ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดฮู 89
20 22.47
11 12.36
6 6.74
20 22.47
6 6.74
26 29.21
63 70.79%
2  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 161
43 26.71
6 3.73
3 1.86
49 30.43
9 5.59
51 31.68
110 68.32%
3  โรงเรียนบ้านผาเวียง 44
8 18.18
3 6.82
2 4.55
11 25.00
5 11.36
15 34.09
29 65.91%
4  โรงเรียนบ้านผาวัง 138
9 6.52
17 12.32
4 2.90
26 18.84
27 19.57
55 39.86
83 60.14%
5  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 84
21 25.00
9 10.71
6 7.14
8 9.52
3 3.57
37 44.05
47 55.95%
6  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 36
8 22.22
5 13.89
1 2.78
5 13.89
1 2.78
16 44.44
20 55.56%
7  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 130
19 14.62
7 5.38
8 6.15
26 20.00
11 8.46
59 45.38
71 54.62%
8  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 211
13 6.16
12 5.69
22 10.43
25 11.85
34 16.11
105 49.76
106 50.24%
9  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 681
166 24.38
43 6.31
68 9.99
31 4.55
33 4.85
340 49.93
341 50.07%
10  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 119
9 7.56
10 8.40
11 9.24
19 15.97
10 8.40
60 50.42
59 49.58%
11  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 191
21 10.99
18 9.42
19 9.95
15 7.85
14 7.33
104 54.45
87 45.55%
12  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1171
130 11.10
92 7.86
178 15.20
55 4.70
63 5.38
653 55.76
518 44.24%
13  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 68
11 16.18
10 14.71
7 10.29
2 2.94
0 0.00
38 55.88
30 44.12%
14  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 121
15 12.40
12 9.92
18 14.88
8 6.61
0 0.00
68 56.20
53 43.80%
15  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 190
26 13.68
22 11.58
7 3.68
15 7.89
10 5.26
110 57.89
80 42.11%
16  โรงเรียนบ้านนาด่าน 234
39 16.67
16 6.84
11 4.70
28 11.97
4 1.71
136 58.12
98 41.88%
17  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 229
23 10.04
19 8.30
24 10.48
13 5.68
16 6.99
134 58.52
95 41.48%
18  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 179
23 12.85
20 11.17
14 7.82
9 5.03
8 4.47
105 58.66
74 41.34%
19  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 92
5 5.43
4 4.35
19 20.65
9 9.78
0 0.00
55 59.78
37 40.22%
20  โรงเรียนบ้านโนนงาม 51
12 23.53
2 3.92
4 7.84
1 1.96
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
21  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 159
25 15.72
12 7.55
14 8.81
8 5.03
0 0.00
100 62.89
59 37.11%
22  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 62
12 19.35
6 9.68
4 6.45
1 1.61
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
23  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 198
31 15.66
17 8.59
18 9.09
4 2.02
0 0.00
128 64.65
70 35.35%
24  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 44
9 20.45
1 2.27
2 4.55
3 6.82
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
25  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 105
8 7.62
12 11.43
2 1.90
13 12.38
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
26  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 24
3 12.50
2 8.33
0 0.00
3 12.50
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
27  โรงเรียนบ้านวังหินซา 151
13 8.61
13 8.61
6 3.97
12 7.95
6 3.97
101 66.89
50 33.11%
28  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 237
33 13.92
19 8.02
14 5.91
12 5.06
0 0.00
159 67.09
78 32.91%
29  โรงเรียนบ้านยางชุม 69
3 4.35
2 2.90
7 10.14
4 5.80
6 8.70
47 68.12
22 31.88%
30  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 29
3 10.34
4 13.79
2 6.90
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
31  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 187
27 14.44
13 6.95
17 9.09
0 0.00
0 0.00
130 69.52
57 30.48%
32  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 10
2 20.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
33  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 204
28 13.73
19 9.31
14 6.86
0 0.00
0 0.00
143 70.10
61 29.90%
34  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 154
26 16.88
6 3.90
14 9.09
0 0.00
0 0.00
108 70.13
46 29.87%
35  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 111
24 21.62
7 6.31
2 1.80
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
36  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 68
7 10.29
8 11.76
3 4.41
2 2.94
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
37  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 99
6 6.06
6 6.06
7 7.07
9 9.09
1 1.01
70 70.71
29 29.29%
38  โรงเรียนบ้านนาแก 204
6 2.94
10 4.90
8 3.92
17 8.33
18 8.82
145 71.08
59 28.92%
39  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 255
7 2.75
32 12.55
27 10.59
2 0.78
1 0.39
186 72.94
69 27.06%
40  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 267
55 20.60
5 1.87
9 3.37
2 0.75
1 0.37
195 73.03
72 26.97%
41  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 182
41 22.53
0 0.00
8 4.40
0 0.00
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
42  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 71
10 14.08
2 2.82
3 4.23
3 4.23
1 1.41
52 73.24
19 26.76%
43  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 248
11 4.44
14 5.65
15 6.05
11 4.44
15 6.05
182 73.39
66 26.61%
44  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 269
13 4.83
25 9.29
30 11.15
3 1.12
0 0.00
198 73.61
71 26.39%
45  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 118
12 10.17
0 0.00
19 16.10
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
46  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 104
10 9.62
6 5.77
8 7.69
3 2.88
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
47  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 224
13 5.80
15 6.70
26 11.61
2 0.89
1 0.45
167 74.55
57 25.45%
48  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 103
10 9.71
6 5.83
4 3.88
4 3.88
2 1.94
77 74.76
26 25.24%
49  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 175
10 5.71
6 3.43
19 10.86
3 1.71
3 1.71
134 76.57
41 23.43%
50  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 83
3 3.61
0 0.00
13 15.66
2 2.41
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
