ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 257
2 0.78
2 0.78
13 5.06
5 1.95
8 3.11
227 88.33
30 11.67 %
2  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 100
10 10.00
5 5.00
3 3.00
2 2.00
2 2.00
78 78.00
22 22.00 %
3  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 81
6 7.41
7 8.64
7 8.64
4 4.94
1 1.23
56 69.14
25 30.86 %
4  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 68
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88 %
5  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 67
2 2.99
2 2.99
2 2.99
2 2.99
1 1.49
58 86.57
9 13.43 %
6  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20 %
7  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 60
3 5.00
0 0.00
2 3.33
2 3.33
3 5.00
50 83.33
10 16.67 %
8  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86 %
9  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 58
4 6.90
2 3.45
6 10.34
0 0.00
1 1.72
45 77.59
13 22.41 %
10  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 54
2 3.70
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96 %
11  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 53
6 11.32
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21 %
12  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 53
6 11.32
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98 %
13  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.66
50 94.34
3 5.66 %
14  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 48
4 8.33
2 4.17
3 6.25
1 2.08
3 6.25
35 72.92
13 27.08 %
15  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33 %
16  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 44
2 4.55
4 9.09
1 2.27
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45 %
17  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 44
1 2.27
5 11.36
1 2.27
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91 %
18  โรงเรียนนาจำปา 43
5 11.63
6 13.95
1 2.33
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23 %
19  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 42
5 11.90
5 11.90
7 16.67
3 7.14
3 7.14
19 45.24
23 54.76 %
20  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38 %
21  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00 %
22  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 40
2 5.00
2 5.00
3 7.50
4 10.00
5 12.50
24 60.00
16 40.00 %
23  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16 %
24  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 37
3 8.11
3 8.11
1 2.70
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62 %
25  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 36
5 13.89
5 13.89
0 0.00
1 2.78
2 5.56
23 63.89
13 36.11 %
26  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 36
8 22.22
5 13.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11 %
27  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71 %
28  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 35
2 5.71
2 5.71
3 8.57
4 11.43
1 2.86
23 65.71
12 34.29 %
29  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 34
1 2.94
1 2.94
7 20.59
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47 %
30  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 34
4 11.76
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53 %
31  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 33
6 18.18
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
20 60.61
13 39.39 %
32  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 32
5 15.63
0 0.00
4 12.50
2 6.25
0 0.00
21 65.63
11 34.38 %
33  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 31
0 0.00
8 25.81
3 9.68
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94 %
34  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33 %
35  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33 %
36  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00 %
37  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00 %
38  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 29
5 17.24
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14 %
39  โรงเรียนสิงห์สะอาด 29
0 0.00
3 10.34
2 6.90
2 6.90
1 3.45
21 72.41
8 27.59 %
40  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34 %
41  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29 %
42  โรงเรียนนาโกวิทยา 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
2 7.14
23 82.14
5 17.86 %
43  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43 %
44  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 27
5 18.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
45  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
2 7.41
1 3.70
20 74.07
7 25.93 %
46  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 27
1 3.70
3 11.11
1 3.70
1 3.70
3 11.11
18 66.67
9 33.33 %
47  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23 %
48  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85 %
49  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 26
4 15.38
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92 %
50  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23 %
51  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 26
3 11.54
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92 %
52  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 26
4 15.38
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23 %
53  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 26
1 3.85
2 7.69
2 7.69
2 7.69
4 15.38
15 57.69
11 42.31 %
54  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
55  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 25
3 12.00
1 4.00
5 20.00
2 8.00
6 24.00
8 32.00
17 68.00 %
56  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 25
3 12.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
57  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
58  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
59  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
60  โรงเรียนหนองหัวช้าง 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
61  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33 %
62  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
23 95.83
1 4.17 %
63  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
64  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35 %
65  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39 %
66  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 23
4 17.39
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13 %
67  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
68  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 22
2 9.09
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73 %
69  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
70  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 22
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
71  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73 %
72  โรงเรียนบ้านโคกใส 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
73  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55 %
74  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55 %
75  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 22
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
76  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29 %
77  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52 %
78  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 21
1 4.76
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
16 76.19
5 23.81 %
79  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 21
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29 %
80  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00 %
81  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00 %
82  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 20
2 10.00
4 20.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00 %
83  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 20
3 15.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00 %
84  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00 %
85  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00 %
86  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00 %
87  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00 %
88  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 20
1 5.00
2 10.00
2 10.00
3 15.00
4 20.00
8 40.00
12 60.00 %
89  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
90  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
91  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
92  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 18
2 11.11
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22 %
93  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 18
6 33.33
0 0.00
5 27.78
0 0.00
1 5.56
6 33.33
12 66.67 %
94  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88 %
95  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
14 82.35
3 17.65 %
96  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 17
1 5.88
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65 %
97  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 17
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
1 5.88
15 88.24
2 11.76 %
98  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
99  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 16
2 12.50
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
11 68.75
5 31.25 %
100  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
101  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 16
2 12.50
1 6.25
2 12.50
1 6.25
1 6.25
9 56.25
7 43.75 %
102  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
103  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
1 6.67
1 6.67
11 73.33
4 26.67 %
104  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
105  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
106  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29 %
107  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
108  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
2 14.29
1 7.14
10 71.43
4 28.57 %
109  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29 %
110  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38 %
111  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69 %
112  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00 %
113  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
114  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
11 91.67
1 8.33 %
115  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
116  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
117  โรงเรียนเสมาสามัคคี 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
118  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
119  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
1 9.09
9 81.82
2 18.18 %
120  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 11
2 18.18
0 0.00
9 81.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00 %
121  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 11
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
122  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
123  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 11
3 27.27
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36 %
124  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
9 81.82
2 18.18 %
125  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
126  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00 %
127  โรงเรียนสำเริงวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
128  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
129  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
130  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
131  โรงเรียนนาคูณวิทยา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
132  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
133  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50 %
134  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00 %
135  โรงเรียนบ้านสว่าง 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
136  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
137  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 8
2 25.00
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
4 50.00
4 50.00 %
138  โรงเรียนหนองแวงแสน 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00 %
139  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
140  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
141  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
142  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
143  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
144  โรงเรียนหนองตุวิทยา 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14 %
145  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
146  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 6
1 16.67
2 33.33
0 0.00
1 16.67
0 0.00
2 33.33
4 66.67 %
147  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
148  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
150  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
151  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
152  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
153  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67 %
154  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33 %
155  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33 %
156  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00 %
157  โรงเรียนบ้านท่างาม 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00 %
158  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
159  โรงเรียนคำแคนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
160  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
161  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
162  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
163  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
165  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
166  โรงเรียนภูปอวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
169  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  3,865 ค่าร้อยละ
ผอม  212 5.49
เตี้ย  134 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  214 5.54
ผอมและเตี้ย  74 1.91
อ้วนและเตี้ย  62 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,169 81.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 696 คน


18.01%

Powered By www.thaieducation.net