ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 152 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 152 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 21
4 19.05
3 14.29
3 14.29
7 33.33
4 19.05
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 54
30 55.56
3 5.56
13 24.07
0 0.00
0 0.00
8 14.81
46 85.19%
3  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 31
18 58.06
2 6.45
4 12.90
2 6.45
0 0.00
5 16.13
26 83.87%
4  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 134
26 19.40
10 7.46
23 17.16
0 0.00
30 22.39
45 33.58
89 66.42%
5  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 103
48 46.60
9 8.74
11 10.68
0 0.00
0 0.00
35 33.98
68 66.02%
6  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 253
7 2.77
26 10.28
42 16.60
33 13.04
47 18.58
98 38.74
155 61.26%
7  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 76
5 6.58
12 15.79
16 21.05
12 15.79
0 0.00
31 40.79
45 59.21%
8  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 108
13 12.04
0 0.00
40 37.04
9 8.33
0 0.00
46 42.59
62 57.41%
9  โรงเรียนวัดหนองมน 41
11 26.83
6 14.63
6 14.63
0 0.00
0 0.00
18 43.90
23 56.10%
10  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 140
25 17.86
14 10.00
26 18.57
0 0.00
12 8.57
63 45.00
77 55.00%
11  โรงเรียนโคกสำโรง 274
29 10.58
47 17.15
21 7.66
15 5.47
38 13.87
124 45.26
150 54.74%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 86
12 13.95
4 4.65
24 27.91
3 3.49
3 3.49
40 46.51
46 53.49%
13  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 82
12 14.63
10 12.20
14 17.07
7 8.54
0 0.00
39 47.56
43 52.44%
14  โรงเรียนวัดโป่งแค 139
25 17.99
15 10.79
19 13.67
4 2.88
9 6.47
67 48.20
72 51.80%
15  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 38
3 7.89
0 0.00
5 13.16
6 15.79
5 13.16
19 50.00
19 50.00%
16  โรงเรียนวัดรัตนาราม 128
14 10.94
22 17.19
28 21.88
0 0.00
0 0.00
64 50.00
64 50.00%
17  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 133
19 14.29
9 6.77
32 24.06
5 3.76
1 0.75
67 50.38
66 49.62%
18  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 89
24 26.97
7 7.87
7 7.87
6 6.74
0 0.00
45 50.56
44 49.44%
19  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 116
18 15.52
13 11.21
0 0.00
0 0.00
26 22.41
59 50.86
57 49.14%
20  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 194
20 10.31
20 10.31
22 11.34
22 11.34
7 3.61
103 53.09
91 46.91%
21  โรงเรียนบ้านดงกลาง 45
3 6.67
9 20.00
4 8.89
3 6.67
2 4.44
24 53.33
21 46.67%
22  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 118
11 9.32
12 10.17
18 15.25
14 11.86
0 0.00
63 53.39
55 46.61%
23  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 58
11 18.97
7 12.07
9 15.52
0 0.00
0 0.00
31 53.45
27 46.55%
24  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 82
19 23.17
0 0.00
13 15.85
6 7.32
0 0.00
44 53.66
38 46.34%
25  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 55
7 12.73
6 10.91
10 18.18
2 3.64
0 0.00
30 54.55
25 45.45%
26  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 69
6 8.70
7 10.14
18 26.09
0 0.00
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
27  โรงเรียนวัดมะค่า 50
5 10.00
4 8.00
11 22.00
1 2.00
1 2.00
28 56.00
22 44.00%
28  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 54
2 3.70
3 5.56
18 33.33
0 0.00
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
29  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 40
9 22.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
30  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 121
11 9.09
3 2.48
10 8.26
14 11.57
13 10.74
70 57.85
51 42.15%
31  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 46
5 10.87
2 4.35
7 15.22
5 10.87
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
32  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 265
15 5.66
5 1.89
89 33.58
0 0.00
0 0.00
156 58.87
109 41.13%
33  โรงเรียนวัดคลองเม่า 106
11 10.38
4 3.77
28 26.42
0 0.00
0 0.00
63 59.43
43 40.57%
34  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 89
10 11.24
3 3.37
10 11.24
2 2.25
11 12.36
53 59.55
36 40.45%
35  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 164
12 7.32
11 6.71
32 19.51
11 6.71
0 0.00
98 59.76
66 40.24%
36  โรงเรียนบ้านหัวดง 35
5 14.29
1 2.86
7 20.00
1 2.86
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
37  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 89
1 1.12
0 0.00
20 22.47
10 11.24
3 3.37
55 61.80
34 38.20%
38  โรงเรียนวัดหนองเมือง 150
22 14.67
10 6.67
14 9.33
11 7.33
0 0.00
93 62.00
57 38.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 79
8 10.13
2 2.53
20 25.32
0 0.00
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
40  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 130
13 10.00
11 8.46
7 5.38
11 8.46
7 5.38
81 62.31
49 37.69%
41  โรงเรียนบ้านหนองแก 96
5 5.21
6 6.25
20 20.83
5 5.21
0 0.00
60 62.50
36 37.50%
42  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 115
14 12.17
10 8.70
19 16.52
0 0.00
0 0.00
72 62.61
43 37.39%
43  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 43
3 6.98
11 25.58
2 4.65
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
44  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 43
4 9.30
5 11.63
4 9.30
2 4.65
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
45  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 90
9 10.00
14 15.56
2 2.22
8 8.89
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
46  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 265
24 9.06
13 4.91
18 6.79
20 7.55
21 7.92
169 63.77
96 36.23%
47  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 84
9 10.71
5 5.95
7 8.33
3 3.57
6 7.14
54 64.29
30 35.71%
48  โรงเรียนวัดหนองปลิง 57
4 7.02
3 5.26
9 15.79
1 1.75
3 5.26
37 64.91
20 35.09%
49  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 58
1 1.72
2 3.45
6 10.34
3 5.17
8 13.79
38 65.52
20 34.48%
50  โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) 29
3 10.34
1 3.45
6 20.69
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
