ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่องลม 57
6 10.53
1 1.75
34 59.65
5 8.77
6 10.53
5 8.77
52 91.23%
2  โรงเรียนวัดสว่าง 21
1 4.76
0 0.00
6 28.57
7 33.33
3 14.29
4 19.05
17 80.95%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 199
11 5.53
23 11.56
38 19.10
34 17.09
49 24.62
44 22.11
155 77.89%
4  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 45
17 37.78
7 15.56
7 15.56
0 0.00
0 0.00
14 31.11
31 68.89%
5  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 125
29 23.20
21 16.80
10 8.00
17 13.60
4 3.20
44 35.20
81 64.80%
6  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 153
9 5.88
16 10.46
16 10.46
9 5.88
34 22.22
69 45.10
84 54.90%
7  โรงเรียนบ้านดอนโพ 123
8 6.50
3 2.44
27 21.95
11 8.94
17 13.82
57 46.34
66 53.66%
8  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 62
6 9.68
6 9.68
9 14.52
6 9.68
6 9.68
29 46.77
33 53.23%
9  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 104
24 23.08
10 9.62
11 10.58
6 5.77
4 3.85
49 47.12
55 52.88%
10  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 38
7 18.42
6 15.79
5 13.16
2 5.26
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
11  โรงเรียนบ้านแสนขัน 208
15 7.21
17 8.17
27 12.98
27 12.98
21 10.10
101 48.56
107 51.44%
12  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
5 7.25
5 7.25
6 8.70
9 13.04
10 14.49
34 49.28
35 50.72%
13  โรงเรียนบ้านกองโค 151
35 23.18
8 5.30
17 11.26
8 5.30
5 3.31
78 51.66
73 48.34%
14  โรงเรียนชายเขาวิทยา 83
10 12.05
5 6.02
12 14.46
7 8.43
5 6.02
44 53.01
39 46.99%
15  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 139
8 5.76
5 3.60
23 16.55
13 9.35
16 11.51
74 53.24
65 46.76%
16  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 82
13 15.85
8 9.76
11 13.41
6 7.32
0 0.00
44 53.66
38 46.34%
17  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 89
5 5.62
4 4.49
12 13.48
8 8.99
12 13.48
48 53.93
41 46.07%
18  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 46
6 13.04
1 2.17
9 19.57
1 2.17
4 8.70
25 54.35
21 45.65%
19  โรงเรียนบ้านชําทอง 42
6 14.29
1 2.38
12 28.57
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
20  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 228
30 13.16
32 14.04
14 6.14
13 5.70
14 6.14
125 54.82
103 45.18%
21  โรงเรียนบ้านนายาง 217
19 8.76
13 5.99
10 4.61
32 14.75
23 10.60
120 55.30
97 44.70%
22  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 160
19 11.88
9 5.63
25 15.63
9 5.63
9 5.63
89 55.63
71 44.38%
23  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 64
6 9.38
6 9.38
5 7.81
6 9.38
5 7.81
36 56.25
28 43.75%
24  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 46
9 19.57
1 2.17
10 21.74
0 0.00
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
25  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 188
30 15.96
16 8.51
27 14.36
6 3.19
0 0.00
109 57.98
79 42.02%
26  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 113
12 10.62
8 7.08
0 0.00
17 15.04
10 8.85
66 58.41
47 41.59%
27  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 35.29
10 58.82
7 41.18%
28  โรงเรียนบ้านปากคลอง 102
5 4.90
3 2.94
30 29.41
3 2.94
1 0.98
60 58.82
42 41.18%
29  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 153
11 7.19
6 3.92
26 16.99
5 3.27
14 9.15
91 59.48
62 40.52%
30  โรงเรียนบ้านวังแดง 25
4 16.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
2 8.00
15 60.00
10 40.00%
31  โรงเรียนบ้านเหล่า 119
15 12.61
8 6.72
8 6.72
8 6.72
8 6.72
72 60.50
47 39.50%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 158
16 10.13
8 5.06
29 18.35
2 1.27
7 4.43
96 60.76
62 39.24%
33  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 46
7 15.22
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
34  โรงเรียนบ้านในเมือง 1020
44 4.31
21 2.06
156 15.29
65 6.37
112 10.98
622 60.98
398 39.02%
35  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 75
8 10.67
6 8.00
4 5.33
3 4.00
7 9.33
47 62.67
28 37.33%
36  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 55
9 16.36
3 5.45
5 9.09
3 5.45
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
37  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2835
111 3.92
193 6.81
351 12.38
243 8.57
131 4.62
1806 63.70
1029 36.30%
38  โรงเรียนบ้านท่าสัก 213
15 7.04
11 5.16
22 10.33
11 5.16
18 8.45
136 63.85
77 36.15%
39  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 68
6 8.82
10 14.71
8 11.76
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
40  โรงเรียนวัดโรงม้า 85
9 10.59
4 4.71
8 9.41
5 5.88
4 4.71
55 64.71
30 35.29%
41  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 114
8 7.02
11 9.65
20 17.54
1 0.88
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
42  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 158
13 8.23
15 9.49
27 17.09
0 0.00
0 0.00
103 65.19
55 34.81%
43  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 64
7 10.94
6 9.38
9 14.06
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
44  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 123
12 9.76
3 2.44
8 6.50
15 12.20
4 3.25
81 65.85
42 34.15%
45  โรงเรียนนานกกก 104
13 12.50
5 4.81
12 11.54
5 4.81
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
46  โรงเรียนบ้านแพะ 99
18 18.18
12 12.12
3 3.03
0 0.00
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
