ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคอนกาม 128
121 94.53
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 43
41 95.35
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 43
12 27.91
3 6.98
12 27.91
4 9.30
12 27.91
0 0.00
43 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 131
105 80.15
2 1.53
15 11.45
7 5.34
2 1.53
0 0.00
131 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 56
41 73.21
5 8.93
4 7.14
5 8.93
1 1.79
0 0.00
56 100.00%
6  โรงเรียนบ้านทุ่ม 15
3 20.00
0 0.00
8 53.33
3 20.00
0 0.00
1 6.67
14 93.33%
7  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 89
16 17.98
16 17.98
27 30.34
16 17.98
6 6.74
8 8.99
81 91.01%
8  โรงเรียนบ้านดงยาง 51
16 31.37
6 11.76
17 33.33
4 7.84
0 0.00
8 15.69
43 84.31%
9  โรงเรียนบ้านเกาะ 98
15 15.31
11 11.22
17 17.35
9 9.18
28 28.57
18 18.37
80 81.63%
10  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 31
6 19.35
6 19.35
5 16.13
3 9.68
5 16.13
6 19.35
25 80.65%
11  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 61
27 44.26
2 3.28
3 4.92
16 26.23
0 0.00
13 21.31
48 78.69%
12  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 122
25 20.49
19 15.57
15 12.30
20 16.39
17 13.93
26 21.31
96 78.69%
13  โรงเรียนบ้านละเอาะ 295
43 14.58
45 15.25
33 11.19
28 9.49
78 26.44
68 23.05
227 76.95%
14  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 55
11 20.00
4 7.27
4 7.27
15 27.27
8 14.55
13 23.64
42 76.36%
15  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 136
27 19.85
21 15.44
14 10.29
22 16.18
10 7.35
42 30.88
94 69.12%
16  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 128
23 17.97
28 21.88
16 12.50
15 11.72
5 3.91
41 32.03
87 67.97%
17  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 141
22 15.60
8 5.67
9 6.38
30 21.28
17 12.06
55 39.01
86 60.99%
18  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 68
14 20.59
7 10.29
3 4.41
14 20.59
3 4.41
27 39.71
41 60.29%
19  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 107
40 37.38
16 14.95
5 4.67
0 0.00
0 0.00
46 42.99
61 57.01%
20  โรงเรียนบ้านหนองเทา 60
7 11.67
13 21.67
14 23.33
0 0.00
0 0.00
26 43.33
34 56.67%
21  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 125
20 16.00
18 14.40
14 11.20
11 8.80
6 4.80
56 44.80
69 55.20%
22  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 115
17 14.78
14 12.17
18 15.65
10 8.70
4 3.48
52 45.22
63 54.78%
23  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 67
9 13.43
6 8.96
7 10.45
10 14.93
4 5.97
31 46.27
36 53.73%
24  โรงเรียนบ้านขาม 107
15 14.02
19 17.76
23 21.50
0 0.00
0 0.00
50 46.73
57 53.27%
25  โรงเรียนบ้านบก 49
16 32.65
10 20.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 46.94
26 53.06%
26  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 40
6 15.00
9 22.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
19 47.50
21 52.50%
27  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 130
14 10.77
12 9.23
16 12.31
6 4.62
20 15.38
62 47.69
68 52.31%
28  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 25
6 24.00
4 16.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
29  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 28
6 21.43
4 14.29
1 3.57
1 3.57
2 7.14
14 50.00
14 50.00%
30  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 42
6 14.29
6 14.29
6 14.29
3 7.14
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
31  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 213
11 5.16
17 7.98
16 7.51
28 13.15
33 15.49
108 50.70
105 49.30%
32  โรงเรียนบ้านลุมภู 127
20 15.75
18 14.17
6 4.72
16 12.60
2 1.57
65 51.18
62 48.82%
33  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 281
16 5.69
25 8.90
15 5.34
41 14.59
40 14.23
144 51.25
137 48.75%
34  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 141
27 19.15
15 10.64
6 4.26
10 7.09
10 7.09
73 51.77
68 48.23%
35  โรงเรียนบ้านคูเมือง 57
14 24.56
3 5.26
10 17.54
0 0.00
0 0.00
30 52.63
27 47.37%
36  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 793
53 6.68
50 6.31
82 10.34
103 12.99
87 10.97
418 52.71
375 47.29%
37  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 156
8 5.13
15 9.62
9 5.77
23 14.74
18 11.54
83 53.21
73 46.79%
38  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 45
8 17.78
6 13.33
0 0.00
5 11.11
2 4.44
24 53.33
21 46.67%
39  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 252
51 20.24
24 9.52
31 12.30
9 3.57
2 0.79
135 53.57
117 46.43%
40  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 69
10 14.49
12 17.39
3 4.35
6 8.70
1 1.45
37 53.62
32 46.38%
41  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 229
18 7.86
45 19.65
14 6.11
21 9.17
7 3.06
124 54.15
105 45.85%
42  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 202
10 4.95
16 7.92
11 5.45
26 12.87
27 13.37
112 55.45
90 44.55%
43  โรงเรียนบ้านยาง 27
5 18.52
3 11.11
1 3.70
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
44  โรงเรียนบ้านโปร่ง 43
6 13.95
3 6.98
7 16.28
3 6.98
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
45  โรงเรียนบ้านหนองค้า 60
