ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 290
43 14.83
19 6.55
65 22.41
62 21.38
84 28.97
17 5.86
273 94.14%
2  โรงเรียน วัดลำดวน 169
27 15.98
33 19.53
35 20.71
19 11.24
35 20.71
20 11.83
149 88.17%
3  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 43
7 16.28
16 37.21
9 20.93
0 0.00
0 0.00
11 25.58
32 74.42%
4  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 157
0 0.00
14 8.92
39 24.84
14 8.92
48 30.57
42 26.75
115 73.25%
5  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 44
6 13.64
7 15.91
9 20.45
3 6.82
7 15.91
12 27.27
32 72.73%
6  โรงเรียน บ้านเนินหอม 129
15 11.63
10 7.75
19 14.73
22 17.05
26 20.16
37 28.68
92 71.32%
7  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 91
7 7.69
8 8.79
13 14.29
15 16.48
21 23.08
27 29.67
64 70.33%
8  โรงเรียนวัดไชยมงคล 97
11 11.34
10 10.31
7 7.22
21 21.65
17 17.53
31 31.96
66 68.04%
9  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 493
60 12.17
47 9.53
108 21.91
47 9.53
45 9.13
186 37.73
307 62.27%
10  โรงเรียนบ้านประพาส 620
97 15.65
51 8.23
90 14.52
106 17.10
0 0.00
276 44.52
344 55.48%
11  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 88
10 11.36
11 12.50
12 13.64
6 6.82
6 6.82
43 48.86
45 51.14%
12  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47
7 14.89
0 0.00
5 10.64
7 14.89
5 10.64
23 48.94
24 51.06%
13  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 53
19 35.85
8 15.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
14  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 34
3 8.82
8 23.53
3 8.82
3 8.82
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
15  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 408
184 45.10
7 1.72
10 2.45
1 0.25
0 0.00
206 50.49
202 49.51%
16  โรงเรียนบ้านเขานันทา 68
7 10.29
4 5.88
3 4.41
15 22.06
4 5.88
35 51.47
33 48.53%
17  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 63
8 12.70
5 7.94
6 9.52
7 11.11
3 4.76
34 53.97
29 46.03%
18  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 75
12 16.00
0 0.00
9 12.00
10 13.33
2 2.67
42 56.00
33 44.00%
19  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 88
14 15.91
3 3.41
20 22.73
0 0.00
0 0.00
51 57.95
37 42.05%
20  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 113
8 7.08
10 8.85
15 13.27
6 5.31
8 7.08
66 58.41
47 41.59%
21  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 77
13 16.88
10 12.99
6 7.79
3 3.90
0 0.00
45 58.44
32 41.56%
22  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 672
31 4.61
33 4.91
78 11.61
56 8.33
70 10.42
404 60.12
268 39.88%
23  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 640
64 10.00
13 2.03
58 9.06
40 6.25
78 12.19
387 60.47
253 39.53%
24  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 66
6 9.09
5 7.58
7 10.61
5 7.58
3 4.55
40 60.61
26 39.39%
25  โรงเรียนบ้านท่าตูม 360
90 25.00
0 0.00
47 13.06
0 0.00
0 0.00
223 61.94
137 38.06%
26  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 140
7 5.00
10 7.14
32 22.86
2 1.43
1 0.71
88 62.86
52 37.14%
27  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 84
10 11.90
6 7.14
13 15.48
2 2.38
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
28  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 250
7 2.80
55 22.00
22 8.80
8 3.20
0 0.00
158 63.20
92 36.80%
29  โรงเรียนวัดหาดสะแก 87
13 14.94
3 3.45
16 18.39
0 0.00
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
30  โรงเรียนบ้านบางขาม 90
19 21.11
0 0.00
14 15.56
0 0.00
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
31  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 106
4 3.77
12 11.32
12 11.32
2 1.89
8 7.55
68 64.15
38 35.85%
32  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 178
13 7.30
7 3.93
36 20.22
6 3.37
0 0.00
116 65.17
62 34.83%
33  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 95
19 20.00
2 2.11
11 11.58
1 1.05
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
34  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 105
20 19.05
2 1.90
13 12.38
1 0.95
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
35  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 210
17 8.10
23 10.95
13 6.19
10 4.76
8 3.81
139 66.19
71 33.81%
36  โรงเรียนวัดหนองโพรง 168
9 5.36
20 11.90
21 12.50
3 1.79
0 0.00
115 68.45
53 31.55%
37  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 391
40 10.23
18 4.60
35 8.95
30 7.67
0 0.00
268 68.54
123 31.46%
38  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 169
24 14.20
13 7.69
10 5.92
3 1.78
2 1.18
117 69.23
52 30.77%
39  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 336
18 5.36
5 1.49
24 7.14
12 3.57
43 12.80
234 69.64
102 30.36%
40  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 277
15 5.42
19 6.86
32 11.55
11 3.97
7 2.53
193 69.68
84 30.32%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 299
36 12.04
20 6.69
33 11.04
1 0.33
0 0.00
209 69.90
90 30.10%
42  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 110
15 13.64
2 1.82
14 12.73
2 1.82
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
43  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 110
9 8.18
12 10.91
12 10.91
0 0.00
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
44  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 30
1 3.33
5 16.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
6 9.38
4 6.25
2 3.13
4 6.25
3 4.69
45 70.31
19 29.69%
46  โรงเรียนวัดบางเตย 158
11 6.96
21 13.29
9 5.70
5 3.16
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
47  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 79
8 10.13
9 11.39
6 7.59
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
48  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 32
6 18.75
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
49  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 50
2 4.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
50  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 54
8 14.81
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
51  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 409
35 8.56
31 7.58
25 6.11
10 2.44
10 2.44
298 72.86
111 27.14%
52  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 37
0 0.00
2 5.41
8 21.62
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
53  โรงเรียนบ้านหนองหอย 72
8 11.11
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 197
7 3.55
7 3.55
20 10.15
17 8.63
0 0.00
146 74.11
51 25.89%
55  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 182
29 15.93
2 1.10
13 7.14
2 1.10
1 0.55
135 74.18
47 25.82%
56  โรงเรียนวัดอินทาราม 103
11 10.68
4 3.88
7 6.80
4 3.88
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
57  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 16
2 12.50
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
58  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 64
