ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 354
15 4.24
7 1.98
14 3.95
11 3.11
10 2.82
297 83.90
57 16.10 %
2  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 127
13 10.24
3 2.36
2 1.57
1 0.79
1 0.79
107 84.25
20 15.75 %
3  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 83
2 2.41
11 13.25
3 3.61
11 13.25
3 3.61
53 63.86
30 36.14 %
4  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
1 1.37
1 1.37
69 94.52
4 5.48 %
5  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 72
1 1.39
1 1.39
3 4.17
2 2.78
3 4.17
62 86.11
10 13.89 %
6  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 66
4 6.06
4 6.06
0 0.00
4 6.06
1 1.52
53 80.30
13 19.70 %
7  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64 %
8  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 60
1 1.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33 %
9  โรงเรียนนาจำปา 60
2 3.33
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33 %
10  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 58
2 3.45
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34 %
11  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53 %
12  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 55
2 3.64
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45 %
13  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73 %
14  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
51 94.44
3 5.56 %
15  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00 %
16  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16 %
17  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
1 2.04
46 93.88
3 6.12 %
18  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 48
3 6.25
6 12.50
1 2.08
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92 %
19  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 48
4 8.33
2 4.17
3 6.25
1 2.08
3 6.25
35 72.92
13 27.08 %
20  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
1 2.13
1 2.13
43 91.49
4 8.51 %
21  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
1 2.13
3 6.38
38 80.85
9 19.15 %
22  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00 %
23  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 46
5 10.87
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04 %
24  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 42
7 16.67
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81 %
25  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 41
7 17.07
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71 %
26  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00 %
27  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 39
4 10.26
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95 %
28  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 36
14 38.89
0 0.00
2 5.56
3 8.33
17 47.22
0 0.00
36 100.00 %
29  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 35
3 8.57
10 28.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
19 54.29
16 45.71 %
30  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00 %
31  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59 %
32  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12 %
33  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 32
2 6.25
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50 %
34  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90 %
35  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 31
9 29.03
4 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94 %
36  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13 %
37  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00 %
38  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 30
3 10.00
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67 %
39  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33 %
40  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00 %
41  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 29
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90 %
42  โรงเรียนนาโกวิทยา 29
2 6.90
1 3.45
1 3.45
2 6.90
1 3.45
22 75.86
7 24.14 %
43  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 29
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24 %
44  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 29
4 13.79
0 0.00
3 10.34
5 17.24
3 10.34
14 48.28
15 51.72 %
45  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29 %
46  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 28
0 0.00
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29 %
47  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 28
6 21.43
4 14.29
1 3.57
3 10.71
0 0.00
14 50.00
14 50.00 %
48  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
49  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
50  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81 %
51  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
52  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
53  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69 %
54  โรงเรียนสิงห์สะอาด 26
8 30.77
2 7.69
1 3.85
2 7.69
0 0.00
13 50.00
13 50.00 %
55  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 26
4 15.38
0 0.00
1 3.85
1 3.85
1 3.85
19 73.08
7 26.92 %
56  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
2 7.69
1 3.85
21 80.77
5 19.23 %
57  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
58  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
59  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 25
2 8.00
3 12.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00 %
60  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 25
4 16.00
2 8.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00 %
61  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
2 8.00
5 20.00
14 56.00
11 44.00 %
62  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
63  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
64  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
65  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17 %
66  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 24
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17 %
67  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 23
3 13.04
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74 %
68  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04 %
69  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35 %
70  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 22
2 9.09
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73 %
71  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00 %
72  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 22
3 13.64
2 9.09
3 13.64
2 9.09
2 9.09
10 45.45
12 54.55 %
73  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55 %
74  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
75  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 22
1 4.55
2 9.09
2 9.09
1 4.55
2 9.09
14 63.64
8 36.36 %
76  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
2 9.52
0 0.00
15 71.43
6 28.57 %
77  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81 %
78  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52 %
79  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 21
1 4.76
2 9.52
2 9.52
1 4.76
2 9.52
13 61.90
8 38.10 %
80  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
81  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
82  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 21
9 42.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86 %
83  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 21
2 9.52
2 9.52
1 4.76
2 9.52
0 0.00
14 66.67
7 33.33 %
84  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 21
4 19.05
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86 %
85  โรงเรียนเสมาสามัคคี 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00 %
86  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53 %
87  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
88  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
89  โรงเรียนหนองหัวช้าง 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26 %
90  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
5 26.32
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32 %
91  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
92  โรงเรียนบ้านท่างาม 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11 %
93  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 18
1 5.56
1 5.56
2 11.11
1 5.56
2 11.11
11 61.11
7 38.89 %
94  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 18
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
95  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
14 77.78
4 22.22 %
96  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88 %
97  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 17
2 11.76
0 0.00
2 11.76
1 5.88
1 5.88
11 64.71
6 35.29 %
98  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88 %
99  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
100  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 17
4 23.53
2 11.76
3 17.65
1 5.88
2 11.76
5 29.41
12 70.59 %
101  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
102  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 17
1 5.88
2 11.76
1 5.88
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41 %
103  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25 %
104  โรงเรียนนาคูณวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
105  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 16
2 12.50
2 12.50
0 0.00
2 12.50
0 0.00
10 62.50
6 37.50 %
106  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
15 93.75
1 6.25 %
107  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
108  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
11 68.75
5 31.25 %
109  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
1 6.25
12 75.00
4 25.00 %
110  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
111  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
112  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 15
2 13.33
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67 %
113  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67 %
114  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 15
2 13.33
4 26.67
1 6.67
4 26.67
0 0.00
4 26.67
11 73.33 %
115  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
116  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67 %
117  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 15
2 13.33
1 6.67
2 13.33
2 13.33
1 6.67
7 46.67
8 53.33 %
118  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
119  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 14
2 14.29
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71 %
120  โรงเรียนหนองแวงแสน 14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
121  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
1 7.14
11 78.57
3 21.43 %
122  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
123  โรงเรียนบ้านโคกใส 13
3 23.08
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77 %
124  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 13
1 7.69
2 15.38
5 38.46
1 7.69
0 0.00
4 30.77
9 69.23 %
125  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00 %
126  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
1 7.69
9 69.23
4 30.77 %
127  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 12
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67 %
128  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33 %
129  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 11
2 18.18
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27 %
130  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18 %
131  โรงเรียนหนองตุวิทยา 11
7 63.64
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
1 9.09
10 90.91 %
132  โรงเรียนสำเริงวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
133  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
134  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 11
4 36.36
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45 %
135  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
136  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
137  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00 %
138  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22 %
139  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 11.11
8 88.89
1 11.11 %
140  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
141  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
142  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
143  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00 %
144  โรงเรียนบ้านสว่าง 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
145  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
146  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
147  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
148  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
150  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
151  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
152  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
153  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 5
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00 %
154  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00 %
155  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 4
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00 %
156  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
157  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00 %
158  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00 %
159  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
160  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
161  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00 %
162  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
163  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
165  โรงเรียนคำแคนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
166  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
169  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนภูปอวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
172  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
173  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  4,274 ค่าร้อยละ
ผอม  260 6.08
เตี้ย  130 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  190 4.45
ผอมและเตี้ย  103 2.41
อ้วนและเตี้ย  73 1.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,518 82.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 756 คน


17.69%

Powered By www.thaieducation.net