5 8.33
2 3.33
7 11.67
7 11.67
5 8.33
34 56.67
26 43.33%
46  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 134
7 5.22
10 7.46
30 22.39
1 0.75
10 7.46
76 56.72
58 43.28%
47  โรงเรียนบ้านผักขะ 100
10 10.00
5 5.00
18 18.00
4 4.00
6 6.00
57 57.00
43 43.00%
48  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 40
6 15.00
5 12.50
3 7.50
3 7.50
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
49  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 65
5 7.69
12 18.46
10 15.38
0 0.00
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
50  โรงเรียนบ้านหนองคำ 70
17 24.29
1 1.43
3 4.29
6 8.57
2 2.86
41 58.57
29 41.43%
51  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 104
18 17.31
12 11.54
5 4.81
8 7.69
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
52  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 46
9 19.57
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
53  โรงเรียนบ้านหนองครก 125
18 14.40
8 6.40
20 16.00
4 3.20
1 0.80
74 59.20
51 40.80%
54  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 62
8 12.90
8 12.90
6 9.68
3 4.84
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
55  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 134
18 13.43
11 8.21
7 5.22
10 7.46
8 5.97
80 59.70
54 40.30%
56  โรงเรียนบ้านดินดำ 112
8 7.14
7 6.25
18 16.07
6 5.36
6 5.36
67 59.82
45 40.18%
57  โรงเรียนบ้านสบาย 221
30 13.57
13 5.88
15 6.79
7 3.17
23 10.41
133 60.18
88 39.82%
58  โรงเรียนบ้านหนองสวง 53
12 22.64
1 1.89
7 13.21
1 1.89
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
59  โรงเรียนบ้านคูบ 258
45 17.44
30 11.63
20 7.75
7 2.71
0 0.00
156 60.47
102 39.53%
60  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 76
11 14.47
1 1.32
7 9.21
2 2.63
9 11.84
46 60.53
30 39.47%
61  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 172
24 13.95
0 0.00
14 8.14
0 0.00
29 16.86
105 61.05
67 38.95%
62  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 73
6 8.22
11 15.07
11 15.07
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
63  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 167
26 15.57
12 7.19
19 11.38
7 4.19
0 0.00
103 61.68
64 38.32%
64  โรงเรียนบ้านคูซอด 141
8 5.67
13 9.22
25 17.73
2 1.42
6 4.26
87 61.70
54 38.30%
65  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1071
110 10.27
95 8.87
178 16.62
13 1.21
10 0.93
665 62.09
406 37.91%
66  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 119
15 12.61
15 12.61
13 10.92
2 1.68
0 0.00
74 62.18
45 37.82%
67  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 45
4 8.89
3 6.67
7 15.56
3 6.67
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
68  โรงเรียนบ้านขามป้อม 22
1 4.55
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
69  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 161
20 12.42
0 0.00
19 11.80
12 7.45
7 4.35
103 63.98
58 36.02%
70  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 89
6 6.74
5 5.62
18 20.22
3 3.37
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
71  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 92
8 8.70
12 13.04
9 9.78
4 4.35
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
72  โรงเรียนบ้านหนองคู 53
2 3.77
7 13.21
5 9.43
2 3.77
3 5.66
34 64.15
19 35.85%
73  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 42
6 14.29
6 14.29
3 7.14
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
74  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 238
25 10.50
12 5.04
34 14.29
9 3.78
4 1.68
154 64.71
84 35.29%
75  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 105
8 7.62
9 8.57
10 9.52
10 9.52
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
76  โรงเรียนบ้านเทิน 58
7 12.07
0 0.00
13 22.41
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
77  โรงเรียนบ้านพันลำ 76
10 13.16
6 7.89
10 13.16
0 0.00
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
78  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 50
8 16.00
5 10.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
79  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 86
8 9.30
5 5.81
5 5.81
9 10.47
2 2.33
57 66.28
29 33.72%
80  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 141
15 10.64
9 6.38
12 8.51
5 3.55
6 4.26
94 66.67
47 33.33%
81  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 82
2 2.44
12 14.63
13 15.85
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
82  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 95
11 11.58
7 7.37
2 2.11
7 7.37
4 4.21
64 67.37
31 32.63%
83  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 43
6 13.95
2 4.65
4 9.30
2 4.65
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
84  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 126
16 12.70
9 7.14
11 8.73
4 3.17
0 0.00
86 68.25
40 31.75%
85  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 93
8 8.60
9 9.68
6 6.45
6 6.45
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
86  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 13
2 15.38
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
