ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 112
39 34.82
11 9.82
7 6.25
13 11.61
2 1.79
40 35.71
72 64.29%
2  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 135
22 16.30
11 8.15
11 8.15
18 13.33
20 14.81
53 39.26
82 60.74%
3  โรงเรียนบ้านละลมติม 238
22 9.24
24 10.08
12 5.04
46 19.33
36 15.13
98 41.18
140 58.82%
4  โรงเรียนวัดหนองติม 461
35 7.59
37 8.03
51 11.06
72 15.62
57 12.36
209 45.34
252 54.66%
5  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 264
59 22.35
19 7.20
14 5.30
33 12.50
9 3.41
130 49.24
134 50.76%
6  โรงเรียนบ้านพร้าว 156
3 1.92
12 7.69
25 16.03
15 9.62
24 15.38
77 49.36
79 50.64%
7  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 150
11 7.33
14 9.33
23 15.33
19 12.67
8 5.33
75 50.00
75 50.00%
8  โรงเรียนอนุบรรพต 49
7 14.29
9 18.37
7 14.29
0 0.00
0 0.00
26 53.06
23 46.94%
9  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 146
29 19.86
9 6.16
18 12.33
8 5.48
4 2.74
78 53.42
68 46.58%
10  โรงเรียนบ้านโคกไพล 253
45 17.79
31 12.25
19 7.51
18 7.11
3 1.19
137 54.15
116 45.85%
11  โรงเรียนบ้านคลองวัว 74
7 9.46
5 6.76
4 5.41
7 9.46
10 13.51
41 55.41
33 44.59%
12  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 168
45 26.79
16 9.52
12 7.14
0 0.00
0 0.00
95 56.55
73 43.45%
13  โรงเรียนบ้านเขาจาน 166
21 12.65
12 7.23
5 3.01
20 12.05
14 8.43
94 56.63
72 43.37%
14  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 168
21 12.50
14 8.33
14 8.33
18 10.71
4 2.38
97 57.74
71 42.26%
15  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 134
11 8.21
13 9.70
6 4.48
17 12.69
9 6.72
78 58.21
56 41.79%
16  โรงเรียนร่มเกล้า 409
29 7.09
30 7.33
61 14.91
25 6.11
20 4.89
244 59.66
165 40.34%
17  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 104
22 21.15
15 14.42
4 3.85
0 0.00
0 0.00
63 60.58
41 39.42%
18  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 204
35 17.16
10 4.90
21 10.29
6 2.94
8 3.92
124 60.78
80 39.22%
19  โรงเรียนบ้านหนองแวง 108
20 18.52
10 9.26
12 11.11
0 0.00
0 0.00
66 61.11
42 38.89%
20  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 127
19 14.96
19 14.96
9 7.09
0 0.00
0 0.00
80 62.99
47 37.01%
21  โรงเรียนทับทิมสยาม03 126
34 26.98
6 4.76
5 3.97
1 0.79
0 0.00
80 63.49
46 36.51%
22  โรงเรียนบ้านวังยาว 140
13 9.29
9 6.43
27 19.29
0 0.00
0 0.00
91 65.00
49 35.00%
23  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 89
19 21.35
7 7.87
4 4.49
1 1.12
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
24  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 133
4 3.01
9 6.77
10 7.52
13 9.77
10 7.52
87 65.41
46 34.59%
25  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 82
9 10.98
0 0.00
17 20.73
1 1.22
1 1.22
54 65.85
28 34.15%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 265
26 9.81
28 10.57
24 9.06
12 4.53
0 0.00
175 66.04
90 33.96%
27  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 75
4 5.33
14 18.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
28  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 168
20 11.90
4 2.38
3 1.79
20 11.90
9 5.36
112 66.67
56 33.33%
29  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 172
9 5.23
20 11.63
16 9.30
6 3.49
6 3.49
115 66.86
57 33.14%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 94
12 12.77
8 8.51
11 11.70
0 0.00
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
31  โรงเรียนบ้านตะโก 211
12 5.69
16 7.58
11 5.21
28 13.27
0 0.00
144 68.25
67 31.75%
32  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 261
18 6.90
13 4.98
3 1.15
31 11.88
16 6.13
180 68.97
81 31.03%
33  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 109
17 15.60
6 5.50
8 7.34
0 0.00
2 1.83
76 69.72
33 30.28%
34  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 148
15 10.14
12 8.11
7 4.73
5 3.38
5 3.38
104 70.27
44 29.73%
35  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 220
18 8.18
14 6.36
30 13.64
2 0.91
0 0.00
156 70.91
64 29.09%
36  โรงเรียนบ้านโคคลาน 368
18 4.89
7 1.90
32 8.70
25 6.79
21 5.71
265 72.01
103 27.99%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 247
11 4.45
27 10.93
22 8.91
8 3.24
0 0.00
179 72.47
68 27.53%
38  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 122
7 5.74
8 6.56
18 14.75
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
39  โรงเรียนบ้านหนองจาน 63
10 15.87
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
40  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 56
7 12.50
2 3.57
5 8.93
1 1.79
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
