ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่องลม 57
6 10.53
1 1.75
34 59.65
5 8.77
6 10.53
5 8.77
52 91.23%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 199
11 5.53
23 11.56
38 19.10
34 17.09
49 24.62
44 22.11
155 77.89%
3  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 45
17 37.78
7 15.56
7 15.56
0 0.00
0 0.00
14 31.11
31 68.89%
4  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 125
29 23.20
21 16.80
10 8.00
17 13.60
4 3.20
44 35.20
81 64.80%
5  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 153
9 5.88
16 10.46
16 10.46
9 5.88
34 22.22
69 45.10
84 54.90%
6  โรงเรียนบ้านดอนโพ 123
8 6.50
3 2.44
27 21.95
11 8.94
17 13.82
57 46.34
66 53.66%
7  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 62
6 9.68
6 9.68
9 14.52
6 9.68
6 9.68
29 46.77
33 53.23%
8  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 104
24 23.08
10 9.62
11 10.58
6 5.77
4 3.85
49 47.12
55 52.88%
9  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 38
7 18.42
6 15.79
5 13.16
2 5.26
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
10  โรงเรียนบ้านแสนขัน 208
15 7.21
17 8.17
27 12.98
27 12.98
21 10.10
101 48.56
107 51.44%
11  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
5 7.25
5 7.25
6 8.70
9 13.04
10 14.49
34 49.28
35 50.72%
12  โรงเรียนบ้านกองโค 151
35 23.18
8 5.30
17 11.26
8 5.30
5 3.31
78 51.66
73 48.34%
13  โรงเรียนชายเขาวิทยา 83
10 12.05
5 6.02
12 14.46
7 8.43
5 6.02
44 53.01
39 46.99%
14  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 139
8 5.76
5 3.60
23 16.55
13 9.35
16 11.51
74 53.24
65 46.76%
15  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 82
13 15.85
8 9.76
11 13.41
6 7.32
0 0.00
44 53.66
38 46.34%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 89
5 5.62
4 4.49
12 13.48
8 8.99
12 13.48
48 53.93
41 46.07%
17  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 46
6 13.04
1 2.17
9 19.57
1 2.17
4 8.70
25 54.35
21 45.65%
18  โรงเรียนบ้านชําทอง 42
6 14.29
1 2.38
12 28.57
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
19  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 228
30 13.16
32 14.04
14 6.14
13 5.70
14 6.14
125 54.82
103 45.18%
20  โรงเรียนบ้านนายาง 217
19 8.76
13 5.99
10 4.61
32 14.75
23 10.60
120 55.30
97 44.70%
21  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 160
19 11.88
9 5.63
25 15.63
9 5.63
9 5.63
89 55.63
71 44.38%
22  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 64
6 9.38
6 9.38
5 7.81
6 9.38
5 7.81
36 56.25
28 43.75%
23  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 46
9 19.57
1 2.17
10 21.74
0 0.00
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
24  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 188
30 15.96
16 8.51
27 14.36
6 3.19
0 0.00
109 57.98
79 42.02%
25  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 113
12 10.62
8 7.08
0 0.00
17 15.04
10 8.85
66 58.41
47 41.59%
26  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 35.29
10 58.82
7 41.18%
27  โรงเรียนบ้านปากคลอง 102
5 4.90
3 2.94
30 29.41
3 2.94
1 0.98
60 58.82
42 41.18%
28  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 153
11 7.19
6 3.92
26 16.99
5 3.27
14 9.15
91 59.48
62 40.52%
29  โรงเรียนบ้านวังแดง 25
4 16.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
2 8.00
15 60.00
10 40.00%
30  โรงเรียนบ้านเหล่า 119
15 12.61
8 6.72
8 6.72
8 6.72
8 6.72
72 60.50
47 39.50%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 158
16 10.13
8 5.06
29 18.35
2 1.27
7 4.43
96 60.76
62 39.24%
32  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 46
7 15.22
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
33  โรงเรียนบ้านในเมือง 1020
44 4.31
21 2.06
156 15.29
65 6.37
112 10.98
622 60.98
398 39.02%
34  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 75
8 10.67
6 8.00
4 5.33
3 4.00
7 9.33
47 62.67
28 37.33%
35  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 55
9 16.36
3 5.45
5 9.09
3 5.45
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
36  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2835
111 3.92
193 6.81
351 12.38
243 8.57
131 4.62
1806 63.70
1029 36.30%
37  โรงเรียนบ้านท่าสัก 213
15 7.04
11 5.16
22 10.33
11 5.16
18 8.45
136 63.85
77 36.15%
38  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 68
6 8.82
10 14.71
8 11.76
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
39  โรงเรียนวัดโรงม้า 85
9 10.59
4 4.71
8 9.41
5 5.88
4 4.71
55 64.71
30 35.29%
40  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 114
8 7.02
11 9.65
20 17.54
1 0.88
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
41  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 158
13 8.23
15 9.49
27 17.09
0 0.00
0 0.00
103 65.19
55 34.81%
42  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 64
7 10.94
6 9.38
9 14.06
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
43  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 123
12 9.76
3 2.44
8 6.50
15 12.20
4 3.25
81 65.85
42 34.15%
44  โรงเรียนนานกกก 104
13 12.50
5 4.81
12 11.54
5 4.81
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
45  โรงเรียนบ้านแพะ 99
18 18.18
12 12.12
3 3.03
0 0.00
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