87  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 193
15 7.77
17 8.81
9 4.66
6 3.11
12 6.22
134 69.43
59 30.57%
88  โรงเรียนบ้านหยอด 59
4 6.78
8 13.56
5 8.47
1 1.69
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
89  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 46
4 8.70
3 6.52
2 4.35
3 6.52
2 4.35
32 69.57
14 30.43%
90  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 79
5 6.33
7 8.86
10 12.66
2 2.53
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
91  โรงเรียนมหาราช 3 53
7 13.21
7 13.21
0 0.00
0 0.00
2 3.77
37 69.81
16 30.19%
92  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 123
13 10.57
13 10.57
7 5.69
4 3.25
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
93  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 20
0 0.00
3 15.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
94  โรงเรียนบ้านสีถาน 30
0 0.00
6 20.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
95  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 124
6 4.84
9 7.26
12 9.68
4 3.23
6 4.84
87 70.16
37 29.84%
96  โรงเรียนบ้านหนองกก 57
5 8.77
0 0.00
9 15.79
3 5.26
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
97  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 64
7 10.94
3 4.69
7 10.94
2 3.13
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
98  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 119
6 5.04
15 12.61
14 11.76
0 0.00
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
99  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 109
7 6.42
8 7.34
14 12.84
3 2.75
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
100  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 109
3 2.75
4 3.67
8 7.34
5 4.59
12 11.01
77 70.64
32 29.36%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัว 116
17 14.66
2 1.72
0 0.00
3 2.59
12 10.34
82 70.69
34 29.31%
102  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 117
13 11.11
9 7.69
10 8.55
2 1.71
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
103  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 152
9 5.92
7 4.61
27 17.76
1 0.66
0 0.00
108 71.05
44 28.95%
104  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 118
5 4.24
19 16.10
10 8.47
0 0.00
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
105  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
106  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 137
22 16.06
2 1.46
15 10.95
0 0.00
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
107  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 110
7 6.36
7 6.36
5 4.55
12 10.91
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
108  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 103
12 11.65
4 3.88
13 12.62
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
109  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 163
7 4.29
4 2.45
13 7.98
11 6.75
10 6.13
118 72.39
45 27.61%
110  โรงเรียนบ้านนาดี 55
6 10.91
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
111  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 206
15 7.28
11 5.34
9 4.37
15 7.28
6 2.91
150 72.82
56 27.18%
112  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 115
2 1.74
8 6.96
0 0.00
16 13.91
5 4.35
84 73.04
31 26.96%
113  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 52
3 5.77
6 11.54
5 9.62
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
114  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 119
9 7.56
10 8.40
12 10.08
1 0.84
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
115  โรงเรียนบ้านกล้วย 190
17 8.95
14 7.37
10 5.26
4 2.11
6 3.16
139 73.16
51 26.84%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 82
13 15.85
2 2.44
7 8.54
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
117  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 41
6 14.63
2 4.88
1 2.44
1 2.44
1 2.44
30 73.17
11 26.83%
118  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 91
12 13.19
2 2.20
1 1.10
9 9.89
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
119  โรงเรียนบ้านตีกา 77
10 12.99
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
120  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 143
7 4.90
7 4.90
21 14.69
2 1.40
0 0.00
106 74.13
37 25.87%
121  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 133
8 6.02
15 11.28
10 7.52
1 0.75
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
122  โรงเรียนตะดอบวิทยา 268
13 4.85
36 13.43
19 7.09
0 0.00
0 0.00
200 74.63
68 25.37%
123  โรงเรียนบ้านขมิ้น 52
4 7.69
2 3.85
6 11.54
1 1.92
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
124  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32
0 0.00
1 3.13
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
126  โรงเรียนบ้านโคก 28
2 7.14
2 7.14
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
127  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 105
10 9.52
8 7.62
8 7.62
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
128  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 150
13 8.67
15 10.00
6 4.00
