ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 96
30 31.25
16 16.67
19 19.79
15 15.63
13 13.54
3 3.13
93 96.88%
2  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 65
11 16.92
14 21.54
0 0.00
24 36.92
0 0.00
16 24.62
49 75.38%
3  โรงเรียนวัดจันทราราม 46
7 15.22
0 0.00
0 0.00
27 58.70
0 0.00
12 26.09
34 73.91%
4  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 20
4 20.00
2 10.00
4 20.00
2 10.00
2 10.00
6 30.00
14 70.00%
5  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 59
20 33.90
1 1.69
8 13.56
11 18.64
0 0.00
19 32.20
40 67.80%
6  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 31
7 22.58
5 16.13
6 19.35
3 9.68
0 0.00
10 32.26
21 67.74%
7  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 216
14 6.48
12 5.56
37 17.13
26 12.04
49 22.69
78 36.11
138 63.89%
8  โรงเรียนวัดโพทูล 22
5 22.73
0 0.00
9 40.91
0 0.00
0 0.00
8 36.36
14 63.64%
9  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 70
16 22.86
9 12.86
8 11.43
5 7.14
3 4.29
29 41.43
41 58.57%
10  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 61
6 9.84
9 14.75
12 19.67
2 3.28
2 3.28
30 49.18
31 50.82%
11  โรงเรียนวัดหลวง 24
2 8.33
3 12.50
4 16.67
3 12.50
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
12  โรงเรียนวัดบ้านแก 116
21 18.10
12 10.34
10 8.62
9 7.76
4 3.45
60 51.72
56 48.28%
13  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
4 11.11
8 22.22
4 11.11
1 2.78
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
14  โรงเรียนวัดขุมทอง 22
4 18.18
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
15  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 166
7 4.22
9 5.42
17 10.24
16 9.64
26 15.66
91 54.82
75 45.18%
16  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 80
16 20.00
4 5.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
47 58.75
33 41.25%
17  โรงเรียนวัดคำหยาด 90
16 17.78
14 15.56
7 7.78
0 0.00
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
18  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 76
1 1.32
3 3.95
9 11.84
4 5.26
13 17.11
46 60.53
30 39.47%
19  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 151
15 9.93
10 6.62
17 11.26
13 8.61
4 2.65
92 60.93
59 39.07%
20  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 83
8 9.64
7 8.43
9 10.84
8 9.64
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
21  โรงเรียนวัดม่วงคัน 180
8 4.44
11 6.11
39 21.67
2 1.11
9 5.00
111 61.67
69 38.33%
22  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 77
1 1.30
0 0.00
27 35.06
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
23  โรงเรียนวัดรัตนาราม 83
1 1.20
4 4.82
25 30.12
0 0.00
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
24  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 67
1 1.49
2 2.99
8 11.94
9 13.43
4 5.97
43 64.18
24 35.82%
25  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 113
11 9.73
11 9.73
18 15.93
0 0.00
0 0.00
73 64.60
40 35.40%
26  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 58
7 12.07
0 0.00
11 18.97
1 1.72
1 1.72
38 65.52
20 34.48%
27  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 145
9 6.21
3 2.07
13 8.97
12 8.28
13 8.97
95 65.52
50 34.48%
28  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 18
2 11.11
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 86
6 6.98
7 8.14
8 9.30
5 5.81
2 2.33
58 67.44
28 32.56%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 90
8 8.89
20 22.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
31  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 181
14 7.73
0 0.00
27 14.92
6 3.31
11 6.08
123 67.96
58 32.04%
32  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 35
1 2.86
1 2.86
8 22.86
0 0.00
1 2.86
24 68.57
11 31.43%
33  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 67
5 7.46
5 7.46
11 16.42
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
34  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 99
3 3.03
2 2.02
9 9.09
5 5.05
12 12.12
68 68.69
31 31.31%
35  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 99
3 3.03
1 1.01
26 26.26
1 1.01
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
36  โรงเรียนวัดสามขาว 81
6 7.41
0 0.00
17 20.99
2 2.47
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
37  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 117
8 6.84
10 8.55
18 15.38
0 0.00
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
38  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
17 13.39
5 3.94
7 5.51
10 7.87
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
39  โรงเรียนวัดสว่าง 49
3 6.12
0 0.00
9 18.37
2 4.08
1 2.04
34 69.39
15 30.61%
40  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 142
13 9.15
4 2.82
24 16.90
0 0.00
1 0.70
100 70.42
42 29.58%
41  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 78
4 5.13
0 0.00
19 24.36
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
42  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 68
5 7.35
2 2.94
6 8.82
2 2.94
5 7.35
48 70.59
20 29.41%
43  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 63
7 11.11
7 11.11
4 6.35
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
44  โรงเรียนวัดสามโก้ 71
6 8.45
4 5.63
5 7.04
3 4.23
2 2.82
51 71.83
20 28.17%
45  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 108
6 5.56
8 7.41
16 14.81
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
46  โรงเรียนวัดยาง 76
5 6.58
2 2.63
14 18.42
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