46  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 142
9 6.34
5 3.52
6 4.23
6 4.23
21 14.79
95 66.90
47 33.10%
47  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 88
4 4.55
8 9.09
15 17.05
2 2.27
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
48  โรงเรียนวัดแม่เฉย 91
15 16.48
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
49  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
11 21.57
35 68.63
16 31.37%
50  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
3 9.38
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
51  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 77
5 6.49
1 1.30
11 14.29
0 0.00
7 9.09
53 68.83
24 31.17%
52  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 43
3 6.98
3 6.98
5 11.63
2 4.65
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
53  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 156
16 10.26
2 1.28
20 12.82
4 2.56
4 2.56
110 70.51
46 29.49%
54  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 34
6 17.65
0 0.00
1 2.94
3 8.82
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
55  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 82
15 18.29
5 6.10
4 4.88
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
56  โรงเรียนบ้านวังสะโม 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
5 20.83
17 70.83
7 29.17%
57  โรงเรียนวัดดอนสัก 55
10 18.18
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
58  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 118
12 10.17
11 9.32
6 5.08
5 4.24
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
59  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 140
14 10.00
3 2.14
23 16.43
0 0.00
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
60  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 35
3 8.57
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
61  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 70
5 7.14
6 8.57
9 12.86
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
62  โรงเรียนวัดวังยาง 158
13 8.23
5 3.16
25 15.82
2 1.27
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
63  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 32
4 12.50
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
64  โรงเรียนบ้านดารา 93
5 5.38
2 2.15
19 20.43
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
65  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 183
11 6.01
11 6.01
9 4.92
11 6.01
9 4.92
132 72.13
51 27.87%
66  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 54
5 9.26
4 7.41
4 7.41
0 0.00
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
67  โรงเรียนวัดคลองนาพง 62
1 1.61
4 6.45
12 19.35
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
68  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 63
9 14.29
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
69  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 56
0 0.00
1 1.79
11 19.64
3 5.36
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
70  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 373
27 7.24
5 1.34
15 4.02
32 8.58
20 5.36
274 73.46
99 26.54%
71  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 194
9 4.64
2 1.03
20 10.31
1 0.52
16 8.25
146 75.26
48 24.74%
72  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
73  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 80
5 6.25
6 7.50
4 5.00
2 2.50
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
74  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 72
7 9.72
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
75  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
2 4.26
4 8.51
36 76.60
11 23.40%
76  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 102
9 8.82
9 8.82
2 1.96
1 0.98
2 1.96
79 77.45
23 22.55%
77  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 119
5 4.20
4 3.36
10 8.40
7 5.88
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
78  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 94
4 4.26
2 2.13
8 8.51
5 5.32
1 1.06
74 78.72
20 21.28%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 99
5 5.05
8 8.08
4 4.04
1 1.01
3 3.03
78 78.79
21 21.21%
80  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 100
5 5.00
9 9.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
81  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 96
13 13.54
4 4.17
3 3.13
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
82  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 72
7 9.72
2 2.78
5 6.94
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
83  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 144
23 15.97
0 0.00
6 4.17
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
84  โรงเรียนวัดพระฝาง 120
11 9.17
2 1.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
85  โรงเรียนบ้านร้องลึก 179
8 4.47
4 2.23
17 9.50
6 3.35
0 0.00
144 80.45
35 19.55%
86  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
87  โรงเรียนวัดใหม่ 41
0 0.00
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
88  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 36
1 2.78
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