3 2.00
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
129  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 65
2 3.08
1 1.54
9 13.85
1 1.54
3 4.62
49 75.38
16 24.62%
130  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 78
8 10.26
0 0.00
3 3.85
8 10.26
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
131  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 272
18 6.62
20 7.35
28 10.29
0 0.00
0 0.00
206 75.74
66 24.26%
132  โรงเรียนบ้านหนองรัง 75
1 1.33
2 2.67
12 16.00
2 2.67
1 1.33
57 76.00
18 24.00%
133  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 117
7 5.98
8 6.84
3 2.56
1 0.85
9 7.69
89 76.07
28 23.93%
134  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 67
3 4.48
9 13.43
1 1.49
2 2.99
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
135  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 42
1 2.38
3 7.14
3 7.14
3 7.14
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
136  โรงเรียนบ้านโนนแกด 143
13 9.09
12 8.39
8 5.59
1 0.70
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
137  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 72
11 15.28
3 4.17
1 1.39
2 2.78
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
138  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 17
2 11.76
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
139  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 159
4 2.52
15 9.43
18 11.32
0 0.00
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
140  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 130
7 5.38
10 7.69
13 10.00
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
141  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 113
19 16.81
2 1.77
4 3.54
1 0.88
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
142  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 100
8 8.00
2 2.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
143  โรงเรียนบ้านแวด 83
10 12.05
2 2.41
2 2.41
4 4.82
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
144  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 57
3 5.26
5 8.77
5 8.77
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
145  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 57
3 5.26
3 5.26
7 12.28
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
146  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 123
9 7.32
4 3.25
14 11.38
1 0.81
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
147  โรงเรียนบ้านหนองบาง 75
3 4.00
7 9.33
7 9.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
148  โรงเรียนบ้านทาม 49
4 8.16
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
149  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 76
7 9.21
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
150  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 166
20 12.05
16 9.64
1 0.60
0 0.00
0 0.00
129 77.71
37 22.29%
151  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 81
11 13.58
1 1.23
1 1.23
0 0.00
5 6.17
63 77.78
18 22.22%
152  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 113
6 5.31
5 4.42
14 12.39
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
153  โรงเรียนบ้านหนองโอง 41
0 0.00
2 4.88
4 9.76
3 7.32
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
154  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 169
10 5.92
1 0.59
22 13.02
3 1.78
1 0.59
132 78.11
37 21.89%
155  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 119
8 6.72
0 0.00
17 14.29
1 0.84
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
156  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 107
3 2.80
5 4.67
15 14.02
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
157  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 33
1 3.03
5 15.15
1 3.03
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
158  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1061
17 1.60
15 1.41
100 9.43
52 4.90
40 3.77
837 78.89
224 21.11%
159  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 130
5 3.85
4 3.08
18 13.85
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
160  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
2 4.55
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
161  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 225
21 9.33
16 7.11
9 4.00
0 0.00
0 0.00
179 79.56
46 20.44%
162  โรงเรียนบ้านเวาะ 113
6 5.31
5 4.42
12 10.62
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
163  โรงเรียนบ้านเจี่ย 173
8 4.62
12 6.94
12 6.94
2 1.16
1 0.58
138 79.77
35 20.23%
164  โรงเรียนบ้านมะกรูด 25
2 8.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
165  โรงเรียนบ้านละทาย 165
11 6.67
7 4.24
11 6.67
4 2.42
0 0.00
132 80.00
33 20.00%
166  โรงเรียนบ้านสะพุง 85
12 14.12
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 102
2 1.96
4 3.92
14 13.73
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
168  โรงเรียนบ้านลิงไอ 67
5 7.46
0 0.00
5 7.46
1 1.49
2 2.99
54 80.60
13 19.40%
169  โรงเรียนบ้านดู่ 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