7 10.94
5 7.81
3 4.69
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
59  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 104
15 14.42
7 6.73
3 2.88
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
60  โรงเรียนวัดสระข่อย 121
10 8.26
5 4.13
12 9.92
1 0.83
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
61  โรงเรียน บ้านดงบัง 179
8 4.47
9 5.03
23 12.85
0 0.00
1 0.56
138 77.09
41 22.91%
62  โรงเรียนบ้านวังขอน 137
10 7.30
8 5.84
7 5.11
4 2.92
2 1.46
106 77.37
31 22.63%
63  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 36
2 5.56
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
64  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 18
0 0.00
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
65  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 32
0 0.00
3 9.38
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
66  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55
8 14.55
3 5.45
1 1.82
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
67  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 216
7 3.24
19 8.80
20 9.26
1 0.46
0 0.00
169 78.24
47 21.76%
68  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1750
110 6.29
0 0.00
261 14.91
0 0.00
0 0.00
1379 78.80
371 21.20%
69  โรงเรียนวัดบุพพาราม 43
4 9.30
1 2.33
2 4.65
1 2.33
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
70  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 82
2 2.44
5 6.10
6 7.32
3 3.66
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
71  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 63
0 0.00
6 9.52
7 11.11
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
72  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 131
2 1.53
3 2.29
22 16.79
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
73  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 39
1 2.56
3 7.69
3 7.69
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
74  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
4 9.76
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
75  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 67
2 2.99
6 8.96
5 7.46
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
76  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 155
9 5.81
10 6.45
8 5.16
3 1.94
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
77  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 54
2 3.70
2 3.70
2 3.70
2 3.70
2 3.70
44 81.48
10 18.52%
78  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 17
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
79  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
80  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 54
0 0.00
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
81  โรงเรียนบ้านด่าน 61
3 4.92
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
82  โรงเรียน วัดเนินสูง 62
1 1.61
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
83  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 81
3 3.70
3 3.70
4 4.94
3 3.70
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
84  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 94
5 5.32
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
85  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 84
3 3.57
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
86  โรงเรียนวัดหัวกรด 86
0 0.00
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
87  โรงเรียนวัดเกาะลอย 27
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
88  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 332
2 0.60
6 1.81
37 11.14
1 0.30
1 0.30
285 85.84
47 14.16%
89  โรงเรียนวัดบุยายใบ 122
4 3.28
4 3.28
5 4.10
2 1.64
1 0.82
106 86.89
16 13.11%
90  โรงเรียนหัวซาวิทยา 94
2 2.13
3 3.19
1 1.06
3 3.19
3 3.19
82 87.23
12 12.77%
91  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 80
3 3.75
2 2.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
92  โรงเรียนวัดศรีมงคล 140
1 0.71
5 3.57
11 7.86
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
93  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 126
2 1.59
3 2.38
7 5.56
2 1.59
1 0.79
111 88.10
15 11.90%
94  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 51
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
1 1.96
45 88.24
6 11.76%
95  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 491
23 4.68
2 0.41
31 6.31
0 0.00
0 0.00
435 88.59
56 11.41%
96  โรงเรียนวัดไผ่งาม 106
1 0.94
0 0.00
11 10.38
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
97  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
98  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 74
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
99  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 59
1 1.69
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
100  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 94
1 1.06
1 1.06
4 4.26
1 1.06
2 2.13
85 90.43
9 9.57%
101  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
102  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 124
4 3.23
4 3.23
3 2.42
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
103  โรงเรียนนิคมพัฒนา 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
104  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 152
5 3.29
3 1.97
1 0.66
2 1.32
2 1.32
139 91.45
13 8.55%
105  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 152
4 2.63
0 0.00
9 5.92
0 0.00
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
106  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 65
1 1.54
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
107  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 136
1 0.74
2 1.47
4 2.94
0 0.00
2 1.47
127 93.38
9 6.62%
108  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
109  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 344
2 0.58
2 0.58
14 4.07
0 0.00
0 0.00
326 94.77
18 5.23%
110  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
3 3.13
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
111  โรงเรียนวัดบ้านโนน 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
112  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
113  โรงเรียน วัดประชาวาส 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
114  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 196
0 0.00
0 0.00
3 1.53
0 0.00
0 0.00
193 98.47
3 1.53%
115  โรงเรียนวัดบางคาง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,199 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,457 8.47
เตี้ย  804 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,804 10.49
ผอมและเตี้ย  648 3.77
อ้วนและเตี้ย  565 3.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,921 69.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,278 คน


30.69%


Powered By www.thaieducation.net