ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 478
107 22.38
90 18.83
48 10.04
92 19.25
56 11.72
85 17.78
393 82.22%
2  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 436
32 7.34
25 5.73
74 16.97
53 12.16
99 22.71
153 35.09
283 64.91%
3  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 175
12 6.86
22 12.57
10 5.71
34 19.43
32 18.29
65 37.14
110 62.86%
4  โรงเรียนบ้านบึง 144
11 7.64
14 9.72
20 13.89
33 22.92
8 5.56
58 40.28
86 59.72%
5  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 89
7 7.87
3 3.37
4 4.49
22 24.72
17 19.10
36 40.45
53 59.55%
6  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 172
20 11.63
23 13.37
39 22.67
11 6.40
9 5.23
70 40.70
102 59.30%
7  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 120
14 11.67
8 6.67
27 22.50
6 5.00
14 11.67
51 42.50
69 57.50%
8  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 165
13 7.88
24 14.55
20 12.12
26 15.76
10 6.06
72 43.64
93 56.36%
9  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 164
28 17.07
18 10.98
35 21.34
11 6.71
0 0.00
72 43.90
92 56.10%
10  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 282
28 9.93
33 11.70
18 6.38
15 5.32
64 22.70
124 43.97
158 56.03%
11  โรงเรียนวัดเชิงท่า 79
4 5.06
17 21.52
11 13.92
3 3.80
8 10.13
36 45.57
43 54.43%
12  โรงเรียนวัดรังสิต 460
51 11.09
45 9.78
94 20.43
29 6.30
31 6.74
210 45.65
250 54.35%
13  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 802
108 13.47
63 7.86
147 18.33
35 4.36
66 8.23
383 47.76
419 52.24%
14  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 218
10 4.59
18 8.26
18 8.26
28 12.84
36 16.51
108 49.54
110 50.46%
15  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 78
10 12.82
15 19.23
10 12.82
4 5.13
0 0.00
39 50.00
39 50.00%
16  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1072
25 2.33
46 4.29
200 18.66
37 3.45
222 20.71
542 50.56
530 49.44%
17  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 168
13 7.74
26 15.48
36 21.43
2 1.19
5 2.98
86 51.19
82 48.81%
18  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 502
15 2.99
18 3.59
84 16.73
33 6.57
76 15.14
276 54.98
226 45.02%
19  โรงเรียนจารุศรบํารุง 618
53 8.58
56 9.06
139 22.49
13 2.10
12 1.94
345 55.83
273 44.17%
20  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 196
15 7.65
14 7.14
5 2.55
31 15.82
20 10.20
111 56.63
85 43.37%
21  โรงเรียนวัดถั่วทอง 76
8 10.53
7 9.21
15 19.74
2 2.63
0 0.00
44 57.89
32 42.11%
22  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 406
15 3.69
49 12.07
91 22.41
13 3.20
1 0.25
237 58.37
169 41.63%
23  โรงเรียนวัดสะแก 157
24 15.29
12 7.64
22 14.01
5 3.18
0 0.00
94 59.87
63 40.13%
24  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 83
5 6.02
8 9.64
15 18.07
1 1.20
3 3.61
51 61.45
32 38.55%
25  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 199
21 10.55
20 10.05
27 13.57
7 3.52
1 0.50
123 61.81
76 38.19%
26  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 71
15 21.13
0 0.00
9 12.68
3 4.23
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
27  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 236
20 8.47
20 8.47
20 8.47
17 7.20
12 5.08
147 62.29
89 37.71%
28  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 974
147 15.09
57 5.85
80 8.21
50 5.13
27 2.77
613 62.94
361 37.06%
29  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 198
18 9.09
14 7.07
33 16.67
6 3.03
1 0.51
126 63.64
72 36.36%
30  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 253
22 8.70
34 13.44
23 9.09
12 4.74
1 0.40
161 63.64
92 36.36%
31  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 80
6 7.50
8 10.00
14 17.50
1 1.25
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
32  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 192
15 7.81
20 10.42
33 17.19
0 0.00
0 0.00
124 64.58
68 35.42%
33  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 124
11 8.87
4 3.23
7 5.65
14 11.29
7 5.65
81 65.32
43 34.68%
34  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 700
21 3.00
15 2.14
136 19.43