170  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 94
5 5.32
1 1.06
12 12.77
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
171  โรงเรียนบ้านสว่าง 106
11 10.38
4 3.77
3 2.83
1 0.94
1 0.94
86 81.13
20 18.87%
172  โรงเรียนบ้านสะมัด 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
173  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 85
2 2.35
4 4.71
3 3.53
1 1.18
6 7.06
69 81.18
16 18.82%
174  โรงเรียนบ้านกะเอิน 192
9 4.69
13 6.77
14 7.29
0 0.00
0 0.00
156 81.25
36 18.75%
175  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 171
11 6.43
9 5.26
11 6.43
1 0.58
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
176  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
177  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
178  โรงเรียนบ้านอีต้อม 81
2 2.47
2 2.47
5 6.17
3 3.70
3 3.70
66 81.48
15 18.52%
179  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 60
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
180  โรงเรียนบ้านรุ่ง 157
9 5.73
0 0.00
5 3.18
9 5.73
5 3.18
129 82.17
28 17.83%
181  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 101
15 14.85
3 2.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
182  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 90
8 8.89
3 3.33
5 5.56
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
183  โรงเรียนบ้านบูรพา 113
3 2.65
4 3.54
12 10.62
1 0.88
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
184  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 200
11 5.50
4 2.00
13 6.50
7 3.50
0 0.00
165 82.50
35 17.50%
185  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 132
8 6.06
3 2.27
10 7.58
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
186  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 104
2 1.92
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
187  โรงเรียนบ้านแก้ง 58
6 10.34
4 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
188  โรงเรียนบ้านโพนยาง 134
2 1.49
7 5.22
14 10.45
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
189  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 185
8 4.32
14 7.57
8 4.32
0 0.00
1 0.54
154 83.24
31 16.76%
190  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 78
4 5.13
5 6.41
4 5.13
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
191  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
192  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 126
14 11.11
4 3.17
0 0.00
2 1.59
1 0.79
105 83.33
21 16.67%
193  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 79
2 2.53
3 3.80
7 8.86
0 0.00
1 1.27
66 83.54
13 16.46%
194  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 141
3 2.13
3 2.13
5 3.55
3 2.13
9 6.38
118 83.69
23 16.31%
195  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 125
6 4.80
3 2.40
11 8.80
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
196  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 115
3 2.61
0 0.00
15 13.04
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
197  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 135
8 5.93
10 7.41
3 2.22
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
198  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 39
1 2.56
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
199  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 98
10 10.20
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
200  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 67
2 2.99
4 5.97
2 2.99
1 1.49
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
201  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 81
4 4.94
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
202  โรงเรียนบ้านหนองออ 81
9 11.11
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
203  โรงเรียนบ้านโพนดวน 135
10 7.41
3 2.22
5 3.70
2 1.48
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
204  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 138
9 6.52
8 5.80
3 2.17
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
205  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 63
1 1.59
5 7.94
2 3.17
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
206  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 148
5 3.38
8 5.41
8 5.41
0 0.00
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
207  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 98
2 2.04
1 1.02
6 6.12
4 4.08
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
208  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 145
11 7.59
0 0.00
8 5.52
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
209  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 46
1 2.17
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
210  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 77
0 0.00
4 5.19
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
211  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 125
13 10.40
2 1.60
1 0.80
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
212  โรงเรียนบ้านกะวัน 64
4 6.25
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
