
60 14.67
49 11.98
194 47.43
215 52.57%
15  โรงเรียนวัดคลองพลู 290
17 5.86
42 14.48
51 17.59
17 5.86
25 8.62
138 47.59
152 52.41%
16  โรงเรียนบ้านประตง 1117
71 6.36
79 7.07
131 11.73
150 13.43
138 12.35
548 49.06
569 50.94%
17  โรงเรียนบ้านใหม่ 99
11 11.11
11 11.11
7 7.07
6 6.06
14 14.14
50 50.51
49 49.49%
18  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 108
9 8.33
14 12.96
13 12.04
14 12.96
3 2.78
55 50.93
53 49.07%
19  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 88
6 6.82
13 14.77
18 20.45
4 4.55
2 2.27
45 51.14
43 48.86%
20  โรงเรียนบ้านแหลม 278
50 17.99
41 14.75
28 10.07
12 4.32
3 1.08
144 51.80
134 48.20%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 105
16 15.24
5 4.76
11 10.48
16 15.24
2 1.90
55 52.38
50 47.62%
22  โรงเรียนบ้านชากไทย 106
19 17.92
11 10.38
10 9.43
4 3.77
6 5.66
56 52.83
50 47.17%
23  โรงเรียนบ้านไทรงาม 199
24 12.06
22 11.06
36 18.09
10 5.03
1 0.50
106 53.27
93 46.73%
24  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 149
16 10.74
14 9.40
23 15.44
3 2.01
13 8.72
80 53.69
69 46.31%
25  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 556
84 15.11
62 11.15
58 10.43
30 5.40
21 3.78
301 54.14
255 45.86%
26  โรงเรียนวัดน้ำรัก 110
13 11.82
24 21.82
12 10.91
0 0.00
0 0.00
61 55.45
49 44.55%
27  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 230
21 9.13
20 8.70
49 21.30
12 5.22
0 0.00
128 55.65
102 44.35%
28  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 104
13 12.50
14 13.46
10 9.62
9 8.65
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
29  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 248
13 5.24
24 9.68
52 20.97
10 4.03
10 4.03
139 56.05
109 43.95%
30  โรงเรียนวัดซึ้งบน 41
1 2.44
3 7.32
8 19.51
3 7.32
3 7.32
23 56.10
18 43.90%
31  โรงเรียนบ้านคลองบอน 180
26 14.44
20 11.11
14 7.78
13 7.22
6 3.33
101 56.11
79 43.89%
32  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 35
5 14.29
2 5.71
3 8.57
3 8.57
2 5.71
20 57.14
15 42.86%
33  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 254
19 7.48
30 11.81
28 11.02
31 12.20
0 0.00
146 57.48
108 42.52%
34  โรงเรียนบ้านแปลง 230
23 10.00
39 16.96
32 13.91
3 1.30
0 0.00
133 57.83
97 42.17%
35  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 136
0 0.00
16 11.76
12 8.82
26 19.12
0 0.00
82 60.29
54 39.71%
36  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 151
5 3.31
11 7.28
8 5.30
11 7.28
23 15.23
93 61.59
58 38.41%
37  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 160
13 8.13
5 3.13
7 4.38
7 4.38
28 17.50
100 62.50
60 37.50%
38  โรงเรียนบ้านซับตารี 389
40 10.28
45 11.57
53 13.62
4 1.03
2 0.51
245 62.98
144 37.02%
39  โรงเรียนบ้านมะขาม 569
40 7.03
49 8.61
55 9.67
40 7.03
25 4.39
360 63.27
209 36.73%
40  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 294
26 8.84
27 9.18
41 13.95
11 3.74
0 0.00
189 64.29
105 35.71%
41  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 157
14 8.92
14 8.92
9 5.73
10 6.37
6 3.82
104 66.24
53 33.76%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 147
12 8.16
9 6.12
7 4.76
12 8.16
9 6.12
98 66.67
49 33.33%
43  โรงเรียนมิตรภาพ 20 166
10 6.02
12 7.23
18 10.84
9 5.42
5 3.01
112 67.47
54 32.53%
44  โรงเรียนบ้านดงจิก 154
14 9.09
15 9.74
17 11.04
3 1.95
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
45  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 54
5 9.26
7 12.96
3 5.56
2 3.70
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
46  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 125
10 8.00
10 8.00
11 8.80
6 4.80
2 1.60
86 68.80
39 31.20%
47  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 232
20 8.62
8 3.45
16 6.90
16 6.90
11 4.74
161 69.40
71 30.60%
48  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 90
9 10.00
13 14.44
3 3.33
2 2.22
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
49  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 189
6 3.17
9 4.76
26 13.76
7 3.70
8 4.23
133 70.37
56 29.63%
50  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 86
6 6.98
5 5.81
14 16.28
0 0.00
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
51  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 273
20 7.33
30 10.99
18 6.59
9 3.30
0 0.00
196 71.79
77 28.21%
52  โรงเรียนวัดพังงอน 158
20 12.66
12 7.59
10 6.33
1 0.63
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
53  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 226
20 8.85
17 7.52
21 9.29
0 0.00
3 1.33
165 73.01
61 26.99%
54  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 260
23 8.85
13 5.00
25 9.62
8 3.08
0 0.00
191 73.46
69 26.54%
55  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 121
12 9.92
6 4.96
4 3.31
7 5.79
3 2.48
89 73.55
32 26.45%
56  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 118
11 9.32
16 13.56
4 3.39
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
57  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 81
5 6.17
6 7.41
10 12.35
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
58  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 122
16 13.11
0 0.00
9 7.38
6 4.92
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
59  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 408
32 7.84
51 12.50
19 4.66
0 0.00
0 0.00
306 75.00
102 25.00%
60  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 132
16 12.12
9 6.82
6 4.55
2 1.52
