ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาเยีย 76
8 10.53
7 9.21
56 73.68
3 3.95
2 2.63
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 32
13 40.63
10 31.25
0 0.00
9 28.13
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 35
17 48.57
4 11.43
10 28.57
4 11.43
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 32
3 9.38
4 12.50
21 65.63
3 9.38
1 3.13
0 0.00
32 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 48
2 4.17
3 6.25
12 25.00
0 0.00
31 64.58
0 0.00
48 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 10
6 60.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 56
39 69.64
4 7.14
4 7.14
0 0.00
0 0.00
9 16.07
47 83.93%
8  โรงเรียนบ้านชัย 62
15 24.19
9 14.52
13 20.97
10 16.13
5 8.06
10 16.13
52 83.87%
9  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
5 83.33%
10  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 75
16 21.33
11 14.67
6 8.00
19 25.33
1 1.33
22 29.33
53 70.67%
11  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 47
5 10.64
10 21.28
12 25.53
6 12.77
0 0.00
14 29.79
33 70.21%
12  โรงเรียนบ้านหนองลาด 190
113 59.47
0 0.00
8 4.21
0 0.00
7 3.68
62 32.63
128 67.37%
13  โรงเรียนบ้านสะคาม 16
10 62.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 175
35 20.00
19 10.86
13 7.43
22 12.57
19 10.86
67 38.29
108 61.71%
15  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 76
6 7.89
17 22.37
16 21.05
7 9.21
0 0.00
30 39.47
46 60.53%
16  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 236
28 11.86
48 20.34
29 12.29
16 6.78
21 8.90
94 39.83
142 60.17%
17  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 59
8 13.56
13 22.03
4 6.78
8 13.56
2 3.39
24 40.68
35 59.32%
18  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 107
17 15.89
15 14.02
25 23.36
4 3.74
0 0.00
46 42.99
61 57.01%
19  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 104
50 48.08
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
50 48.08
54 51.92%
20  โรงเรียนบ้านยา 91
17 18.68
8 8.79
11 12.09
9 9.89
0 0.00
46 50.55
45 49.45%
21  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 131
18 13.74
8 6.11
20 15.27
11 8.40
7 5.34
67 51.15
64 48.85%
22  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 72
20 27.78
6 8.33
9 12.50
0 0.00
0 0.00
37 51.39
35 48.61%
23  โรงเรียนบ้านนาจาน 363
47 12.95
33 9.09
62 17.08
13 3.58
19 5.23
189 52.07
174 47.93%
24  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 149
14 9.40
11 7.38
18 12.08
13 8.72
15 10.07
78 52.35
71 47.65%
25  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1348
120 8.90
91 6.75
246 18.25
56 4.15
114 8.46
721 53.49
627 46.51%
26  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 226
43 19.03
26 11.50
2 0.88
19 8.41
14 6.19
122 53.98
104 46.02%
27  โรงเรียนบ้านนาทม 159
8 5.03
13 8.18
15 9.43
8 5.03
27 16.98
88 55.35
71 44.65%
28  โรงเรียนบ้านดงหวาย 149
27 18.12
8 5.37
12 8.05
11 7.38
7 4.70
84 56.38
65 43.62%
29  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 44
8 18.18
7 15.91
4 9.09
0 0.00
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
30  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 155
14 9.03
7 4.52
45 29.03
0 0.00
0 0.00
89 57.42
66 42.58%
31  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 360
49 13.61
23 6.39
59 16.39
18 5.00
4 1.11
207 57.50
153 42.50%
32  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 85
3 3.53
6 7.06
6 7.06
9 10.59
12 14.12
49 57.65
36 42.35%
33  โรงเรียนธาตุดอนตูม 142
8 5.63
17 11.97
0 0.00
24 16.90
10 7.04
83 58.45
59 41.55%
34  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 193
21 10.88
15 7.77
13 6.74
9 4.66
22 11.40
113 58.55
80 41.45%
35  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 92
11 11.96
3 3.26
2 2.17
13 14.13
9 9.78
54 58.70
38 41.30%
36  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 165
17 10.30
9 5.45
26 15.76
3 1.82
13 7.88
97 58.79
68 41.21%
37  โรงเรียนบ้านโพนงาม 154
18 11.69
18 11.69
7 4.55
13 8.44
7 4.55
91 59.09
63 40.91%
38  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 881
107 12.15
30 3.41
98 11.12
62 7.04
58 6.58
526 59.70
355 40.30%
39  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 130
25 19.23
8 6.15
11 8.46
6 4.62
0 0.00
80 61.54
50 38.46%
40  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 164
19 11.59
9 5.49
18 10.98
9 5.49
7 4.27
102 62.20
62 37.80%
41  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 133
14 10.53
5 3.76
17 12.78
8 6.02
4 3.01
85 63.91
48 36.09%
42  โรงเรียนบ้านนาไหม 225
22 9.78
17 7.56
26 11.56
14 6.22
2 0.89
144 64.00
81 36.00%
