ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 257
3 1.17
3 1.17
10 3.89
6 2.33
10 3.89
225 87.55
32 12.45 %
2  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 98
2 2.04
4 4.08
2 2.04
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16 %
3  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 81
4 4.94
8 9.88
4 4.94
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99 %
4  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 68
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88 %
5  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
3 4.62
1 1.54
53 81.54
12 18.46 %
6  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75 %
7  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 60
4 6.67
0 0.00
1 1.67
3 5.00
4 6.67
48 80.00
12 20.00 %
8  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86 %
9  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 58
6 10.34
5 8.62
7 12.07
1 1.72
2 3.45
37 63.79
21 36.21 %
10  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 56
3 5.36
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50 %
11  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 53
3 5.66
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21 %
12  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.55
49 92.45
4 7.55 %
13  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29 %
14  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13 %
15  โรงเรียนนาจำปา 46
9 19.57
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91 %
16  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
1 2.27
1 2.27
37 84.09
7 15.91 %
17  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 44
2 4.55
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64 %
18  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 42
5 11.90
5 11.90
7 16.67
3 7.14
1 2.38
21 50.00
21 50.00 %
19  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 42
4 9.52
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29 %
20  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00 %
21  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 40
4 10.00
2 5.00
2 5.00
3 7.50
2 5.00
27 67.50
13 32.50 %
22  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16 %
23  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 38
4 10.53
2 5.26
3 7.89
1 2.63
3 7.89
25 65.79
13 34.21 %
24  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 37
3 8.11
3 8.11
3 8.11
1 2.70
0 0.00
27 72.97
10 27.03 %
25  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 36
5 13.89
5 13.89
0 0.00
1 2.78
2 5.56
23 63.89
13 36.11 %
26  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 36
4 11.11
5 13.89
0 0.00
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78 %
27  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 35
7 20.00
1 2.86
4 11.43
1 2.86
2 5.71
20 57.14
15 42.86 %
28  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
29  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 34
6 17.65
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47 %
30  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 34
3 8.82
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65 %
31  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 33
2 6.06
2 6.06
8 24.24
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36 %
32  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 32
5 15.63
0 0.00
3 9.38
2 6.25
0 0.00
22 68.75
10 31.25 %
33  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 30
2 6.67
14 46.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
11 36.67
19 63.33 %
34  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33 %
35  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33 %
36  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 30
0 0.00
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00 %
37  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00 %
38  โรงเรียนสิงห์สะอาด 29
0 0.00
2 6.90
0 0.00
3 10.34
1 3.45
23 79.31
6 20.69 %
39  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
40  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
41  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 28
0 0.00
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71 %
42  โรงเรียนนาโกวิทยา 28
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
2 7.14
23 82.14
5 17.86 %
43  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 28
3 10.71
2 7.14
5 17.86
2 7.14
0 0.00
16 57.14
12 42.86 %
44  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 28
2 7.14
1 3.57
2 7.14
0 0.00
1 3.57
22 78.57
6 21.43 %
45  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41 %
46  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 27
1 3.70
3 11.11
1 3.70
1 3.70
4 14.81
17 62.96
10 37.04 %
47  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23 %
48  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23 %
49  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 26
3 11.54
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92 %
50  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 26
5 19.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23 %
51  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
3 11.54
4 15.38
12 46.15
14 53.85 %
52  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
22 88.00
3 12.00 %
53  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 25
6 24.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00 %
54  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
55  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 25
3 12.00
1 4.00
4 16.00
2 8.00
8 32.00
7 28.00
18 72.00 %
56  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
57  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00 %
58  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
59  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 24
3 12.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83 %
60  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 24
11 45.83
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
10 41.67
14 58.33 %
61  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
62  โรงเรียนหนองหัวช้าง 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
63  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 24
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33 %
64  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33 %
65  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
66  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 23
2 8.70
2 8.70
3 13.04
2 8.70
0 0.00
14 60.87
9 39.13 %
67  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 23
1 4.35
-2 -8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35 %
68  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
17 73.91
6 26.09 %
69  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35 %
70  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00 %
71  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
72  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 22
0 0.00
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73 %
73  โรงเรียนบ้านโคกใส 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
74  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55 %
75  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52 %
76  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
77  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
78  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 21
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52 %
79  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 21
4 19.05
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33 %
80  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
81  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 20
1 5.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00 %
82  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 20
2 10.00
4 20.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00 %
83  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00 %
84  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00 %
85  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00 %
86  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 20
0 0.00
2 10.00
1 5.00
2 10.00
2 10.00
13 65.00
7 35.00 %
87  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
88  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 19
4 21.05
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58 %
89  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
90  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22 %
91  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 18
6 33.33
6 33.33
1 5.56
3 16.67
0 0.00
2 11.11
16 88.89 %
92  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 18
6 33.33
0 0.00
5 27.78
0 0.00
1 5.56
6 33.33
12 66.67 %
93  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 18
2 11.11
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78 %
94  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
95  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88 %
96  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
14 82.35
3 17.65 %
97  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 17
0 0.00
2 11.76
2 11.76
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41 %
98  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 17
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
99  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
1 5.88
1 5.88
11 64.71
6 35.29 %
100  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 17
0 0.00
1 5.88
0 0.00
1 5.88
1 5.88
14 82.35
3 17.65 %
101  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
102  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
103  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
104  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67 %
105  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
1 6.67
2 13.33
10 66.67
5 33.33 %
106  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
107  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 14
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
108  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 14
3 21.43
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57 %
109  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38 %
110  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69 %
111  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69 %
112  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38 %
113  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08 %
114  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 12
3 25.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33 %
115  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67 %
116  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
117  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00 %
118  โรงเรียนเสมาสามัคคี 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
119  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
120  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
1 9.09
9 81.82
2 18.18 %
121  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
122  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 11
2 18.18
0 0.00
9 81.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00 %
123  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
124  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
125  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
126  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 10
2 20.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00 %
127  โรงเรียนสำเริงวิทยา 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
128  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
129  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
130  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
131  โรงเรียนนาคูณวิทยา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
132  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
133  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
134  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50 %
135  โรงเรียนบ้านสว่าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50 %
136  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
137  โรงเรียนหนองแวงแสน 8
1 12.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
138  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
139  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86 %
140  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
141  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
142  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
143  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 7
3 42.86
2 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 28.57
5 71.43 %
144  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86 %
145  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
146  โรงเรียนหนองตุวิทยา 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14 %
147  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 6
1 16.67
2 33.33
0 0.00
1 16.67
0 0.00
2 33.33
4 66.67 %
148  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
150  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
151  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
152  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
153  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 4
2 50.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00 %
154  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00 %
155  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
156  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33 %
157  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00 %
158  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
159  โรงเรียนบ้านท่างาม 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00 %
160  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
161  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
162  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
163  โรงเรียนคำแคนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
165  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
166  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
169  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนภูปอวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
172  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
173  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  3,873 ค่าร้อยละ
ผอม  244 6.30
เตี้ย  145 3.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  225 5.81
ผอมและเตี้ย  72 1.86
อ้วนและเตี้ย  62 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,125 80.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 748 คน


19.31%

Powered By www.thaieducation.net