ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 200 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.50
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
48 69.57
43 62.32
6 8.70
38 55.07
0 0.00
-66 -95.65
135 195.65%
2  โรงเรียนบ้านคอกวัว 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาทม 16
5 31.25
2 12.50
6 37.50
2 12.50
1 6.25
0 0.00
16 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 105
76 72.38
0 0.00
20 19.05
9 8.57
0 0.00
0 0.00
105 100.00%
5  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 81
23 28.40
13 16.05
23 28.40
12 14.81
10 12.35
0 0.00
81 100.00%
6  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 262
29 11.07
28 10.69
9 3.44
11 4.20
185 70.61
0 0.00
262 100.00%
7  โรงเรียนบ้านลาด 134
8 5.97
20 14.93
24 17.91
28 20.90
43 32.09
11 8.21
123 91.79%
8  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 53
44 83.02
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
8 15.09
45 84.91%
9  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 148
27 18.24
22 14.86
16 10.81
26 17.57
23 15.54
34 22.97
114 77.03%
10  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 70
6 8.57
3 4.29
16 22.86
9 12.86
19 27.14
17 24.29
53 75.71%
11  โรงเรียนบ้านดอนหัน 41
12 29.27
10 24.39
4 9.76
2 4.88
3 7.32
10 24.39
31 75.61%
12  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 1054
114 10.82
109 10.34
88 8.35
223 21.16
197 18.69
323 30.65
731 69.35%
13  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 138
14 10.14
31 22.46
17 12.32
10 7.25
20 14.49
46 33.33
92 66.67%
14  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 51
4 7.84
8 15.69
11 21.57
5 9.80
2 3.92
21 41.18
30 58.82%
15  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 40
8 20.00
4 10.00
2 5.00
8 20.00
1 2.50
17 42.50
23 57.50%
16  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 114
16 14.04
14 12.28
31 27.19
1 0.88
1 0.88
51 44.74
63 55.26%
17  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 73
7 9.59
10 13.70
10 13.70
6 8.22
7 9.59
33 45.21
40 54.79%
18  โรงเรียนบ้านโนนตาล 81
13 16.05
30 37.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 46.91
43 53.09%
19  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 581
58 9.98
34 5.85
109 18.76
63 10.84
41 7.06
276 47.50
305 52.50%
20  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 26
1 3.85
6 23.08
2 7.69
0 0.00
4 15.38
13 50.00
13 50.00%
21  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 213
26 12.21
16 7.51
11 5.16
28 13.15
25 11.74
107 50.23
106 49.77%
22  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 196
14 7.14
16 8.16
8 4.08
30 15.31
24 12.24
104 53.06
92 46.94%
23  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 63
9 14.29
8 12.70
10 15.87
1 1.59
1 1.59
34 53.97
29 46.03%
24  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 263
14 5.32
15 5.70
28 10.65
29 11.03
34 12.93
143 54.37
120 45.63%
25  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 42
3 7.14
5 11.90
1 2.38
5 11.90
5 11.90
23 54.76
19 45.24%
26  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 166
15 9.04
5 3.01
14 8.43
20 12.05
19 11.45
93 56.02
73 43.98%
27  โรงเรียนปรางค์กู่ 66
6 9.09
7 10.61
4 6.06
4 6.06
7 10.61
38 57.58
28 42.42%
28  โรงเรียนบ้านกุดจิก 52
5 9.62
5 9.62
11 21.15
0 0.00
1 1.92
30 57.69
22 42.31%
29  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1515
135 8.91
129 8.51
124 8.18
122 8.05
118 7.79
887 58.55
628 41.45%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 180
9 5.00
6 3.33
25 13.89
3 1.67
31 17.22
106 58.89
74 41.11%
31  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 75
9 12.00
4 5.33
6 8.00
9 12.00
2 2.67
45 60.00
30 40.00%
32  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 15
0 0.00
4 26.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
33  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 92
10 10.87
12 13.04
13 14.13
0 0.00
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
34  โรงเรียนบ้านวังไฮ 87
16 18.39
11 12.64
6 6.90
0 0.00
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
35  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 64
6 9.38
4 6.25
11 17.19
2 3.13
1 1.56
40 62.50
24 37.50%
36  โรงเรียนบ้านวังมน 88
9 10.23
10 11.36
5 5.68
5 5.68
3 3.41
56 63.64
32 36.36%
37  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 119
26 21.85
5 4.20
7 5.88
4 3.36
1 0.84
76 63.87
43 36.13%
38  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 219
21 9.59
15 6.85
24 10.96
6 2.74
13 5.94
140 63.93
79 36.07%
39  โรงเรียนบ้านท่าลาด 162
12 7.41
9 5.56
16 9.88
20 12.35
0 0.00
105 64.81
57 35.19%
40  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 226
10 4.42
10 4.42
14 6.19
15 6.64
30 13.27
147 65.04
79 34.96%
41  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 69
11 15.94
5 7.25
6 8.70
2 2.90
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
42  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 147
25 17.01
10 6.80
14 9.52
2 1.36
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
43  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 84
5 5.95
10 11.90
9 10.71
5 5.95
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
44  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 135
10 7.41
9 6.67
8 5.93
10 7.41
7 5.19
91 67.41
44 32.59%
45  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 80
14 17.50
2 2.50
10 12.50