51  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 483
50 10.35
18 3.73
42 8.70
0 0.00
0 0.00
373 77.23
110 22.77%
52  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 62
3 4.84
6 9.68
3 4.84
1 1.61
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
53  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 40
2 5.00
3 7.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
54  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 89
8 8.99
0 0.00
8 8.99
4 4.49
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
55  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 37
2 5.41
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
56  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 161
15 9.32
8 4.97
8 4.97
3 1.86
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
57  โรงเรียนบ้านนากลาง 268
28 10.45
3 1.12
25 9.33
0 0.00
0 0.00
212 79.10
56 20.90%
58  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 177
8 4.52
12 6.78
9 5.08
8 4.52
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
59  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 84
2 2.38
8 9.52
7 8.33
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
60  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 215
11 5.12
0 0.00
20 9.30
11 5.12
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
61  โรงเรียนบ้านสนามชัย 95
6 6.32
2 2.11
5 5.26
2 2.11
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
62  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 96
3 3.13
3 3.13
12 12.50
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
63  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 377
27 7.16
14 3.71
27 7.16
2 0.53
0 0.00
307 81.43
70 18.57%
64  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 66
0 0.00
2 3.03
7 10.61
2 3.03
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
65  โรงเรียนบ้านบุญทัน 168
14 8.33
3 1.79
9 5.36
3 1.79
1 0.60
138 82.14
30 17.86%
66  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 135
7 5.19
6 4.44
10 7.41
1 0.74
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
67  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 98
7 7.14
4 4.08
6 6.12
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
68  โรงเรียนบ้านนาไร่ 101
5 4.95
1 0.99
11 10.89
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
69  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 169
12 7.10
3 1.78
10 5.92
3 1.78
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
70  โรงเรียนบ้านหนองแสง 92
8 8.70
1 1.09
6 6.52
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
71  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 100
10 10.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 166
18 10.84
3 1.81
4 2.41
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
73  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
74  โรงเรียนบ้านก่าน 135
4 2.96
0 0.00
11 8.15
4 2.96
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
75  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 201
11 5.47
4 1.99
7 3.48
0 0.00
6 2.99
173 86.07
28 13.93%
76  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 119
5 4.20
2 1.68
3 2.52
6 5.04
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
77  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 162
7 4.32
5 3.09
5 3.09
3 1.85
0 0.00
142 87.65
20 12.35%
78  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 477
12 2.52
14 2.94
19 3.98
12 2.52
0 0.00
420 88.05
57 11.95%
79  โรงเรียนบ้านนาสี 91
4 4.40
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
80  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 146
5 3.42
3 2.05
6 4.11
2 1.37
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
81  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 130
8 6.15
2 1.54
4 3.08
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
82  โรงเรียนยูงทองวิทยา 75
1 1.33
4 5.33
3 4.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
83  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 154
2 1.30
2 1.30
11 7.14
1 0.65
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
84  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 159
16 10.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
85  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 96
4 4.17
2 2.08
3 3.13
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
86  โรงเรียนบ้านต่างแคน 129
2 1.55
2 1.55
7 5.43
1 0.78
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
87  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 147
6 4.08
3 2.04
4 2.72
0 0.00
0 0.00
134 91.16
13 8.84%
88  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 103
1 0.97
2 1.94
3 2.91
2 1.94
1 0.97
94 91.26
9 8.74%
89  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 170
3 1.76
1 0.59
9 5.29
0 0.00
1 0.59
156 91.76
14 8.24%
90  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 98
3 3.06
0 0.00
4 4.08
1 1.02
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
91  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
92  โรงเรียนบ้านโนนตาล 40
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
93  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 164
6 3.66
4 2.44
2 1.22
0 0.00
0 0.00
152 92.68
12 7.32%
94  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 124
1 0.81
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
95  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 268
5 1.87
6 2.24
4 1.49
0 0.00
0 0.00
253 94.40
15 5.60%
96  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
97  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
98  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 91
0 0.00
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
99  โรงเรียนบ้านต้อง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านนาโมง 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,629 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,436 9.19
เตี้ย  774 4.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,111 7.11
ผอมและเตี้ย  571 3.65
อ้วนและเตี้ย  324 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,413 73.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,216 คน


26.98%


Powered By www.thaieducation.net