34 4.86
21 3.00
473 67.57
227 32.43%
35  โรงเรียนคลองลาดช้าง 377
13 3.45
23 6.10
25 6.63
21 5.57
40 10.61
255 67.64
122 32.36%
36  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 692
38 5.49
20 2.89
42 6.07
55 7.95
62 8.96
475 68.64
217 31.36%
37  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 834
37 4.44
57 6.83
155 18.59
6 0.72
6 0.72
573 68.71
261 31.29%
38  โรงเรียนวัดบางพูน 772
35 4.53
51 6.61
152 19.69
0 0.00
0 0.00
534 69.17
238 30.83%
39  โรงเรียนเจริญวิทยา 96
4 4.17
10 10.42
15 15.63
0 0.00
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
40  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 747
19 2.54
64 8.57
118 15.80
20 2.68
0 0.00
526 70.41
221 29.59%
41  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 1067
88 8.25
0 0.00
113 10.59
60 5.62
48 4.50
758 71.04
309 28.96%
42  โรงเรียนวัดบ่อทอง 289
9 3.11
15 5.19
51 17.65
6 2.08
0 0.00
208 71.97
81 28.03%
43  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 247
13 5.26
0 0.00
56 22.67
0 0.00
0 0.00
178 72.06
69 27.94%
44  โรงเรียนวัดนาวง 832
50 6.01
40 4.81
70 8.41
31 3.73
40 4.81
601 72.24
231 27.76%
45  โรงเรียนคลองสอง 683
71 10.40
8 1.17
68 9.96
29 4.25
13 1.90
494 72.33
189 27.67%
46  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 692
61 8.82
30 4.34
95 13.73
2 0.29
3 0.43
501 72.40
191 27.60%
47  โรงเรียนคลองลากค้อน 80
3 3.75
10 12.50
7 8.75
2 2.50
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
48  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 66
4 6.06
6 9.09
4 6.06
2 3.03
2 3.03
48 72.73
18 27.27%
49  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 30
4 13.33
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
50  โรงเรียนคลองพระอุดม 114
5 4.39
0 0.00
24 21.05
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
51  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 557
20 3.59
17 3.05
86 15.44
10 1.80
8 1.44
416 74.69
141 25.31%
52  โรงเรียนวัดบัวหลวง 135
4 2.96
0 0.00
30 22.22
0 0.00
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
53  โรงเรียนวัดจันทาราม 92
4 4.35
2 2.17
14 15.22
3 3.26
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
54  โรงเรียนบึงเขาย้อน 574
48 8.36
8 1.39
49 8.54
7 1.22
31 5.40
431 75.09
143 24.91%
55  โรงเรียนวัดดาวเรือง 217
14 6.45
11 5.07
20 9.22
6 2.76
3 1.38
163 75.12
54 24.88%
56  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 105
8 7.62
3 2.86
14 13.33
1 0.95
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
57  โรงเรียนวัดผลาหาร 126
5 3.97
3 2.38
23 18.25
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
58  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1752
62 3.54
27 1.54
342 19.52
0 0.00
0 0.00
1321 75.40
431 24.60%
59  โรงเรียนวัดฉาง 256
17 6.64
9 3.52
18 7.03
10 3.91
8 3.13
194 75.78
62 24.22%
60  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 71
0 0.00
0 0.00
17 23.94
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
61  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 46
0 0.00
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
62  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 337
25 7.42
7 2.08
47 13.95
1 0.30
0 0.00
257 76.26
80 23.74%
63  โรงเรียนวัดบางคูวัด 354
25 7.06
16 4.52
32 9.04
9 2.54
0 0.00
272 76.84
82 23.16%
64  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 221
33 14.93
17 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
65  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 315
14 4.44
6 1.90
49 15.56
2 0.63
0 0.00
244 77.46
71 22.54%
66  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 80
2 2.50
1 1.25
13 16.25
2 2.50
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
67  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 913
46 5.04
66 7.23
53 5.81
14 1.53
8 0.88
726 79.52
187 20.48%
68  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 370
16 4.32
7 1.89
30 8.11
9 2.43
13 3.51
295 79.73
75 20.27%
69  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 87
6 6.90
4 4.60
7 8.05
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
