ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 192
29 15.10
27 14.06
21 10.94
56 29.17
48 25.00
11 5.73
181 94.27%
2  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 130
34 26.15
33 25.38
41 31.54
8 6.15
3 2.31
11 8.46
119 91.54%
3  โรงเรียนบ้านปากช่อง 16
0 0.00
4 25.00
3 18.75
4 25.00
3 18.75
2 12.50
14 87.50%
4  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 48
18 37.50
12 25.00
1 2.08
10 20.83
0 0.00
7 14.58
41 85.42%
5  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 230
18 7.83
42 18.26
15 6.52
51 22.17
57 24.78
47 20.43
183 79.57%
6  โรงเรียนบ้านกลาง 49
10 20.41
12 24.49
4 8.16
7 14.29
5 10.20
11 22.45
38 77.55%
7  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 107
17 15.89
10 9.35
13 12.15
19 17.76
23 21.50
25 23.36
82 76.64%
8  โรงเรียนบ้านขามป้อม 125
47 37.60
12 9.60
34 27.20
0 0.00
0 0.00
32 25.60
93 74.40%
9  โรงเรียนบ้านดงมัน 44
12 27.27
8 18.18
5 11.36
7 15.91
0 0.00
12 27.27
32 72.73%
10  โรงเรียนบ้านดงหลวง 237
48 20.25
44 18.57
13 5.49
48 20.25
19 8.02
65 27.43
172 72.57%
11  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 120
11 9.17
14 11.67
15 12.50
25 20.83
22 18.33
33 27.50
87 72.50%
12  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 7
1 14.29
3 42.86
1 14.29
0 0.00
0 0.00
2 28.57
5 71.43%
13  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 136
15 11.03
11 8.09
16 11.76
26 19.12
26 19.12
42 30.88
94 69.12%
14  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 143
19 13.29
16 11.19
10 6.99
29 20.28
22 15.38
47 32.87
96 67.13%
15  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 123
15 12.20
23 18.70
14 11.38
24 19.51
5 4.07
42 34.15
81 65.85%
16  โรงเรียนบ้านเปียด 177
41 23.16
43 24.29
4 2.26
27 15.25
0 0.00
62 35.03
115 64.97%
17  โรงเรียนบ้านสานแว้ 207
52 25.12
27 13.04
23 11.11
23 11.11
9 4.35
73 35.27
134 64.73%
18  โรงเรียนบ้านกกตูม 119
46 38.66
13 10.92
9 7.56
8 6.72
0 0.00
43 36.13
76 63.87%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 97
5 5.15
11 11.34
10 10.31
21 21.65
14 14.43
36 37.11
61 62.89%
20  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 134
20 14.93
20 14.93
3 2.24
20 14.93
20 14.93
51 38.06
83 61.94%
21  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 26
2 7.69
4 15.38
4 15.38
2 7.69
4 15.38
10 38.46
16 61.54%
22  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 86
12 13.95
19 22.09
2 2.33
19 22.09
0 0.00
34 39.53
52 60.47%
23  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 5
0 0.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
24  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 151
4 2.65
14 9.27
19 12.58
18 11.92
35 23.18
61 40.40
90 59.60%
25  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 89
4 4.49
22 24.72
22 24.72
4 4.49
0 0.00
37 41.57
52 58.43%
26  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 58
0 0.00
8 13.79
8 13.79
8 13.79
8 13.79
26 44.83
32 55.17%
27  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60
7 11.67
9 15.00
5 8.33
7 11.67
5 8.33
27 45.00
33 55.00%
28  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 146
8 5.48
17 11.64
28 19.18
17 11.64
10 6.85
66 45.21
80 54.79%
29  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42
2 4.76
10 23.81
11 26.19
0 0.00
0 0.00
19 45.24
23 54.76%
30  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 88
8 9.09
4 4.55
13 14.77
12 13.64
11 12.50
40 45.45
48 54.55%
31  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 182
25 13.74
28 15.38
17 9.34
17 9.34
8 4.40
87 47.80
95 52.20%
32  โรงเรียนบ้านทรายทอง 92
14 15.22
14 15.22
7 7.61
6 6.52
7 7.61
44 47.83
48 52.17%
33  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 217
34 15.67
40 18.43
22 10.14
17 7.83
0 0.00
104 47.93
113 52.07%
34  โรงเรียนบ้านภู 43
5 11.63
6 13.95
5 11.63
3 6.98
3 6.98
21 48.84
22 51.16%
35  โรงเรียนบ้านขัวสูง 47
2 4.26
8 17.02
6 12.77
2 4.26
6 12.77
23 48.94
24 51.06%
36  โรงเรียนชุมชนนาโสก 235
51 21.70
60 25.53
5 2.13
0 0.00
0 0.00
119 50.64
116 49.36%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 53
3 5.66
5 9.43
10 18.87
2 3.77
6 11.32
27 50.94
26 49.06%
38  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 42
7 16.67
4 9.52
5 11.90
2 4.76
2 4.76
22 52.38
20 47.62%
39  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 603
67 11.11
52 8.62
55 9.12
62 10.28
51 8.46
316 52.40
287 47.60%
40  โรงเรียนบ้านนาทาม 202
31 15.35
17 8.42
25 12.38
12 5.94
6 2.97
111 54.95
91 45.05%
41  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 161
10 6.21
18 11.18
5 3.11
16 9.94
23 14.29
89 55.28
72 44.72%
