ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 209 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 184
136 73.91
5 2.72
5 2.72
22 11.96
16 8.70
0 0.00
184 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 74
32 43.24
15 20.27
8 10.81
12 16.22
7 9.46
0 0.00
74 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 52
6 11.54
7 13.46
23 44.23
9 17.31
7 13.46
0 0.00
52 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 34
11 32.35
9 26.47
6 17.65
3 8.82
3 8.82
2 5.88
32 94.12%
5  โรงเรียนบ้านซะซอม 59
13 22.03
11 18.64
8 13.56
13 22.03
4 6.78
10 16.95
49 83.05%
6  โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 203
80 39.41
19 9.36
23 11.33
29 14.29
10 4.93
42 20.69
161 79.31%
7  โรงเรียนบ้านหินโงม 193
55 28.50
40 20.73
4 2.07
31 16.06
14 7.25
49 25.39
144 74.61%
8  โรงเรียนบ้านเวินบึก 68
14 20.59
17 25.00
6 8.82
8 11.76
0 0.00
23 33.82
45 66.18%
9  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 133
20 15.04
21 15.79
16 12.03
10 7.52
19 14.29
47 35.34
86 64.66%
10  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 160
48 30.00
36 22.50
5 3.13
0 0.00
14 8.75
57 35.63
103 64.38%
11  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 344
82 23.84
88 25.58
25 7.27
19 5.52
1 0.29
129 37.50
215 62.50%
12  โรงเรียนบ้านหนองชาด 101
25 24.75
9 8.91
16 15.84
12 11.88
1 0.99
38 37.62
63 62.38%
13  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 58
6 10.34
16 27.59
8 13.79
2 3.45
3 5.17
23 39.66
35 60.34%
14  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 200
26 13.00
35 17.50
14 7.00
13 6.50
29 14.50
83 41.50
117 58.50%
15  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 162
20 12.35
13 8.02
7 4.32
33 20.37
20 12.35
69 42.59
93 57.41%
16  โรงเรียนบ้านนาบัว 169
12 7.10
25 14.79
8 4.73
19 11.24
31 18.34
74 43.79
95 56.21%
17  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 77
19 24.68
10 12.99
11 14.29
1 1.30
2 2.60
34 44.16
43 55.84%
18  โรงเรียนบ้านบัวแดง 90
8 8.89
14 15.56
22 24.44
6 6.67
0 0.00
40 44.44
50 55.56%
19  โรงเรียนบ้านสระคำ 99
19 19.19
15 15.15
6 6.06
12 12.12
3 3.03
44 44.44
55 55.56%
20  โรงเรียนบ้านไร่ 192
88 45.83
0 0.00
16 8.33
0 0.00
0 0.00
88 45.83
104 54.17%
21  โรงเรียนบ้านชาด 239
30 12.55
21 8.79
17 7.11
12 5.02
48 20.08
111 46.44
128 53.56%
22  โรงเรียนบ้านดงนา 65
3 4.62
21 32.31
6 9.23
4 6.15
0 0.00
31 47.69
34 52.31%
23  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 179
42 23.46
24 13.41
20 11.17
7 3.91
0 0.00
86 48.04
93 51.96%
24  โรงเรียนบ้านนาแก 51
16 31.37
1 1.96
8 15.69
1 1.96
0 0.00
25 49.02
26 50.98%
25  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 81
13 16.05
5 6.17
3 3.70
18 22.22
2 2.47
40 49.38
41 50.62%
26  โรงเรียนบ้านผักหย่า 86
15 17.44
16 18.60
6 6.98
6 6.98
0 0.00
43 50.00
43 50.00%
27  โรงเรียนบ้านโนนสุข 106
11 10.38
8 7.55
3 2.83
19 17.92
11 10.38
54 50.94
52 49.06%
28  โรงเรียนบ้านหนองกอก 88
0 0.00
18 20.45
25 28.41
0 0.00
0 0.00
45 51.14
43 48.86%
29  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 153
33 21.57
18 11.76
8 5.23
14 9.15
0 0.00
80 52.29
73 47.71%
30  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 260
19 7.31
17 6.54
15 5.77
36 13.85
32 12.31
141 54.23
119 45.77%
31  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 139
37 26.62
1 0.72
20 14.39
4 2.88
1 0.72
76 54.68
63 45.32%
32  โรงเรียนบ้านงิ้ว 60
20 33.33
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
33  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 320
48 15.00
33 10.31
31 9.69
14 4.38
18 5.63
176 55.00
144 45.00%
34  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 167
25 14.97
17 10.18
8 4.79
12 7.19
13 7.78
92 55.09
75 44.91%
35  โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 67
5 7.46
5 7.46
13 19.40
3 4.48
4 5.97
37 55.22
30 44.78%
36  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 152
33 21.71
18 11.84
5 3.29
11 7.24
0 0.00
85 55.92
67 44.08%
37  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 364
35 9.62
38 10.44
11 3.02
73 20.05
0 0.00
207 56.87
157 43.13%
38  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 193
29 15.03
23 11.92
12 6.22
16 8.29
3 1.55
110 56.99
83 43.01%
39  โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 77
16 20.78
0 0.00
11 14.29
0 0.00
6 7.79
44 57.14
33 42.86%
40  โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 140
6 4.29
11 7.86
6 4.29
18 12.86
18 12.86
81 57.86
59 42.14%
41  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 520
74 14.23
42 8.08
32 6.15
38 7.31
30 5.77
304 58.46
216 41.54%
42  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 106
10 9.43
15 14.15
9 8.49
10 9.43
0 0.00
62 58.49
44 41.51%
43  โรงเรียนบ้านโพนแพง 68
5 7.35
4 5.88
7 10.29
4 5.88
8 11.76
40 58.82
28 41.18%
