ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 133
128 96.24
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1855
200 10.78
67 3.61
458 24.69
267 14.39
525 28.30
338 18.22
1517 81.78%
3  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 84
9 10.71
10 11.90
9 10.71
18 21.43
19 22.62
19 22.62
65 77.38%
4  โรงเรียนวัดภาชี 190
12 6.32
7 3.68
51 26.84
19 10.00
58 30.53
43 22.63
147 77.37%
5  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 127
77 60.63
0 0.00
10 7.87
0 0.00
0 0.00
40 31.50
87 68.50%
6  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 114
34 29.82
7 6.14
8 7.02
12 10.53
13 11.40
40 35.09
74 64.91%
7  โรงเรียนวัดจอมเกษ 86
9 10.47
10 11.63
22 25.58
6 6.98
7 8.14
32 37.21
54 62.79%
8  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 69
43 62.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 37.68
43 62.32%
9  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 53
14 26.42
3 5.66
13 24.53
2 3.77
1 1.89
20 37.74
33 62.26%
10  โรงเรียนวัดสามเรือน 83
18 21.69
9 10.84
23 27.71
0 0.00
0 0.00
33 39.76
50 60.24%
11  โรงเรียนประชาสามัคคี 93
15 16.13
17 18.28
11 11.83
10 10.75
3 3.23
37 39.78
56 60.22%
12  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 170
26 15.29
12 7.06
39 22.94
7 4.12
18 10.59
68 40.00
102 60.00%
13  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 48
0 0.00
3 6.25
13 27.08
3 6.25
9 18.75
20 41.67
28 58.33%
14  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 239
20 8.37
36 15.06
61 25.52
3 1.26
16 6.69
103 43.10
136 56.90%
15  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 490
22 4.49
43 8.78
48 9.80
52 10.61
111 22.65
214 43.67
276 56.33%
16  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 171
20 11.70
20 11.70
17 9.94
20 11.70
17 9.94
77 45.03
94 54.97%
17  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 54
26 48.15
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
25 46.30
29 53.70%
18  โรงเรียนวัดไก่ 139
8 5.76
26 18.71
27 19.42
5 3.60
8 5.76
65 46.76
74 53.24%
19  โรงเรียนวัดตูม 83
15 18.07
14 16.87
6 7.23
6 7.23
2 2.41
40 48.19
43 51.81%
20  โรงเรียนวัดนาค 512
40 7.81
39 7.62
49 9.57
23 4.49
111 21.68
250 48.83
262 51.17%
21  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 34
8 23.53
1 2.94
8 23.53
0 0.00
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
22  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 149
7 4.70
9 6.04
37 24.83
4 2.68
17 11.41
75 50.34
74 49.66%
23  โรงเรียนบ่อแร่ 95
5 5.26
4 4.21
15 15.79
9 9.47
14 14.74
48 50.53
47 49.47%
24  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 161
27 16.77
22 13.66
22 13.66
7 4.35
1 0.62
82 50.93
79 49.07%
25  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 160
24 15.00
14 8.75
29 18.13
11 6.88
0 0.00
82 51.25
78 48.75%
26  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 52
5 9.62
3 5.77
14 26.92
1 1.92
2 3.85
27 51.92
25 48.08%
27  โรงเรียนวัดปรีดาราม 147
6 4.08
2 1.36
58 39.46
2 1.36
1 0.68
78 53.06
69 46.94%
28  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 145
20 13.79
14 9.66
16 11.03
11 7.59
7 4.83
77 53.10
68 46.90%
29  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 158
10 6.33
11 6.96
37 23.42
5 3.16
11 6.96
84 53.16
74 46.84%
30  โรงเรียนวัดโคกมะยม 219
15 6.85
14 6.39
50 22.83
23 10.50
0 0.00
117 53.42
102 46.58%
31  โรงเรียนวัดสะตือ 168
7 4.17
8 4.76
22 13.10
15 8.93
24 14.29
92 54.76
76 45.24%
32  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 227
19 8.37
12 5.29
25 11.01
19 8.37
27 11.89
125 55.07
102 44.93%
33  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 76
8 10.53
6 7.89
8 10.53
6 7.89
6 7.89
42 55.26
34 44.74%
34  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 155
12 7.74
10 6.45
35 22.58
7 4.52
5 3.23
86 55.48
69 44.52%
35  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 106
17 16.04
4 3.77
23 21.70
3 2.83
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
36  โรงเรียนประตูชัย 2042
176 8.62
108 5.29
230 11.26
53 2.60
338 16.55
1137 55.68
905 44.32%
37  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 167
15 8.98
0 0.00
24 14.37
15 8.98
20 11.98
93 55.69
74 44.31%
38  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 43
12 27.91
1 2.33
0 0.00
4 9.30
2 4.65
24 55.81
19 44.19%
39  โรงเรียนเชาวน์วัศ 387
37 9.56
3 0.78
66 17.05
40 10.34
23 5.94
218 56.33
169 43.67%
40  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 97
7 7.22
2 2.06
13 13.40
8 8.25
12 12.37
55 56.70
42 43.30%
41  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 104
13 12.50
3 2.88
19 18.27
10 9.62
0 0.00
59 56.73
45 43.27%
42  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 160
24 15.00
22 13.75
0 0.00
15 9.38
5 3.13
94 58.75
66 41.25%
43  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 68
5 7.35
2 2.94
8 11.76
7 10.29
6 8.82
40 58.82
28 41.18%
44  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 315
15 4.76
5 1.59
61 19.37
20 6.35
28 8.89
186 59.05
129 40.95%
45  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 247
37 14.98
16 6.48
42 17.00
6 2.43
0 0.00
146 59.11
101 40.89%
46  โรงเรียนวัดจําปา 49
10 20.41
1 2.04
8 16.33
1 2.04