47  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 142
9 6.34
5 3.52
6 4.23
6 4.23
21 14.79
95 66.90
47 33.10%
48  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 88
4 4.55
8 9.09
15 17.05
2 2.27
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
49  โรงเรียนวัดแม่เฉย 91
15 16.48
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
50  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
11 21.57
35 68.63
16 31.37%
51  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
3 9.38
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
52  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 77
5 6.49
1 1.30
11 14.29
0 0.00
7 9.09
53 68.83
24 31.17%
53  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 43
3 6.98
3 6.98
5 11.63
2 4.65
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
54  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 156
16 10.26
2 1.28
20 12.82
4 2.56
4 2.56
110 70.51
46 29.49%
55  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 34
6 17.65
0 0.00
1 2.94
3 8.82
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
56  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 82
15 18.29
5 6.10
4 4.88
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
57  โรงเรียนบ้านวังสะโม 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
5 20.83
17 70.83
7 29.17%
58  โรงเรียนวัดดอนสัก 55
10 18.18
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
59  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 118
12 10.17
11 9.32
6 5.08
5 4.24
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
60  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 140
14 10.00
3 2.14
23 16.43
0 0.00
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
61  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 35
3 8.57
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
62  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 70
5 7.14
6 8.57
9 12.86
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
63  โรงเรียนวัดวังยาง 158
13 8.23
5 3.16
25 15.82
2 1.27
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
64  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 32
4 12.50
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
65  โรงเรียนบ้านดารา 93
5 5.38
2 2.15
19 20.43
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
66  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 183
11 6.01
11 6.01
9 4.92
11 6.01
9 4.92
132 72.13
51 27.87%
67  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 54
5 9.26
4 7.41
4 7.41
0 0.00
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
68  โรงเรียนวัดคลองนาพง 62
1 1.61
4 6.45
12 19.35
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
69  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 63
9 14.29
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
70  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 56
0 0.00
1 1.79
11 19.64
3 5.36
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
71  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 373
27 7.24
5 1.34
15 4.02
32 8.58
20 5.36
274 73.46
99 26.54%
72  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 194
9 4.64
2 1.03
20 10.31
1 0.52
16 8.25
146 75.26
48 24.74%
73  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
74  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 80
5 6.25
6 7.50
4 5.00
2 2.50
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
75  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 72
7 9.72
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
76  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
2 4.26
4 8.51
36 76.60
11 23.40%
77  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
78  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 102
9 8.82
9 8.82
2 1.96
1 0.98
2 1.96
79 77.45
23 22.55%
79  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 119
5 4.20
4 3.36
10 8.40
7 5.88
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
80  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 94
4 4.26
2 2.13
8 8.51
5 5.32
1 1.06
74 78.72
20 21.28%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 99
5 5.05
8 8.08
4 4.04
1 1.01
3 3.03
78 78.79
21 21.21%
82  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 100
5 5.00
9 9.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
83  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 96
13 13.54
4 4.17
3 3.13
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
84  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 72
7 9.72
2 2.78
5 6.94
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
85  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 144
23 15.97
0 0.00
6 4.17
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
86  โรงเรียนวัดพระฝาง 120
11 9.17
2 1.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
87  โรงเรียนบ้านร้องลึก 179
8 4.47
4 2.23
17 9.50
6 3.35
0 0.00
144 80.45
35 19.55%
88  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
89  โรงเรียนวัดใหม่ 41
0 0.00
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
90  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 36
1 2.78
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
91  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 196
9 4.59