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
46  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 144
29 20.14
0 0.00
7 4.86
10 6.94
0 0.00
98 68.06
46 31.94%
47  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 127
12 9.45
12 9.45
7 5.51
9 7.09
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
48  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 61
7 11.48
3 4.92
5 8.20
3 4.92
1 1.64
42 68.85
19 31.15%
49  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 45
1 2.22
3 6.67
6 13.33
4 8.89
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
50  โรงเรียนบ้านหนองแตง 68
7 10.29
4 5.88
7 10.29
2 2.94
1 1.47
47 69.12
21 30.88%
51  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 104
5 4.81
6 5.77
6 5.77
7 6.73
8 7.69
72 69.23
32 30.77%
52  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 128
12 9.38
3 2.34
6 4.69
12 9.38
6 4.69
89 69.53
39 30.47%
53  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 202
27 13.37
0 0.00
34 16.83
0 0.00
0 0.00
141 69.80
61 30.20%
54  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 20
3 15.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
55  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 101
16 15.84
8 7.92
6 5.94
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
56  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 122
14 11.48
4 3.28
14 11.48
1 0.82
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
57  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 117
6 5.13
7 5.98
9 7.69
7 5.98
4 3.42
84 71.79
33 28.21%
58  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 71
0 0.00
8 11.27
7 9.86
5 7.04
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
59  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 100
2 2.00
0 0.00
0 0.00
16 16.00
10 10.00
72 72.00
28 28.00%
60  โรงเรียนบ้านหัวขัว 142
4 2.82
4 2.82
21 14.79
3 2.11
7 4.93
103 72.54
39 27.46%
61  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 121
4 3.31
11 9.09
13 10.74
2 1.65
3 2.48
88 72.73
33 27.27%
62  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 100
9 9.00
2 2.00
15 15.00
1 1.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
63  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
7 14.29
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
64  โรงเรียนบ้านโสกจาน 63
11 17.46
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
65  โรงเรียนบ้านโนนทัน 103
4 3.88
5 4.85
9 8.74
5 4.85
3 2.91
77 74.76
26 25.24%
66  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
67  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 161
16 9.94
7 4.35
6 3.73
8 4.97
3 1.86
121 75.16
40 24.84%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 113
8 7.08
10 8.85
5 4.42
0 0.00
5 4.42
85 75.22
28 24.78%
69  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 269
24 8.92
11 4.09
13 4.83
10 3.72
8 2.97
203 75.46
66 24.54%
70  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 112
0 0.00
4 3.57
15 13.39
6 5.36
2 1.79
85 75.89
27 24.11%
72  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 46
4 8.70
4 8.70
3 6.52
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
73  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 93
6 6.45
3 3.23
7 7.53
3 3.23
3 3.23
71 76.34
22 23.66%
74  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 166
17 10.24
13 7.83
9 5.42
0 0.00
0 0.00
127 76.51
39 23.49%
75  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 82
4 4.88
2 2.44
10 12.20
0 0.00
3 3.66
63 76.83
19 23.17%
76  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 135
3 2.22
3 2.22
9 6.67
3 2.22
13 9.63
104 77.04
31 22.96%
77  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 110
2 1.82
8 7.27
10 9.09
5 4.55
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
78  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 62
8 12.90
1 1.61
2 3.23
2 3.23
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
79  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 45
4 8.89
3 6.67
1 2.22
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
80  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 131
13 9.92
6 4.58
2 1.53
5 3.82
3 2.29
102 77.86
29 22.14%
81  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 114
2 1.75
10 8.77
13 11.40
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
82  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 88
7 7.95
5 5.68
3 3.41
4 4.55
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
83  โรงเรียนบ้านวังคูณ 57
3 5.26
3 5.26
4 7.02
2 3.51
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
84  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 143
5 3.50
9 6.29
15 10.49
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
85  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 368
13 3.53
22 5.98
14 3.80
13 3.53
14 3.80
292 79.35
76 20.65%
86  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 69
6 8.70
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
87  โรงเรียนบ้านดอนข่า 45
6 13.33
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
88  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
89  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 102
8 7.84
8 7.84
4 3.92
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
90  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 58
4 6.90
1 1.72
2 3.45
3 5.17
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
91  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 134
