ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางโปรง 264
16 6.06
14 5.30
69 26.14
30 11.36
83 31.44
52 19.70
212 80.30%
2  โรงเรียนวัดบางด้วน 86
9 10.47
9 10.47
11 12.79
9 10.47
12 13.95
36 41.86
50 58.14%
3  โรงเรียนวัดครุใน 394
47 11.93
39 9.90
76 19.29
23 5.84
34 8.63
175 44.42
219 55.58%
4  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1293
77 5.96
92 7.12
115 8.89
169 13.07
225 17.40
615 47.56
678 52.44%
5  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 206
10 4.85
10 4.85
40 19.42
20 9.71
26 12.62
100 48.54
106 51.46%
6  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 274
30 10.95
10 3.65
31 11.31
40 14.60
29 10.58
134 48.91
140 51.09%
7  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1414
82 5.80
59 4.17
204 14.43
139 9.83
238 16.83
692 48.94
722 51.06%
8  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 817
36 4.41
43 5.26
84 10.28
72 8.81
175 21.42
407 49.82
410 50.18%
9  โรงเรียนวัดแพรกษา 1471
63 4.28
34 2.31
292 19.85
97 6.59
232 15.77
753 51.19
718 48.81%
10  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 367
52 14.17
31 8.45
69 18.80
16 4.36
0 0.00
199 54.22
168 45.78%
11  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 765
79 10.33
42 5.49
31 4.05
121 15.82
73 9.54
419 54.77
346 45.23%
12  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 45
4 8.89
5 11.11
8 17.78
2 4.44
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
13  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 152
10 6.58
5 3.29
15 9.87
14 9.21
20 13.16
88 57.89
64 42.11%
14  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 368
51 13.86
24 6.52
67 18.21
9 2.45
2 0.54
215 58.42
153 41.58%
15  โรงเรียนวัดใหญ่ 667
22 3.30
27 4.05
100 14.99
49 7.35
74 11.09
395 59.22
272 40.78%
16  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 502
35 6.97
20 3.98
82 16.33
66 13.15
0 0.00
299 59.56
203 40.44%
17  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 430
20 4.65
12 2.79
60 13.95
32 7.44
49 11.40
257 59.77
173 40.23%
18  โรงเรียนวัดป่าเกด 142
8 5.63
7 4.93
19 13.38
10 7.04
13 9.15
85 59.86
57 40.14%
19  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 879
44 5.01
57 6.48
122 13.88
57 6.48
70 7.96
529 60.18
350 39.82%
20  โรงเรียนบ้านบางจาก 388
85 21.91
0 0.00
65 16.75
0 0.00
0 0.00
238 61.34
150 38.66%
21  โรงเรียนคลองบางปู 124
2 1.61
2 1.61
20 16.13
2 1.61
21 16.94
77 62.10
47 37.90%
22  โรงเรียนคลองใหม่ 521
34 6.53
19 3.65
33 6.33
53 10.17
52 9.98
330 63.34
191 36.66%
23  โรงเรียนวัดรวก 28
5 17.86
2 7.14
2 7.14
1 3.57
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
24  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1599
29 1.81
77 4.82
372 23.26
72 4.50
20 1.25
1029 64.35
570 35.65%
25  โรงเรียนวัดคลองเก้า 593
29 4.89
31 5.23
55 9.27
47 7.93
47 7.93
384 64.76
209 35.24%
26  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 994
41 4.12
148 14.89
51 5.13
54 5.43
51 5.13
649 65.29
345 34.71%
27  โรงเรียนวัดกองแก้ว 133
9 6.77
1 0.75
28 21.05
2 1.50
4 3.01
89 66.92
44 33.08%
28  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 103
15 14.56
9 8.74
7 6.80
3 2.91
0 0.00
69 66.99
34 33.01%
29  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1418
108 7.62
108 7.62
75 5.29
87 6.14
79 5.57
961 67.77
457 32.23%
30  โรงเรียนวัดสุขกร 165
10 6.06
11 6.67
11 6.67
10 6.06
11 6.67
112 67.88
53 32.12%
31  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 141
31 21.99
4 2.84
9 6.38
1 0.71
0 0.00
96 68.09
45 31.91%
32  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 71
6 8.45
4 5.63
10 14.08
2 2.82
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
33  โรงเรียนวัดครุนอก 85
9 10.59
3 3.53
13 15.29
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
34  โรงเรียนวัดแค 210
12 5.71
2 0.95
10 4.76
10 4.76
29 13.81
147 70.00
63 30.00%
35  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 263
15 5.70
17 6.46
42 15.97
4 1.52
0 0.00
185 70.34
78 29.66%
36  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 403
21 5.21
7 1.74
73 18.11
16 3.97
0 0.00
286 70.97
117 29.03%
37  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1103
55 4.99
22 1.99
226 20.49
12 1.09
0 0.00
788 71.44
315 28.56%
38  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 141
13 9.22
7 4.96
19 13.48
1 0.71