213  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 48
0 0.00
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
214  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 169
5 2.96
11 6.51
5 2.96
0 0.00
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
215  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 138
17 12.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
216  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 100
3 3.00
2 2.00
3 3.00
2 2.00
2 2.00
88 88.00
12 12.00%
217  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 84
5 5.95
3 3.57
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
218  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 615
26 4.23
45 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
544 88.46
71 11.54%
219  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 70
0 0.00
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
220  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 123
7 5.69
5 4.07
2 1.63
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
221  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 243
6 2.47
4 1.65
17 7.00
0 0.00
0 0.00
216 88.89
27 11.11%
222  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 391
15 3.84
19 4.86
0 0.00
0 0.00
9 2.30
348 89.00
43 11.00%
223  โรงเรียนบ้านจาน 146
2 1.37
2 1.37
12 8.22
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
224  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 73
3 4.11
0 0.00
3 4.11
2 2.74
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
225  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 177
3 1.69
4 2.26
5 2.82
5 2.82
2 1.13
158 89.27
19 10.73%
226  โรงเรียนบ้านอาลัย 126
5 3.97
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
227  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 40
0 0.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
228  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 182
1 0.55
8 4.40
8 4.40
1 0.55
0 0.00
164 90.11
18 9.89%
229  โรงเรียนบ้านกระถุน 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
230  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 104
1 0.96
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
231  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 63
2 3.17
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
232  โรงเรียนบ้านโพนแดง 53
0 0.00
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
233  โรงเรียนบ้านเสือบอง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
234  โรงเรียนบ้านอีปาด 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.70
42 91.30
4 8.70%
235  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 112
2 1.79
2 1.79
4 3.57
1 0.89
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
236  โรงเรียนบ้านหนองหิน 117
1 0.85
1 0.85
0 0.00
1 0.85
6 5.13
108 92.31
9 7.69%
237  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
238  โรงเรียนบ้านยางเครือ 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
2 2.50
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
239  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
240  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
241  โรงเรียนบ้านโนนงาม 69
1 1.45
0 0.00
2 2.90
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
242  โรงเรียนบ้านหนองเตย 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.76
80 95.24
4 4.76%
243  โรงเรียนบ้านโพนงาม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
244  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3513
17 0.48
13 0.37
45 1.28
30 0.85
58 1.65
3350 95.36
163 4.64%
245  โรงเรียนบ้านหนองสนม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
246  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 48
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
247  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.59
6 3.53
163 95.88
7 4.12%
248  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 212
1 0.47
0 0.00
7 3.30
0 0.00
0 0.00
204 96.23
8 3.77%
249  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
1 1.16
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
250  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
251  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
252  โรงเรียนบ้านกอก 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
253  โรงเรียนบ้านเขวา 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
254  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
1 1.08
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
255  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
256  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านทุ่ง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,205 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,568 7.97
เตี้ย  1,756 5.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,355 7.31
ผอมและเตี้ย  1,032 3.20
อ้วนและเตี้ย  858 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,636 73.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,569 คน


26.61%


Powered By www.thaieducation.net