5 3.73
4 2.99
16 11.94
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
92  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 49
9 18.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
93  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 77
4 5.19
0 0.00
7 9.09
3 3.90
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
94  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 72
4 5.56
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
95  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 129
13 10.08
0 0.00
10 7.75
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
96  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 90
3 3.33
4 4.44
6 6.67
3 3.33
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
97  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 51
3 5.88
3 5.88
2 3.92
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
98  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 213
19 8.92
13 6.10
5 2.35
0 0.00
0 0.00
176 82.63
37 17.37%
99  โรงเรียนบ้านโคกกุง 197
6 3.05
5 2.54
23 11.68
0 0.00
0 0.00
163 82.74
34 17.26%
100  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 105
3 2.86
6 5.71
6 5.71
3 2.86
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
101  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 76
6 7.89
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
102  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 89
3 3.37
0 0.00
6 6.74
1 1.12
5 5.62
74 83.15
15 16.85%
103  โรงเรียนบ้านทรายงาม 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
2 2.78
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
104  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
1 1.52
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
105  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 42
6 14.29
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
106  โรงเรียนบ้านหนองแวง 158
6 3.80
6 3.80
4 2.53
6 3.80
4 2.53
132 83.54
26 16.46%
107  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
108  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 615
27 4.39
8 1.30
56 9.11
5 0.81
1 0.16
518 84.23
97 15.77%
109  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 184
12 6.52
7 3.80
1 0.54
8 4.35
1 0.54
155 84.24
29 15.76%
110  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 70
2 2.86
3 4.29
3 4.29
2 2.86
1 1.43
59 84.29
11 15.71%
111  โรงเรียนบ้านค้อ 122
10 8.20
1 0.82
2 1.64
0 0.00
6 4.92
103 84.43
19 15.57%
112  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 45
0 0.00
4 8.89
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
113  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 71
0 0.00
2 2.82
9 12.68
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
114  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 52
4 7.69
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
115  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 46
3 6.52
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
116  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 227
18 7.93
0 0.00
16 7.05
0 0.00
0 0.00
193 85.02
34 14.98%
117  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
118  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 88
3 3.41
3 3.41
4 4.55
1 1.14
1 1.14
76 86.36
12 13.64%
119  โรงเรียนบ้านโนนงาม 133
6 4.51
6 4.51
5 3.76
0 0.00
1 0.75
115 86.47
18 13.53%
120  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 97
8 8.25
2 2.06
3 3.09
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
121  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 106
5 4.72
3 2.83
6 5.66
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
122  โรงเรียนบ้านมอใต้ 24
3 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
123  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 145
4 2.76
5 3.45
7 4.83
2 1.38
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
124  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 97
3 3.09
5 5.15
4 4.12
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
125  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 97
4 4.12
2 2.06
5 5.15
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
126  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
127  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 90
1 1.11
1 1.11
7 7.78
1 1.11
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
128  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
129  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
130  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 110
5 4.55
2 1.82
5 4.55
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
131  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
132  โรงเรียนดอนปอวิทยา 251
8 3.19
3 1.20
9 3.59
7 2.79
0 0.00
224 89.24
27 10.76%
133  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 75
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
4 5.33
67 89.33
8 10.67%
134  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 160
10 6.25
2 1.25
3 1.88
2 1.25
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
135  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 118
2 1.69
4 3.39
5 4.24
0 0.00
1 0.85
106 89.83
12 10.17%
136  โรงเรียนบ้านหนองกุง 80
1 1.25
2 2.50
0 0.00
4 5.00
1 1.25
72 90.00
8 10.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 73
1 1.37
2 2.74
4 5.48
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