89  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 196
9 4.59
9 4.59
19 9.69
1 0.51
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
90  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 52
4 7.69
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 157
14 8.92
2 1.27
7 4.46
1 0.64
6 3.82
127 80.89
30 19.11%
92  โรงเรียนบ้านท่าอวน 58
4 6.90
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
93  โรงเรียนบ้านขอม 54
6 11.11
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
94  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
2 4.00
41 82.00
9 18.00%
95  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
3 4.11
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
96  โรงเรียนวัดดอกไม้ 45
3 6.67
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
97  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 68
4 5.88
2 2.94
2 2.94
3 4.41
1 1.47
56 82.35
12 17.65%
98  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 340
19 5.59
3 0.88
7 2.06
22 6.47
8 2.35
281 82.65
59 17.35%
99  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 133
15 11.28
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
100  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 47
3 6.38
3 6.38
2 4.26
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
101  โรงเรียนวัดน้ำใส 90
7 7.78
0 0.00
1 1.11
5 5.56
2 2.22
75 83.33
15 16.67%
102  โรงเรียนบ้านหัวหาด 32
1 3.13
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
103  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 39
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 157
5 3.18
9 5.73
10 6.37
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
105  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 74
7 9.46
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
106  โรงเรียนบ้านฟากบึง 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
107  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
108  โรงเรียนวัดดอย 37
0 0.00
1 2.70
2 5.41
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
109  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
110  โรงเรียนบ้านชําสอง 95
3 3.16
2 2.11
0 0.00
0 0.00
7 7.37
83 87.37
12 12.63%
111  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 24
3 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
112  โรงเรียนบ้านวังสําโม 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
113  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 115
6 5.22
5 4.35
3 2.61
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
114  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 74
2 2.70
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
115  โรงเรียนบ้านวังดิน 115
0 0.00
0 0.00
7 6.09
1 0.87
5 4.35
102 88.70
13 11.30%
116  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 27
2 7.41
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
117  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
118  โรงเรียนบ้านดินแดง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
119  โรงเรียนบ้านผักขวง 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
120  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
121  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
122  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
123  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 85
2 2.35
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
124  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
125  โรงเรียนวัดวังผักรุง 63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
126  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
127  โรงเรียนบ้านชําตก 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
128  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
19 95.00
1 5.00%
129  โรงเรียนวัดนาทะเล 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
130  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 123
2 1.63
1 0.81
3 2.44
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
131  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 241
2 0.83
0 0.00
8 3.32
0 0.00
1 0.41
230 95.44
11 4.56%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
133  โรงเรียนวัดห้องสูง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
134  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 111
2 1.80
1 0.90
1 0.90
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
135  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
136  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
137  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 174
0 0.00
0 0.00
3 1.72
0 0.00
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
138  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 240
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
240 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนไร่อ้อย 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,741 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,147 6.85
เตี้ย  748 4.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,651 9.86
ผอมและเตี้ย  764 4.56
อ้วนและเตี้ย  715 4.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,716 69.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,025 คน


30.02%


Powered By www.thaieducation.net