9 4.59
19 9.69
1 0.51
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
92  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 52
4 7.69
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 157
14 8.92
2 1.27
7 4.46
1 0.64
6 3.82
127 80.89
30 19.11%
94  โรงเรียนบ้านท่าอวน 58
4 6.90
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
95  โรงเรียนบ้านขอม 54
6 11.11
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
96  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
2 4.00
41 82.00
9 18.00%
97  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
3 4.11
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
98  โรงเรียนวัดดอกไม้ 45
3 6.67
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
99  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 68
4 5.88
2 2.94
2 2.94
3 4.41
1 1.47
56 82.35
12 17.65%
100  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 340
19 5.59
3 0.88
7 2.06
22 6.47
8 2.35
281 82.65
59 17.35%
101  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 133
15 11.28
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
102  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 47
3 6.38
3 6.38
2 4.26
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
103  โรงเรียนวัดน้ำใส 90
7 7.78
0 0.00
1 1.11
5 5.56
2 2.22
75 83.33
15 16.67%
104  โรงเรียนบ้านหัวหาด 32
1 3.13
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
105  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 39
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 157
5 3.18
9 5.73
10 6.37
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
107  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 74
7 9.46
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
108  โรงเรียนบ้านฟากบึง 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
109  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
110  โรงเรียนวัดดอย 37
0 0.00
1 2.70
2 5.41
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
111  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
112  โรงเรียนบ้านชําสอง 95
3 3.16
2 2.11
0 0.00
0 0.00
7 7.37
83 87.37
12 12.63%
113  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 24
3 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
114  โรงเรียนบ้านวังสําโม 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
115  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 115
6 5.22
5 4.35
3 2.61
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
116  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 74
2 2.70
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
117  โรงเรียนบ้านวังดิน 115
0 0.00
0 0.00
7 6.09
1 0.87
5 4.35
102 88.70
13 11.30%
118  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 27
2 7.41
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
119  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
120  โรงเรียนบ้านดินแดง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
121  โรงเรียนบ้านผักขวง 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
122  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
123  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
124  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
125  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 85
2 2.35
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
126  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
127  โรงเรียนวัดวังผักรุง 63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
128  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
129  โรงเรียนบ้านชําตก 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
130  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
19 95.00
1 5.00%
131  โรงเรียนวัดนาทะเล 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
132  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 123
2 1.63
1 0.81
3 2.44
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
133  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 241
2 0.83
0 0.00
8 3.32
0 0.00
1 0.41
230 95.44
11 4.56%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
135  โรงเรียนวัดห้องสูง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
136  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 111
2 1.80
1 0.90
1 0.90
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
137  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
138  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
139  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 174
0 0.00
0 0.00
3 1.72
0 0.00
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
140  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดผาจักร 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 240
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
240 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนสามัคยาราม 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนไร่อ้อย 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,791 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,148 6.84
เตี้ย  749 4.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,659 9.88
ผอมและเตี้ย  771 4.59
อ้วนและเตี้ย  718 4.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,746 69.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,045 คน


30.05%


Powered By www.thaieducation.net