ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 256
6 2.34
7 2.73
15 5.86
3 1.17
15 5.86
210 82.03
46 17.97 %
2  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 102
10 9.80
5 4.90
3 2.94
5 4.90
3 2.94
76 74.51
26 25.49 %
3  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 81
4 4.94
9 11.11
5 6.17
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46 %
4  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 66
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06 %
5  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 64
3 4.69
2 3.13
3 4.69
3 4.69
0 0.00
53 82.81
11 17.19 %
6  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75 %
7  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 61
0 0.00
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20 %
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 60
5 8.33
0 0.00
2 3.33
4 6.67
5 8.33
44 73.33
16 26.67 %
9  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 59
7 11.86
6 10.17
7 11.86
2 3.39
2 3.39
35 59.32
24 40.68 %
10  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 56
3 5.36
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50 %
11  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66 %
12  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77 %
13  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24 %
14  โรงเรียนนาจำปา 46
10 21.74
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26 %
15  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17 %
16  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 44
4 9.09
0 0.00
1 2.27
1 2.27
1 2.27
37 84.09
7 15.91 %
17  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 43
6 13.95
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93 %
18  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00 %
19  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 41
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
1 2.44
33 80.49
8 19.51 %
20  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20 %
21  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 40
2 5.00
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00 %
22  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 38
4 10.53
2 5.26
3 7.89
1 2.63
3 7.89
25 65.79
13 34.21 %
23  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 37
3 8.11
3 8.11
3 8.11
1 2.70
0 0.00
27 72.97
10 27.03 %
24  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11 %
25  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 36
5 13.89
5 13.89
1 2.78
2 5.56
0 0.00
23 63.89
13 36.11 %
26  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 36
5 13.89
6 16.67
0 0.00
1 2.78
0 0.00
24 66.67
12 33.33 %
27  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 35
8 22.86
2 5.71
2 5.71
10 28.57
4 11.43
9 25.71
26 74.29 %
28  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 34
6 17.65
3 8.82
1 2.94
3 8.82
0 0.00
21 61.76
13 38.24 %
29  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 33
7 21.21
1 3.03
4 12.12
1 3.03
2 6.06
18 54.55
15 45.45 %
30  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 33
3 9.09
1 3.03
1 3.03
0 0.00
1 3.03
27 81.82
6 18.18 %
31  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 32
2 6.25
2 6.25
8 25.00
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50 %
32  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 32
7 21.88
0 0.00
2 6.25
2 6.25
0 0.00
21 65.63
11 34.38 %
33  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23 %
34  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 30
4 13.33
4 13.33
3 10.00
4 13.33
0 0.00
15 50.00
15 50.00 %
35  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 30
8 26.67
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00 %
36  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 30
0 0.00
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00 %
37  โรงเรียนสิงห์สะอาด 29
0 0.00
2 6.90
3 10.34
0 0.00
1 3.45
23 79.31
6 20.69 %
38  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 29
3 10.34
2 6.90
6 20.69
2 6.90
0 0.00
16 55.17
13 44.83 %
39  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
40  โรงเรียนนาโกวิทยา 28
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
2 7.14
23 82.14
5 17.86 %
41  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57 %
42  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 28
2 7.14
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43 %
43  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 28
1 3.57
2 7.14
2 7.14
4 14.29
4 14.29
15 53.57
13 46.43 %
44  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41 %
45  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 27
1 3.70
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
46  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08 %
47  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
48  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23 %
49  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85 %
50  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
51  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 26
1 3.85
3 11.54
1 3.85
1 3.85
4 15.38
16 61.54
10 38.46 %
52  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38 %
53  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00 %
54  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
55  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
56  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 25
3 12.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00 %
57  โรงเรียนหนองหัวช้าง 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00 %
58  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
23 92.00
2 8.00 %
59  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00 %
60  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 24
4 16.67
4 16.67
2 8.33
0 0.00
1 4.17
13 54.17
11 45.83 %
61  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 24
0 0.00
17 70.83
0 0.00
7 29.17
0 0.00
0 0.00
24 100.00 %
62  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 24
11 45.83
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
10 41.67
14 58.33 %
63  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17 %
64  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 23
2 8.70
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74 %
65  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70 %
66  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04 %
67  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 23
6 26.09
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43 %
68  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70 %
69  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 22
4 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18 %
70  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 22
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18 %
71  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 22
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
72  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 22
6 27.27
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91 %
73  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
2 9.09
1 4.55
15 68.18
7 31.82 %
74  โรงเรียนบ้านโคกใส 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
75  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55 %
76  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
77  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81 %
78  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
79  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
80  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81 %
81  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00 %
82  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 20
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00 %
83  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00 %
84  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00 %
85  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00 %
86  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 20
1 5.00
2 10.00
3 15.00
3 15.00
4 20.00
7 35.00
13 65.00 %
87  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 19
4 21.05
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
12 63.16
7 36.84 %
88  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
89  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53 %
90  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 18
1 5.56
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
91  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 18
6 33.33
0 0.00
5 27.78
0 0.00
1 5.56
6 33.33
12 66.67 %
92  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 18
4 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22 %
93  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
94  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 17
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
95  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 17
2 11.76
3 17.65
1 5.88
2 11.76
0 0.00
9 52.94
8 47.06 %
96  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
97  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25 %
98  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 16
0 0.00
2 12.50
1 6.25
1 6.25
0 0.00
12 75.00
4 25.00 %
99  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
100  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
2 12.50
1 6.25
10 62.50
6 37.50 %
101  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
102  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 15
2 13.33
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
9 60.00
6 40.00 %
103  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 15
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00 %
104  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
1 6.67
12 80.00
3 20.00 %
105  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
1 6.67
1 6.67
12 80.00
3 20.00 %
106  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29 %
107  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
108  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
109  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69 %
110  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38 %
111  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69 %
112  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69 %
113  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08 %
114  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 12
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33 %
115  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 12
2 16.67
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00 %
116  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
117  โรงเรียนเสมาสามัคคี 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
118  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
119  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
120  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
121  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
122  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
123  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00 %
124  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 10
7 70.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 30.00
7 70.00 %
125  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 10
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00 %
126  โรงเรียนสำเริงวิทยา 10
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00 %
127  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
128  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
129  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
130  โรงเรียนนาคูณวิทยา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
131  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
132  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
133  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50 %
134  โรงเรียนบ้านสว่าง 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
135  โรงเรียนหนองแวงแสน 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50 %
136  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
137  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 7
2 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
138  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
139  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
140  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
141  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 7
3 42.86
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
3 42.86
4 57.14 %
142  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 7
1 14.29
1 14.29
2 28.57
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14 %
143  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
144  โรงเรียนหนองตุวิทยา 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14 %
145  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 6
1 16.67
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00 %
146  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
147  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
148  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33 %
149  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 5
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00 %
150  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00 %
151  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00 %
152  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
153  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00 %
154  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33 %
155  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00 %
156  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
157  โรงเรียนบ้านท่างาม 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00 %
158  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
159  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
160  โรงเรียนคำแคนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
161  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
162  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
163  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
165  โรงเรียนภูปอวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
166  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
169  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  3,836 ค่าร้อยละ
ผอม  280 7.30
เตี้ย  157 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  187 4.87
ผอมและเตี้ย  93 2.42
อ้วนและเตี้ย  60 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,059 79.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 777 คน


20.26%

Powered By www.thaieducation.net