ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดศรีสาคร 34
17 50.00
2 5.88
6 17.65
2 5.88
2 5.88
5 14.71
29 85.29%
2  โรงเรียนวัดโคปูน 63
32 50.79
2 3.17
5 7.94
0 0.00
4 6.35
20 31.75
43 68.25%
3  โรงเรียนวัดประศุก 46
2 4.35
6 13.04
6 13.04
9 19.57
7 15.22
16 34.78
30 65.22%
4  โรงเรียนวัดการ้อง 51
7 13.73
7 13.73
11 21.57
3 5.88
4 7.84
19 37.25
32 62.75%
5  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 30
6 20.00
8 26.67
4 13.33
0 0.00
0 0.00
12 40.00
18 60.00%
6  โรงเรียนวัดสิงห์ 112
23 20.54
20 17.86
4 3.57
13 11.61
4 3.57
48 42.86
64 57.14%
7  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 188
31 16.49
9 4.79
37 19.68
6 3.19
19 10.11
86 45.74
102 54.26%
8  โรงเรียนวัดแหลมคาง 84
6 7.14
9 10.71
8 9.52
21 25.00
0 0.00
40 47.62
44 52.38%
9  โรงเรียนวัดประสาท 47
6 12.77
7 14.89
9 19.15
1 2.13
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
10  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 33
6 18.18
3 9.09
5 15.15
0 0.00
2 6.06
17 51.52
16 48.48%
11  โรงเรียนวัดข่อย 113
5 4.42
5 4.42
14 12.39
10 8.85
19 16.81
60 53.10
53 46.90%
12  โรงเรียนวัดตึกราชา 141
10 7.09
12 8.51
36 25.53
3 2.13
3 2.13
77 54.61
64 45.39%
13  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 137
17 12.41
5 3.65
27 19.71
5 3.65
5 3.65
78 56.93
59 43.07%
14  โรงเรียนวัดประโชติการาม 125
9 7.20
13 10.40
9 7.20
5 4.00
16 12.80
73 58.40
52 41.60%
15  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 88
9 10.23
6 6.82
20 22.73
0 0.00
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
16  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 41
8 19.51
8 19.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
17  โรงเรียนวัดยาง 49
3 6.12
2 4.08
7 14.29
5 10.20
2 4.08
30 61.22
19 38.78%
18  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 177
19 10.73
6 3.39
11 6.21
19 10.73
11 6.21
111 62.71
66 37.29%
19  โรงเรียนวัดปลาไหล 93
3 3.23
1 1.08
5 5.38
19 20.43
6 6.45
59 63.44
34 36.56%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 75
9 12.00
6 8.00
11 14.67
1 1.33
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
21  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 54
6 11.11
2 3.70
7 12.96
2 3.70
2 3.70
35 64.81
19 35.19%
22  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 111
2 1.80
6 5.41
31 27.93
0 0.00
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
23  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 66
5 7.58
0 0.00
18 27.27
0 0.00
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
24  โรงเรียนวัดระนาม 59
4 6.78
9 15.25
7 11.86
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
25  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 86
8 9.30
3 3.49
17 19.77
1 1.16
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
26  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 105
6 5.71
0 0.00
28 26.67
1 0.95
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 84
8 9.52
6 7.14
12 14.29
0 0.00
2 2.38
56 66.67
28 33.33%
28  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 210
6 2.86
5 2.38
21 10.00
11 5.24
26 12.38
141 67.14
69 32.86%
29  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 67
6 8.96
2 2.99
6 8.96
0 0.00
8 11.94
45 67.16
22 32.84%
30  โรงเรียนวัดตุ้มหู 87
11 12.64
2 2.30
9 10.34
4 4.60
2 2.30
59 67.82
28 32.18%
31  โรงเรียนวัดบางปูน 114
4 3.51
0 0.00
14 12.28
0 0.00
18 15.79
78 68.42
36 31.58%
32  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 48
6 12.50
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
33  โรงเรียนวัดเสือข้าม 104
13 12.50
4 3.85
14 13.46
1 0.96
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
34  โรงเรียนวัดถอนสมอ 176
22 12.50
0 0.00
32 18.18
0 0.00
0 0.00
122 69.32
54 30.68%
35  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 194
14 7.22
9 4.64
10 5.15
13 6.70
13 6.70
135 69.59
59 30.41%
36  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 125
6 4.80
4 3.20
28 22.40
0 0.00
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
37  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 73
3 4.11
3 4.11
15 20.55
0 0.00
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
38  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 314
18 5.73
21 6.69
30 9.55
12 3.82
13 4.14
220 70.06
94 29.94%
39  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 147
7 4.76
0 0.00
35 23.81
2 1.36
0 0.00
103 70.07
44 29.93%
40  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 55
6 10.91
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
41  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 114
9 7.89
4 3.51
15 13.16
3 2.63
2 1.75
81 71.05
33 28.95%
42  โรงเรียนวัดประดับ 119
9 7.56
12 10.08
13 10.92
0 0.00
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
43  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 89
6 6.74
2 2.25
16 17.98
0 0.00
1 1.12
64 71.91
25 28.09%
44  โรงเรียนวัดหลวง 50
3 6.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
4 8.00
37 74.00
13 26.00%
45  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 47
5 10.64
2 4.26
4 8.51
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
46  โรงเรียนวัดตะโกรวม 80
5 6.25
0 0.00
14 17.50
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
47  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 57
0 0.00
4 7.02
10 17.54
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
48  โรงเรียนวัดวิหารขาว 63
3 4.76
7 11.11
1 1.59
3 4.76
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
