ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสีล้ง 105
38 36.19
35 33.33
22 20.95
0 0.00
0 0.00
10 9.52
95 90.48%
2  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 320
250 78.13
0 0.00
21 6.56
0 0.00
0 0.00
49 15.31
271 84.69%
3  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 438
30 6.85
29 6.62
95 21.69
59 13.47
124 28.31
101 23.06
337 76.94%
4  โรงเรียนวัดสร่างโศก 102
12 11.76
20 19.61
26 25.49
2 1.96
1 0.98
41 40.20
61 59.80%
5  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 140
23 16.43
17 12.14
21 15.00
11 7.86
8 5.71
60 42.86
80 57.14%
6  โรงเรียนวัดคอลาด 114
4 3.51
9 7.89
14 12.28
13 11.40
23 20.18
51 44.74
63 55.26%
7  โรงเรียนวัดหัวคู้ 346
48 13.87
11 3.18
39 11.27
59 17.05
29 8.38
160 46.24
186 53.76%
8  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 420
41 9.76
15 3.57
62 14.76
56 13.33
42 10.00
204 48.57
216 51.43%
9  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 310
10 3.23
12 3.87
67 21.61
22 7.10
45 14.52
154 49.68
156 50.32%
10  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 295
20 6.78
22 7.46
34 11.53
25 8.47
45 15.25
149 50.51
146 49.49%
11  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 714
75 10.50
83 11.62
60 8.40
45 6.30
86 12.04
365 51.12
349 48.88%
12  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 81
3 3.70
5 6.17
19 23.46
7 8.64
4 4.94
43 53.09
38 46.91%
13  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 266
12 4.51
20 7.52
51 19.17
16 6.02
22 8.27
145 54.51
121 45.49%
14  โรงเรียนตลาดคลองสวน 43
9 20.93
0 0.00
3 6.98
0 0.00
7 16.28
24 55.81
19 44.19%
15  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 410
86 20.98
27 6.59
29 7.07
17 4.15
12 2.93
239 58.29
171 41.71%
16  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 87
5 5.75
7 8.05
13 14.94
0 0.00
10 11.49
52 59.77
35 40.23%
17  โรงเรียนวัดบางบ่อ 542
30 5.54
25 4.61
95 17.53
30 5.54
35 6.46
327 60.33
215 39.67%
18  โรงเรียนวัดลาดหวาย 85
3 3.53
4 4.71
13 15.29
4 4.71
9 10.59
52 61.18
33 38.82%
19  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1053
55 5.22
44 4.18
96 9.12
139 13.20
57 5.41
662 62.87
391 37.13%
20  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 55
2 3.64
4 7.27
3 5.45
5 9.09
5 9.09
36 65.45
19 34.55%
21  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 876
55 6.28
24 2.74
67 7.65
104 11.87
50 5.71
576 65.75
300 34.25%
22  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 118
9 7.63
4 3.39
25 21.19
2 1.69
0 0.00
78 66.10
40 33.90%
23  โรงเรียนเทวะคลองตรง 65
4 6.15
6 9.23
12 18.46
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
24  โรงเรียนคลองบางกะสี 153
12 7.84
1 0.65
30 19.61
8 5.23
0 0.00
102 66.67
51 33.33%
25  โรงเรียนวัดสลุด 160
8 5.00
4 2.50
24 15.00
6 3.75
11 6.88
107 66.88
53 33.13%
26  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 275
29 10.55
15 5.45
20 7.27
15 5.45
11 4.00
185 67.27
90 32.73%
27  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 1890
75 3.97
119 6.30
93 4.92
169 8.94
156 8.25
1278 67.62
612 32.38%
28  โรงเรียนคลองกันยา 188
8 4.26
5 2.66
10 5.32
18 9.57
19 10.11
128 68.09
60 31.91%
29  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 300
15 5.00
7 2.33
46 15.33
9 3.00
16 5.33
207 69.00
93 31.00%
30  โรงเรียนวัดโคธาราม 75
6 8.00
3 4.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
31  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 174
23 13.22
0 0.00
30 17.24
0 0.00
0 0.00
121 69.54
53 30.46%
32  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 998
50 5.01
38 3.81
64 6.41
88 8.82
60 6.01
698 69.94
300 30.06%
33  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1117
117 10.47
110 9.85
67 6.00
26 2.33
7 0.63
790 70.73
327 29.27%
34  โรงเรียนคลองบางแก้ว 803
45 5.60
43 5.35
135 16.81
1 0.12
3 0.37
576 71.73
227 28.27%
35  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 488
24 4.92
19 3.89
87 17.83
5 1.02
2 0.41
351 71.93
137 28.07%
36  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 154
25 16.23
15 9.74
2 1.30
0 0.00
0 0.00
112 72.73
42 27.27%
37  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 477
9 1.89
46 9.64
69 14.47
1 0.21
2 0.42
350 73.38
127 26.62%
38  โรงเรียนวัดบัวโรย 124
8 6.45
5 4.03
15 12.10
4 3.23
1 0.81
91 73.39
33 26.61%