42  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 63
15 23.81
8 12.70
3 4.76
2 3.17
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
43  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 90
9 10.00
2 2.22
15 16.67
6 6.67
8 8.89
50 55.56
40 44.44%
44  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 212
29 13.68
23 10.85
19 8.96
13 6.13
10 4.72
118 55.66
94 44.34%
45  โรงเรียนบ้านมะนาว 105
21 20.00
16 15.24
4 3.81
4 3.81
1 0.95
59 56.19
46 43.81%
46  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 48
6 12.50
2 4.17
3 6.25
8 16.67
2 4.17
27 56.25
21 43.75%
47  โรงเรียนบ้านหนองคอง 163
38 23.31
10 6.13
1 0.61
21 12.88
1 0.61
92 56.44
71 43.56%
48  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 74
14 18.92
7 9.46
8 10.81
3 4.05
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
49  โรงเรียนบ้านคำบง2 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
50  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 42
4 9.52
4 9.52
6 14.29
2 4.76
2 4.76
24 57.14
18 42.86%
51  โรงเรียนมุกดาลัย 783
110 14.05
54 6.90
95 12.13
38 4.85
37 4.73
449 57.34
334 42.66%
52  โรงเรียนบ้านเหล่า 149
32 21.48
14 9.40
11 7.38
0 0.00
6 4.03
86 57.72
63 42.28%
53  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 43
7 16.28
1 2.33
9 20.93
1 2.33
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
54  โรงเรียนบ้านนาป่ง 131
13 9.92
13 9.92
1 0.76
13 9.92
14 10.69
77 58.78
54 41.22%
55  โรงเรียนบ้านโพนงาม 119
21 17.65
11 9.24
17 14.29
0 0.00
0 0.00
70 58.82
49 41.18%
56  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 88
2 2.27
16 18.18
12 13.64
3 3.41
3 3.41
52 59.09
36 40.91%
57  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 89
11 12.36
3 3.37
11 12.36
2 2.25
9 10.11
53 59.55
36 40.45%
58  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 164
37 22.56
11 6.71
14 8.54
4 2.44
0 0.00
98 59.76
66 40.24%
59  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 92
7 7.61
9 9.78
6 6.52
9 9.78
6 6.52
55 59.78
37 40.22%
60  โรงเรียนบ้านป่งโพน 125
13 10.40
13 10.40
6 4.80
14 11.20
4 3.20
75 60.00
50 40.00%
61  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 138
14 10.14
1 0.72
21 15.22
12 8.70
7 5.07
83 60.14
55 39.86%
62  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 123
20 16.26
18 14.63
11 8.94
0 0.00
0 0.00
74 60.16
49 39.84%
63  โรงเรียนบ้านสองคอน 199
22 11.06
16 8.04
10 5.03
19 9.55
11 5.53
121 60.80
78 39.20%
64  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 146
22 15.07
4 2.74
25 17.12
5 3.42
1 0.68
89 60.96
57 39.04%
65  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72
6 8.33
6 8.33
7 9.72
4 5.56
5 6.94
44 61.11
28 38.89%
66  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 88
16 18.18
8 9.09
8 9.09
2 2.27
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
67  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 233
19 8.15
14 6.01
5 2.15
33 14.16
19 8.15
143 61.37
90 38.63%
68  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 83
7 8.43
14 16.87
7 8.43
2 2.41
2 2.41
51 61.45
32 38.55%
69  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 91
4 4.40
5 5.49
9 9.89
7 7.69
10 10.99
56 61.54
35 38.46%
70  โรงเรียนบ้านบุ่ง 73
14 19.18
3 4.11
11 15.07
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
71  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 126
19 15.08
12 9.52
16 12.70
0 0.00
0 0.00
79 62.70
47 37.30%
72  โรงเรียนบ้านดงเย็น 164
29 17.68
11 6.71
16 9.76
4 2.44
1 0.61
103 62.80
61 37.20%
73  โรงเรียนบ้านไร่ 19
0 0.00
2 10.53
0 0.00
2 10.53
3 15.79
12 63.16
7 36.84%
74  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 44
8 18.18
2 4.55
5 11.36
1 2.27
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
75  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 157
18 11.46
24 15.29
14 8.92
1 0.64
0 0.00
100 63.69
57 36.31%
76  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 130
11 8.46
10 7.69
15 11.54
6 4.62
5 3.85
83 63.85
47 36.15%
77  โรงเรียนบ้านดานคำ 50
5 10.00
5 10.00
3 6.00
3 6.00
2 4.00
32 64.00
18 36.00%
78  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 198
18 9.09
25 12.63
5 2.53
18 9.09
5 2.53
127 64.14
71 35.86%
79  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 31
1 3.23
3 9.68
4 12.90
2 6.45
1 3.23
20 64.52
11 35.48%
80  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 99
6 6.06
7 7.07
6 6.06
9 9.09
7 7.07
64 64.65
35 35.35%
81  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 54
12 22.22
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
82  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 97
5 5.15
10 10.31
