ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดน้ำพุ 49
7 14.29
8 16.33
14 28.57
0 0.00
0 0.00
20 40.82
29 59.18%
2  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 9
2 22.22
3 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
3  โรงเรียนวัดบ้านม้า 98
13 13.27
15 15.31
8 8.16
7 7.14
5 5.10
50 51.02
48 48.98%
4  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 172
25 14.53
8 4.65
6 3.49
33 19.19
11 6.40
89 51.74
83 48.26%
5  โรงเรียนวัดสันต้นธง 101
9 8.91
15 14.85
18 17.82
3 2.97
0 0.00
56 55.45
45 44.55%
6  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 59
3 5.08
7 11.86
11 18.64
5 8.47
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
7  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 126
11 8.73
6 4.76
34 26.98
3 2.38
0 0.00
72 57.14
54 42.86%
8  โรงเรียนบ้านไร่ดง 46
4 8.70
1 2.17
14 30.43
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
9  โรงเรียนบ้านประตูป่า 43
4 9.30
4 9.30
5 11.63
2 4.65
2 4.65
26 60.47
17 39.53%
10  โรงเรียนบ้านป่าซาง 157
11 7.01
4 2.55
14 8.92
15 9.55
18 11.46
95 60.51
62 39.49%
11  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 67
7 10.45
4 5.97
10 14.93
2 2.99
3 4.48
41 61.19
26 38.81%
12  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 80
9 11.25
2 2.50
6 7.50
11 13.75
3 3.75
49 61.25
31 38.75%
13  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 29
4 13.79
1 3.45
5 17.24
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
14  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 40
7 17.50
5 12.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
15  โรงเรียนวัดป่ายาง 48
3 6.25
0 0.00
15 31.25
0 0.00
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
16  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 99
6 6.06
12 12.12
13 13.13
6 6.06
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
17  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 91
8 8.79
6 6.59
9 9.89
8 8.79
2 2.20
58 63.74
33 36.26%
18  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 158
19 12.03
10 6.33
18 11.39
10 6.33
0 0.00
101 63.92
57 36.08%
19  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 93
11 11.83
8 8.60
7 7.53
6 6.45
1 1.08
60 64.52
33 35.48%
20  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 59
5 8.47
6 10.17
4 6.78
5 8.47
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
21  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 217
10 4.61
17 7.83
25 11.52
11 5.07
10 4.61
144 66.36
73 33.64%
22  โรงเรียนบ้านกองงาม 59
13 22.03
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
23  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 42
4 9.52
6 14.29
3 7.14
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
24  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 62
5 8.06
0 0.00
11 17.74
3 4.84
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
25  โรงเรียนวัดสันคะยอม 153
10 6.54
13 8.50
12 7.84
11 7.19
0 0.00
107 69.93
46 30.07%
26  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 32
2 6.25
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
27  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 117
5 4.27
0 0.00
11 9.40
5 4.27
11 9.40
85 72.65
32 27.35%
28  โรงเรียนวัดป่าสัก 133
10 7.52
12 9.02
11 8.27
1 0.75
1 0.75
98 73.68
35 26.32%
29  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 139
7 5.04
5 3.60
22 15.83
2 1.44
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
30  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 35
4 11.43
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
31  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 71
4 5.63
10 14.08
4 5.63
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
32  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 91
4 4.40
1 1.10
8 8.79
2 2.20
8 8.79
68 74.73
23 25.27%
33  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 119
6 5.04
6 5.04
5 4.20
7 5.88
6 5.04
89 74.79
30 25.21%
34  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 306
9 2.94
5 1.63
24 7.84
17 5.56
19 6.21
232 75.82
74 24.18%
35  โรงเรียนบ้านป่าเลา 52
3 5.77
1 1.92
7 13.46
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
36  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1713
50 2.92
39 2.28
104 6.07
105 6.13
97 5.66
1318 76.94
395 23.06%
37  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 191
9 4.71
6 3.14
6 3.14
15 7.85
8 4.19
147 76.96
44 23.04%
38  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 66
3 4.55
3 4.55
3 4.55
2 3.03
4 6.06
51 77.27
15 22.73%
39  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 58
2 3.45
3 5.17
3 5.17
2 3.45
3 5.17
45 77.59
13 22.41%
40  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 132
9 6.82
3 2.27
1 0.76
12 9.09
4 3.03
103 78.03
29 21.97%
41  โรงเรียนบ้านโป่งรู 108
5 4.63
12 11.11
6 5.56
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
42  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 118
0 0.00
0 0.00
25 21.19
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
43  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 52
6 11.54
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
44  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 121
3 2.48
2 1.65
20 16.53
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
45  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 180
7 3.89
0 0.00
7 3.89
0 0.00
23 12.78
143 79.44
37 20.56%
46  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 103
4 3.88
5 4.85
3 2.91
3 2.91
6 5.83
82 79.61
21 20.39%
