ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่บอน 27
5 18.52
5 18.52
11 40.74
2 7.41
0 0.00
4 14.81
23 85.19%
2  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 53
8 15.09
13 24.53
2 3.77
8 15.09
2 3.77
20 37.74
33 62.26%
3  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 127
10 7.87
11 8.66
34 26.77
10 7.87
12 9.45
50 39.37
77 60.63%
4  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 114
8 7.02
7 6.14
15 13.16
14 12.28
22 19.30
48 42.11
66 57.89%
5  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 135
24 17.78
12 8.89
23 17.04
7 5.19
5 3.70
64 47.41
71 52.59%
6  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 486
37 7.61
28 5.76
76 15.64
37 7.61
76 15.64
232 47.74
254 52.26%
7  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 75
7 9.33
7 9.33
3 4.00
14 18.67
6 8.00
38 50.67
37 49.33%
8  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 89
9 10.11
16 17.98
13 14.61
2 2.25
1 1.12
48 53.93
41 46.07%
9  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 243
48 19.75
21 8.64
14 5.76
24 9.88
4 1.65
132 54.32
111 45.68%
10  โรงเรียนบ้านดอยแดน 73
9 12.33
5 6.85
14 19.18
5 6.85
0 0.00
40 54.79
33 45.21%
11  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 191
17 8.90
28 14.66
10 5.24
17 8.90
10 5.24
109 57.07
82 42.93%
12  โรงเรียนบ้านป่าคา 39
5 12.82
2 5.13
4 10.26
2 5.13
3 7.69
23 58.97
16 41.03%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 195
25 12.82
16 8.21
23 11.79
6 3.08
8 4.10
117 60.00
78 40.00%
14  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 123
12 9.76
5 4.07
16 13.01
12 9.76
0 0.00
78 63.41
45 36.59%
15  โรงเรียนวัดหนองยวง 48
8 16.67
4 8.33
5 10.42
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
16  โรงเรียนบ้านแม่เทย 187
12 6.42
10 5.35
11 5.88
14 7.49
9 4.81
131 70.05
56 29.95%
17  โรงเรียนวัดวังสะแกง 47
1 2.13
1 2.13
11 23.40
1 2.13
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
18  โรงเรียนบ้านฮั่ว 65
10 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 12.31
47 72.31
18 27.69%
19  โรงเรียนบ้านแม่แนต 52
14 26.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
20  โรงเรียนบ้านวังมน 34
7 20.59
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
21  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 102
7 6.86
3 2.94
2 1.96
10 9.80
5 4.90
75 73.53
27 26.47%
22  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 76
3 3.95
8 10.53
8 10.53
0 0.00
1 1.32
56 73.68
20 26.32%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 215
23 10.70
13 6.05
16 7.44
2 0.93
1 0.47
160 74.42
55 25.58%
24  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 47
4 8.51
0 0.00
6 12.77
2 4.26
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
25  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 71
2 2.82
7 9.86
9 12.68
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
26  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 103
26 25.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
27  โรงเรียนบ้านนาทราย 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
2 8.33
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
28  โรงเรียนวัดร้องธาร 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
29  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 101
12 11.88
7 6.93
6 5.94
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
30  โรงเรียนบ้านหนองสูน 69
5 7.25
3 4.35
9 13.04
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
31  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 94
2 2.13
5 5.32
16 17.02
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
32  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 91
5 5.49
5 5.49
12 13.19
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
33  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
34  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 72
11 15.28
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
35  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 183
16 8.74
10 5.46
0 0.00
1 0.55
13 7.10
143 78.14
40 21.86%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 78
4 5.13
4 5.13
6 7.69
3 3.85
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
37  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 190
29 15.26
0 0.00
12 6.32
0 0.00
0 0.00
149 78.42
41 21.58%
38  โรงเรียนบ้านปวง 20
0 0.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
39  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 25
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
40  โรงเรียนบ้านนากลาง 121
7 5.79
11 9.09
6 4.96
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
41  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
2 2.90
2 2.90
5 7.25
4 5.80
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
42  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 197
11 5.58
7 3.55
16 8.12
2 1.02
1 0.51
160 81.22
37 18.78%
43  โรงเรียนบ้านดง 188
9 4.79
15 7.98
0 0.00
0 0.00
10 5.32
154 81.91
34 18.09%
44  โรงเรียนบ้านแม่แสม 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
4 8.00
41 82.00
9 18.00%
45  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 139
5 3.60
3 2.16
11 7.91
6 4.32
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
46  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 414
28 6.76
16 3.86
13 3.14
9 2.17
8 1.93
340 82.13
74 17.87%
47  โรงเรียนบ้านผาต้าย 57
0 0.00
5 8.77
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
48  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 78
3 3.85
0 0.00
8 10.26
2 2.56
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
49  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 91
2 2.20
3 3.30
6 6.59
4 4.40
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
50  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
51  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 61
2 3.28
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
52  โรงเรียนบ้านปางส้าน 76
3 3.95
1 1.32
4 5.26
3 3.95
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
53  โรงเรียนวัดวังหลวง 126
2 1.59
7 5.56
9 7.14
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
54  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 121
6 4.96
4 3.31
6 4.96
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
55  โรงเรียนบ้านไม้สลี 82
4 4.88
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
56  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
3 5.66
46 86.79
7 13.21%
57  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 107
2 1.87
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 108
7 6.48
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
59  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 54
5 9.26
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
60  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 55
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
61  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 57
0 0.00
2 3.51
4 7.02
0 0.00
1 1.75
50 87.72
7 12.28%
62  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 74
4 5.41
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
63  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
2 3.33
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
64  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 125
2 1.60
4 3.20
8 6.40
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
65  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.56
4 4.44
81 90.00
9 10.00%
66  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 71
1 1.41
2 2.82
3 4.23
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
67  โรงเรียนบ้านสันวิไล 105
4 3.81
4 3.81
2 1.90
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
68  โรงเรียนบ้านผาลาด 141
3 2.13
3 2.13
0 0.00
4 2.84
3 2.13
128 90.78
13 9.22%
69  โรงเรียนบ้านป่าพลู 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
70  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
71  โรงเรียนบ้านดอนมูล 172
0 0.00
6 3.49
7 4.07
0 0.00
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
72  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1414
36 2.55
17 1.20
15 1.06
17 1.20
10 0.71
1319 93.28
95 6.72%
73  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
74  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
2 2.47
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
75  โรงเรียนบ้านปาง 108
0 0.00
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
76  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 92
1 1.09
0 0.00
1 1.09
3 3.26
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
77  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
78  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
79  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
80  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.59
1 0.59
168 98.82
2 1.18%
81  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,516 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  586 6.16
เตี้ย  384 4.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  612 6.43
ผอมและเตี้ย  267 2.81
อ้วนและเตี้ย  232 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,435 78.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,081 คน


21.87%


Powered By www.thaieducation.net