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
47  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 108
10 9.26
10 9.26
21 19.44
3 2.78
0 0.00
64 59.26
44 40.74%
48  โรงเรียนวัดศรีประชา 580
79 13.62
0 0.00
79 13.62
0 0.00
77 13.28
345 59.48
235 40.52%
49  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 159
24 15.09
2 1.26
31 19.50
7 4.40
0 0.00
95 59.75
64 40.25%
50  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 73
7 9.59
5 6.85
16 21.92
0 0.00
1 1.37
44 60.27
29 39.73%
51  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 73
9 12.33
8 10.96
12 16.44
0 0.00
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
52  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 86
8 9.30
5 5.81
21 24.42
0 0.00
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
53  โรงเรียนวัดบัวงาม 72
19 26.39
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
44 61.11
28 38.89%
54  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 178
22 12.36
16 8.99
27 15.17
3 1.69
1 0.56
109 61.24
69 38.76%
55  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 29
0 0.00
0 0.00
11 37.93
0 0.00
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
56  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 198
10 5.05
5 2.53
27 13.64
15 7.58
18 9.09
123 62.12
75 37.88%
57  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 138
26 18.84
0 0.00
17 12.32
9 6.52
0 0.00
86 62.32
52 37.68%
58  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 56
6 10.71
3 5.36
10 17.86
2 3.57
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
59  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 248
68 27.42
12 4.84
11 4.44
0 0.00
0 0.00
157 63.31
91 36.69%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 87
5 5.75
4 4.60
18 20.69
3 3.45
1 1.15
56 64.37
31 35.63%
61  โรงเรียนวัดปากกราน 83
18 21.69
4 4.82
4 4.82
2 2.41
1 1.20
54 65.06
29 34.94%
62  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 275
38 13.82
0 0.00
56 20.36
0 0.00
0 0.00
181 65.82
94 34.18%
63  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 258
34 13.18
17 6.59
37 14.34
0 0.00
0 0.00
170 65.89
88 34.11%
64  โรงเรียนวัดไทรงาม 136
14 10.29
12 8.82
18 13.24
2 1.47
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
65  โรงเรียนวัดดอกไม้ 33
0 0.00
2 6.06
9 27.27
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
66  โรงเรียนวัดบึง 66
10 15.15
2 3.03
9 13.64
1 1.52
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
67  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 144
10 6.94
6 4.17
16 11.11
9 6.25
7 4.86
96 66.67
48 33.33%
68  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 336
14 4.17
14 4.17
30 8.93
20 5.95
34 10.12
224 66.67
112 33.33%
69  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 116
11 9.48
9 7.76
7 6.03
9 7.76
2 1.72
78 67.24
38 32.76%
70  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 352
40 11.36
20 5.68
30 8.52
15 4.26
10 2.84
237 67.33
115 32.67%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 126
8 6.35
5 3.97
24 19.05
4 3.17
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
72  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 155
6 3.87
10 6.45
32 20.65
1 0.65
1 0.65
105 67.74
50 32.26%
73  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 214
23 10.75
8 3.74
32 14.95
5 2.34
1 0.47
145 67.76
69 32.24%
74  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 171
32 18.71
6 3.51
15 8.77
2 1.17
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
75  โรงเรียนวัดโบสถ์ 47
4 8.51
5 10.64
6 12.77
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
76  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 135
6 4.44
6 4.44
15 11.11
6 4.44
10 7.41
92 68.15
43 31.85%
77  โรงเรียนวัดอินกัลยา 161
13 8.07
1 0.62
36 22.36
1 0.62
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
78  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 92
8 8.70
3 3.26
17 18.48
0 0.00
1 1.09
63 68.48
29 31.52%
79  โรงเรียนวัดแก้วตา 99
1 1.01
0 0.00
28 28.28
2 2.02
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
80  โรงเรียนบ้านเป็ด 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
8 16.67
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
81  โรงเรียนบ้านคู้คด 125
6 4.80
5 4.00
22 17.60
4 3.20
2 1.60
86 68.80
39 31.20%
82  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 650
30 4.62
14 2.15
154 23.69
0 0.00
0 0.00
452 69.54
198 30.46%
83  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 109
4 3.67
6 5.50
23 21.10
0 0.00
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
84  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 67
1 1.49
5 7.46
14 20.90
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
85  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 192
24 12.50
0 0.00
33 17.19
0 0.00
0 0.00
135 70.31
57 29.69%
86  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 159
8 5.03
5 3.14
28 17.61
3 1.89
3 1.89
112 70.44
47 29.56%
87  โรงเรียนวัดศิวาราม 177
9 5.08
5 2.82
10 5.65
15 8.47
13 7.34
125 70.62
52 29.38%
88  โรงเรียนวัดแค 92
5 5.43
7 7.61
6 6.52
3 3.26
6 6.52
65 70.65
27 29.35%
89  โรงเรียนบ้านลำแดง 246
23 9.35
3 1.22
