ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองผำ 139
13 9.35
10 7.19
86 61.87
22 15.83
8 5.76
0 0.00
139 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 201
44 21.89
24 11.94
19 9.45
68 33.83
43 21.39
3 1.49
198 98.51%
3  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 35
22 62.86
3 8.57
3 8.57
4 11.43
1 2.86
2 5.71
33 94.29%
4  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 138
24 17.39
34 24.64
35 25.36
12 8.70
15 10.87
18 13.04
120 86.96%
5  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 158
15 9.49
21 13.29
16 10.13
36 22.78
37 23.42
33 20.89
125 79.11%
6  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 129
17 13.18
12 9.30
15 11.63
28 21.71
27 20.93
30 23.26
99 76.74%
7  โรงเรียนบ้านใหม่ 89
17 19.10
7 7.87
9 10.11
17 19.10
11 12.36
28 31.46
61 68.54%
8  โรงเรียนบ้านวังยาว 75
26 34.67
22 29.33
3 4.00
0 0.00
0 0.00
24 32.00
51 68.00%
9  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 93
14 15.05
13 13.98
20 21.51
10 10.75
5 5.38
31 33.33
62 66.67%
10  โรงเรียนเมืองเลย 2105
152 7.22
118 5.61
473 22.47
66 3.14
591 28.08
705 33.49
1400 66.51%
11  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 76
17 22.37
11 14.47
8 10.53
6 7.89
6 7.89
28 36.84
48 63.16%
12  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 243
30 12.35
16 6.58
36 14.81
51 20.99
20 8.23
90 37.04
153 62.96%
13  โรงเรียนบ้านบุฮม 128
12 9.38
9 7.03
18 14.06
21 16.41
20 15.63
48 37.50
80 62.50%
14  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 479
60 12.53
27 5.64
82 17.12
15 3.13
112 23.38
183 38.20
296 61.80%
15  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 64
4 6.25
12 18.75
7 10.94
4 6.25
9 14.06
28 43.75
36 56.25%
16  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 44
17 38.64
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
21 47.73
23 52.27%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 567
17 3.00
47 8.29
56 9.88
65 11.46
103 18.17
279 49.21
288 50.79%
18  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 108
9 8.33
8 7.41
6 5.56
17 15.74
14 12.96
54 50.00
54 50.00%
19  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 148
26 17.57
10 6.76
5 3.38
17 11.49
11 7.43
79 53.38
69 46.62%
20  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 108
7 6.48
5 4.63
24 22.22
5 4.63
5 4.63
62 57.41
46 42.59%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 126
12 9.52
9 7.14
15 11.90
7 5.56
10 7.94
73 57.94
53 42.06%
22  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 46
4 8.70
8 17.39
7 15.22
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
23  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 82
8 9.76
0 0.00
8 9.76
17 20.73
0 0.00
49 59.76
33 40.24%
24  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 30
6 20.00
4 13.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
25  โรงเรียนบ้านนาค้อ 279
38 13.62
38 13.62
11 3.94
23 8.24
0 0.00
169 60.57
110 39.43%
26  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 56
10 17.86
4 7.14
3 5.36
4 7.14
1 1.79
34 60.71
22 39.29%
27  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 933
58 6.22
40 4.29
63 6.75
98 10.50
103 11.04
571 61.20
362 38.80%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 520
50 9.62
31 5.96
35 6.73
50 9.62
35 6.73
319 61.35
201 38.65%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 266
13 4.89
73 27.44
5 1.88
6 2.26
3 1.13
166 62.41
100 37.59%
30  โรงเรียนบ้านโพนทอง 99
13 13.13
1 1.01
6 6.06
10 10.10
7 7.07
62 62.63
37 37.37%
31  โรงเรียนบ้านก้างปลา 100
14 14.00
10 10.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
63 63.00
37 37.00%
32  โรงเรียนบ้านนาแขม 93
13 13.98
5 5.38
14 15.05
2 2.15
0 0.00
59 63.44
34 36.56%
33  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 22
4 18.18
1 4.55
1 4.55
2 9.09
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
34  โรงเรียนบ้านปากเนียม 39
6 15.38
7 17.95
1 2.56
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
35  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 142
20 14.08
5 3.52
5 3.52
13 9.15
7 4.93
92 64.79
50 35.21%
36  โรงเรียนบ้านวังขาม 20
2 10.00
2 10.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 112
7 6.25
5 4.46
5 4.46
12 10.71
10 8.93
73 65.18
39 34.82%
38  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135
18 13.33
21 15.56
7 5.19
0 0.00
1 0.74
88 65.19
47 34.81%
39  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 23
1 4.35
3 13.04
1 4.35
3 13.04
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
40  โรงเรียนบ้านคกมาด 44
3 6.82
4 9.09
8 18.18
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
41  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 53
8 15.09
4 7.55
6 11.32
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
42  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 18
2 11.11
2 11.11
0 0.00
1 5.56
1 5.56
12 66.67
6 33.33%
43  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
3 14.29
14 66.67
7 33.33%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 56
2 3.57
2 3.57
12 21.43
2 3.57
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
45  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
3 12.00
2 8.00
17 68.00