7 7.22
5 5.15
7 7.22
63 64.95
34 35.05%
83  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155
19 12.26
7 4.52
23 14.84
5 3.23
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
84  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 183
8 4.37
22 12.02
29 15.85
2 1.09
2 1.09
120 65.57
63 34.43%
85  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 64
6 9.38
1 1.56
12 18.75
0 0.00
3 4.69
42 65.63
22 34.38%
86  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 47
5 10.64
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
87  โรงเรียนบ้านแก้ง2 69
17 24.64
1 1.45
4 5.80
1 1.45
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
88  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 99
12 12.12
10 10.10
1 1.01
10 10.10
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
89  โรงเรียนบ้านคำบง1 421
33 7.84
10 2.38
43 10.21
33 7.84
21 4.99
281 66.75
140 33.25%
90  โรงเรียนบ้านพังคอง 163
28 17.18
11 6.75
11 6.75
4 2.45
0 0.00
109 66.87
54 33.13%
91  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 148
13 8.78
21 14.19
12 8.11
1 0.68
2 1.35
99 66.89
49 33.11%
92  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 158
17 10.76
23 14.56
12 7.59
0 0.00
0 0.00
106 67.09
52 32.91%
93  โรงเรียนบ้านสามขัว 135
15 11.11
14 10.37
15 11.11
0 0.00
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
94  โรงเรียนร่มเกล้า 255
21 8.24
19 7.45
14 5.49
17 6.67
12 4.71
172 67.45
83 32.55%
95  โรงเรียนบ้านโคก1 74
12 16.22
4 5.41
7 9.46
0 0.00
1 1.35
50 67.57
24 32.43%
96  โรงเรียนบ้านนามน 62
7 11.29
9 14.52
2 3.23
1 1.61
1 1.61
42 67.74
20 32.26%
97  โรงเรียนหลุบปึ้ง 56
5 8.93
3 5.36
10 17.86
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
98  โรงเรียนบ้านโนนยาง 100
4 4.00
8 8.00
17 17.00
3 3.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
99  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 122
15 12.30
5 4.10
7 5.74
6 4.92
6 4.92
83 68.03
39 31.97%
100  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 126
9 7.14
6 4.76
16 12.70
9 7.14
0 0.00
86 68.25
40 31.75%
101  โรงเรียนบ้านหนองบง 139
13 9.35
15 10.79
13 9.35
3 2.16
0 0.00
95 68.35
44 31.65%
102  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 149
6 4.03
6 4.03
12 8.05
12 8.05
11 7.38
102 68.46
47 31.54%
103  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 64
7 10.94
1 1.56
4 6.25
4 6.25
4 6.25
44 68.75
20 31.25%
104  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 32
4 12.50
4 12.50
0 0.00
1 3.13
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
105  โรงเรียนบ้านแมด 112
19 16.96
5 4.46
10 8.93
1 0.89
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
106  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 42
3 7.14
4 9.52
4 9.52
0 0.00
2 4.76
29 69.05
13 30.95%
107  โรงเรียนบ้านวังนอง 46
9 19.57
4 8.70
0 0.00
1 2.17
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
108  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 43
7 16.28
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
109  โรงเรียนบ้านป่งขาม 86
4 4.65
13 15.12
9 10.47
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
110  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 103
20 19.42
0 0.00
11 10.68
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
111  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 70
6 8.57
2 2.86
13 18.57
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
112  โรงเรียนบ้านโนนตูม 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
113  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 40
1 2.50
6 15.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
114  โรงเรียนบ้านนาอุดม 167
20 11.98
16 9.58
6 3.59
4 2.40
4 2.40
117 70.06
50 29.94%
115  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 67
3 4.48
5 7.46
10 14.93
2 2.99
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
116  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 141
6 4.26
6 4.26
0 0.00
3 2.13
27 19.15
99 70.21
42 29.79%
117  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 149
10 6.71
14 9.40
3 2.01
11 7.38
6 4.03
105 70.47
44 29.53%
118  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 118
14 11.86
10 8.47
10 8.47
0 0.00
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
119  โรงเรียนบ้านนากอก 56
2 3.57
7 12.50
7 12.50
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
120  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 28
0 0.00
0 0.00
8 28.57
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
121  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 130
15 11.54
6 4.62
12 9.23
2 1.54
2 1.54
93 71.54