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
39  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 168
6 3.57
10 5.95
31 18.45
0 0.00
0 0.00
121 72.02
47 27.98%
40  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 62
4 6.45
2 3.23
8 12.90
2 3.23
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
41  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 329
27 8.21
16 4.86
25 7.60
22 6.69
0 0.00
239 72.64
90 27.36%
42  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 294
16 5.44
16 5.44
48 16.33
0 0.00
0 0.00
214 72.79
80 27.21%
43  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 287
17 5.92
12 4.18
18 6.27
19 6.62
10 3.48
211 73.52
76 26.48%
44  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1440
40 2.78
34 2.36
290 20.14
13 0.90
1 0.07
1062 73.75
378 26.25%
45  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 142
3 2.11
3 2.11
27 19.01
1 0.70
1 0.70
107 75.35
35 24.65%
46  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 325
14 4.31
0 0.00
59 18.15
0 0.00
0 0.00
252 77.54
73 22.46%
47  โรงเรียนวัดแหลม 204
7 3.43
7 3.43
31 15.20
0 0.00
0 0.00
159 77.94
45 22.06%
48  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 92
6 6.52
1 1.09
13 14.13
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
49  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 68
2 2.94
1 1.47
4 5.88
4 5.88
3 4.41
54 79.41
14 20.59%
50  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 589
61 10.36
24 4.07
36 6.11
0 0.00
0 0.00
468 79.46
121 20.54%
51  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 504
18 3.57
17 3.37
36 7.14
17 3.37
15 2.98
401 79.56
103 20.44%
52  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1807
44 2.43
125 6.92
178 9.85
21 1.16
0 0.00
1439 79.63
368 20.37%
53  โรงเรียนวัดสวนส้ม 720
27 3.75
14 1.94
76 10.56
13 1.81
7 0.97
583 80.97
137 19.03%
54  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 70
3 4.29
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
55  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 75
3 4.00
0 0.00
9 12.00
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
56  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
57  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 98
4 4.08
0 0.00
12 12.24
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
58  โรงเรียนวัดคลองมอญ 130
7 5.38
0 0.00
12 9.23
2 1.54
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
59  โรงเรียนคลองสำโรง 589
23 3.90
10 1.70
52 8.83
0 0.00
0 0.00
504 85.57
85 14.43%
60  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 623
25 4.01
0 0.00
54 8.67
0 0.00
0 0.00
544 87.32
79 12.68%
61  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 489
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 3.48
42 8.59
430 87.93
59 12.07%
62  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 461
15 3.25
5 1.08
10 2.17
15 3.25
10 2.17
406 88.07
55 11.93%
63  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 326
15 4.60
0 0.00
23 7.06
0 0.00
0 0.00
288 88.34
38 11.66%
64  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 517
10 1.93
6 1.16
18 3.48
5 0.97
11 2.13
467 90.33
50 9.67%
65  โรงเรียนวัดคันลัด 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
66  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 653
15 2.30
10 1.53
19 2.91
10 1.53
2 0.31
597 91.42
56 8.58%
67  โรงเรียนวัดบางกอบัว 107
3 2.80
2 1.87
3 2.80
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
68  โรงเรียนวัดกลาง 197
4 2.03
1 0.51
4 2.03
0 0.00
5 2.54
183 92.89
14 7.11%
69  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 532
7 1.32
4 0.75
20 3.76
1 0.19
0 0.00
500 93.98
32 6.02%
70  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 844
7 0.83
1 0.12
35 4.15
0 0.00
0 0.00
801 94.91
43 5.09%
71  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 213
3 1.41
3 1.41
2 0.94
0 0.00
0 0.00
205 96.24
8 3.76%
72  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,092 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,660 5.17
เตี้ย  1,341 4.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,788 11.80
ผอมและเตี้ย  1,516 4.72
อ้วนและเตี้ย  1,777 5.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,010 68.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,082 คน


31.42%


Powered By www.thaieducation.net