43  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 219
29 13.24
11 5.02
21 9.59
17 7.76
0 0.00
141 64.38
78 35.62%
44  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 394
35 8.88
31 7.87
33 8.38
12 3.05
29 7.36
254 64.47
140 35.53%
45  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 109
3 2.75
5 4.59
25 22.94
4 3.67
1 0.92
71 65.14
38 34.86%
46  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 93
13 13.98
8 8.60
5 5.38
5 5.38
1 1.08
61 65.59
32 34.41%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 343
34 9.91
21 6.12
53 15.45
9 2.62
0 0.00
226 65.89
117 34.11%
48  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 156
20 12.82
14 8.97
10 6.41
9 5.77
0 0.00
103 66.03
53 33.97%
49  โรงเรียนบ้านสะแบง 239
12 5.02
9 3.77
15 6.28
21 8.79
24 10.04
158 66.11
81 33.89%
50  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 127
5 3.94
7 5.51
11 8.66
9 7.09
10 7.87
85 66.93
42 33.07%
51  โรงเรียนบ้านนาอุดม 92
9 9.78
12 13.04
7 7.61
1 1.09
1 1.09
62 67.39
30 32.61%
52  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 62
3 4.84
6 9.68
8 12.90
3 4.84
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
53  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 93
3 3.23
11 11.83
15 16.13
0 0.00
1 1.08
63 67.74
30 32.26%
54  โรงเรียนบ้านคำยาง 28
1 3.57
0 0.00
6 21.43
1 3.57
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
55  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 153
12 7.84
34 22.22
3 1.96
0 0.00
0 0.00
104 67.97
49 32.03%
56  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 76
12 15.79
3 3.95
6 7.89
2 2.63
1 1.32
52 68.42
24 31.58%
57  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 102
18 17.65
7 6.86
7 6.86
0 0.00
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
58  โรงเรียนชุมชนวังทอง 283
27 9.54
24 8.48
21 7.42
5 1.77
11 3.89
195 68.90
88 31.10%
59  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 238
31 13.03
15 6.30
8 3.36
15 6.30
5 2.10
164 68.91
74 31.09%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 128
8 6.25
16 12.50
7 5.47
6 4.69
2 1.56
89 69.53
39 30.47%
61  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 191
11 5.76
25 13.09
2 1.05
2 1.05
18 9.42
133 69.63
58 30.37%
62  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 228
19 8.33
17 7.46
12 5.26
10 4.39
11 4.82
159 69.74
69 30.26%
63  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 306
24 7.84
36 11.76
31 10.13
0 0.00
0 0.00
215 70.26
91 29.74%
64  โรงเรียนบ้านนามั่ง 51
7 13.73
6 11.76
2 3.92
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
65  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 479
35 7.31
17 3.55
25 5.22
27 5.64
34 7.10
341 71.19
138 28.81%
66  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 115
11 9.57
9 7.83
8 6.96
5 4.35
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
67  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 140
4 2.86
3 2.14
14 10.00
7 5.00
12 8.57
100 71.43
40 28.57%
68  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 191
25 13.09
8 4.19
15 7.85
6 3.14
0 0.00
137 71.73
54 28.27%
69  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 131
13 9.92
11 8.40
6 4.58
7 5.34
0 0.00
94 71.76
37 28.24%
70  โรงเรียนสยามกลการ 3 107
7 6.54
14 13.08
5 4.67
4 3.74
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
71  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 262
28 10.69
18 6.87
9 3.44
11 4.20
6 2.29
190 72.52
72 27.48%
72  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 62
3 4.84
4 6.45
5 8.06
3 4.84
2 3.23
45 72.58
17 27.42%
73  โรงเรียนบ้านตูม 280
18 6.43
18 6.43
23 8.21
5 1.79
11 3.93
205 73.21
75 26.79%
74  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 71
5 7.04
2 2.82
12 16.90
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
75  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 64
5 7.81
3 4.69
6 9.38
3 4.69
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
76  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 80
5 6.25
5 6.25
3 3.75
4 5.00
4 5.00
59 73.75
21 26.25%
77  โรงเรียนบ้านสมวิไล 84
12 14.29
8 9.52
2 2.38
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
78  โรงเรียนบ้านขาวัว 66
7 10.61
7 10.61
3 4.55
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
79  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 116
12 10.34
11 9.48
6 5.17
0 0.00
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
80  โรงเรียนบ้านศาลา 125
6 4.80
6 4.80
11 8.80
8 6.40
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
81  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1100
64 5.82
