ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 68
67 98.53
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านรังแถว 53
7 13.21
15 28.30
11 20.75
8 15.09
8 15.09
4 7.55
49 92.45%
3  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 136
95 69.85
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
34 25.00
102 75.00%
4  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 112
7 6.25
11 9.82
20 17.86
16 14.29
27 24.11
31 27.68
81 72.32%
5  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 151
10 6.62
5 3.31
33 21.85
15 9.93
38 25.17
50 33.11
101 66.89%
6  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 70
14 20.00
8 11.43
15 21.43
6 8.57
2 2.86
25 35.71
45 64.29%
7  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 23
3 13.04
7 30.43
2 8.70
2 8.70
0 0.00
9 39.13
14 60.87%
8  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 74
33 44.59
0 0.00
6 8.11
5 6.76
1 1.35
29 39.19
45 60.81%
9  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 124
15 12.10
14 11.29
24 19.35
7 5.65
7 5.65
57 45.97
67 54.03%
10  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 160
9 5.63
28 17.50
30 18.75
18 11.25
0 0.00
75 46.88
85 53.13%
11  โรงเรียนบ้านชายเคือง 164
13 7.93
18 10.98
21 12.80
16 9.76
19 11.59
77 46.95
87 53.05%
12  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 132
16 12.12
12 9.09
20 15.15
9 6.82
8 6.06
67 50.76
65 49.24%
13  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 69
12 17.39
11 15.94
10 14.49
0 0.00
0 0.00
36 52.17
33 47.83%
14  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 89
23 25.84
6 6.74
7 7.87
3 3.37
3 3.37
47 52.81
42 47.19%
15  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 287
54 18.82
22 7.67
45 15.68
0 0.00
0 0.00
166 57.84
121 42.16%
16  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 115
7 6.09
16 13.91
22 19.13
1 0.87
2 1.74
67 58.26
48 41.74%
17  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 84
17 20.24
3 3.57
13 15.48
2 2.38
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
18  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 197
2 1.02
76 38.58
4 2.03
0 0.00
0 0.00
115 58.38
82 41.62%
19  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 256
15 5.86
8 3.13
27 10.55
22 8.59
34 13.28
150 58.59
106 41.41%
20  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 63
6 9.52
3 4.76
14 22.22
2 3.17
1 1.59
37 58.73
26 41.27%
21  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 158
16 10.13
5 3.16
11 6.96
21 13.29
11 6.96
94 59.49
64 40.51%
22  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 132
9 6.82
13 9.85
28 21.21
1 0.76
1 0.76
80 60.61
52 39.39%
23  โรงเรียนบ้านวังหามแห 29
7 24.14
1 3.45
2 6.90
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
24  โรงเรียนบ้านบึงลาด 53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
4 7.55
4 7.55
33 62.26
20 37.74%
25  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 120
13 10.83
12 10.00
7 5.83
12 10.00
0 0.00
76 63.33
44 36.67%
26  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 127
11 8.66
6 4.72
12 9.45
17 13.39
0 0.00
81 63.78
46 36.22%
27  โรงเรียนบ้านปางตาไว 150
18 12.00
13 8.67
5 3.33
17 11.33
1 0.67
96 64.00
54 36.00%
28  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 167
27 16.17
18 10.78
4 2.40
11 6.59
0 0.00
107 64.07
60 35.93%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 745
66 8.86
36 4.83
27 3.62
66 8.86
70 9.40
480 64.43
265 35.57%
30  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 124
12 9.68
16 12.90
16 12.90
0 0.00
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
31  โรงเรียนบ้านชุมนาก 122
22 18.03
6 4.92
13 10.66
2 1.64
0 0.00
79 64.75
43 35.25%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 125
14 11.20
1 0.80
28 22.40
1 0.80
0 0.00
81 64.80
44 35.20%
33  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 74
2 2.70
5 6.76
17 22.97
1 1.35
1 1.35
48 64.86
26 35.14%
34  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 40
2 5.00
3 7.50
8 20.00
1 2.50
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
35  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 188
11 5.85
6 3.19
16 8.51
17 9.04
15 7.98
123 65.43
65 34.57%
36  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 64
10 15.63
6 9.38
6 9.38
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
37  โรงเรียนบ้านคลองเตย 138
10 7.25
12 8.70
24 17.39
0 0.00
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
38  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 96
12 12.50
8 8.33
5 5.21
7 7.29
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
39  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 82
10 12.20
17 20.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
40  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 109
20 18.35
0 0.00
15 13.76
0 0.00
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
41  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 134
7 5.22
18 13.43
12 8.96
6 4.48
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
42  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 125
4 3.20
6 4.80
7 5.60
10 8.00
13 10.40
85 68.00
40 32.00%
43  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 160
22 13.75
4 2.50
14 8.75
11 6.88
0 0.00
109 68.13
51 31.88%
44  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 121
22 18.18
1 0.83
11 9.09
4 3.31
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
45  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 183
18 9.84
0 0.00
19 10.38
18 9.84
2 1.09
126 68.85
57 31.15%
46  โรงเรียนบ้านคลองไพร 87
3 3.45
10 11.49
14 16.09
0 0.00
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
47  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 181
18 9.94
7 3.87
17 9.39
7 3.87
7 3.87
125 69.06
56 30.94%
48  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
10 20.41
34 69.39
15 30.61%
49  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 123
8 6.50
6 4.88
18 14.63
5 4.07
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
50  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 190
21 11.05
13 6.84
23 12.11
0 0.00
0 0.00
133 70.00
57 30.00%
51  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 47
5 10.64
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
52  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 81
0 0.00
0 0.00
24 29.63
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
53  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 58
2 3.45
0 0.00
6 10.34
5 8.62
4 6.90
41 70.69
17 29.31%
54  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 55
8 14.55
0 0.00
6 10.91
1 1.82
1 1.82
39 70.91
16 29.09%
55  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 116
7 6.03
4 3.45
15 12.93
4 3.45
3 2.59
83 71.55
33 28.45%
56  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 53
3 5.66
0 0.00
9 16.98
3 5.66
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
57  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 92
0 0.00
5 5.43
21 22.83
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
58  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 39
5 12.82
2 5.13
2 5.13
