ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 13
6 46.15
1 7.69
6 46.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
2  โรงเรียนวัดรำพัน 77
12 15.58
5 6.49
22 28.57
4 5.19
8 10.39
26 33.77
51 66.23%
3  โรงเรียนบ้านคลองครก 174
13 7.47
17 9.77
20 11.49
30 17.24
30 17.24
64 36.78
110 63.22%
4  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 127
17 13.39
19 14.96
17 13.39
17 13.39
10 7.87
47 37.01
80 62.99%
5  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1564
202 12.92
69 4.41
211 13.49
245 15.66
138 8.82
699 44.69
865 55.31%
6  โรงเรียนวัดหนองแหวน 178
13 7.30
13 7.30
35 19.66
6 3.37
16 8.99
95 53.37
83 46.63%
7  โรงเรียนบ้านยางระหง 71
13 18.31
9 12.68
4 5.63
5 7.04
1 1.41
39 54.93
32 45.07%
8  โรงเรียนวัดเขาวงกต 144
7 4.86
8 5.56
24 16.67
23 15.97
2 1.39
80 55.56
64 44.44%
9  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 52
0 0.00
14 26.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
30 57.69
22 42.31%
10  โรงเรียนบ้านซอยสอง 146
4 2.74
12 8.22
11 7.53
16 10.96
18 12.33
85 58.22
61 41.78%
11  โรงเรียนวัดพลับพลา 361
31 8.59
19 5.26
30 8.31
19 5.26
31 8.59
231 63.99
130 36.01%
12  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 338
36 10.65
18 5.33
34 10.06
19 5.62
13 3.85
218 64.50
120 35.50%
13  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 241
23 9.54
17 7.05
15 6.22
11 4.56
18 7.47
157 65.15
84 34.85%
14  โรงเรียนบ้านประแกต 71
4 5.63
5 7.04
6 8.45
6 8.45
3 4.23
47 66.20
24 33.80%
15  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 98
12 12.24
8 8.16
10 10.20
0 0.00
2 2.04
66 67.35
32 32.65%
16  โรงเรียนบ้านแก้ว 623
57 9.15
28 4.49
60 9.63
55 8.83
0 0.00
423 67.90
200 32.10%
17  โรงเรียนวัดท่าแคลง 77
0 0.00
0 0.00
17 22.08
3 3.90
4 5.19
53 68.83
24 31.17%
18  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 594
63 10.61
33 5.56
61 10.27
21 3.54
7 1.18
409 68.86
185 31.14%
19  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 226
16 7.08
9 3.98
15 6.64
13 5.75
17 7.52
156 69.03
70 30.97%
20  โรงเรียนวัดหนองสีงา 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
4 15.38
1 3.85
18 69.23
8 30.77%
21  โรงเรียนบ้านวังปลา 72
6 8.33
5 6.94
7 9.72
2 2.78
2 2.78
50 69.44
22 30.56%
22  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 59
11 18.64
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
23  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 47
6 12.77
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
24  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 226
20 8.85
12 5.31
35 15.49
0 0.00
0 0.00
159 70.35
67 29.65%
25  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 78
10 12.82
9 11.54
2 2.56
2 2.56
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
26  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 51
6 11.76
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
27  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45
4 8.89
4 8.89
3 6.67
2 4.44
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
28  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 32
0 0.00
0 0.00
9 28.13
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
29  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 97
6 6.19
4 4.12
10 10.31
5 5.15
2 2.06
70 72.16
27 27.84%
30  โรงเรียนบ้านมาบโอน 56
2 3.57
5 8.93
8 14.29
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
31  โรงเรียนวัดโป่งแรด 92
1 1.09
17 18.48
6 6.52
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 113
12 10.62
4 3.54
12 10.62
1 0.88
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
33  โรงเรียนวัดหนองบัว 131
7 5.34
8 6.11
15 11.45
2 1.53
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
34  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 181
14 7.73
8 4.42
18 9.94
1 0.55
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
35  โรงเรียนวัดแสลง 239
28 11.72
15 6.28
11 4.60
0 0.00
0 0.00
185 77.41
54 22.59%
36  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 427
27 6.32
13 3.04
55 12.88
0 0.00
0 0.00
332 77.75
95 22.25%
37  โรงเรียนวัดโขดหอย 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
38  โรงเรียนวัดเนินสูง 145
11 7.59
5 3.45
12 8.28
4 2.76
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
39  โรงเรียนบ้านตาเลียว 164
4 2.44
6 3.66
21 12.80
5 3.05
0 0.00
128 78.05
36 21.95%
40  โรงเรียนบ้านชำโสม 74
4 5.41
0 0.00
9 12.16
3 4.05
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
41  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 192
17 8.85
1 0.52
19 9.90
4 2.08
0 0.00
151 78.65
41 21.35%
42  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 267
