ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 37
17 45.95
0 0.00
13 35.14
2 5.41
5 13.51
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 60
30 50.00
26 43.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
3  โรงเรียนวัดหัวถนน 50
6 12.00
12 24.00
6 12.00
15 30.00
11 22.00
0 0.00
50 100.00%
4  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 80
13 16.25
12 15.00
4 5.00
25 31.25
16 20.00
10 12.50
70 87.50%
5  โรงเรียนบ้านหนองจาน 70
23 32.86
24 34.29
12 17.14
0 0.00
0 0.00
11 15.71
59 84.29%
6  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 143
12 8.39
14 9.79
25 17.48
26 18.18
40 27.97
26 18.18
117 81.82%
7  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 203
26 12.81
22 10.84
23 11.33
48 23.65
45 22.17
39 19.21
164 80.79%
8  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 916
56 6.11
99 10.81
188 20.52
155 16.92
238 25.98
180 19.65
736 80.35%
9  โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 367
85 23.16
47 12.81
63 17.17
19 5.18
22 5.99
131 35.69
236 64.31%
10  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 76
10 13.16
2 2.63
7 9.21
12 15.79
16 21.05
29 38.16
47 61.84%
11  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 63
12 19.05
6 9.52
8 12.70
4 6.35
8 12.70
25 39.68
38 60.32%
12  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 325
39 12.00
34 10.46
43 13.23
32 9.85
45 13.85
132 40.62
193 59.38%
13  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 63
3 4.76
10 15.87
14 22.22
1 1.59
6 9.52
29 46.03
34 53.97%
14  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 141
18 12.77
16 11.35
15 10.64
13 9.22
11 7.80
68 48.23
73 51.77%
15  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 123
25 20.33
23 18.70
15 12.20
0 0.00
0 0.00
60 48.78
63 51.22%
16  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 797
63 7.90
52 6.52
185 23.21
31 3.89
62 7.78
404 50.69
393 49.31%
17  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 94
11 11.70
7 7.45
27 28.72
1 1.06
0 0.00
48 51.06
46 48.94%
18  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2781
188 6.76
148 5.32
929 33.41
76 2.73
0 0.00
1440 51.78
1341 48.22%
19  โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 130
12 9.23
11 8.46
27 20.77
12 9.23
0 0.00
68 52.31
62 47.69%
20  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 716
38 5.31
24 3.35
116 16.20
38 5.31
116 16.20
384 53.63
332 46.37%
21  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 116
34 29.31
3 2.59
15 12.93
1 0.86
0 0.00
63 54.31
53 45.69%
22  โรงเรียนวัดช้าง 56
9 16.07
2 3.57
12 21.43
1 1.79
1 1.79
31 55.36
25 44.64%
23  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 9
0 0.00
0 0.00
4 44.44
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
24  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 79
9 11.39
11 13.92
10 12.66
5 6.33
0 0.00
44 55.70
35 44.30%
25  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 238
26 10.92
41 17.23
32 13.45
4 1.68
2 0.84
133 55.88
105 44.12%
26  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 47
6 12.77
5 10.64
4 8.51
4 8.51
1 2.13
27 57.45
20 42.55%
27  โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 155
19 12.26
9 5.81
31 20.00
6 3.87
0 0.00
90 58.06
65 41.94%
28  โรงเรียนวัดหนองบัว 174
24 13.79
14 8.05
34 19.54
0 0.00
0 0.00
102 58.62
72 41.38%
29  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 917
45 4.91
14 1.53
155 16.90
59 6.43
87 9.49
557 60.74
360 39.26%
30  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 496
94 18.95
1 0.20
96 19.35
0 0.00
1 0.20
304 61.29
192 38.71%
31  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 122
8 6.56
7 5.74
12 9.84
14 11.48
6 4.92
75 61.48
47 38.52%
32  โรงเรียนวัดบ้านยาง 39
2 5.13
3 7.69
10 25.64
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
33  โรงเรียนบ้านซับครก 125
11 8.80
14 11.20
19 15.20
3 2.40
0 0.00
78 62.40
47 37.60%
34  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 104
18 17.31
4 3.85
15 14.42
1 0.96
1 0.96
65 62.50
39 37.50%
35  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 43
3 6.98
5 11.63
6 13.95
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
36  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 55
2 3.64
2 3.64
15 27.27
0 0.00
1 1.82
35 63.64
20 36.36%
37  โรงเรียนวัดมงคล 190
19 10.00
23 12.11
14 7.37
12 6.32
0 0.00
122 64.21
68 35.79%
38  โรงเรียนวัดม่วงน้อย 123
7 5.69
5 4.07
29 23.58
0 0.00
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 151
6 3.97
14 9.27
26 17.22
2 1.32
2 1.32
101 66.89
50 33.11%
40  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 115
6 5.22
6 5.22
17 14.78
6 5.22
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
41  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 171
17 9.94
16 9.36
5 2.92
13 7.60
0 0.00
120 70.18
51 29.82%
42  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 41
3 7.32
3 7.32
5 12.20
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
43  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 42
0 0.00
3 7.14
9 21.43
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
44  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 61
12 19.67
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
45  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 115
11 9.57
6 5.22
13 11.30
2 1.74
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
46  โรงเรียนวัดสารภี 54
1 1.85
5 9.26
9 16.67
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
47  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 130
10 7.69
13 10.00
9 6.92
4 3.08
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
48  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 159
8 5.03
7 4.40
28 17.61
1 0.63
0 0.00
115 72.33
44 27.67%
49  โรงเรียนบ้านซับชะอม 94
11 11.70
5 5.32
5 5.32
3 3.19
2 2.13
68 72.34
26 27.66%
50  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 122
7 5.74
3 2.46
18 14.75
4 3.28
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
51  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 27
2 7.41
1 3.70
3 11.11
0 0.00
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
52  โรงเรียนวัดโคกงาม 47
5 10.64
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
53  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 400
20 5.00
11 2.75
70 17.50
0 0.00
0 0.00
299 74.75
101 25.25%
54  โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 123
5 4.07
3 2.44
23 18.70
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
55  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 143
12 8.39
9 6.29
1 0.70
0 0.00
14 9.79
107 74.83
36 25.17%
56  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 60
2 3.33
1 1.67
10 16.67
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
57  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 65
8 12.31
2 3.08
5 7.69
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