39  โรงเรียนคลองหลุมลึก 143
8 5.59
6 4.20
19 13.29
5 3.50
0 0.00
105 73.43
38 26.57%
40  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1667
85 5.10
20 1.20
290 17.40
27 1.62
19 1.14
1226 73.55
441 26.45%
41  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 157
7 4.46
6 3.82
27 17.20
1 0.64
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
42  โรงเรียนคลองบางกระบือ 804
30 3.73
18 2.24
147 18.28
0 0.00
0 0.00
609 75.75
195 24.25%
43  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 139
2 1.44
8 5.76
21 15.11
1 0.72
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
44  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 488
32 6.56
28 5.74
48 9.84
1 0.20
1 0.20
378 77.46
110 22.54%
45  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 152
2 1.32
6 3.95
25 16.45
0 0.00
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
46  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 277
0 0.00
8 2.89
47 16.97
0 0.00
0 0.00
222 80.14
55 19.86%
47  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 846
23 2.72
14 1.65
60 7.09
30 3.55
39 4.61
680 80.38
166 19.62%
48  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1180
71 6.02
45 3.81
109 9.24
4 0.34
0 0.00
951 80.59
229 19.41%
49  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1339
55 4.11
0 0.00
161 12.02
22 1.64
0 0.00
1101 82.23
238 17.77%
50  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 74
1 1.35
2 2.70
3 4.05
4 5.41
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
51  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 103
5 4.85
3 2.91
5 4.85
3 2.91
2 1.94
85 82.52
18 17.48%
52  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 196
10 5.10
2 1.02
19 9.69
2 1.02
0 0.00
163 83.16
33 16.84%
53  โรงเรียนปากคลองมอญ 179
4 2.23
8 4.47
18 10.06
0 0.00
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
54  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1215
0 0.00
0 0.00
188 15.47
0 0.00
0 0.00
1027 84.53
188 15.47%
55  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 220
7 3.18
0 0.00
26 11.82
0 0.00
0 0.00
187 85.00
33 15.00%
56  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
3 5.56
46 85.19
8 14.81%
57  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 542
4 0.74
4 0.74
32 5.90
5 0.92
34 6.27
463 85.42
79 14.58%
58  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 364
17 4.67
7 1.92
14 3.85
12 3.30
2 0.55
312 85.71
52 14.29%
59  โรงเรียนวัดนาคราช 93
1 1.08
0 0.00
6 6.45
6 6.45
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
60  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 162
4 2.47
2 1.23
14 8.64
0 0.00
0 0.00
142 87.65
20 12.35%
61  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
2 2.41
2 2.41
73 87.95
10 12.05%
62  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1385
43 3.10
25 1.81
63 4.55
17 1.23
18 1.30
1219 88.01
166 11.99%
63  โรงเรียนวัดบางเพรียง 382
9 2.36
17 4.45
18 4.71
0 0.00
1 0.26
337 88.22
45 11.78%
64  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 210
5 2.38
2 0.95
10 4.76
3 1.43
4 1.90
186 88.57
24 11.43%
65  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 860
8 0.93
4 0.47
61 7.09
0 0.00
0 0.00
787 91.51
73 8.49%
66  โรงเรียนวัดกาหลง 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
67  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 150
0 0.00
0 0.00
11 7.33
0 0.00
0 0.00
139 92.67
11 7.33%
68  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 153
2 1.31
1 0.65
5 3.27
1 0.65
0 0.00
144 94.12
9 5.88%
69  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 283
0 0.00
0 0.00
13 4.59
0 0.00
2 0.71
268 94.70
15 5.30%
70  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 77
2 2.60
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
71  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 206
0 0.00
0 0.00
2 0.97
0 0.00
0 0.00
204 99.03
2 0.97%

 

จำนวนนักเรียน  28,619 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,719 6.01
เตี้ย  1,091 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,067 10.72
ผอมและเตี้ย  1,112 3.89
อ้วนและเตี้ย  1,032 3.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,598 71.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,021 คน


28.03%


Powered By www.thaieducation.net