ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.01
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 192
38 19.79
65 33.85
2 1.04
103 53.65
67 34.90
-83 -43.23
275 143.23%
2  โรงเรียนบ้านปฏิรูป 34
17 50.00
0 0.00
16 47.06
1 2.94
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหมูม้น 185
43 23.24
63 34.05
13 7.03
21 11.35
2 1.08
43 23.24
142 76.76%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 187
51 27.27
44 23.53
8 4.28
27 14.44
12 6.42
45 24.06
142 75.94%
5  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 270
174 64.44
14 5.19
0 0.00
16 5.93
0 0.00
66 24.44
204 75.56%
6  โรงเรียนบ้านจอมศรี 46
9 19.57
10 21.74
6 13.04
6 13.04
2 4.35
13 28.26
33 71.74%
7  โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 205
42 20.49
23 11.22
10 4.88
65 31.71
4 1.95
61 29.76
144 70.24%
8  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 67
9 13.43
9 13.43
7 10.45
11 16.42
10 14.93
21 31.34
46 68.66%
9  โรงเรียนบ้านนาเต่า 84
14 16.67
8 9.52
5 5.95
22 26.19
4 4.76
31 36.90
53 63.10%
10  โรงเรียนบ้านอูนนา 104
15 14.42
14 13.46
17 16.35
10 9.62
7 6.73
41 39.42
63 60.58%
11  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 153
22 14.38
14 9.15
12 7.84
11 7.19
33 21.57
61 39.87
92 60.13%
12  โรงเรียนบ้านคําสว่าง 67
22 32.84
9 13.43
7 10.45
2 2.99
0 0.00
27 40.30
40 59.70%
13  โรงเรียนบ้านพนอม 115
15 13.04
5 4.35
10 8.70
20 17.39
15 13.04
50 43.48
65 56.52%
14  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 90
16 17.78
11 12.22
19 21.11
2 2.22
2 2.22
40 44.44
50 55.56%
15  โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 164
45 27.44
18 10.98
11 6.71
12 7.32
3 1.83
75 45.73
89 54.27%
16  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 60
3 5.00
13 21.67
4 6.67
4 6.67
8 13.33
28 46.67
32 53.33%
17  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 77
14 18.18
12 15.58
7 9.09
5 6.49
1 1.30
38 49.35
39 50.65%
18  โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 99
12 12.12
13 13.13
11 11.11
10 10.10
4 4.04
49 49.49
50 50.51%
19  โรงเรียนบ้านนานอ 111
23 20.72
12 10.81
7 6.31
6 5.41
8 7.21
55 49.55
56 50.45%
20  โรงเรียนบ้านพะทาย 255
28 10.98
47 18.43
40 15.69
9 3.53
4 1.57
127 49.80
128 50.20%
21  โรงเรียนบ้านโพนจาน 411
99 24.09
76 18.49
31 7.54
0 0.00
0 0.00
205 49.88
206 50.12%
22  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 84
13 15.48
15 17.86
5 5.95
8 9.52
1 1.19
42 50.00
42 50.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 166
60 36.14
9 5.42
7 4.22
6 3.61
0 0.00
84 50.60
82 49.40%
24  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 132
22 16.67
13 9.85
9 6.82
13 9.85
8 6.06
67 50.76
65 49.24%
25  โรงเรียนบ้านโพนบก 287
44 15.33
49 17.07
16 5.57
23 8.01
4 1.39
151 52.61
136 47.39%
26  โรงเรียนบ้านเหล่า 75
15 20.00
11 14.67
9 12.00
0 0.00
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
27  โรงเรียนบ้านนาเข 168
26 15.48
11 6.55
14 8.33
13 7.74
14 8.33
90 53.57
78 46.43%
28  โรงเรียนบ้านหนองซน 218
19 8.72
24 11.01
31 14.22
14 6.42
10 4.59
120 55.05
98 44.95%
29  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 68
2 2.94
14 20.59
14 20.59
0 0.00
0 0.00
38 55.88
30 44.12%
30  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 41
6 14.63
4 9.76
8 19.51
0 0.00
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
31  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 119
25 21.01
13 10.92
2 1.68
10 8.40
0 0.00
69 57.98
50 42.02%
32  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 144
22 15.28
11 7.64
13 9.03
9 6.25
5 3.47
84 58.33
60 41.67%
33  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 84
15 17.86
12 14.29
0 0.00
8 9.52
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
34  โรงเรียนบ้านนาจาน 201
34 16.92
25 12.44
12 5.97
9 4.48
1 0.50
120 59.70
81 40.30%
35  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 160
20 12.50
33 20.63
9 5.63
1 0.63
1 0.63
96 60.00
64 40.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองเทา 186
22 11.83
19 10.22
16 8.60
14 7.53
2 1.08
113 60.75
73 39.25%
37  โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 227
38 16.74
33 14.54