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
59  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 114
10 8.77
10 8.77
12 10.53
0 0.00
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
60  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 125
5 4.00
4 3.20
26 20.80
0 0.00
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
61  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 86
8 9.30
1 1.16
13 15.12
1 1.16
1 1.16
62 72.09
24 27.91%
62  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 94
5 5.32
7 7.45
8 8.51
5 5.32
1 1.06
68 72.34
26 27.66%
63  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 102
9 8.82
4 3.92
12 11.76
2 1.96
1 0.98
74 72.55
28 27.45%
64  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 108
8 7.41
6 5.56
6 5.56
3 2.78
6 5.56
79 73.15
29 26.85%
65  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 79
11 13.92
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
66  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 23
3 13.04
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 75
5 6.67
4 5.33
0 0.00
3 4.00
7 9.33
56 74.67
19 25.33%
68  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 56
2 3.57
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
69  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 132
5 3.79
11 8.33
13 9.85
4 3.03
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
70  โรงเรียนบ้านสามขา 68
2 2.94
2 2.94
13 19.12
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
71  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 132
13 9.85
11 8.33
9 6.82
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
72  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 100
4 4.00
4 4.00
7 7.00
6 6.00
4 4.00
75 75.00
25 25.00%
73  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 187
22 11.76
3 1.60
21 11.23
0 0.00
0 0.00
141 75.40
46 24.60%
74  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 45
1 2.22
2 4.44
6 13.33
1 2.22
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
75  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 166
5 3.01
23 13.86
12 7.23
0 0.00
0 0.00
126 75.90
40 24.10%
76  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 161
14 8.70
17 10.56
7 4.35
0 0.00
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
77  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 119
20 16.81
3 2.52
4 3.36
1 0.84
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
78  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 64
5 7.81
5 7.81
3 4.69
2 3.13
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
79  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 202
21 10.40
7 3.47
19 9.41
0 0.00
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
80  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 43
1 2.33
4 9.30
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
81  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 43
1 2.33
4 9.30
3 6.98
2 4.65
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
82  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 218
5 2.29
3 1.38
21 9.63
8 3.67
13 5.96
168 77.06
50 22.94%
83  โรงเรียนบ้านสามแยก 70
9 12.86
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
84  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 92
1 1.09
3 3.26
12 13.04
3 3.26
2 2.17
71 77.17
21 22.83%
85  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 57
7 12.28
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
86  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 150
12 8.00
6 4.00
10 6.67
6 4.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
87  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 90
11 12.22
3 3.33
6 6.67
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
88  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 132
3 2.27
3 2.27
7 5.30
6 4.55
10 7.58
103 78.03
29 21.97%
89  โรงเรียนบ้านหนองโมก 78
7 8.97
3 3.85
6 7.69
0 0.00
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
90  โรงเรียนบ้านวังพลับ 101
5 4.95
13 12.87
4 3.96
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
91  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 166
21 12.65
3 1.81
12 7.23
0 0.00
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
92  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 222
11 4.95
10 4.50
26 11.71
1 0.45
0 0.00
174 78.38
48 21.62%
93  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 140
8 5.71
6 4.29
13 9.29
2 1.43
1 0.71
110 78.57
30 21.43%
94  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 145
11 7.59
3 2.07
4 2.76
11 7.59
2 1.38
114 78.62
31 21.38%
95  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 131
2 1.53
4 3.05
21 16.03
0 0.00
1 0.76
103 78.63
28 21.37%
96  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 134
10 7.46
0 0.00
18 13.43
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
97  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 246
6 2.44
9 3.66
29 11.79
5 2.03
2 0.81
195 79.27
51 20.73%
98  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 121
12 9.92
0 0.00
13 10.74
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
99  โรงเรียนบ้านช่องลม 55
1 1.82
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
100  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 125
8 6.40
4 3.20
5 4.00
5 4.00
3 2.40
100 80.00
25 20.00%
101  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 126
5 3.97
5 3.97
9 7.14
4 3.17
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
102  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 79
4 5.06
2 2.53
9 11.39
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
103  โรงเรียนบ้านดงเย็น 79
4 5.06
4 5.06
1 1.27
4 5.06
2 2.53
64 81.01
15 18.99%
104  โรงเรียนบ้านหนองจอก 137
8 5.84
0 0.00
15 10.95
3 2.19
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
105  โรงเรียนบ้านวังบัว 204
0 0.00
0 0.00
23 11.27
15 7.35
0 0.00
166 81.37
38 18.63%
106  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 113
3 2.65
1 0.88
13 11.50
2 1.77
2 1.77
92 81.42
21 18.58%
107  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 108
3 2.78
3 2.78
9 8.33
3 2.78
2 1.85
88 81.48
20 18.52%
108  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
1 1.15
0 0.00
14 16.09
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
109  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 273
4 1.47
10 3.66
12 4.40
15 5.49
9 3.30
223 81.68
50 18.32%
110  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 137
7 5.11
3 2.19
11 8.03
2 1.46
2 1.46
112 81.75
25 18.25%
111  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 176
8 4.55
0 0.00
24 13.64
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
112  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 138
2 1.45
3 2.17
20 14.49
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
113  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 73
3 4.11
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
114  โรงเรียนบ้านปางลับแล 51
4 7.84
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
115  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 195
11 5.64
3 1.54
20 10.26
0 0.00
0 0.00
161 82.56
34 17.44%