47  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 184
14 7.61
9 4.89
27 14.67
0 0.00
0 0.00
134 72.83
50 27.17%
48  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 104
9 8.65
4 3.85
15 14.42
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
49  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 68
8 11.76
2 2.94
8 11.76
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
50  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 661
38 5.75
23 3.48
85 12.86
27 4.08
0 0.00
488 73.83
173 26.17%
51  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 50
5 10.00
0 0.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
52  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 139
13 9.35
9 6.47
6 4.32
4 2.88
4 2.88
103 74.10
36 25.90%
53  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 90
11 12.22
2 2.22
10 11.11
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
54  โรงเรียนวัดกำแพง 47
1 2.13
1 2.13
10 21.28
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
55  โรงเรียนวัดเกษทอง 98
3 3.06
0 0.00
22 22.45
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
56  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 83
0 0.00
4 4.82
17 20.48
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
57  โรงเรียนวัดบุญเกิด 48
5 10.42
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
58  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 112
10 8.93
2 1.79
15 13.39
1 0.89
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
59  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 90
3 3.33
2 2.22
16 17.78
1 1.11
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
60  โรงเรียนวัดละมุด 103
6 5.83
1 0.97
18 17.48
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
61  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71
3 4.23
4 5.63
9 12.68
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
62  โรงเรียนวัดลานช้าง 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
63  โรงเรียนวัดลั่นทม 107
6 5.61
0 0.00
10 9.35
0 0.00
9 8.41
82 76.64
25 23.36%
64  โรงเรียนวัดมหานาม 148
13 8.78
4 2.70
17 11.49
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
65  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
41 2.69
25 1.64
120 7.86
16 1.05
148 9.70
1176 77.06
350 22.94%
66  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 110
7 6.36
3 2.73
15 13.64
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
67  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
68  โรงเรียนวัดหนองยาง 169
7 4.14
0 0.00
25 14.79
6 3.55
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
69  โรงเรียนวัดยางทอง 45
1 2.22
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
70  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 59
2 3.39
2 3.39
9 15.25
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
71  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 75
1 1.33
0 0.00
15 20.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
72  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 136
6 4.41
1 0.74
22 16.18
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
73  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
74  โรงเรียนวัดทำนบ 88
9 10.23
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
75  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
76  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 148
16 10.81
0 0.00
14 9.46
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
77  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 79
8 10.13
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
78  โรงเรียนวัดยางช้าย 144
16 11.11
2 1.39
11 7.64
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
79  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 3018
149 4.94
35 1.16
383 12.69
7 0.23
33 1.09
2411 79.89
607 20.11%
80  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 145
9 6.21
6 4.14
11 7.59
3 2.07
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
81  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 138
6 4.35
0 0.00
20 14.49
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
82  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 43
1 2.33
6 13.95
1 2.33
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
83  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 49
5 10.20
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
84  โรงเรียนวัดต้นทอง 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
85  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 138
3 2.17
4 2.90
13 9.42
2 1.45
3 2.17
113 81.88
25 18.12%
86  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 92
5 5.43
2 2.17
9 9.78
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
87  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 200
0 0.00
0 0.00
34 17.00
0 0.00
0 0.00
166 83.00
34 17.00%
88  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 77
8 10.39
4 5.19
0 0.00
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
89  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 89
5 5.62
0 0.00
6 6.74
4 4.49
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
90  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 84
2 2.38
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
91  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
1 1.19
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
92  โรงเรียนวัดท่าโขลง 78
1 1.28
1 1.28
11 14.10
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
93  โรงเรียนวัดบ้านพราน 86
2 2.33