41  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 157
12 7.64
12 7.64
17 10.83
0 0.00
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
42  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 157
14 8.92
19 12.10
8 5.10
0 0.00
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
43  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 120
16 13.33
0 0.00
14 11.67
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัว 170
11 6.47
11 6.47
10 5.88
6 3.53
4 2.35
128 75.29
42 24.71%
45  โรงเรียนบ้านหนองหอย 61
10 16.39
1 1.64
2 3.28
0 0.00
2 3.28
46 75.41
15 24.59%
46  โรงเรียนเมืองไผ่ 106
4 3.77
9 8.49
13 12.26
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
47  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 204
16 7.84
13 6.37
20 9.80
0 0.00
0 0.00
155 75.98
49 24.02%
48  โรงเรียนบ้านรัตนะ 259
31 11.97
18 6.95
13 5.02
0 0.00
0 0.00
197 76.06
62 23.94%
49  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 232
11 4.74
13 5.60
9 3.88
9 3.88
12 5.17
178 76.72
54 23.28%
50  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 177
10 5.65
10 5.65
12 6.78
6 3.39
3 1.69
136 76.84
41 23.16%
51  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 412
15 3.64
3 0.73
38 9.22
18 4.37
21 5.10
317 76.94
95 23.06%
52  โรงเรียนบ้านด่าน 57
5 8.77
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
53  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 191
9 4.71
13 6.81
21 10.99
0 0.00
0 0.00
148 77.49
43 22.51%
54  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 149
13 8.72
7 4.70
13 8.72
0 0.00
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
55  โรงเรียนบ้านวังรี 116
8 6.90
1 0.86
7 6.03
3 2.59
6 5.17
91 78.45
25 21.55%
56  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 381
21 5.51
18 4.72
42 11.02
0 0.00
1 0.26
299 78.48
82 21.52%
57  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 79
12 15.19
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 254
9 3.54
6 2.36
12 4.72
15 5.91
12 4.72
200 78.74
54 21.26%
59  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 132
14 10.61
8 6.06
3 2.27
3 2.27
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 71
7 9.86
2 2.82
6 8.45
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
61  โรงเรียนสระปทุม 173
4 2.31
8 4.62
9 5.20
10 5.78
5 2.89
137 79.19
36 20.81%
62  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 150
13 8.67
1 0.67
15 10.00
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
63  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1306
38 2.91
4 0.31
82 6.28
42 3.22
86 6.58
1054 80.70
252 19.30%
64  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 193
28 14.51
5 2.59
4 2.07
0 0.00
0 0.00
156 80.83
37 19.17%
65  โรงเรียนบ้านโคกแจง 131
6 4.58
7 5.34
4 3.05
4 3.05
4 3.05
106 80.92
25 19.08%
66  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 147
10 6.80
7 4.76
10 6.80
1 0.68
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
67  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
4 6.45
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
68  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 150
2 1.33
8 5.33
4 2.67
5 3.33
7 4.67
124 82.67
26 17.33%
69  โรงเรียนบ้านหนองแอก 170
12 7.06
4 2.35
12 7.06
1 0.59
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
70  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 137
2 1.46
4 2.92
17 12.41
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
71  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 84
0 0.00
4 4.76
0 0.00
4 4.76
6 7.14
70 83.33
14 16.67%
72  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 82
6 7.32
2 2.44
5 6.10
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
73  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 76
9 11.84
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
74  โรงเรียนบ้านโนน 70
7 10.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
75  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 364
32 8.79
11 3.02
13 3.57
0 0.00
0 0.00
308 84.62
56 15.38%
76  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 212
12 5.66
6 2.83
14 6.60
0 0.00
0 0.00
180 84.91
32 15.09%
77  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 127
1 0.79
0 0.00
11 8.66
0 0.00
7 5.51
108 85.04
19 14.96%
78  โรงเรียนบ้านตุ่น 121
2 1.65
6 4.96
2 1.65
0 0.00
8 6.61
103 85.12
18 14.88%
79  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 109
5 4.59
6 5.50
4 3.67
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
80  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 124