56 5.09
71 6.45
37 3.36
43 3.91
829 75.36
271 24.64%
82  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 183
17 9.29
13 7.10
2 1.09
12 6.56
1 0.55
138 75.41
45 24.59%
83  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 74
2 2.70
3 4.05
9 12.16
1 1.35
3 4.05
56 75.68
18 24.32%
84  โรงเรียนบ้านดงคำ 153
11 7.19
10 6.54
13 8.50
2 1.31
1 0.65
116 75.82
37 24.18%
85  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 84
7 8.33
3 3.57
7 8.33
3 3.57
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
86  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 85
10 11.76
8 9.41
2 2.35
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
87  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 81
7 8.64
0 0.00
7 8.64
3 3.70
2 2.47
62 76.54
19 23.46%
88  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 186
16 8.60
15 8.06
12 6.45
0 0.00
0 0.00
143 76.88
43 23.12%
89  โรงเรียนบ้านนาฮัง 78
9 11.54
5 6.41
4 5.13
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว 61
1 1.64
3 4.92
9 14.75
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
91  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 164
15 9.15
5 3.05
17 10.37
0 0.00
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
92  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 63
4 6.35
4 6.35
4 6.35
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
93  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 140
10 7.14
7 5.00
3 2.14
7 5.00
4 2.86
109 77.86
31 22.14%
94  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 800
34 4.25
32 4.00
109 13.63
0 0.00
0 0.00
625 78.13
175 21.88%
95  โรงเรียนร่มเกล้า 2 639
32 5.01
17 2.66
12 1.88
49 7.67
29 4.54
500 78.25
139 21.75%
96  โรงเรียนบ้านโสกหมู 106
6 5.66
0 0.00
13 12.26
4 3.77
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
97  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
1 1.54
4 6.15
8 12.31
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
98  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 79
5 6.33
6 7.59
4 5.06
2 2.53
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
99  โรงเรียนบ้านฝาง 149
8 5.37
7 4.70
5 3.36
6 4.03
6 4.03
117 78.52
32 21.48%
100  โรงเรียนบ้านดงดารา 84
1 1.19
10 11.90
7 8.33
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
101  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 61
3 4.92
3 4.92
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
102  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 66
2 3.03
1 1.52
5 7.58
2 3.03
4 6.06
52 78.79
14 21.21%
103  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 110
7 6.36
1 0.91
12 10.91
3 2.73
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
104  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 82
9 10.98
5 6.10
3 3.66
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
105  โรงเรียนบ้านปากดง 175
11 6.29
22 12.57
2 1.14
0 0.00
0 0.00
140 80.00
35 20.00%
106  โรงเรียนบ้านทรายมูล 131
10 7.63
0 0.00
13 9.92
1 0.76
2 1.53
105 80.15
26 19.85%
107  โรงเรียนบ้านพังงู 91
8 8.79
2 2.20
4 4.40
3 3.30
1 1.10
73 80.22
18 19.78%
108  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 83
0 0.00
0 0.00
8 9.64
0 0.00
8 9.64
67 80.72
16 19.28%
109  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 53
3 5.66
2 3.77
2 3.77
3 5.66
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
110  โรงเรียนบ้านกล้วย 91
5 5.49
5 5.49
7 7.69
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
111  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
1 2.27
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
112  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 197
11 5.58
13 6.60
7 3.55
2 1.02
2 1.02
162 82.23
35 17.77%
113  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 125
3 2.40
12 9.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
114  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 74
4 5.41
3 4.05
4 5.41
2 2.70
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
115  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 172
12 6.98
7 4.07
9 5.23
2 1.16
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
116  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 98
1 1.02
2 2.04
7 7.14
2 2.04
5 5.10
81 82.65
17 17.35%
117  โรงเรียนบ้านปูลู 123
5 4.07
5 4.07
11 8.94
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
118  โรงเรียนบ้านโพนสูง 100
2 2.00
5 5.00
6 6.00
1 1.00
3 3.00
83 83.00
17 17.00%
119  โรงเรียนบ้านนาโฮง 113
3 2.65
3 2.65
7 6.19
4 3.54
2 1.77
94 83.19
19 16.81%
120  โรงเรียนชุมชนสะงวย 149
9 6.04
4 2.68
6 4.03
6 4.03
0 0.00
124 83.22