49  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 63
2 3.17
4 6.35
4 6.35
3 4.76
2 3.17
48 76.19
15 23.81%
50  โรงเรียนค่ายบางระจัน 93
4 4.30
0 0.00
10 10.75
3 3.23
5 5.38
71 76.34
22 23.66%
51  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2270
37 1.63
11 0.48
278 12.25
46 2.03
160 7.05
1738 76.56
532 23.44%
52  โรงเรียนวัดโบสถ์ 48
3 6.25
1 2.08
5 10.42
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
53  โรงเรียนวัดเชียงราก 96
12 12.50
3 3.13
3 3.13
2 2.08
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
54  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 42
2 4.76
2 4.76
4 9.52
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
55  โรงเรียนวัดอัมพวัน 137
7 5.11
5 3.65
17 12.41
0 0.00
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
56  โรงเรียนวัดสาธุการาม 71
2 2.82
1 1.41
11 15.49
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
57  โรงเรียนวัดโบสถ์ 961
29 3.02
12 1.25
67 6.97
12 1.25
79 8.22
762 79.29
199 20.71%
58  โรงเรียนวัดกลาง 145
1 0.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 20.00
115 79.31
30 20.69%
59  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 44
2 4.55
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 64
3 4.69
0 0.00
8 12.50
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
61  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 30
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
2 6.67
24 80.00
6 20.00%
62  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 133
7 5.26
3 2.26
16 12.03
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
63  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 82
2 2.44
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
64  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 374
19 5.08
13 3.48
27 7.22
5 1.34
6 1.60
304 81.28
70 18.72%
65  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 102
2 1.96
2 1.96
10 9.80
3 2.94
2 1.96
83 81.37
19 18.63%
66  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 94
2 2.13
0 0.00
15 15.96
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
67  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 105
8 7.62
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
68  โรงเรียนวัดคีม 111
6 5.41
3 2.70
10 9.01
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
69  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 255
13 5.10
8 3.14
13 5.10
7 2.75
2 0.78
212 83.14
43 16.86%
70  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 697
37 5.31
18 2.58
62 8.90
0 0.00
0 0.00
580 83.21
117 16.79%
71  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 88
3 3.41
4 4.55
7 7.95
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
72  โรงเรียนวัดบ้านลำ 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
73  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
74  โรงเรียนบ้านคูเมือง 69
2 2.90
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
75  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 97
5 5.15
0 0.00
6 6.19
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
76  โรงเรียนวัดโสภา 101
2 1.98
0 0.00
9 8.91
0 0.00
1 0.99
89 88.12
12 11.88%
77  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 127
0 0.00
0 0.00
15 11.81
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
78  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 160
2 1.25
0 0.00
14 8.75
0 0.00
0 0.00
144 90.00
16 10.00%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
80  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
2 4.44
41 91.11
4 8.89%
81  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
1 2.86
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
82  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 168
0 0.00
0 0.00
14 8.33
0 0.00
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
83  โรงเรียนวัดน้อย 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
84  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 87
2 2.30
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
85  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
86  โรงเรียนวัดชันสูตร 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
87  โรงเรียนบ้านเก่า 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
88  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
89  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 80
1 1.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
2 2.50
75 93.75
5 6.25%
90  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
91  โรงเรียนวัดเตย 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
92  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
93  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 151
0 0.00
1 0.66
4 2.65
1 0.66
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
94  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 30
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
96  โรงเรียนวัดทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
97  โรงเรียนวัดวังกะจับ 101
3 2.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%

 

จำนวนนักเรียน  12,699 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  659 5.19
เตี้ย  344 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,377 10.84
ผอมและเตี้ย  269 2.12
อ้วนและเตี้ย  493 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,557 75.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,142 คน


24.74%


Powered By www.thaieducation.net