ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 101
11 10.89
19 18.81
11 10.89
30 29.70
30 29.70
0 0.00
101 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 99
14 14.14
25 25.25
4 4.04
39 39.39
17 17.17
0 0.00
99 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 64
12 18.75
15 23.44
13 20.31
18 28.13
6 9.38
0 0.00
64 100.00%
4  โรงเรียนวัดป่ายุบ 144
27 18.75
21 14.58
24 16.67
13 9.03
10 6.94
49 34.03
95 65.97%
5  โรงเรียน วัดกะแส 243
17 7.00
18 7.41
29 11.93
35 14.40
47 19.34
97 39.92
146 60.08%
6  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 559
79 14.13
65 11.63
32 5.72
47 8.41
55 9.84
281 50.27
278 49.73%
7  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 94
7 7.45
12 12.77
7 7.45
12 12.77
7 7.45
49 52.13
45 47.87%
8  โรงเรียนบ้านชำสมอ 141
17 12.06
19 13.48
24 17.02
4 2.84
0 0.00
77 54.61
64 45.39%
9  โรงเรียนวัดเขากะโดน 79
6 7.59
11 13.92
13 16.46
1 1.27
4 5.06
44 55.70
35 44.30%
10  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 474
59 12.45
29 6.12
98 20.68
13 2.74
2 0.42
273 57.59
201 42.41%
11  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 231
16 6.93
36 15.58
36 15.58
1 0.43
2 0.87
140 60.61
91 39.39%
12  โรงเรียนวัดจำรุง 46
2 4.35
8 17.39
7 15.22
0 0.00
1 2.17
28 60.87
18 39.13%
13  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 80
7 8.75
8 10.00
15 18.75
1 1.25
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
14  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 943
83 8.80
51 5.41
194 20.57
30 3.18
0 0.00
585 62.04
358 37.96%
15  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 113
26 23.01
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 187
10 5.35
0 0.00
20 10.70
18 9.63
8 4.28
131 70.05
56 29.95%
17  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 502
28 5.58
27 5.38
72 14.34
22 4.38
0 0.00
353 70.32
149 29.68%
18  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 58
7 12.07
5 8.62
4 6.90
0 0.00
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
19  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2025
108 5.33
46 2.27
155 7.65
127 6.27
146 7.21
1443 71.26
582 28.74%
20  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 192
9 4.69
13 6.77
11 5.73
9 4.69
10 5.21
140 72.92
52 27.08%
21  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181
16 8.84
8 4.42
17 9.39
7 3.87
1 0.55
132 72.93
49 27.07%
22  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 171
11 6.43
12 7.02
23 13.45
0 0.00
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
23  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 771
33 4.28
24 3.11
67 8.69
75 9.73
3 0.39
569 73.80
202 26.20%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 179
5 2.79
9 5.03
29 16.20
2 1.12
1 0.56
133 74.30
46 25.70%
25  โรงเรียนวัดคลองปูน 203
15 7.39
3 1.48
34 16.75
0 0.00
0 0.00
151 74.38
52 25.62%
26  โรงเรียน วัดสมอโพรง 98
4 4.08
7 7.14
5 5.10
4 4.08
5 5.10
73 74.49
25 25.51%
27  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 169
9 5.33
12 7.10
13 7.69
9 5.33
0 0.00
126 74.56
43 25.44%
28  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 159
18 11.32
4 2.52
18 11.32
0 0.00
0 0.00
119 74.84
40 25.16%
29  โรงเรียนบ้านชุมแสง 651
21 3.23
46 7.07
94 14.44
1 0.15
0 0.00
489 75.12
162 24.88%
30  โรงเรียน วัดบุนนาค 161
5 3.11
2 1.24
12 7.45
7 4.35
14 8.70
121 75.16
40 24.84%
31  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 214
10 4.67
13 6.07
6 2.80
18 8.41
6 2.80
161 75.23
53 24.77%
32  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 97
3 3.09
3 3.09
18 18.56
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
33  โรงเรียนบ้านวังหิน 382
9 2.36
13 3.40
18 4.71
22 5.76
31 8.12
289 75.65
93 24.35%
34  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 140
5 3.57
10 7.14
18 12.86
1 0.71
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
35  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 136
9 6.62
8 5.88
16 11.76
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
36  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 175
14 8.00
6 3.43
20 11.43
2 1.14
0 0.00
133 76.00
42 24.00%
37  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 277
20 7.22
12 4.33
32 11.55
1 0.36
0 0.00
212 76.53
65 23.47%
38  โรงเรียนวัดวังหว้า 139
8 5.76
11 7.91
4 2.88
7 5.04
2 1.44
107 76.98
32 23.02%
39  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 196
10 5.10
10 5.10
25 12.76
0 0.00
0 0.00
151 77.04
45 22.96%
40  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 123
13 10.57
4 3.25
7 5.69
2 1.63
2 1.63
95 77.24
28 22.76%
41  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 92
0 0.00
2 2.17
14 15.22
2 2.17
1 1.09
73 79.35
19 20.65%
42  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84
5 5.95
4 4.76
4 4.76
4 4.76
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
43  โรงเรียนวัดเนินทราย 97
3 3.09
14 14.43
0 0.00
1 1.03
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
44  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 153
4 2.61
4 2.61
20 13.07
0 0.00
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