25 16.78%
121  โรงเรียนบ้านดงยาง 30
0 0.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
122  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
5 7.35
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
123  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 87
4 4.60
1 1.15
8 9.20
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
124  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 63
1 1.59
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
125  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 96
4 4.17
5 5.21
6 6.25
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
126  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 124
8 6.45
5 4.03
5 4.03
1 0.81
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
127  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 133
5 3.76
3 2.26
9 6.77
2 1.50
1 0.75
113 84.96
20 15.04%
128  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
129  โรงเรียนบ้านจันทน์ 42
1 2.38
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
130  โรงเรียนบ้านปอพาน 112
5 4.46
2 1.79
6 5.36
3 2.68
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
131  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 171
1 0.58
5 2.92
13 7.60
0 0.00
5 2.92
147 85.96
24 14.04%
132  โรงเรียนบ้านวังแข้ 50
4 8.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
133  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 193
11 5.70
9 4.66
7 3.63
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
134  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 102
8 7.84
0 0.00
5 4.90
1 0.98
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
135  โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 204
15 7.35
10 4.90
2 0.98
0 0.00
0 0.00
177 86.76
27 13.24%
136  โรงเรียนบ้านวังชมภู 108
4 3.70
2 1.85
3 2.78
3 2.78
2 1.85
94 87.04
14 12.96%
137  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 217
6 2.76
6 2.76
16 7.37
0 0.00
0 0.00
189 87.10
28 12.90%
138  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
139  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 94
3 3.19
3 3.19
2 2.13
4 4.26
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
140  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 87
2 2.30
3 3.45
6 6.90
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
141  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 103
5 4.85
4 3.88
4 3.88
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
142  โรงเรียนบ้านหนองแซง 128
5 3.91
3 2.34
5 3.91
3 2.34
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
143  โรงเรียนบ้านโนนหอม 185
5 2.70
6 3.24
4 2.16
5 2.70
3 1.62
162 87.57
23 12.43%
144  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 234
20 8.55
3 1.28
6 2.56
0 0.00
0 0.00
205 87.61
29 12.39%
145  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 113
3 2.65
6 5.31
5 4.42
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
146  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 41
4 9.76
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
147  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 234
3 1.28
7 2.99
18 7.69
0 0.00
0 0.00
206 88.03
28 11.97%
148  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 42
5 11.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
149  โรงเรียนบ้านคำม่วง 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
1 1.64
54 88.52
7 11.48%
150  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
151  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 123
9 7.32
1 0.81
4 3.25
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
152  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
153  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
154  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
155  โรงเรียนบ้านไทย 45
0 0.00
1 2.22
3 6.67
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
156  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 127
7 5.51
1 0.79
6 4.72
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
157  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 82
3 3.66
2 2.44
3 3.66
0 0.00
1 1.22
73 89.02
9 10.98%
158  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 276
7 2.54
9 3.26
8 2.90
6 2.17
0 0.00
246 89.13
30 10.87%
159  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
160  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 176
6 3.41
4 2.27
4 2.27
4 2.27
1 0.57
157 89.20
19 10.80%
161  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 57
0 0.00
2 3.51
2 3.51
2 3.51
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
