ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 36
0 0.00
3 8.33
33 91.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนวัดนาขุม 73
15 20.55
10 13.70
3 4.11
0 0.00
45 61.64
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 57
12 21.05
11 19.30
18 31.58
8 14.04
0 0.00
8 14.04
49 85.96%
4  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 21
7 33.33
6 28.57
1 4.76
3 14.29
0 0.00
4 19.05
17 80.95%
5  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 19
3 15.79
3 15.79
1 5.26
2 10.53
3 15.79
7 36.84
12 63.16%
6  โรงเรียนบ้านนาแซง 166
36 21.69
4 2.41
12 7.23
40 24.10
0 0.00
74 44.58
92 55.42%
7  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 136
28 20.59
18 13.24
27 19.85
0 0.00
0 0.00
63 46.32
73 53.68%
8  โรงเรียนบ้านทรายขาว 70
15 21.43
5 7.14
14 20.00
1 1.43
0 0.00
35 50.00
35 50.00%
9  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 198
11 5.56
13 6.57
16 8.08
24 12.12
29 14.65
105 53.03
93 46.97%
10  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 65
3 4.62
8 12.31
18 27.69
0 0.00
1 1.54
35 53.85
30 46.15%
11  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 93
16 17.20
2 2.15
21 22.58
0 0.00
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
12  โรงเรียนบ้านงอมมด 40
1 2.50
11 27.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
13  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 28
2 7.14
6 21.43
2 7.14
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
14  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 85
2 2.35
1 1.18
12 14.12
3 3.53
15 17.65
52 61.18
33 38.82%
15  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 112
10 8.93
9 8.04
11 9.82
9 8.04
4 3.57
69 61.61
43 38.39%
16  โรงเรียนบ้านน้ำลี 66
4 6.06
4 6.06
3 4.55
8 12.12
6 9.09
41 62.12
25 37.88%
17  โรงเรียนวัดวังกอง 47
13 27.66
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
18  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 64
0 0.00
17 26.56
0 0.00
3 4.69
3 4.69
41 64.06
23 35.94%
19  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 194
24 12.37
16 8.25
7 3.61
9 4.64
12 6.19
126 64.95
68 35.05%
20  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 107
3 2.80
1 0.93
15 14.02
4 3.74
13 12.15
71 66.36
36 33.64%
21  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 45
7 15.56
4 8.89
3 6.67
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
22  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 96
9 9.38
9 9.38
13 13.54
1 1.04
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
23  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 201
23 11.44
19 9.45
6 2.99
10 4.98
8 3.98
135 67.16
66 32.84%
24  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 96
1 1.04
14 14.58
9 9.38
0 0.00
7 7.29
65 67.71
31 32.29%
25  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 72
4 5.56
9 12.50
8 11.11
1 1.39
1 1.39
49 68.06
23 31.94%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 22
4 18.18
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 45
8 17.78
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
28  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 145
19 13.10
21 14.48
5 3.45
0 0.00
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
29  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 29
2 6.90
5 17.24
2 6.90
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
30  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 39
5 12.82
3 7.69
4 10.26
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
31  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 93
7 7.53
8 8.60
13 13.98
0 0.00
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
32  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 39
4 10.26
1 2.56
2 5.13
2 5.13
2 5.13
28 71.79
11 28.21%
33  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 44
7 15.91
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
34  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 66
13 19.70
3 4.55
2 3.03
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
35  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63
6 9.52
2 3.17
6 9.52
3 4.76
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 115
12 10.43
6 5.22
11 9.57
2 1.74
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
37  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 76
3 3.95
2 2.63
13 17.11
2 2.63
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
38  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 66
6 9.09
4 6.06
6 9.09
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
39  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 159
11 6.92
7 4.40
20 12.58
2 1.26
0 0.00
119 74.84
40 25.16%
40  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 97
5 5.15
5 5.15
14 14.43
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
41  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 61
5 8.20
5 8.20
5 8.20
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
42  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 86
7 8.14
1 1.16
11 12.79
2 2.33
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
43  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 164
10 6.10
6 3.66
8 4.88
8 4.88
8 4.88
124 75.61
40 24.39%
44  โรงเรียนบ้านปากปาด 153
11 7.19
11 7.19
13 8.50
0 0.00
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
45  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 47
6 12.77
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
46  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 117
4 3.42
4 3.42
5 4.27
4 3.42
6 5.13
94 80.34
23 19.66%
47  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 49
0 0.00
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
48  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 83
0 0.00
7 8.43
8 9.64
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
49  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 28
4 14.29
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
50  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
51  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 43
5 11.63
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
52  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 76
4 5.26
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
53  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 334
26 7.78
7 2.10
15 4.49
0 0.00
0 0.00
286 85.63
48 14.37%
54  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 127
2 1.57
0 0.00
5 3.94
6 4.72
5 3.94
109 85.83
18 14.17%
55  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 637
19 2.98
17 2.67
51 8.01
1 0.16
0 0.00
549 86.19
88 13.81%
56  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 59
4 6.78
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
57  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 205
7 3.41
7 3.41
10 4.88
2 0.98
1 0.49
178 86.83
27 13.17%
58  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
59  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
2 3.39
52 88.14
7 11.86%
60  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
1 1.41
64 90.14
7 9.86%
62  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
63  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
64  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 187
5 2.67
4 2.14
3 1.60
4 2.14
0 0.00
171 91.44
16 8.56%
65  โรงเรียนบ้านนาไพร 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
66  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 97
0 0.00
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
67  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
68  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
69  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
70  โรงเรียนบ้านปางคอม 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
71  โรงเรียนวัดปากไพร 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
72  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 213
3 1.41
2 0.94
3 1.41
0 0.00
0 0.00
205 96.24
8 3.76%
73  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 174
2 1.15
0 0.00
4 2.30
0 0.00
0 0.00
168 96.55
6 3.45%
74  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
75  โรงเรียนบ้านม่วง 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 340
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
340 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,321 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  490 6.69
เตี้ย  359 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  570 7.79
ผอมและเตี้ย  173 2.36
อ้วนและเตี้ย  172 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,557 75.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,764 คน


24.10%


Powered By www.thaieducation.net