44  โรงเรียนบ้านจันทัย 167
31 18.56
18 10.78
15 8.98
1 0.60
2 1.20
100 59.88
67 40.12%
45  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 53
10 18.87
6 11.32
5 9.43
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
46  โรงเรียนบ้านหินสูง 128
26 20.31
11 8.59
8 6.25
4 3.13
1 0.78
78 60.94
50 39.06%
47  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 215
9 4.19
12 5.58
14 6.51
21 9.77
26 12.09
133 61.86
82 38.14%
48  โรงเรียนบ้านสัน 66
10 15.15
0 0.00
3 4.55
9 13.64
3 4.55
41 62.12
25 37.88%
49  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 37
4 10.81
6 16.22
0 0.00
4 10.81
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
50  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 141
23 16.31
13 9.22
11 7.80
3 2.13
3 2.13
88 62.41
53 37.59%
51  โรงเรียนบ้านกุ่ม 148
8 5.41
9 6.08
6 4.05
17 11.49
15 10.14
93 62.84
55 37.16%
52  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 89
10 11.24
6 6.74
6 6.74
7 7.87
4 4.49
56 62.92
33 37.08%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 263
9 3.42
43 16.35
17 6.46
20 7.60
7 2.66
167 63.50
96 36.50%
54  โรงเรียนบ้านหนองหอย 39
8 20.51
2 5.13
3 7.69
0 0.00
1 2.56
25 64.10
14 35.90%
55  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 138
6 4.35
33 23.91
10 7.25
0 0.00
0 0.00
89 64.49
49 35.51%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 219
20 9.13
33 15.07
10 4.57
14 6.39
0 0.00
142 64.84
77 35.16%
57  โรงเรียนบ้านวังแคน 57
5 8.77
5 8.77
5 8.77
5 8.77
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
58  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 106
11 10.38
12 11.32
1 0.94
11 10.38
2 1.89
69 65.09
37 34.91%
59  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 99
4 4.04
4 4.04
19 19.19
7 7.07
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
60  โรงเรียนบ้านนาเลิน 111
5 4.50
10 9.01
8 7.21
6 5.41
9 8.11
73 65.77
38 34.23%
61  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 88
11 12.50
6 6.82
6 6.82
4 4.55
3 3.41
58 65.91
30 34.09%
62  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 169
31 18.34
14 8.28
12 7.10
0 0.00
0 0.00
112 66.27
57 33.73%
63  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 90
6 6.67
7 7.78
10 11.11
4 4.44
3 3.33
60 66.67
30 33.33%
64  โรงเรียนเพียงหลวง 12 39
8 20.51
5 12.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
65  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 75
3 4.00
10 13.33
10 13.33
1 1.33
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
66  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1885
151 8.01
79 4.19
318 16.87
26 1.38
26 1.38
1285 68.17
600 31.83%
67  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 189
27 14.29
30 15.87
2 1.06
1 0.53
0 0.00
129 68.25
60 31.75%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 164
13 7.93
21 12.80
5 3.05
9 5.49
4 2.44
112 68.29
52 31.71%
69  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 199
5 2.51
33 16.58
6 3.02
19 9.55
0 0.00
136 68.34
63 31.66%
70  โรงเรียนบ้านภูหล่น 173
20 11.56
18 10.40
10 5.78
5 2.89
1 0.58
119 68.79
54 31.21%
71  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 272
31 11.40
14 5.15
13 4.78
19 6.99
7 2.57
188 69.12
84 30.88%
72  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 85
13 15.29
8 9.41
4 4.71
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
73  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 153
16 10.46
12 7.84
16 10.46
2 1.31
0 0.00
107 69.93
46 30.07%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 40
10 25.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
75  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 110
10 9.09
10 9.09
13 11.82
0 0.00
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 151
18 11.92
10 6.62
11 7.28
3 1.99
3 1.99
106 70.20
45 29.80%
77  โรงเรียนบ้านดงแถบ 147
24 16.33
0 0.00
19 12.93
0 0.00
0 0.00
104 70.75
43 29.25%
78  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 62
15 24.19
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
79  โรงเรียนบ้านจุการ 52
9 17.31
3 5.77
1 1.92
1 1.92
1 1.92
37 71.15
15 28.85%
80  โรงเรียนบ้านหนองผือ 208
34 16.35
17 8.17
3 1.44
6 2.88
0 0.00
148 71.15
60 28.85%
81  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 108
9 8.33
15 13.89
2 1.85
5 4.63
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
82  โรงเรียนบ้านตุงลุง 151
16 10.60
2 1.32
2 1.32
19 12.58
4 2.65
108 71.52
43 28.48%
83  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 64
4 6.25
4 6.25
5 7.81
2 3.13
3 4.69
46 71.88
18 28.13%
84  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 54
1 1.85
6 11.11
7 12.96
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 138
29 21.01
3 2.17
5 3.62
1 0.72
0 0.00
100 72.46
38 27.54%