47  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 59
3 5.08
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
48  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 64
3 4.69
1 1.56
2 3.13
4 6.25
3 4.69
51 79.69
13 20.31%
49  โรงเรียนตำบลริมปิง 111
7 6.31
5 4.50
10 9.01
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
50  โรงเรียนบ้านดอนตอง 66
2 3.03
3 4.55
6 9.09
2 3.03
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
51  โรงเรียนวัดต้นโชค 61
2 3.28
2 3.28
7 11.48
0 0.00
1 1.64
49 80.33
12 19.67%
52  โรงเรียนบ้านป่าตาล 73
0 0.00
0 0.00
7 9.59
0 0.00
7 9.59
59 80.82
14 19.18%
53  โรงเรียนวัดหนองซิว 132
3 2.27
11 8.33
6 4.55
3 2.27
2 1.52
107 81.06
25 18.94%
54  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 37
1 2.70
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
55  โรงเรียนวัดทากาศ 32
0 0.00
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
56  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 113
9 7.96
7 6.19
5 4.42
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
57  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
4 4.55
2 2.27
10 11.36
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
58  โรงเรียนวัดป่าแดด 62
2 3.23
3 4.84
6 9.68
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
59  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 46
2 4.35
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
60  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 140
7 5.00
2 1.43
3 2.14
9 6.43
3 2.14
116 82.86
24 17.14%
61  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
62  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
63  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 54
2 3.70
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
64  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 86
3 3.49
4 4.65
7 8.14
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
65  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 74
3 4.05
3 4.05
6 8.11
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
66  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 99
7 7.07
7 7.07
2 2.02
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
67  โรงเรียนวัดชัยสถาน 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
68  โรงเรียนวัดบ้านดอน 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
69  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 48
0 0.00
3 6.25
3 6.25
0 0.00
1 2.08
41 85.42
7 14.58%
70  โรงเรียนบ้านแม่เมย 153
8 5.23
0 0.00
14 9.15
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
71  โรงเรียนบ้านจำบอน 105
0 0.00
0 0.00
14 13.33
1 0.95
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
72  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 84
2 2.38
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
73  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 78
4 5.13
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 96
1 1.04
2 2.08
6 6.25
1 1.04
3 3.13
83 86.46
13 13.54%
75  โรงเรียนวัดกู่เส้า 71
1 1.41
5 7.04
1 1.41
1 1.41
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
76  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
77  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
78  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 52
3 5.77
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
79  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
2 3.13
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
80  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 147
3 2.04
12 8.16
1 0.68
0 0.00
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
81  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 171
3 1.75
3 1.75
5 2.92
3 1.75
3 1.75
154 90.06
17 9.94%
82  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 168
6 3.57
4 2.38
5 2.98
0 0.00
0 0.00
153 91.07
15 8.93%
83  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 124
4 3.23
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
84  โรงเรียนบ้านดอยคำ 150
0 0.00
0 0.00
12 8.00
0 0.00
0 0.00
138 92.00
12 8.00%
85  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 114
0 0.00
5 4.39
4 3.51
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
86  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
87  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 144
4 2.78
0 0.00
5 3.47
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
88  โรงเรียนวัดบ้านธิ 77
1 1.30
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
89  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 64
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
90  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 68
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
91  โรงเรียนบ้านดงสารภี 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.23
68 95.77
3 4.23%
92  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 89
2 2.25
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
93  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 162
0 0.00
3 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
159 98.15
3 1.85%
94  โรงเรียนวัดสันทราย 110
0 0.00
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%

 

จำนวนนักเรียน  10,174 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  477 4.69
เตี้ย  381 3.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  781 7.68
ผอมและเตี้ย  345 3.39
อ้วนและเตี้ย  272 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,918 77.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,256 คน


22.17%


Powered By www.thaieducation.net