51  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 70
16 22.86
0 0.00
5 7.14
3 4.29
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
52  โรงเรียนบ้านดอนดึง 152
22 14.47
21 13.82
9 5.92
0 0.00
0 0.00
100 65.79
52 34.21%
53  โรงเรียนวัดสนามไชย 136
7 5.15
4 2.94
35 25.74
0 0.00
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 149
18 12.08
10 6.71
17 11.41
4 2.68
1 0.67
99 66.44
50 33.56%
55  โรงเรียนบ้านพุม่วง 57
5 8.77
5 8.77
3 5.26
3 5.26
3 5.26
38 66.67
19 33.33%
56  โรงเรียนวัดอัมพวัน 106
14 13.21
5 4.72
16 15.09
0 0.00
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
57  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 82
5 6.10
2 2.44
9 10.98
9 10.98
2 2.44
55 67.07
27 32.93%
58  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 140
11 7.86
6 4.29
25 17.86
4 2.86
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
59  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 117
15 12.82
6 5.13
15 12.82
2 1.71
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
60  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 117
15 12.82
6 5.13
17 14.53
0 0.00
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
61  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 151
14 9.27
6 3.97
26 17.22
3 1.99
0 0.00
102 67.55
49 32.45%
62  โรงเรียนวัดดงน้อย 150
26 17.33
11 7.33
11 7.33
0 0.00
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
63  โรงเรียนวัดดงพลับ 57
8 14.04
2 3.51
6 10.53
2 3.51
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
64  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 393
40 10.18
37 9.41
46 11.70
0 0.00
0 0.00
270 68.70
123 31.30%
65  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 58
7 12.07
3 5.17
6 10.34
2 3.45
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
66  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 171
20 11.70
6 3.51
11 6.43
15 8.77
1 0.58
118 69.01
53 30.99%
67  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 372
4 1.08
44 11.83
67 18.01
0 0.00
0 0.00
257 69.09
115 30.91%
68  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 90
3 3.33
0 0.00
24 26.67
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
69  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 64
8 12.50
3 4.69
5 7.81
3 4.69
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
70  โรงเรียนวัดสะแกราบ 197
10 5.08
14 7.11
26 13.20
8 4.06
0 0.00
139 70.56
58 29.44%
71  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 99
4 4.04
3 3.03
21 21.21
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
72  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 41
4 9.76
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
73  โรงเรียนวัดหนองหลวง 41
0 0.00
6 14.63
2 4.88
2 4.88
2 4.88
29 70.73
12 29.27%
74  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 120
6 5.00
5 4.17
24 20.00
0 0.00
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
75  โรงเรียนวัดดงสวอง 148
11 7.43
5 3.38
26 17.57
1 0.68
0 0.00
105 70.95
43 29.05%
76  โรงเรียนบ้านหัวบึง 62
9 14.52
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
77  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 83
7 8.43
4 4.82
13 15.66
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
78  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 21
2 9.52
3 14.29
0 0.00
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
79  โรงเรียนวัดตองปุ 123
12 9.76
7 5.69
7 5.69
9 7.32
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
80  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 99
10 10.10
5 5.05
13 13.13
0 0.00
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
81  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 110
17 15.45
2 1.82
9 8.18
3 2.73
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
82  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 54
9 16.67
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
83  โรงเรียนวัดชีแวะ 51
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
7 13.73
37 72.55
14 27.45%
84  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 22
2 9.09
0 0.00
0 0.00
3 13.64
1 4.55
16 72.73
6 27.27%
85  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 74
11 14.86
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
86  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 63
3 4.76
2 3.17
9 14.29
3 4.76
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
87  โรงเรียนวัดตะเคียน 30
3 10.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
88  โรงเรียนวัดไผ่แตร 124
9 7.26
4 3.23
20 16.13
0 0.00
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
89  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 126
6 4.76
2 1.59
25 19.84
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
90  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 50
2 4.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
91  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 76
6 7.89
5 6.58
8 10.53
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองแขม 182
0 0.00
7 3.85
38 20.88
0 0.00
0 0.00
137 75.27
45 24.73%
93  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 126
4 3.17
1 0.79
26 20.63
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
94  โรงเรียนบ้านสระเตย 83
11 13.25
1 1.20
8 9.64
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
95  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 179
19 10.61
1 0.56
22 12.29
1 0.56
0 0.00
136 75.98
43 24.02%
96  โรงเรียนวัดท่าข้าม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 24.00
38 76.00
12 24.00%
97  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 125
1 0.80
2 1.60
11 8.80
3 2.40
13 10.40
95 76.00
30 24.00%
98  โรงเรียนวัดบ้านลาด 80
7 8.75
5 6.25
6 7.50
1 1.25
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
99  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 182
3 1.65
9 4.95
31 17.03
0 0.00
0 0.00
139 76.37
43 23.63%
100  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 60
4 6.67
3 5.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
101  โรงเรียนบ้านวังจั่น 104