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
61  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 113
7 6.19
9 7.96
10 8.85
2 1.77
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
62  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 85
4 4.71
1 1.18
10 11.76
5 5.88
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
63  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 82
7 8.54
2 2.44
6 7.32
5 6.10
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
64  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 534
25 4.68
20 3.75
66 12.36
17 3.18
0 0.00
406 76.03
128 23.97%
65  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 110
10 9.09
14 12.73
1 0.91
1 0.91
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
66  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 180
12 6.67
11 6.11
10 5.56
7 3.89
2 1.11
138 76.67
42 23.33%
67  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 128
7 5.47
9 7.03
13 10.16
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
68  โรงเรียนวัดบางกะไชย 138
6 4.35
7 5.07
18 13.04
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
69  โรงเรียนวัดมะทาย 125
8 6.40
13 10.40
5 4.00
2 1.60
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
70  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 163
12 7.36
5 3.07
12 7.36
6 3.68
1 0.61
127 77.91
36 22.09%
71  โรงเรียนพลิ้ว 318
13 4.09
3 0.94
51 16.04
2 0.63
1 0.31
248 77.99
70 22.01%
72  โรงเรียนวัดทับไทร 781
80 10.24
41 5.25
28 3.59
17 2.18
1 0.13
614 78.62
167 21.38%
73  โรงเรียนบ้านตาเรือง 496
28 5.65
53 10.69
25 5.04
0 0.00
0 0.00
390 78.63
106 21.37%
74  โรงเรียนบ้านโชคดี 124
9 7.26
9 7.26
4 3.23
3 2.42
1 0.81
98 79.03
26 20.97%
75  โรงเรียนบ้านทัพนคร 53
2 3.77
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
76  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 146
3 2.05
4 2.74
20 13.70
3 2.05
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
77  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
1 1.67
2 3.33
48 80.00
12 20.00%
78  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 153
1 0.65
13 8.50
14 9.15
2 1.31
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
79  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 194
7 3.61
13 6.70
15 7.73
3 1.55
0 0.00
156 80.41
38 19.59%
80  โรงเรียนบ้านเขาทอง 128
3 2.34
10 7.81
12 9.38
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
81  โรงเรียนบ้านบ่อ 113
5 4.42
3 2.65
13 11.50
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
82  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 54
3 5.56
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
83  โรงเรียนวัดปากน้ำ 115
1 0.87
11 9.57
8 6.96
1 0.87
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
84  โรงเรียนบ้านอีมุย 113
7 6.19
0 0.00
8 7.08
0 0.00
5 4.42
93 82.30
20 17.70%
85  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
86  โรงเรียนโฆวินฑะ 106
5 4.72
10 9.43
3 2.83
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
87  โรงเรียนวัดเกาะจิก 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
5 83.33
1 16.67%
88  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 73
7 9.59
3 4.11
2 2.74
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
89  โรงเรียนวัดผักกาด 147
7 4.76
2 1.36
15 10.20
0 0.00
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
90  โรงเรียนหนองมะค่า 113
7 6.19
3 2.65
5 4.42
2 1.77
1 0.88
95 84.07
18 15.93%
91  โรงเรียนบ้านวังตัก 57
3 5.26
0 0.00
3 5.26
3 5.26
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
92  โรงเรียนวัดตกพรม 287
12 4.18
13 4.53
9 3.14
7 2.44
2 0.70
244 85.02
43 14.98%
93  โรงเรียนบ้านเขาหอม 186
3 1.61
10 5.38
12 6.45
0 0.00
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
94  โรงเรียนวัดอิมั้ง 131
8 6.11
4 3.05
4 3.05
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
95  โรงเรียนวัดโป่ง 144
3 2.08
2 1.39
12 8.33
0 0.00
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
96  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 493
14 2.84
9 1.83
33 6.69
0 0.00
0 0.00
437 88.64
56 11.36%
97  โรงเรียนวัดพลวง 212
5 2.36
1 0.47
9 4.25
7 3.30
0 0.00
190 89.62
22 10.38%
98  โรงเรียนบ้านจางวาง 132
3 2.27
0 0.00
9 6.82
0 0.00
0 0.00
120 90.91
12 9.09%
99  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 283
0 0.00
0 0.00
25 8.83
0 0.00
0 0.00
258 91.17
25 8.83%
100  โรงเรียนบ้านทับช้าง 447
15 3.36
8 1.79
15 3.36
0 0.00
0 0.00
409 91.50
38 8.50%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
102  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
2 2.44
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
103  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 90
0 0.00
3 3.33
1 1.11
0 0.00
1 1.11
85 94.44
5 5.56%
104  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 174
0 0.00
0 0.00
7 4.02
0 0.00
0 0.00
167 95.98
7 4.02%
105  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 75
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
106  โรงเรียนบ้านหนองบอน 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,917 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,564 7.85
เตี้ย  1,486 7.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,909 9.58
ผอมและเตี้ย  1,009 5.07
อ้วนและเตี้ย  714 3.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,235 66.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,682 คน


33.55%


Powered By www.thaieducation.net