5 5.81
7 8.14
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
94  โรงเรียนวัดรางฉนวน 101
4 3.96
4 3.96
8 7.92
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
95  โรงเรียนวัดข่อย 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
96  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 69
5 7.25
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
97  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 97
2 2.06
1 1.03
9 9.28
1 1.03
1 1.03
83 85.57
14 14.43%
98  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 70
0 0.00
1 1.43
8 11.43
0 0.00
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
99  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 134
3 2.24
0 0.00
16 11.94
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
100  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 86
1 1.16
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
101  โรงเรียนกระทุ่มราย 79
1 1.27
3 3.80
6 7.59
0 0.00
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
102  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 94
0 0.00
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
103  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 204
3 1.47
0 0.00
18 8.82
7 3.43
0 0.00
176 86.27
28 13.73%
104  โรงเรียนวัดถนน 126
0 0.00
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
105  โรงเรียนวัดสิทธาราม 157
1 0.64
5 3.18
15 9.55
0 0.00
0 0.00
136 86.62
21 13.38%
106  โรงเรียนวัดท่า 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
107  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 188
9 4.79
1 0.53
10 5.32
5 2.66
0 0.00
163 86.70
25 13.30%
108  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 31
0 0.00
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
109  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 212
0 0.00
0 0.00
27 12.74
0 0.00
0 0.00
185 87.26
27 12.74%
110  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 173
8 4.62
2 1.16
12 6.94
0 0.00
0 0.00
151 87.28
22 12.72%
111  โรงเรียนวัดโคศุภราช 87
3 3.45
2 2.30
5 5.75
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
112  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 120
6 5.00
1 0.83
8 6.67
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
113  โรงเรียนวัดราชปักษี 82
1 1.22
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
114  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 190
7 3.68
5 2.63
11 5.79
0 0.00
0 0.00
167 87.89
23 12.11%
115  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 133
1 0.75
0 0.00
13 9.77
2 1.50
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
116  โรงเรียนวัดเอกราช 67
4 5.97
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
117  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 143
1 0.70
2 1.40
9 6.29
1 0.70
4 2.80
126 88.11
17 11.89%
118  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 287
9 3.14
0 0.00
13 4.53
4 1.39
8 2.79
253 88.15
34 11.85%
119  โรงเรียนวัดงิ้วราย 110
3 2.73
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
120  โรงเรียนวัดท่าตลาด 136
4 2.94
0 0.00
11 8.09
1 0.74
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
121  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
3 4.23
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
122  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 187
9 4.81
1 0.53
8 4.28
1 0.53
1 0.53
167 89.30
20 10.70%
123  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
124  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
125  โรงเรียนวัดไผ่วง 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
126  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 104
0 0.00
2 1.92
7 6.73
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
127  โรงเรียนวัดทางพระ 116
0 0.00
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
128  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
129  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
130  โรงเรียนวัดนางเล่ว 144
2 1.39
0 0.00
9 6.25
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
131  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
132  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 99
0 0.00
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
133  โรงเรียนวัดศาลาดิน 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
134  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
135  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
136  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 67
0 0.00
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
137  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
138  โรงเรียนวัดป่ามุนี 105
1 0.95
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
139  โรงเรียนวัดบ้านป่า 142
0 0.00
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
137 96.48
5 3.52%
140  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 120
0 0.00
2 1.67
2 1.67
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
141  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 203
0 0.00
1 0.49
2 0.99
1 0.49
0 0.00
199 98.03
4 1.97%
142  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,417 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  942 5.11
เตี้ย  457 2.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,036 11.06
ผอมและเตี้ย  335 1.82
อ้วนและเตี้ย  392 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,255 77.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,162 คน


22.60%


Powered By www.thaieducation.net