10 9.62
4 3.85
7 6.73
3 2.88
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
102  โรงเรียนวัดถนนแค 156
17 10.90
4 2.56
15 9.62
0 0.00
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
103  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 139
15 10.79
1 0.72
16 11.51
0 0.00
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
104  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 98
9 9.18
0 0.00
0 0.00
2 2.04
11 11.22
76 77.55
22 22.45%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 76
13 17.11
0 0.00
2 2.63
0 0.00
2 2.63
59 77.63
17 22.37%
106  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 126
7 5.56
3 2.38
18 14.29
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
107  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 64
3 4.69
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
108  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 119
2 1.68
0 0.00
24 20.17
0 0.00
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
109  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 93
0 0.00
14 15.05
5 5.38
1 1.08
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
110  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 121
3 2.48
6 4.96
17 14.05
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
111  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 296
23 7.77
0 0.00
22 7.43
15 5.07
0 0.00
236 79.73
60 20.27%
112  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 55
2 3.64
3 5.45
6 10.91
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
113  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 145
11 7.59
4 2.76
13 8.97
1 0.69
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
114  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
115  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 112
5 4.46
5 4.46
0 0.00
0 0.00
12 10.71
90 80.36
22 19.64%
116  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 128
8 6.25
4 3.13
10 7.81
0 0.00
3 2.34
103 80.47
25 19.53%
117  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
118  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 118
1 0.85
3 2.54
18 15.25
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
119  โรงเรียนบ้านโคกตูม 372
30 8.06
3 0.81
33 8.87
2 0.54
0 0.00
304 81.72
68 18.28%
120  โรงเรียนวัดคงคาราม 50
1 2.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
121  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 102
7 6.86
4 3.92
7 6.86
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัว 75
1 1.33
1 1.33
10 13.33
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
123  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 238
10 4.20
7 2.94
11 4.62
10 4.20
3 1.26
197 82.77
41 17.23%
124  โรงเรียนวัดหนองหอย 47
0 0.00
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
125  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 54
0 0.00
1 1.85
8 14.81
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
126  โรงเรียนวัดท่าแค 146
11 7.53
0 0.00
12 8.22
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
127  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2492
83 3.33
31 1.24
265 10.63
9 0.36
0 0.00
2104 84.43
388 15.57%
128  โรงเรียนบ้านกล้วย 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
129  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 89
2 2.25
0 0.00
10 11.24
1 1.12
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
130  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 166
11 6.63
8 4.82
5 3.01
0 0.00
0 0.00
142 85.54
24 14.46%
131  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 194
0 0.00
7 3.61
21 10.82
0 0.00
0 0.00
166 85.57
28 14.43%
132  โรงเรียนวัดบ้านทราย 67
0 0.00
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
133  โรงเรียนวัดยวด 149
2 1.34
1 0.67
17 11.41
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
134  โรงเรียนวัดสะพานคง 112
0 0.00
0 0.00
15 13.39
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
135  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1919
50 2.61
0 0.00
86 4.48
57 2.97
61 3.18
1665 86.76
254 13.24%
136  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
0 0.00
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
137  โรงเรียนวัดสำราญ 129
4 3.10
0 0.00
12 9.30
0 0.00
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
138  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 66
2 3.03
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
139  โรงเรียนวัดโบสถ์ 132
9 6.82
0 0.00
6 4.55
1 0.76
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
140  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
48 88.89
6 11.11%
141  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
142  โรงเรียนวัดใดยาว 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
143  โรงเรียนวัดเกตุ 136
2 1.47
0 0.00
11 8.09
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
144  โรงเรียนวัดตะลุง 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
34 91.89
3 8.11%
145  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 384
8 2.08
4 1.04
8 2.08
2 0.52
3 0.78
359 93.49
25 6.51%
146  โรงเรียนบ้านเขาดิน 94
2 2.13
1 1.06
3 3.19
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
147  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 129
1 0.78
6 4.65
1 0.78
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
148  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 133
3 2.26
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
149  โรงเรียนวัดมหาสอน 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
150  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
151  โรงเรียนบ้านพรมทิน 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,595 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,462 7.10
เตี้ย  819 3.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,342 11.37
ผอมและเตี้ย  457 2.22
อ้วนและเตี้ย  400 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,115 73.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,480 คน


26.61%


Powered By www.thaieducation.net