45  โรงเรียน วัดพลงไสว 147
8 5.44
4 2.72
14 9.52
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
46  โรงเรียนวัดพังราด 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
47  โรงเรียน วัดบ้านนา 145
2 1.38
6 4.14
8 5.52
5 3.45
4 2.76
120 82.76
25 17.24%
48  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 309
17 5.50
12 3.88
21 6.80
2 0.65
1 0.32
256 82.85
53 17.15%
49  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225
4 1.78
5 2.22
29 12.89
0 0.00
0 0.00
187 83.11
38 16.89%
50  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 258
10 3.88
15 5.81
18 6.98
0 0.00
0 0.00
215 83.33
43 16.67%
51  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 215
4 1.86
7 3.26
24 11.16
0 0.00
0 0.00
180 83.72
35 16.28%
52  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 130
7 5.38
6 4.62
5 3.85
3 2.31
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
53  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 137
7 5.11
10 7.30
3 2.19
2 1.46
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
54  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 85
1 1.18
3 3.53
7 8.24
2 2.35
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
55  โรงเรียน บ้านหนองไทร 121
7 5.79
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
56  โรงเรียน บ้านสีระมัน 101
7 6.93
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
57  โรงเรียนบ้านยางงาม 150
1 0.67
5 3.33
6 4.00
0 0.00
10 6.67
128 85.33
22 14.67%
58  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 96
3 3.13
3 3.13
6 6.25
2 2.08
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
59  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 105
7 6.67
7 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
60  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 108
5 4.63
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
61  โรงเรียนวัดกองดิน 57
3 5.26
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
62  โรงเรียน บ้านยางเอน 163
1 0.61
3 1.84
16 9.82
0 0.00
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
63  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 193
20 10.36
2 1.04
1 0.52
0 0.00
0 0.00
170 88.08
23 11.92%
64  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 103
4 3.88
5 4.85
2 1.94
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
65  โรงเรียนวัดเนินยาง 130
2 1.54
5 3.85
5 3.85
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
66  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 189
5 2.65
0 0.00
12 6.35
0 0.00
0 0.00
172 91.01
17 8.99%
67  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 124
4 3.23
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
68  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 72
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
69  โรงเรียนบ้านชงโค 97
3 3.09
1 1.03
2 2.06
0 0.00
2 2.06
89 91.75
8 8.25%
70  โรงเรียน วัดท่ากง 147
2 1.36
3 2.04
0 0.00
0 0.00
7 4.76
135 91.84
12 8.16%
71  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 128
3 2.34
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
72  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
73  โรงเรียนบ้านสองสลึง 275
0 0.00
0 0.00
20 7.27
0 0.00
0 0.00
255 92.73
20 7.27%
74  โรงเรียน วัดคลองชากพง 114
2 1.75
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
75  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 74
2 2.70
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
76  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
77  โรงเรียนวัดเขาน้อย 134
0 0.00
0 0.00
8 5.97
0 0.00
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
78  โรงเรียนวัดเกาะลอย 169
0 0.00
3 1.78
7 4.14
0 0.00
0 0.00
159 94.08
10 5.92%
79  โรงเรียนบ้านศรีประชา 141
0 0.00
0 0.00
8 5.67
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
80  โรงเรียน วัดสันติวัน 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
81  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 144
2 1.39
0 0.00
5 3.47
0 0.00
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
82  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 107
2 1.87
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
83  โรงเรียนบ้านน้ำใส 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
1 1.09
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
84  โรงเรียนบ้านหนองคุย 90
2 2.22
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
85  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 597
6 1.01
3 0.50
7 1.17
2 0.34
0 0.00
579 96.98
18 3.02%
86  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.71
3 2.14
136 97.14
4 2.86%
87  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 140
1 0.71
0 0.00
1 0.71
0 0.00
2 1.43
136 97.14
4 2.86%

 

จำนวนนักเรียน  17,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  951 5.41
เตี้ย  780 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,605 9.13
ผอมและเตี้ย  606 3.45
อ้วนและเตี้ย  441 2.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,190 75.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,383 คน


24.94%


Powered By www.thaieducation.net