4 3.23
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
81  โรงเรียนวัดหนองม่วง 91
2 2.20
2 2.20
5 5.49
2 2.20
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
82  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 122
3 2.46
10 8.20
3 2.46
0 0.00
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
83  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 64
1 1.56
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
84  โรงเรียนบ้านโคกสูง 113
3 2.65
1 0.88
2 1.77
0 0.00
8 7.08
99 87.61
14 12.39%
85  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
1 1.54
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
86  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 175
4 2.29
2 1.14
15 8.57
0 0.00
0 0.00
154 88.00
21 12.00%
87  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 111
4 3.60
2 1.80
6 5.41
1 0.90
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
88  โรงเรียนบ้านทัพไทย 137
2 1.46
7 5.11
4 2.92
3 2.19
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
89  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 156
3 1.92
7 4.49
3 1.92
0 0.00
5 3.21
138 88.46
18 11.54%
90  โรงเรียนกรุงไทย 116
3 2.59
3 2.59
7 6.03
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
91  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 162
15 9.26
0 0.00
3 1.85
0 0.00
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
92  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 76
3 3.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.58
68 89.47
8 10.53%
93  โรงเรียนบ้านหนองแสง 164
9 5.49
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
147 89.63
17 10.37%
94  โรงเรียนบ้านมะกอก 116
6 5.17
0 0.00
5 4.31
0 0.00
1 0.86
104 89.66
12 10.34%
95  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 186
5 2.69
1 0.54
13 6.99
0 0.00
0 0.00
167 89.78
19 10.22%
96  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 111
6 5.41
2 1.80
2 1.80
1 0.90
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
97  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 164
4 2.44
3 1.83
4 2.44
4 2.44
1 0.61
148 90.24
16 9.76%
98  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 86
2 2.33
4 4.65
0 0.00
2 2.33
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
99  โรงเรียนบ้านกุดหิน 94
4 4.26
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
100  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 85
7 8.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
101  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 160
3 1.88
4 2.50
6 3.75
0 0.00
0 0.00
147 91.88
13 8.13%
102  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 83
3 3.61
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
103  โรงเรียนบ้านหันทราย 154
3 1.95
0 0.00
8 5.19
0 0.00
0 0.00
143 92.86
11 7.14%
104  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 457
6 1.31
3 0.66
17 3.72
4 0.88
1 0.22
426 93.22
31 6.78%
105  โรงเรียนบ้านแสนสุข 119
7 5.88
0 0.00
1 0.84
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
106  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 75
2 2.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.00
70 93.33
5 6.67%
107  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 555
0 0.00
0 0.00
36 6.49
0 0.00
0 0.00
519 93.51
36 6.49%
108  โรงเรียนบ้านโคก 130
5 3.85
1 0.77
1 0.77
0 0.00
1 0.77
122 93.85
8 6.15%
109  โรงเรียนบ้านหนองหมู 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
110  โรงเรียนบ้านกะสัง 166
2 1.20
0 0.00
6 3.61
0 0.00
1 0.60
157 94.58
9 5.42%
111  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
112  โรงเรียนบีกริม 154
1 0.65
1 0.65
1 0.65
0 0.00
4 2.60
147 95.45
7 4.55%
113  โรงเรียนบ้านสี่แยก 64
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
114  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
115  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 137
3 2.19
1 0.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
116  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 244
1 0.41
0 0.00
3 1.23
3 1.23
0 0.00
237 97.13
7 2.87%
117  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
118  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,446 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,355 6.97
เตี้ย  837 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,284 6.60
ผอมและเตี้ย  646 3.32
อ้วนและเตี้ย  513 2.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,811 76.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,635 คน


23.84%


Powered By www.thaieducation.net