138  โรงเรียนบ้านป่าคา 94
4 4.26
1 1.06
2 2.13
1 1.06
1 1.06
85 90.43
9 9.57%
139  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
3 4.48
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
140  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 79
2 2.53
2 2.53
1 1.27
2 2.53
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
141  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 194
10 5.15
4 2.06
3 1.55
0 0.00
0 0.00
177 91.24
17 8.76%
142  โรงเรียนบ้านทรายมูล 231
4 1.73
4 1.73
3 1.30
5 2.16
4 1.73
211 91.34
20 8.66%
143  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 105
0 0.00
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
144  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 130
4 3.08
3 2.31
0 0.00
1 0.77
3 2.31
119 91.54
11 8.46%
145  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 48
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
146  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 98
0 0.00
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
147  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 111
0 0.00
3 2.70
6 5.41
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
148  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 112
5 4.46
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
149  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 125
5 4.00
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
150  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
151  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 52
2 3.85
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
152  โรงเรียนบ้านถิ่น 92
3 3.26
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
153  โรงเรียนบ้านหนองโน 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
154  โรงเรียนบ้านนาเลิง 238
3 1.26
0 0.00
4 1.68
0 0.00
10 4.20
221 92.86
17 7.14%
155  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
156  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 43
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
157  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.11
5 5.56
84 93.33
6 6.67%
158  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 76
2 2.63
1 1.32
2 2.63
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
159  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
160  โรงเรียนบ้านหนองอุ 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
161  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 110
1 0.91
0 0.00
6 5.45
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
162  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
163  โรงเรียนบ้านลำภู 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
164  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
1 2.08
45 93.75
3 6.25%
165  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 67
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
166  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 36
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
34 94.44
2 5.56%
167  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
168  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 56
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
169  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
170  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 97
5 5.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
171  โรงเรียนบ้านนาแพง 59
0 0.00
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
172  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 119
1 0.84
2 1.68
2 1.68
1 0.84
0 0.00
113 94.96
6 5.04%
173  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 120
4 3.33
0 0.00
2 1.67
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
174  โรงเรียนบ้านดงบาก 83
0 0.00
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
175  โรงเรียนบ้านหนองตานา 83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
1 1.20
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
176  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
2 2.08
92 95.83
4 4.17%
177  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 59
1 1.69
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
178  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 62
1 1.61
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
179  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
180  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 86
1 1.16
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
181  โรงเรียนร่มเกล้า 328
0 0.00
0 0.00
6 1.83
0 0.00
0 0.00
322 98.17
6 1.83%
182  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 163
0 0.00
0 0.00
2 1.23
0 0.00
0 0.00
161 98.77
2 1.23%
183  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
184  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านตำแย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านผาสุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านพร้าว 196
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
196 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,556 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,580 7.00
เตี้ย  1,093 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,534 6.80
ผอมและเตี้ย  1,016 4.50
อ้วนและเตี้ย  1,036 4.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,297 72.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,259 คน


27.75%


Powered By www.thaieducation.net