43 17.48
3 1.22
0 0.00
174 70.73
72 29.27%
90  โรงเรียนวัดโคกกรวด 72
9 12.50
0 0.00
2 2.78
0 0.00
10 13.89
51 70.83
21 29.17%
91  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 135
19 14.07
7 5.19
13 9.63
0 0.00
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
92  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 52
3 5.77
2 3.85
10 19.23
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
93  โรงเรียนคอตันคลอง 27 148
14 9.46
3 2.03
13 8.78
10 6.76
2 1.35
106 71.62
42 28.38%
94  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 107
14 13.08
0 0.00
6 5.61
3 2.80
7 6.54
77 71.96
30 28.04%
95  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 88
5 5.68
7 7.95
12 13.64
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
96  โรงเรียนวัดลาดทราย 316
14 4.43
18 5.70
53 16.77
1 0.32
0 0.00
230 72.78
86 27.22%
97  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 140
10 7.14
2 1.43
26 18.57
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
98  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 129
3 2.33
7 5.43
5 3.88
3 2.33
17 13.18
94 72.87
35 27.13%
99  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 67
2 2.99
2 2.99
13 19.40
0 0.00
1 1.49
49 73.13
18 26.87%
100  โรงเรียนวัดบ้านม้า 86
3 3.49
2 2.33
18 20.93
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
101  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 115
0 0.00
2 1.74
23 20.00
2 1.74
3 2.61
85 73.91
30 26.09%
102  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 95
5 5.26
5 5.26
14 14.74
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
103  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 219
4 1.83
7 3.20
21 9.59
5 2.28
18 8.22
164 74.89
55 25.11%
104  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 76
6 7.89
1 1.32
8 10.53
4 5.26
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
105  โรงเรียนวัดพะยอม 210
15 7.14
13 6.19
10 4.76
6 2.86
8 3.81
158 75.24
52 24.76%
106  โรงเรียนวัดบ้านแถว 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
107  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 99
5 5.05
2 2.02
6 6.06
1 1.01
10 10.10
75 75.76
24 24.24%
108  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 91
4 4.40
1 1.10
17 18.68
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
109  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
5 10.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
110  โรงเรียนวัดโตนด 46
5 10.87
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
111  โรงเรียนวัดหนองบัว 105
6 5.71
6 5.71
7 6.67
6 5.71
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
112  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 122
1 0.82
3 2.46
25 20.49
0 0.00
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
113  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 590
21 3.56
23 3.90
93 15.76
1 0.17
2 0.34
450 76.27
140 23.73%
114  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 913
34 3.72
27 2.96
48 5.26
71 7.78
35 3.83
698 76.45
215 23.55%
115  โรงเรียนวัดทำใหม่ 184
10 5.43
2 1.09
30 16.30
1 0.54
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
116  โรงเรียนวัดคานหาม 273
13 4.76
17 6.23
31 11.36
1 0.37
1 0.37
210 76.92
63 23.08%
117  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
12 14.29
1 1.19
65 77.38
19 22.62%
118  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 165
7 4.24
0 0.00
30 18.18
0 0.00
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
119  โรงเรียนวัดหันตรา 465
45 9.68
16 3.44
42 9.03
0 0.00
0 0.00
362 77.85
103 22.15%
120  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 91
4 4.40
3 3.30
13 14.29
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
121  โรงเรียนวัดช้าง 82
3 3.66
3 3.66
12 14.63
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
122  โรงเรียนวัดสะแก 203
9 4.43
8 3.94
6 2.96
13 6.40
8 3.94
159 78.33
44 21.67%
123  โรงเรียนวัดสฎางค์ 70
7 10.00
2 2.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
124  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 178
6 3.37
1 0.56
29 16.29
1 0.56
1 0.56
140 78.65
38 21.35%
125  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 368
19 5.16
8 2.17
46 12.50
3 0.82
0 0.00
292 79.35
76 20.65%
126  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 146
2 1.37
0 0.00
28 19.18
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
127  โรงเรียนวัดนาอุ่น 114
5 4.39
3 2.63
15 13.16
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
128  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 75
1 1.33
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
129  โรงเรียนวัดศาลาลอย 175
7 4.00
8 4.57
20 11.43
0 0.00
0 0.00
140 80.00
35 20.00%
130  โรงเรียนวัดหนองนาง 152
0 0.00
1 0.66
29 19.08
0 0.00
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
131  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 518
32 6.18
9 1.74
61 11.78
0 0.00
0 0.00
416 80.31
102 19.69%
132  โรงเรียนวัดพระงาม 168
3 1.79
0 0.00
30 17.86
0 0.00
0 0.00
135 80.36
33 19.64%
133  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 135
7 5.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 14.07
109 80.74
26 19.26%