37 28.46%
122  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 124
9 7.26
9 7.26
8 6.45
9 7.26
0 0.00
89 71.77
35 28.23%
123  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 128
12 9.38
22 17.19
2 1.56
0 0.00
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
124  โรงเรียนบ้านงิ้ว 116
10 8.62
10 8.62
7 6.03
3 2.59
2 1.72
84 72.41
32 27.59%
125  โรงเรียนบ้านหนองแอก 102
3 2.94
14 13.73
8 7.84
3 2.94
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
126  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62
7 11.29
8 12.90
2 3.23
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
127  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 110
1 0.91
3 2.73
26 23.64
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
128  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
2 9.09
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
129  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 22
1 4.55
3 13.64
1 4.55
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
130  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 103
7 6.80
13 12.62
7 6.80
1 0.97
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
131  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1395
149 10.68
104 7.46
51 3.66
31 2.22
41 2.94
1019 73.05
376 26.95%
132  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 67
8 11.94
2 2.99
7 10.45
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
133  โรงเรียนบ้านคำเขือง 86
9 10.47
1 1.16
13 15.12
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
134  โรงเรียนบ้านบาก2 278
33 11.87
23 8.27
6 2.16
1 0.36
10 3.60
205 73.74
73 26.26%
135  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 46
8 17.39
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
136  โรงเรียนบ้านโนนศรี 96
8 8.33
5 5.21
4 4.17
7 7.29
1 1.04
71 73.96
25 26.04%
137  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 120
10 8.33
8 6.67
12 10.00
1 0.83
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
138  โรงเรียนเมืองใหม่ 125
14 11.20
7 5.60
5 4.00
3 2.40
3 2.40
93 74.40
32 25.60%
139  โรงเรียนบ้านบะ 90
6 6.67
4 4.44
13 14.44
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
140  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 47
6 12.77
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
141  โรงเรียนบ้านภูล้อม 102
8 7.84
5 4.90
10 9.80
3 2.94
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
142  โรงเรียนบ้านหนองยาง 249
28 11.24
22 8.84
2 0.80
11 4.42
0 0.00
186 74.70
63 25.30%
143  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 104
10 9.62
5 4.81
6 5.77
4 3.85
1 0.96
78 75.00
26 25.00%
144  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 72
5 6.94
5 6.94
7 9.72
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
145  โรงเรียนบ้านภูวง 28
2 7.14
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
146  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 48
3 6.25
4 8.33
3 6.25
0 0.00
2 4.17
36 75.00
12 25.00%
147  โรงเรียนบ้านโสก 209
39 18.66
9 4.31
0 0.00
4 1.91
0 0.00
157 75.12
52 24.88%
148  โรงเรียนบ้านดง 90
16 17.78
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
149  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 261
24 9.20
10 3.83
29 11.11
0 0.00
0 0.00
198 75.86
63 24.14%
150  โรงเรียนบ้านโคก2 108
8 7.41
4 3.70
13 12.04
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
151  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 92
8 8.70
3 3.26
3 3.26
8 8.70
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
152  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 218
14 6.42
23 10.55
13 5.96
2 0.92
0 0.00
166 76.15
52 23.85%
153  โรงเรียนบ้านนายาง 105
3 2.86
12 11.43
6 5.71
4 3.81
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
154  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 135
15 11.11
13 9.63
4 2.96
0 0.00
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
155  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 55
1 1.82
3 5.45
6 10.91
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
156  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 102
5 4.90
6 5.88
11 10.78
2 1.96
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
157  โรงเรียนบ้านป่าแดง 47
6 12.77
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
158  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 210
17 8.10
3 1.43
21 10.00
8 3.81
0 0.00
161 76.67
49 23.33%
159  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 233
11 4.72
10 4.29
33 14.16
0 0.00
0 0.00
179 76.82
54 23.18%
160  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 88