2 0.88
13 5.73
3 1.32
138 60.79
89 39.21%
38  โรงเรียนบ้านหนองดุด 169
43 25.44
14 8.28
4 2.37
5 2.96
0 0.00
103 60.95
66 39.05%
39  โรงเรียนบ้านไชยศรี 82
8 9.76
5 6.10
9 10.98
6 7.32
4 4.88
50 60.98
32 39.02%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 227
2 0.88
7 3.08
18 7.93
18 7.93
42 18.50
140 61.67
87 38.33%
41  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 97
13 13.40
9 9.28
11 11.34
2 2.06
2 2.06
60 61.86
37 38.14%
42  โรงเรียนบ้านอีอูด 127
20 15.75
22 17.32
3 2.36
3 2.36
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
43  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 53
10 18.87
4 7.55
4 7.55
0 0.00
2 3.77
33 62.26
20 37.74%
44  โรงเรียนบ้านดงน้อย 181
19 10.50
17 9.39
15 8.29
17 9.39
0 0.00
113 62.43
68 37.57%
45  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 317
41 12.93
15 4.73
32 10.09
21 6.62
9 2.84
199 62.78
118 37.22%
46  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 105
1 0.95
20 19.05
7 6.67
11 10.48
0 0.00
66 62.86
39 37.14%
47  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1290
94 7.29
44 3.41
79 6.12
138 10.70
117 9.07
818 63.41
472 36.59%
48  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 53
5 9.43
6 11.32
4 7.55
3 5.66
1 1.89
34 64.15
19 35.85%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 314
19 6.05
19 6.05
43 13.69
6 1.91
24 7.64
203 64.65
111 35.35%
50  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 263
26 9.89
24 9.13
34 12.93
2 0.76
6 2.28
171 65.02
92 34.98%
51  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 194
33 17.01
18 9.28
12 6.19
4 2.06
0 0.00
127 65.46
67 34.54%
52  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 70
10 14.29
5 7.14
2 2.86
7 10.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
53  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 283
47 16.61
39 13.78
7 2.47
4 1.41
0 0.00
186 65.72
97 34.28%
54  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 65
14 21.54
0 0.00
7 10.77
0 0.00
1 1.54
43 66.15
22 33.85%
55  โรงเรียนบ้านดอนสมอ 129
21 16.28
13 10.08
9 6.98
0 0.00
0 0.00
86 66.67
43 33.33%
56  โรงเรียนบ้านหัวหาด 57
8 14.04
4 7.02
4 7.02
3 5.26
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
57  โรงเรียนบ้านนาหว้า 827
213 25.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 7.26
554 66.99
273 33.01%
58  โรงเรียนบ้านตาล 88
8 9.09
3 3.41
8 9.09
3 3.41
7 7.95
59 67.05
29 32.95%
59  โรงเรียนบ้านนางัว 119
12 10.08
12 10.08
13 10.92
1 0.84
1 0.84
80 67.23
39 32.77%
60  โรงเรียนเพียงหลวง 10 86
15 17.44
6 6.98
7 8.14
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
61  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 74
5 6.76
9 12.16
4 5.41
5 6.76
1 1.35
50 67.57
24 32.43%
62  โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 88
9 10.23
12 13.64
7 7.95
0 0.00
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
63  โรงเรียนบ้านข่า 292
64 21.92
8 2.74
20 6.85
0 0.00
0 0.00
200 68.49
92 31.51%
64  โรงเรียนบ้านดอนแดง 99
16 16.16
14 14.14
1 1.01
0 0.00
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
65  โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 93
11 11.83
10 10.75
7 7.53
0 0.00
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
66  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 98
16 16.33
8 8.16
5 5.10
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
67  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 61
9 14.75
4 6.56
5 8.20
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
68  โรงเรียนบ้านโพนแดง 82
15 18.29
4 4.88
4 4.88
1 1.22
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
69  โรงเรียนบ้านหนองผือ 213
32 15.02
20 9.39
3 1.41
7 3.29
0 0.00
151 70.89
62 29.11%
70  โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 176
14 7.95
12 6.82
15 8.52
10 5.68
0 0.00
125 71.02
51 28.98%
71  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 107
6 5.61
6 5.61
14 13.08
4 3.74
1 0.93
76 71.03
31 28.97%
72  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
7 10.61
3 4.55
8 12.12
1 1.52
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
73  โรงเรียนบ้านดอนแดง 97