8 32.00%
46  โรงเรียนบ้านสงเปือย 94
6 6.38
7 7.45
5 5.32
6 6.38
6 6.38
64 68.09
30 31.91%
47  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 64
6 9.38
8 12.50
5 7.81
1 1.56
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
48  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 68
3 4.41
5 7.35
4 5.88
6 8.82
3 4.41
47 69.12
21 30.88%
49  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 262
24 9.16
16 6.11
9 3.44
16 6.11
14 5.34
183 69.85
79 30.15%
51  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 108
4 3.70
3 2.78
20 18.52
1 0.93
4 3.70
76 70.37
32 29.63%
52  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 93
5 5.38
5 5.38
17 18.28
0 0.00
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
53  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 38
2 5.26
4 10.53
5 13.16
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
54  โรงเรียนเพียงหลวง 18 121
11 9.09
9 7.44
13 10.74
1 0.83
1 0.83
86 71.07
35 28.93%
55  โรงเรียนบ้านกกดู่ 177
9 5.08
29 16.38
10 5.65
0 0.00
3 1.69
126 71.19
51 28.81%
56  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 70
8 11.43
4 5.71
5 7.14
2 2.86
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
57  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 57
10 17.54
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
58  โรงเรียนบ้านอุมุง 82
3 3.66
7 8.54
9 10.98
2 2.44
2 2.44
59 71.95
23 28.05%
59  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 227
29 12.78
5 2.20
12 5.29
8 3.52
8 3.52
165 72.69
62 27.31%
60  โรงเรียนบ้านโป่ง 123
9 7.32
7 5.69
1 0.81
10 8.13
6 4.88
90 73.17
33 26.83%
61  โรงเรียนบ้านปางคอม 150
7 4.67
13 8.67
10 6.67
9 6.00
1 0.67
110 73.33
40 26.67%
62  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 113
1 0.88
6 5.31
10 8.85
3 2.65
10 8.85
83 73.45
30 26.55%
63  โรงเรียนบ้านปากปัด 66
4 6.06
4 6.06
7 10.61
2 3.03
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
64  โรงเรียนบ้านกำพี้ 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
65  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 80
6 7.50
5 6.25
3 3.75
5 6.25
1 1.25
60 75.00
20 25.00%
66  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 79
11 13.92
4 5.06
3 3.80
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
67  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 100
6 6.00
5 5.00
4 4.00
6 6.00
3 3.00
76 76.00
24 24.00%
68  โรงเรียนบ้านเลิง 89
8 8.99
5 5.62
2 2.25
4 4.49
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
69  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 156
9 5.77
9 5.77
17 10.90
1 0.64
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
70  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 122
9 7.38
4 3.28
13 10.66
1 0.82
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
71  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
72  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 75
5 6.67
3 4.00
5 6.67
3 4.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
73  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
74  โรงเรียนบ้านคกเว้า 19
1 5.26
2 10.53
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
75  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 83
5 6.02
3 3.61
9 10.84
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
76  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 68
4 5.88
1 1.47
3 4.41
4 5.88
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
77  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 86
4 4.65
4 4.65
6 6.98
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
78  โรงเรียนบ้านนาเบน 65
5 7.69
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
79  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 87
1 1.15
3 3.45
5 5.75
1 1.15
6 6.90
71 81.61
16 18.39%
80  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 49
0 0.00
2 4.08
7 14.29
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
81  โรงเรียนอนุบาลเลย 1427
43 3.01
77 5.40
139 9.74
0 0.00
0 0.00
1168 81.85
259 18.15%
82  โรงเรียนบ้านคอนสา 191
12 6.28
12 6.28
8 4.19
2 1.05
0 0.00
157 82.20
34 17.80%
83  โรงเรียนบ้านชมน้อย 51
2 3.92
6 11.76
1 1.96
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
84  โรงเรียนบ้านวังแคน 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
1 5.88
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 222
5 2.25
3 1.35
18 8.11
13 5.86
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
86  โรงเรียนบ้านน้ำภู 204
13 6.37
6 2.94
16 7.84
0 0.00
0 0.00
169 82.84
35 17.16%
87  โรงเรียนบ้านสูบ 129
7 5.43
1 0.78
3 2.33
5 3.88
6 4.65
107 82.95
22 17.05%
88  โรงเรียนบ้านนาโคก 235
22 9.36
2 0.85
16 6.81
0 0.00
0 0.00
195 82.98
40 17.02%
89  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
2 3.33
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
90  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
91  โรงเรียนบ้านนาโม้ 62
5 8.06
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
92  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 56
5 8.93
1 1.79
1 1.79
2 3.57
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
93  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
2 6.25
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