5 5.68
5 5.68
3 3.41
4 4.55
3 3.41
68 77.27
20 22.73%
161  โรงเรียนบ้านหนองบอน 102
8 7.84
7 6.86
0 0.00
0 0.00
8 7.84
79 77.45
23 22.55%
162  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 335
25 7.46
9 2.69
41 12.24
0 0.00
0 0.00
260 77.61
75 22.39%
163  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 94
8 8.51
3 3.19
10 10.64
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
164  โรงเรียนบ้านวังไฮ 81
3 3.70
8 9.88
6 7.41
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
165  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 36
5 13.89
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
166  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 32
1 3.13
2 6.25
1 3.13
1 3.13
2 6.25
25 78.13
7 21.88%
167  โรงเรียนบ้านคำพี้ 46
0 0.00
4 8.70
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
168  โรงเรียนบ้านด่านมน 23
2 8.70
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
169  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 138
18 13.04
5 3.62
7 5.07
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
170  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 111
5 4.50
5 4.50
3 2.70
7 6.31
4 3.60
87 78.38
24 21.62%
171  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 117
5 4.27
5 4.27
5 4.27
5 4.27
5 4.27
92 78.63
25 21.37%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 203
2 0.99
9 4.43
25 12.32
1 0.49
6 2.96
160 78.82
43 21.18%
173  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 124
4 3.23
3 2.42
15 12.10
3 2.42
1 0.81
98 79.03
26 20.97%
174  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 182
7 3.85
11 6.04
12 6.59
0 0.00
8 4.40
144 79.12
38 20.88%
175  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 48
1 2.08
3 6.25
0 0.00
4 8.33
2 4.17
38 79.17
10 20.83%
176  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 44
0 0.00
4 9.09
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
177  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 31
2 6.45
3 9.68
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
179  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 111
8 7.21
8 7.21
4 3.60
1 0.90
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
180  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 326
19 5.83
23 7.06
9 2.76
5 1.53
5 1.53
265 81.29
61 18.71%
181  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 178
4 2.25
13 7.30
16 8.99
0 0.00
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
182  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
183  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 68
7 10.29
3 4.41
2 2.94
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
184  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 125
13 10.40
0 0.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
185  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 41
1 2.44
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
186  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 82
7 8.54
7 8.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
187  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
188  โรงเรียนสยามกลการ4 181
11 6.08
6 3.31
9 4.97
3 1.66
1 0.55
151 83.43
30 16.57%
189  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 109
3 2.75
3 2.75
4 3.67
3 2.75
5 4.59
91 83.49
18 16.51%
190  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 167
3 1.80
11 6.59
13 7.78
0 0.00
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
191  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 108
6 5.56
9 8.33
0 0.00
1 0.93
1 0.93
91 84.26
17 15.74%
192  โรงเรียนบ้านคำไหล 110
5 4.55
4 3.64
3 2.73
3 2.73
2 1.82
93 84.55
17 15.45%
193  โรงเรียนบ้านป่าเตย 130
6 4.62
4 3.08
3 2.31
5 3.85
2 1.54
110 84.62
20 15.38%
194  โรงเรียนบ้านหนองแวง 181
13 7.18
4 2.21
10 5.52
0 0.00
0 0.00
154 85.08
27 14.92%
195  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 131
10 7.63
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
196  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 58
4 6.90
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
197  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 97
9 9.28
0 0.00
3 3.09
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
198  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
199  โรงเรียนบ้านนาสะโน 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
200  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 84
3 3.57
3 3.57
2 2.38
0 0.00
3 3.57
73 86.90
11 13.10%
201  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