19 7.12
10 3.75
22 8.24
1 0.37
1 0.37
214 80.15
53 19.85%
43  โรงเรียนวัดเขาน้อย 72
2 2.78
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
44  โรงเรียนบ้านคลองลาว 413
30 7.26
13 3.15
32 7.75
2 0.48
3 0.73
333 80.63
80 19.37%
45  โรงเรียนวัดช้างข้าม 146
5 3.42
13 8.90
10 6.85
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
46  โรงเรียนวัดทองทั่ว 215
6 2.79
11 5.12
23 10.70
0 0.00
0 0.00
175 81.40
40 18.60%
47  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 516
24 4.65
35 6.78
32 6.20
2 0.39
2 0.39
421 81.59
95 18.41%
48  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 153
9 5.88
4 2.61
11 7.19
4 2.61
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
49  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 219
20 9.13
11 5.02
7 3.20
2 0.91
0 0.00
179 81.74
40 18.26%
50  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 151
8 5.30
5 3.31
14 9.27
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
51  โรงเรียนวัดคมบาง 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
52  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49
1 2.04
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
53  โรงเรียนวัดนายายอาม 76
1 1.32
1 1.32
9 11.84
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
54  โรงเรียนวัดหมูดุด 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
55  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 110
5 4.55
3 2.73
8 7.27
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
56  โรงเรียนวัดดอนตาล 172
2 1.16
3 1.74
20 11.63
0 0.00
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
57  โรงเรียนวัดพลับ 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
58  โรงเรียนวัดสิงห์ 201
9 4.48
3 1.49
17 8.46
0 0.00
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
59  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 147
5 3.40
6 4.08
3 2.04
4 2.72
2 1.36
127 86.39
20 13.61%
60  โรงเรียนบ้านโคกวัด 96
7 7.29
0 0.00
1 1.04
0 0.00
5 5.21
83 86.46
13 13.54%
61  โรงเรียนวัดหนองไทร 105
3 2.86
1 0.95
6 5.71
4 3.81
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
62  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 84
0 0.00
3 3.57
3 3.57
5 5.95
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
63  โรงเรียนสฤษดิเดช 3257
154 4.73
49 1.50
218 6.69
2 0.06
0 0.00
2834 87.01
423 12.99%
64  โรงเรียนวัดวังหิน 87
3 3.45
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
65  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 48
0 0.00
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
66  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 66
1 1.52
1 1.52
4 6.06
1 1.52
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
67  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
68  โรงเรียนวัดโขมง 38
0 0.00
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
69  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 39
3 7.69
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
70  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 482
9 1.87
3 0.62
19 3.94
13 2.70
4 0.83
434 90.04
48 9.96%
71  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 84
1 1.19
1 1.19
0 0.00
0 0.00
6 7.14
76 90.48
8 9.52%
72  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 78
2 2.56
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
73  โรงเรียนวัดหนองคัน 152
2 1.32
0 0.00
3 1.97
3 1.97
3 1.97
141 92.76
11 7.24%
74  โรงเรียนวัดสามผาน 115
0 0.00
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
75  โรงเรียนวัดนาซา 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
76  โรงเรียนวัดคลองขุด 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
77  โรงเรียนวัดจันทนาราม 319
7 2.19
1 0.31
6 1.88
0 0.00
0 0.00
305 95.61
14 4.39%
78  โรงเรียนวัดเนินยาง 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
79  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 136
2 1.47
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
80  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 341
2 0.59
1 0.29
3 0.88
1 0.29
3 0.88
331 97.07
10 2.93%
81  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 345
0 0.00
0 0.00
5 1.45
0 0.00
3 0.87
337 97.68
8 2.32%
82  โรงเรียนวัดแขมหนู 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,908 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,079 6.38
เตี้ย  611 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,427 8.44
ผอมและเตี้ย  578 3.42
อ้วนและเตี้ย  357 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,856 76.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,052 คน


23.96%


Powered By www.thaieducation.net