134  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 37
4 10.81
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
135  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 43
2 4.65
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
136  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 710
25 3.52
7 0.99
36 5.07
24 3.38
36 5.07
582 81.97
128 18.03%
137  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 111
2 1.80
1 0.90
5 4.50
6 5.41
6 5.41
91 81.98
20 18.02%
138  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 129
4 3.10
4 3.10
15 11.63
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
139  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 110
0 0.00
3 2.73
16 14.55
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
140  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 64
3 4.69
1 1.56
6 9.38
0 0.00
1 1.56
53 82.81
11 17.19%
141  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 71
3 4.23
2 2.82
7 9.86
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
142  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
143  โรงเรียนกลางคลอง 27 123
7 5.69
4 3.25
9 7.32
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
144  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 114
0 0.00
1 0.88
17 14.91
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
145  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 116
5 4.31
3 2.59
10 8.62
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
146  โรงเรียนวัดหนองเป้า 200
5 2.50
0 0.00
25 12.50
0 0.00
0 0.00
170 85.00
30 15.00%
147  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 154
7 4.55
0 0.00
10 6.49
0 0.00
6 3.90
131 85.06
23 14.94%
148  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
149  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 131
6 4.58
5 3.82
8 6.11
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
150  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 63
0 0.00
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
151  โรงเรียนวัดนางชี 84
2 2.38
4 4.76
2 2.38
2 2.38
2 2.38
72 85.71
12 14.29%
152  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 179
6 3.35
5 2.79
12 6.70
2 1.12
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
153  โรงเรียนบ้านช้าง 116
2 1.72
3 2.59
8 6.90
3 2.59
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
154  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 145
2 1.38
3 2.07
13 8.97
0 0.00
2 1.38
125 86.21
20 13.79%
155  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 153
5 3.27
4 2.61
8 5.23
2 1.31
1 0.65
133 86.93
20 13.07%
156  โรงเรียนวัดอุทการาม 100
1 1.00
1 1.00
5 5.00
1 1.00
5 5.00
87 87.00
13 13.00%
157  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
1 2.44
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
158  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 141
5 3.55
1 0.71
10 7.09
1 0.71
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
159  โรงเรียนวัดทุ่งมน 81
3 3.70
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
160  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 86
3 3.49
3 3.49
3 3.49
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
161  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
162  โรงเรียนวัดพรานนก 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
163  โรงเรียนวัดโพธิ์ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
164  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
165  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 107
2 1.87
4 3.74
1 0.93
2 1.87
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
166  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 349
7 2.01
8 2.29
8 2.29
5 1.43
0 0.00
321 91.98
28 8.02%
167  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 200
4 2.00
1 0.50
11 5.50
0 0.00
0 0.00
184 92.00
16 8.00%
168  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
3 3.85
72 92.31
6 7.69%
169  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 477
10 2.10
0 0.00
26 5.45
0 0.00
0 0.00
441 92.45
36 7.55%
170  โรงเรียนวัดหัวหิน 173
2 1.16
2 1.16
4 2.31
0 0.00
5 2.89
160 92.49
13 7.51%
171  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 423
7 1.65
5 1.18
7 1.65
7 1.65
5 1.18
392 92.67
31 7.33%
172  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
173  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 104
1 0.96
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
174  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 371
5 1.35
0 0.00
0 0.00
1 0.27
7 1.89
358 96.50
13 3.50%
175  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 343
1 0.29
0 0.00
9 2.62
0 0.00
0 0.00
333 97.08
10 2.92%
176  โรงเรียนวัดไผ่ 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
177  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,660 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,505 7.91
เตี้ย  1,177 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,068 12.85
ผอมและเตี้ย  1,120 3.54
อ้วนและเตี้ย  1,879 5.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,911 66.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,749 คน


33.95%


Powered By www.thaieducation.net