202  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 80
3 3.75
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
203  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 114
9 7.89
4 3.51
1 0.88
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
204  โรงเรียนบ้านดงยาง1 83
6 7.23
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
205  โรงเรียนบ้านแฝก 75
1 1.33
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
206  โรงเรียนบ้านนาหลัก 76
4 5.26
3 3.95
2 2.63
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
207  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
6 8.70
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
209  โรงเรียนบ้านนาดี2 35
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
210  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 140
6 4.29
0 0.00
9 6.43
1 0.71
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
211  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 98
7 7.14
2 2.04
2 2.04
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
212  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 137
6 4.38
0 0.00
3 2.19
6 4.38
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
213  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 159
5 3.14
4 2.52
5 3.14
3 1.89
0 0.00
142 89.31
17 10.69%
214  โรงเรียนบ้านม่วง 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.81
4 4.65
77 89.53
9 10.47%
215  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 112
0 0.00
0 0.00
5 4.46
6 5.36
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
216  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 102
4 3.92
3 2.94
2 1.96
1 0.98
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
217  โรงเรียนบ้านคำพอก2 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
218  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 154
7 4.55
7 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
140 90.91
14 9.09%
219  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
220  โรงเรียนบ้านดงมอน 196
10 5.10
0 0.00
5 2.55
1 0.51
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
221  โรงเรียนบ้านคำดู่ 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
222  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 350
0 0.00
1 0.29
8 2.29
0 0.00
18 5.14
323 92.29
27 7.71%
223  โรงเรียนบ้านสงเปือย 155
3 1.94
0 0.00
3 1.94
0 0.00
5 3.23
144 92.90
11 7.10%
224  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
1 2.33
40 93.02
3 6.98%
225  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
0 0.00
1 1.39
67 93.06
5 6.94%
226  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 131
2 1.53
0 0.00
6 4.58
1 0.76
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
227  โรงเรียนบ้านซ่ง 108
2 1.85
1 0.93
3 2.78
1 0.93
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
228  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
229  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
1 1.59
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
230  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 159
1 0.63
1 0.63
0 0.00
5 3.14
3 1.89
149 93.71
10 6.29%
231  โรงเรียนบ้านโพนแดง 180
3 1.67
2 1.11
3 1.67
1 0.56
2 1.11
169 93.89
11 6.11%
232  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 129
1 0.78
2 1.55
3 2.33
0 0.00
1 0.78
122 94.57
7 5.43%
233  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 156
2 1.28
0 0.00
5 3.21
1 0.64
0 0.00
148 94.87
8 5.13%
234  โรงเรียนบ้านนาโด่ 112
2 1.79
0 0.00
2 1.79
0 0.00
1 0.89
107 95.54
5 4.46%
235  โรงเรียนบ้านนายอ 71
3 4.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
236  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 175
3 1.71
0 0.00
3 1.71
1 0.57
0 0.00
168 96.00
7 4.00%
237  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 123
2 1.63
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
119 96.75
4 3.25%
238  โรงเรียนบ้านแวง 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
1 1.33
73 97.33
2 2.67%
239  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 339
1 0.29
1 0.29
2 0.59
2 0.59
1 0.29
332 97.94
7 2.06%
240  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านคันแท 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
244  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,883 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,711 9.39
เตี้ย  2,077 7.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,107 7.29
ผอมและเตี้ย  1,256 4.35
อ้วนและเตี้ย  913 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,819 68.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,064 คน


31.38%


Powered By www.thaieducation.net