22 22.68
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
74  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 72
6 8.33
7 9.72
6 8.33
1 1.39
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
75  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 81
7 8.64
3 3.70
1 1.23
11 13.58
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
76  โรงเรียนบ้านภูกระแต 245
23 9.39
18 7.35
19 7.76
3 1.22
3 1.22
179 73.06
66 26.94%
77  โรงเรียนบ้านดอนศาลา 128
3 2.34
16 12.50
6 4.69
9 7.03
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
78  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 62
7 11.29
3 4.84
5 8.06
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
79  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 129
15 11.63
8 6.20
10 7.75
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
80  โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 131
18 13.74
0 0.00
2 1.53
8 6.11
5 3.82
98 74.81
33 25.19%
81  โรงเรียนบ้านบุ่ง 165
10 6.06
9 5.45
10 6.06
9 5.45
3 1.82
124 75.15
41 24.85%
82  โรงเรียนบ้านโคกยาว 65
7 10.77
0 0.00
8 12.31
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
83  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 108
6 5.56
4 3.70
15 13.89
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
84  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 136
14 10.29
10 7.35
7 5.15
0 0.00
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
85  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 176
27 15.34
0 0.00
13 7.39
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
86  โรงเรียนบ้านยางงอย 75
15 20.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
87  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 96
6 6.25
5 5.21
4 4.17
5 5.21
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
88  โรงเรียนบ้านค้อ 286
13 4.55
26 9.09
12 4.20
10 3.50
0 0.00
225 78.67
61 21.33%
89  โรงเรียนบ้านธาตุ 57
2 3.51
2 3.51
7 12.28
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว 95
6 6.32
3 3.16
1 1.05
8 8.42
2 2.11
75 78.95
20 21.05%
91  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 121
3 2.48
7 5.79
15 12.40
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
92  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 151
15 9.93
11 7.28
2 1.32
3 1.99
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
93  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 228
15 6.58
22 9.65
3 1.32
6 2.63
0 0.00
182 79.82
46 20.18%
94  โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 170
7 4.12
4 2.35
13 7.65
3 1.76
7 4.12
136 80.00
34 20.00%
95  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 131
13 9.92
3 2.29
9 6.87
1 0.76
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
96  โรงเรียนบ้านดง 52
5 9.62
3 5.77
1 1.92
0 0.00
1 1.92
42 80.77
10 19.23%
97  โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 100
2 2.00
4 4.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
98  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 87
8 9.20
4 4.60
1 1.15
2 2.30
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
99  โรงเรียนบ้านนาคํา 151
9 5.96
12 7.95
0 0.00
6 3.97
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
100  โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 163
12 7.36
14 8.59
3 1.84
0 0.00
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
101  โรงเรียนบ้านโพน 132
12 9.09
2 1.52
9 6.82
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
102  โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 214
6 2.80
17 7.94
13 6.07
0 0.00
1 0.47
177 82.71
37 17.29%
103  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 116
10 8.62
3 2.59
6 5.17
1 0.86
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
104  โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 216
9 4.17
2 0.93
4 1.85
22 10.19
0 0.00
179 82.87
37 17.13%
105  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 59
2 3.39
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
106  โรงเรียนบ้านหาดกวน 167
18 10.78
8 4.79
2 1.20
0 0.00
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