86  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 51
8 15.69
4 7.84
0 0.00
2 3.92
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
87  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 56
5 8.93
1 1.79
8 14.29
1 1.79
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
88  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 297
33 11.11
29 9.76
17 5.72
0 0.00
0 0.00
218 73.40
79 26.60%
89  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 68
12 17.65
0 0.00
3 4.41
3 4.41
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
90  โรงเรียนบ้านหนองกุง 261
35 13.41
5 1.92
6 2.30
5 1.92
16 6.13
194 74.33
67 25.67%
91  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 109
14 12.84
12 11.01
1 0.92
0 0.00
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
92  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 222
8 3.60
27 12.16
14 6.31
6 2.70
0 0.00
167 75.23
55 24.77%
93  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 73
6 8.22
6 8.22
5 6.85
0 0.00
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
94  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 61
2 3.28
2 3.28
6 9.84
5 8.20
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
95  โรงเรียนบ้านตามุย 70
11 15.71
4 5.71
1 1.43
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
96  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 519
20 3.85
26 5.01
26 5.01
35 6.74
19 3.66
393 75.72
126 24.28%
97  โรงเรียนบ้านคำบง 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
98  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 100
0 0.00
6 6.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
99  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 197
21 10.66
13 6.60
10 5.08
2 1.02
1 0.51
150 76.14
47 23.86%
100  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 101
8 7.92
13 12.87
3 2.97
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
101  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 199
15 7.54
14 7.04
12 6.03
4 2.01
2 1.01
152 76.38
47 23.62%
102  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 119
13 10.92
3 2.52
9 7.56
3 2.52
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
103  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 239
18 7.53
11 4.60
19 7.95
8 3.35
0 0.00
183 76.57
56 23.43%
104  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 108
9 8.33
10 9.26
2 1.85
3 2.78
1 0.93
83 76.85
25 23.15%
105  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 186
8 4.30
29 15.59
1 0.54
5 2.69
0 0.00
143 76.88
43 23.12%
106  โรงเรียนบ้านดอนชี 87
6 6.90
6 6.90
7 8.05
1 1.15
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
107  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 177
7 3.95
15 8.47
13 7.34
5 2.82
0 0.00
137 77.40
40 22.60%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 369
27 7.32
14 3.79
1 0.27
27 7.32
14 3.79
286 77.51
83 22.49%
109  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 58
2 3.45
3 5.17
0 0.00
1 1.72
7 12.07
45 77.59
13 22.41%
110  โรงเรียนบ้านบะไห 152
9 5.92
17 11.18
7 4.61
1 0.66
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
111  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 238
11 4.62
19 7.98
13 5.46
4 1.68
5 2.10
186 78.15
52 21.85%
112  โรงเรียนบ้านนาจาน 327
17 5.20
10 3.06
12 3.67
14 4.28
16 4.89
258 78.90
69 21.10%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 190
9 4.74
9 4.74
17 8.95
5 2.63
0 0.00
150 78.95
40 21.05%
114  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 148
27 18.24
0 0.00
0 0.00
4 2.70
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
115  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 134
9 6.72
0 0.00
19 14.18
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
116  โรงเรียนบ้านนาหว้า 159
17 10.69
5 3.14
9 5.66
2 1.26
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
117  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 73
8 10.96
1 1.37
4 5.48
1 1.37
1 1.37
58 79.45
15 20.55%
118  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 137
14 10.22
5 3.65
9 6.57
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
119  โรงเรียนบ้านดงดิบ 162
12 7.41
7 4.32
4 2.47
10 6.17
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
120  โรงเรียนบ้านนกเต็น 295
15 5.08
20 6.78
7 2.37
10 3.39
8 2.71
235 79.66
60 20.34%
121  โรงเรียนบ้านนาทอย 79
1 1.27
0 0.00
15 18.99
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
122  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 79
11 13.92
4 5.06
1 1.27
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
123  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 145
6 4.14
6 4.14
9 6.21
6 4.14
2 1.38
116 80.00
29 20.00%
124  โรงเรียนบ้านสงยาง 46
0 0.00
2 4.35
4 8.70
3 6.52