94  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 136
3 2.21
13 9.56
5 3.68
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
95  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เมืองเลย) 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
96  โรงเรียนบ้านท่าบม 75
3 4.00
3 4.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
97  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
98  โรงเรียนบ้านส้าน 14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
99  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 157
0 0.00
3 1.91
17 10.83
2 1.27
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
100  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 59
0 0.00
0 0.00
7 11.86
1 1.69
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
102  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 47
3 6.38
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
103  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 40
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 106
8 7.55
1 0.94
0 0.00
0 0.00
4 3.77
93 87.74
13 12.26%
105  โรงเรียนบ้านห้วยนา 104
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
7 6.73
93 89.42
11 10.58%
106  โรงเรียนบ้านน้ำมี 38
3 7.89
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
107  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 78
4 5.13
2 2.56
2 2.56
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
108  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 263
11 4.18
11 4.18
4 1.52
0 0.00
0 0.00
237 90.11
26 9.89%
109  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
110  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 22
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
111  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 69
3 4.35
0 0.00
1 1.45
2 2.90
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
112  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 157
4 2.55
7 4.46
8 5.10
-3 -1.91
-3 -1.91
144 91.72
13 8.28%
113  โรงเรียนบ้านวังผา 121
2 1.65
1 0.83
1 0.83
3 2.48
3 2.48
111 91.74
10 8.26%
114  โรงเรียนบ้านผาพอด 62
3 4.84
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
115  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 124
1 0.81
2 1.61
6 4.84
1 0.81
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
116  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 224
8 3.57
0 0.00
10 4.46
0 0.00
0 0.00
206 91.96
18 8.04%
117  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
118  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178
9 5.06
0 0.00
4 2.25
0 0.00
0 0.00
165 92.70
13 7.30%
119  โรงเรียนบ้านกลาง 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
1 2.38
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
120  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 84
3 3.57
0 0.00
2 2.38
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
121  โรงเรียนบ้านหนองบง 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
122  โรงเรียนบ้านคกเลา 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
1 1.64
57 93.44
4 6.56%
123  โรงเรียนบ้านปากหมาก 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
124  โรงเรียนบ้านกกทอง 110
3 2.73
1 0.91
3 2.73
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
125  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
126  โรงเรียนบ้านยาง 170
7 4.12
1 0.59
2 1.18
0 0.00
0 0.00
160 94.12
10 5.88%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
128  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
129  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
130  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 114
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
3 2.63
108 94.74
6 5.26%
131  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 114
1 0.88
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
132  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
133  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
134  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 141
1 0.71
0 0.00
3 2.13
2 1.42
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
135  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
136  โรงเรียนบ้านสงาว 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.20
121 96.80
4 3.20%
137  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
138  โรงเรียนบ้านปากยาง 111
0 0.00
0 0.00
1 0.90
2 1.80
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
139  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 266
4 1.50
1 0.38
1 0.38
0 0.00
0 0.00
260 97.74
6 2.26%
140  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านน้ำพร 152
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองผือ 31
-3 -9.68
-1 -3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 112.90
-4 -12.90%

 

จำนวนนักเรียน  18,611 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 6.96
เตี้ย  1,046 5.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,733 9.31
ผอมและเตี้ย  860 4.62
อ้วนและเตี้ย  1,322 7.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,355 66.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,256 คน


33.61%


Powered By www.thaieducation.net