116  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 46
1 2.17
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
117  โรงเรียนบ้านสามเรือน 135
2 1.48
5 3.70
16 11.85
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
118  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
119  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 59
2 3.39
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
120  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 179
6 3.35
2 1.12
22 12.29
0 0.00
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
121  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
122  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
2 3.03
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
123  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 121
7 5.79
7 5.79
6 4.96
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 215
6 2.79
4 1.86
22 10.23
3 1.40
0 0.00
180 83.72
35 16.28%
125  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 125
7 5.60
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
126  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 82
4 4.88
0 0.00
5 6.10
4 4.88
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
127  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 127
6 4.72
3 2.36
9 7.09
0 0.00
2 1.57
107 84.25
20 15.75%
128  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 172
15 8.72
5 2.91
7 4.07
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
129  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 78
9 11.54
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
130  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 92
0 0.00
3 3.26
11 11.96
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
131  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 73
4 5.48
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
132  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 60
4 6.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
133  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 128
3 2.34
3 2.34
12 9.38
0 0.00
1 0.78
109 85.16
19 14.84%
134  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 176
2 1.14
0 0.00
7 3.98
17 9.66
0 0.00
150 85.23
26 14.77%
135  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 88
3 3.41
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
136  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 102
3 2.94
7 6.86
5 4.90
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
137  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 138
0 0.00
8 5.80
11 7.97
0 0.00
1 0.72
118 85.51
20 14.49%
138  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 98
3 3.06
1 1.02
10 10.20
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
139  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 59
3 5.08
0 0.00
4 6.78
0 0.00
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
140  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 45
0 0.00
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
141  โรงเรียนบ้านนิคม 60
0 0.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
142  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 106
7 6.60
0 0.00
6 5.66
1 0.94
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
143  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 77
0 0.00
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
144  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 204
7 3.43
3 1.47
16 7.84
0 0.00
0 0.00
178 87.25
26 12.75%
145  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 149
0 0.00
3 2.01
14 9.40
2 1.34
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
146  โรงเรียนบ้านพัดโบก 149
4 2.68
1 0.67
14 9.40
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
147  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 55
0 0.00
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
148  โรงเรียนบ้านหนองบอน 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.69
10 7.81
112 87.50
16 12.50%
149  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
2 3.13
56 87.50
8 12.50%
150  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 90
1 1.11
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
151  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 82
3 3.66
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
152  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
153  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 233
11 4.72
0 0.00
16 6.87
0 0.00
0 0.00
206 88.41
27 11.59%
154  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 123
0 0.00
4 3.25
7 5.69
3 2.44
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
155  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 211
3 1.42
0 0.00
19 9.00
0 0.00
0 0.00
189 89.57
22 10.43%
156  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 62
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.84
56 90.32
6 9.68%
157  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 73
4 5.48
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
158  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
159  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 78
2 2.56
0 0.00
4 5.13
0 0.00
1 1.28
71 91.03
7 8.97%
160  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 162
5 3.09
2 1.23
4 2.47
3 1.85
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
161  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
162  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 70
0 0.00
1 1.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
163  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.04
7 4.76
137 93.20
10 6.80%
164  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
165  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 57
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
166  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
167  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
168  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
169  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
170  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
171  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
172  โรงเรียนบ้านคลองยาง 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
173  โรงเรียนบ้านช้างคับ 92
3 3.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
174  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 138
1 0.72
0 0.00
3 2.17
0 0.00
0 0.00
134 97.10
4 2.90%
175  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
176  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 89
1 1.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 98.88
1 1.12%
177  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านหัวรัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,205 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,434 7.10
เตี้ย  849 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,850 9.16
ผอมและเตี้ย  561 2.78
อ้วนและเตี้ย  397 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,114 74.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,091 คน


25.20%


Powered By www.thaieducation.net