162  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 162
4 2.47
3 1.85
10 6.17
0 0.00
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
163  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 58
0 0.00
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
164  โรงเรียนบ้านช้าง 147
7 4.76
4 2.72
1 0.68
3 2.04
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
165  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 118
6 5.08
0 0.00
4 3.39
0 0.00
2 1.69
106 89.83
12 10.17%
166  โรงเรียนบ้านวังฮาง 110
4 3.64
5 4.55
1 0.91
0 0.00
1 0.91
99 90.00
11 10.00%
167  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 95
3 3.16
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
168  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
169  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 125
0 0.00
1 0.80
6 4.80
0 0.00
4 3.20
114 91.20
11 8.80%
170  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 92
3 3.26
3 3.26
2 2.17
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
171  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 191
1 0.52
4 2.09
8 4.19
3 1.57
0 0.00
175 91.62
16 8.38%
172  โรงเรียนบ้านทุ่ง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
173  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 97
2 2.06
3 3.09
3 3.09
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
174  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 181
5 2.76
5 2.76
2 1.10
2 1.10
0 0.00
167 92.27
14 7.73%
175  โรงเรียนบ้านหันน้อย 121
3 2.48
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
176  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
177  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 45
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
178  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 154
2 1.30
0 0.00
7 4.55
1 0.65
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
179  โรงเรียนบ้านนายม 77
1 1.30
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
180  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
181  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 220
4 1.82
4 1.82
3 1.36
2 0.91
0 0.00
207 94.09
13 5.91%
182  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
3 2.94
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
183  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
184  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 323
4 1.24
4 1.24
7 2.17
3 0.93
0 0.00
305 94.43
18 5.57%
185  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
186  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
1 1.19
80 95.24
4 4.76%
187  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 129
0 0.00
0 0.00
4 3.10
2 1.55
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
188  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
189  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
1 1.92
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
190  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 158
1 0.63
2 1.27
1 0.63
1 0.63
0 0.00
153 96.84
5 3.16%
192  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 195
2 1.03
0 0.00
4 2.05
0 0.00
0 0.00
189 96.92
6 3.08%
193  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 135
0 0.00
0 0.00
1 0.74
2 1.48
1 0.74
131 97.04
4 2.96%
194  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 497
0 0.00
2 0.40
12 2.41
0 0.00
0 0.00
483 97.18
14 2.82%
195  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
196  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 131
0 0.00
1 0.76
0 0.00
2 1.53
0 0.00
128 97.71
3 2.29%
197  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 58
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
198  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 177
0 0.00
0 0.00
3 1.69
0 0.00
0 0.00
174 98.31
3 1.69%
199  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 180
0 0.00
1 0.56
2 1.11
0 0.00
0 0.00
177 98.33
3 1.67%
200  โรงเรียนบ้านคำบอน 92
0 0.00
1 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 98.91
1 1.09%
201  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 239
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
239 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,203 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,180 7.46
เตี้ย  1,486 5.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,203 7.54
ผอมและเตี้ย  894 3.06
อ้วนและเตี้ย  767 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,673 74.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,530 คน


25.79%


Powered By www.thaieducation.net