107  โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 91
7 7.69
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
108  โรงเรียนบ้านเซียงเซา 116
10 8.62
5 4.31
4 3.45
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
109  โรงเรียนบ้านนาน้อย 293
16 5.46
10 3.41
9 3.07
11 3.75
0 0.00
247 84.30
46 15.70%
110  โรงเรียนบ้านท่าจำปา 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
4 10.26
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
111  โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
112  โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 155
0 0.00
10 6.45
0 0.00
8 5.16
5 3.23
132 85.16
23 14.84%
113  โรงเรียนบ้านโพนทอง 90
6 6.67
1 1.11
6 6.67
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
114  โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 188
6 3.19
17 9.04
4 2.13
0 0.00
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
115  โรงเรียนบ้านอ้วน 91
6 6.59
2 2.20
5 5.49
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
116  โรงเรียนบ้านรามราช 220
24 10.91
0 0.00
4 1.82
3 1.36
0 0.00
189 85.91
31 14.09%
117  โรงเรียนบ้านนาใน 111
5 4.50
2 1.80
2 1.80
4 3.60
2 1.80
96 86.49
15 13.51%
118  โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 89
5 5.62
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
119  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
120  โรงเรียนบ้านดอนแดง 113
4 3.54
1 0.88
9 7.96
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
121  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
122  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 115
2 1.74
2 1.74
10 8.70
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
123  โรงเรียนบ้านนาทม 293
12 4.10
12 4.10
2 0.68
8 2.73
0 0.00
259 88.40
34 11.60%
124  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 75
4 5.33
3 4.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
125  โรงเรียนบ้านแค 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
126  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 110
5 4.55
1 0.91
4 3.64
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
127  โรงเรียนบ้านสามัคคี 124
5 4.03
3 2.42
0 0.00
3 2.42
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
128  โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
129  โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 48
3 6.25
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
130  โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) 59
0 0.00
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
131  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 188
2 1.06
2 1.06
5 2.66
3 1.60
0 0.00
176 93.62
12 6.38%
132  โรงเรียนบ้านนาคอย 158
2 1.27
0 0.00
5 3.16
3 1.90
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
133  โรงเรียนบ้านคําไฮ 147
2 1.36
2 1.36
3 2.04
1 0.68
1 0.68
138 93.88
9 6.12%
134  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 203
6 2.96
2 0.99
3 1.48
1 0.49
0 0.00
191 94.09
12 5.91%
135  โรงเรียนบ้านบงคํา 125
3 2.40
2 1.60
1 0.80
1 0.80
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
136  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 249
0 0.00
4 1.61
6 2.41
0 0.00
2 0.80
237 95.18
12 4.82%
137  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
138  โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 190
2 1.05
2 1.05
1 0.53
1 0.53
1 0.53
183 96.32
7 3.68%
139  โรงเรียนบ้านโคกศรี 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
140  โรงเรียนบ้านดอนเตย 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านปากทวย 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านโนนกุง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 261
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
261 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,015 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,479 11.80
เตี้ย  1,513 7.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,187 5.65
ผอมและเตี้ย  952 4.53
อ้วนและเตี้ย  548 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,336 68.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,679 คน


31.78%


Powered By www.thaieducation.net