70  โรงเรียนศาลาพัน 125
9 7.20
6 4.80
8 6.40
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
71  โรงเรียนสุลักขณะ 172
5 2.91
5 2.91
17 9.88
4 2.33
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
72  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 67
1 1.49
0 0.00
9 13.43
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
73  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 148
5 3.38
2 1.35
15 10.14
1 0.68
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
74  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 97
6 6.19
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
75  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 215
8 3.72
10 4.65
11 5.12
4 1.86
0 0.00
182 84.65
33 15.35%
76  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 284
11 3.87
10 3.52
15 5.28
6 2.11
1 0.35
241 84.86
43 15.14%
77  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 698
32 4.58
19 2.72
48 6.88
0 0.00
0 0.00
599 85.82
99 14.18%
78  โรงเรียนวัดบางเตยใน 108
1 0.93
2 1.85
9 8.33
2 1.85
1 0.93
93 86.11
15 13.89%
79  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 95
6 6.32
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
80  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 446
21 4.71
10 2.24
10 2.24
5 1.12
13 2.91
387 86.77
59 13.23%
81  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 386
7 1.81
1 0.26
38 9.84
1 0.26
0 0.00
339 87.82
47 12.18%
82  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 438
11 2.51
12 2.74
14 3.20
9 2.05
7 1.60
385 87.90
53 12.10%
83  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 283
10 3.53
7 2.47
17 6.01
0 0.00
0 0.00
249 87.99
34 12.01%
84  โรงเรียนวัดปทุมทอง 76
2 2.63
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
85  โรงเรียนวัดสว่างภพ 170
6 3.53
5 2.94
4 2.35
3 1.76
2 1.18
150 88.24
20 11.76%
86  โรงเรียนลําสนุ่น 377
11 2.92
11 2.92
21 5.57
0 0.00
0 0.00
334 88.59
43 11.41%
87  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 118
0 0.00
4 3.39
5 4.24
1 0.85
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
88  โรงเรียนปากคลองสอง 72
0 0.00
1 1.39
4 5.56
0 0.00
1 1.39
66 91.67
6 8.33%
89  โรงเรียนวัดโคก 96
1 1.04
2 2.08
4 4.17
1 1.04
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
90  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 274
6 2.19
3 1.09
9 3.28
4 1.46
0 0.00
252 91.97
22 8.03%
91  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 109
4 3.67
0 0.00
4 3.67
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
92  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 807
8 0.99
8 0.99
19 2.35
8 0.99
6 0.74
758 93.93
49 6.07%
93  โรงเรียนสามวาวิทยา 116
0 0.00
0 0.00
5 4.31
1 0.86
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
94  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 196
1 0.51
3 1.53
3 1.53
0 0.00
1 0.51
188 95.92
8 4.08%
95  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 627
9 1.44
2 0.32
10 1.59
2 0.32
2 0.32
602 96.01
25 3.99%
96  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1870
63 3.37
2 0.11
1 0.05
3 0.16
2 0.11
1799 96.20
71 3.80%
97  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
98  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 503
1 0.20
2 0.40
3 0.60
4 0.80
5 0.99
488 97.02
15 2.98%
99  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
100  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 539
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
539 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนวันครู 2502 834
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
834 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,992 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,972 5.64
เตี้ย  1,512 4.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,748 10.71
ผอมและเตี้ย  1,051 3.00
อ้วนและเตี้ย  1,185 3.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,524 72.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,468 คน


27.06%


Powered By www.thaieducation.net