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
125  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 173
15 8.67
10 5.78
6 3.47
1 0.58
1 0.58
140 80.92
33 19.08%
126  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 645
51 7.91
18 2.79
42 6.51
4 0.62
5 0.78
525 81.40
120 18.60%
127  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 183
15 8.20
6 3.28
11 6.01
2 1.09
0 0.00
149 81.42
34 18.58%
128  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 281
12 4.27
13 4.63
26 9.25
1 0.36
0 0.00
229 81.49
52 18.51%
129  โรงเรียนบ้านนาทม 92
9 9.78
1 1.09
7 7.61
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
130  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 38
2 5.26
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
131  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 77
2 2.60
5 6.49
7 9.09
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
132  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 72
10 13.89
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
133  โรงเรียนบ้านคำก้อม 152
13 8.55
9 5.92
0 0.00
0 0.00
5 3.29
125 82.24
27 17.76%
134  โรงเรียนบ้านสำโรง 356
20 5.62
12 3.37
26 7.30
5 1.40
0 0.00
293 82.30
63 17.70%
135  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 142
9 6.34
2 1.41
10 7.04
3 2.11
1 0.70
117 82.39
25 17.61%
136  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 249
30 12.05
0 0.00
13 5.22
0 0.00
0 0.00
206 82.73
43 17.27%
137  โรงเรียนบ้านบัวทอง 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
138  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 198
13 6.57
0 0.00
21 10.61
0 0.00
0 0.00
164 82.83
34 17.17%
139  โรงเรียนบ้านด่าน 472
46 9.75
12 2.54
23 4.87
0 0.00
0 0.00
391 82.84
81 17.16%
140  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 134
12 8.96
7 5.22
4 2.99
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
141  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 72
1 1.39
3 4.17
8 11.11
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
142  โรงเรียนบ้านนาชุม 151
5 3.31
3 1.99
17 11.26
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
143  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 101
2 1.98
4 3.96
10 9.90
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
144  โรงเรียนบ้านป่าเลา 108
5 4.63
10 9.26
1 0.93
1 0.93
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
145  โรงเรียนบ้านชาด 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
1 1.20
1 1.20
70 84.34
13 15.66%
146  โรงเรียนบ้านหนองโน 32
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
147  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 103
8 7.77
1 0.97
7 6.80
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
148  โรงเรียนบ้านโนน 58
1 1.72
5 8.62
2 3.45
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
149  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 129
5 3.88
3 2.33
12 9.30
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
150  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 168
11 6.55
3 1.79
10 5.95
2 1.19
0 0.00
142 84.52
26 15.48%
151  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 98
6 6.12
3 3.06
3 3.06
3 3.06
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
152  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 336
18 5.36
2 0.60
31 9.23
0 0.00
0 0.00
285 84.82
51 15.18%
153  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
6 9.09
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
154  โรงเรียนบ้านโนนกุง 66
3 4.55
4 6.06
3 4.55
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
155  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 49
4 8.16
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
156  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
157  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 77
1 1.30
3 3.90
7 9.09
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
158  โรงเรียนบ้านบากชุม 151
4 2.65
5 3.31
2 1.32
4 2.65
6 3.97
130 86.09
21 13.91%
159  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 335
11 3.28
10 2.99
8 2.39
10 2.99
7 2.09
289 86.27
46 13.73%
160  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 59
3 5.08
5 8.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
161  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 111
3 2.70
4 3.60
8 7.21
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
162  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 126
5 3.97
2 1.59
9 7.14
1 0.79
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
163  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 159
6 3.77
4 2.52
9 5.66
2 1.26
0 0.00
138 86.79
21 13.21%
164  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 101
7 6.93
1 0.99
5 4.95
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