58  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
59  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 202
19 9.41
0 0.00
30 14.85
0 0.00
0 0.00
153 75.74
49 24.26%
60  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 145
9 6.21
6 4.14
20 13.79
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
61  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 82
4 4.88
0 0.00
12 14.63
3 3.66
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
62  โรงเรียนวัดเขาดิน 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
63  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 41
3 7.32
2 4.88
3 7.32
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
64  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 101
1 0.99
1 0.99
16 15.84
4 3.96
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
65  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 46
0 0.00
2 4.35
8 17.39
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
66  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 300
12 4.00
0 0.00
52 17.33
1 0.33
0 0.00
235 78.33
65 21.67%
67  โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 47
2 4.26
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
68  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
69  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 110
5 4.55
0 0.00
13 11.82
4 3.64
1 0.91
87 79.09
23 20.91%
70  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 125
1 0.80
12 9.60
9 7.20
3 2.40
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
71  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 69
2 2.90
2 2.90
7 10.14
2 2.90
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
72  โรงเรียนวัดป่าคา 75
1 1.33
0 0.00
7 9.33
6 8.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
73  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 120
0 0.00
3 2.50
18 15.00
0 0.00
1 0.83
98 81.67
22 18.33%
74  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 164
12 7.32
0 0.00
18 10.98
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
75  โรงเรียนพระพุทธบาท 116
16 13.79
0 0.00
5 4.31
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
76  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 40
1 2.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 147
1 0.68
3 2.04
20 13.61
1 0.68
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
78  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 114
5 4.39
2 1.75
8 7.02
0 0.00
4 3.51
95 83.33
19 16.67%
79  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
2 6.67
25 83.33
5 16.67%
80  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 85
5 5.88
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
81  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
82  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
83  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 82
5 6.10
0 0.00
7 8.54
1 1.22
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
84  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 115
5 4.35
2 1.74
11 9.57
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
85  โรงเรียนวัดท่าวัว 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
1 1.54
3 4.62
55 84.62
10 15.38%
86  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
4 7.69
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
87  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 53
3 5.66
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
88  โรงเรียนบ้านพุซาง 105
2 1.90
0 0.00
11 10.48
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
89  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
90  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 63
3 4.76
4 6.35
1 1.59
0 0.00
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
91  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
2 8.70
20 86.96
3 13.04%
92  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
22 88.00
3 12.00%
93  โรงเรียนบ้านสระลำใย 27
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
94  โรงเรียนวัดส้มป่อย 111
2 1.80
1 0.90
7 6.31
2 1.80
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
95  โรงเรียนวัดแพะโคก 121
0 0.00
0 0.00
11 9.09
2 1.65
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
96  โรงเรียนวัดมะขามเรียง 84
6 7.14
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
97  โรงเรียนวัดหนองหว้า 66
1 1.52
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
98  โรงเรียนวัดนาร่อง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
99  โรงเรียนวัดหนองสีดา 91
1 1.10
0 0.00
6 6.59
2 2.20
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
100  โรงเรียนวัดป่าสัก 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
101  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 74
1 1.35
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
102  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 75
0 0.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
103  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 170
8 4.71
0 0.00
5 2.94
0 0.00
0 0.00
157 92.35
13 7.65%
104  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 295
8 2.71
5 1.69
9 3.05
0 0.00
0 0.00
273 92.54
22 7.46%
105  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
106  โรงเรียนวัดวังเลน 117
3 2.56
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
107  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 123
0 0.00
0 0.00
6 4.88
1 0.81
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
108  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 62
2 3.23
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
109  โรงเรียนวัดโคกเสลา 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
110  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 145
4 2.76
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
138 95.17
7 4.83%
111  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 167
2 1.20
0 0.00
3 1.80
0 0.00
3 1.80
159 95.21
8 4.79%
112  โรงเรียนธารเกษม 126
2 1.59
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
113  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
114  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 155
0 0.00
0 0.00
5 3.23
0 0.00
0 0.00
150 96.77
5 3.23%
115  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 546
4 0.73
3 0.55
2 0.37
2 0.37
6 1.10
529 96.89
17 3.11%
116  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 149
0 0.00
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
117  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดพุแค 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,563 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,347 7.26
เตี้ย  926 4.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,937 15.82
ผอมและเตี้ย  709 3.82
อ้วนและเตี้ย  784 4.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,860 63.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,703 คน


36.11%


Powered By www.thaieducation.net