165  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 244
4 1.64
0 0.00
27 11.07
0 0.00
0 0.00
213 87.30
31 12.70%
166  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 71
2 2.82
1 1.41
5 7.04
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
167  โรงเรียนบ้านคำเตย 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
168  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 345
13 3.77
9 2.61
3 0.87
9 2.61
8 2.32
303 87.83
42 12.17%
169  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 190
15 7.89
2 1.05
5 2.63
0 0.00
1 0.53
167 87.89
23 12.11%
170  โรงเรียนบ้านขัวแคน 42
0 0.00
4 9.52
0 0.00
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
171  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 68
1 1.47
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
172  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 26
0 0.00
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
173  โรงเรียนบ้านเม็ก 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
174  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
175  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 121
2 1.65
7 5.79
4 3.31
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
176  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 135
10 7.41
0 0.00
2 1.48
2 1.48
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
177  โรงเรียนบ้านสิม 29
2 6.90
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
178  โรงเรียนบ้านดงบาก 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
179  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 59
0 0.00
3 5.08
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
180  โรงเรียนบ้านคันเปือย 119
5 4.20
0 0.00
5 4.20
0 0.00
2 1.68
107 89.92
12 10.08%
181  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 159
6 3.77
2 1.26
6 3.77
2 1.26
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
182  โรงเรียนบ้านไทรงาม 80
1 1.25
2 2.50
1 1.25
4 5.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
183  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 163
4 2.45
1 0.61
3 1.84
5 3.07
3 1.84
147 90.18
16 9.82%
184  โรงเรียนบ้านวังพอก 63
5 7.94
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
185  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 65
2 3.08
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
186  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 300
5 1.67
0 0.00
17 5.67
4 1.33
1 0.33
273 91.00
27 9.00%
187  โรงเรียนบ้านโนนจิก 59
3 5.08
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
188  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 213
3 1.41
3 1.41
8 3.76
4 1.88
0 0.00
195 91.55
18 8.45%
189  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 72
3 4.17
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
190  โรงเรียนบ้านลาดวารี 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
6 6.32
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
191  โรงเรียนบ้านนาคาย 125
3 2.40
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
192  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 167
5 2.99
3 1.80
3 1.80
0 0.00
0 0.00
156 93.41
11 6.59%
193  โรงเรียนบ้านลาดควาย 78
5 6.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
194  โรงเรียนบ้านนาคอ 108
5 4.63
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
195  โรงเรียนบ้านคำไหล 109
2 1.83
0 0.00
3 2.75
0 0.00
1 0.92
103 94.50
6 5.50%
196  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
197  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 304
11 3.62
0 0.00
5 1.64
0 0.00
0 0.00
288 94.74
16 5.26%
198  โรงเรียนบ้านนาแค 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
199  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 82
2 2.44
0 0.00
1 1.22
0 0.00
1 1.22
78 95.12
4 4.88%
200  โรงเรียนบ้านดอนงัว 232
1 0.43
4 1.72
1 0.43
2 0.86
3 1.29
221 95.26
11 4.74%
201  โรงเรียนบ้านนาดี 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
2 2.99
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
202  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 140
1 0.71
1 0.71
3 2.14
0 0.00
1 0.71
134 95.71
6 4.29%
203  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
204  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
205  โรงเรียนบ้านนาเอือด 156
1 0.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 99.36
1 0.64%
206  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,441 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,927 9.62
เตี้ย  1,900 6.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,976 6.49
ผอมและเตี้ย  1,106 3.63
อ้วนและเตี้ย  647 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,885 71.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,556 คน


28.11%


Powered By www.thaieducation.net