ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 354
20 5.65
9 2.54
16 4.52
14 3.95
14 3.95
281 79.38
73 20.62 %
2  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 132
6 4.55
5 3.79
3 2.27
6 4.55
4 3.03
108 81.82
24 18.18 %
3  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 76
3 3.95
9 11.84
2 2.63
9 11.84
2 2.63
51 67.11
25 32.89 %
4  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 73
2 2.74
1 1.37
1 1.37
1 1.37
1 1.37
67 91.78
6 8.22 %
5  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 72
1 1.39
1 1.39
4 5.56
2 2.78
5 6.94
59 81.94
13 18.06 %
6  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 66
5 7.58
2 3.03
4 6.06
3 4.55
1 1.52
51 77.27
15 22.73 %
7  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 65
5 7.69
4 6.15
0 0.00
4 6.15
1 1.54
51 78.46
14 21.54 %
8  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 60
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00 %
9  โรงเรียนนาจำปา 60
3 5.00
1 1.67
2 3.33
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67 %
10  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 58
2 3.45
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34 %
11  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
1 1.72
50 86.21
8 13.79 %
12  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 56
4 7.14
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
49 87.50
7 12.50 %
13  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 55
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27 %
14  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 54
2 3.70
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
49 90.74
5 9.26 %
15  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00 %
16  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16 %
17  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 48
3 6.25
6 12.50
1 2.08
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92 %
18  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 48
4 8.33
2 4.17
3 6.25
1 2.08
3 6.25
35 72.92
13 27.08 %
19  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
2 4.26
1 2.13
39 82.98
8 17.02 %
20  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51 %
21  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
44 93.62
3 6.38 %
22  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 46
1 2.17
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
42 91.30
4 8.70 %
23  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 46
10 21.74
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91 %
24  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 41
9 21.95
0 0.00
2 4.88
0 0.00
1 2.44
29 70.73
12 29.27 %
25  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 41
6 14.63
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95 %
26  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 41
8 19.51
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15 %
27  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 40
1 2.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50 %
28  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 36
14 38.89
0 0.00
2 5.56
3 8.33
0 0.00
17 47.22
19 52.78 %
29  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 35
5 14.29
14 40.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
11 31.43
24 68.57 %
30  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00 %
31  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59 %
32  โรงเรียนนาโกวิทยา 34
3 8.82
1 2.94
1 2.94
2 5.88
2 5.88
25 73.53
9 26.47 %
33  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06 %
34  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 32
2 6.25
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50 %
35  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 31
4 12.90
3 9.68
2 6.45
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03 %
36  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68 %
37  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 31
9 29.03
4 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94 %
38  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68 %
39  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00 %
40  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 30
4 13.33
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00 %
41  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00 %
42  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33 %
43  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 29
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24 %
44  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 29
4 13.79
0 0.00
3 10.34
5 17.24
3 10.34
14 48.28
15 51.72 %
45  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29 %
46  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 28
2 7.14
2 7.14
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00 %
47  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 28
6 21.43
4 14.29
1 3.57
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29 %
48  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
49  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57 %
50  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 27
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41 %
51  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
4 14.81
19 70.37
8 29.63 %
52  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
53  โรงเรียนสิงห์สะอาด 27
9 33.33
3 11.11
1 3.70
2 7.41
0 0.00
12 44.44
15 55.56 %
54  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
55  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
25 96.15
1 3.85 %
56  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 26
5 19.23
1 3.85
1 3.85
1 3.85
1 3.85
17 65.38
9 34.62 %
57  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
2 7.69
1 3.85
21 80.77
5 19.23 %
58  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
59  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
60  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 25
13 52.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
9 36.00
16 64.00 %
61  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 25
2 8.00
3 12.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00 %
62  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
2 8.00
5 20.00
14 56.00
11 44.00 %
63  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
64  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
65  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
66  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 24
6 25.00
2 8.33
3 12.50
1 4.17
0 0.00
12 50.00
12 50.00 %
67  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17 %
68  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 24
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33 %
69  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04 %
70  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00 %
71  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35 %
72  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 22
2 9.09
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73 %
73  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 22
5 22.73
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27 %
74  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
1 4.55
1 4.55
16 72.73
6 27.27 %
75  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 22
2 9.09
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18 %
76  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 22
2 9.09
3 13.64
2 9.09
1 4.55
1 4.55
13 59.09
9 40.91 %
77  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
2 9.52
0 0.00
15 71.43
6 28.57 %
78  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 21
2 9.52
3 14.29
2 9.52
2 9.52
2 9.52
10 47.62
11 52.38 %
79  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81 %
80  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52 %
81  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 21
4 19.05
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86 %
82  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 21
3 14.29
3 14.29
1 4.76
3 14.29
0 0.00
11 52.38
10 47.62 %
83  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 21
9 42.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86 %
84  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76 %
85  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 20
2 10.00
1 5.00
4 20.00
1 5.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00 %
86  โรงเรียนเสมาสามัคคี 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00 %
87  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
88  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
89  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 19
0 0.00
1 5.26
2 10.53
2 10.53
3 15.79
11 57.89
8 42.11 %
90  โรงเรียนหนองหัวช้าง 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26 %
91  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
92  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00 %
93  โรงเรียนบ้านท่างาม 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
16 88.89
2 11.11 %
94  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 18
1 5.56
1 5.56
2 11.11
1 5.56
2 11.11
11 61.11
7 38.89 %
95  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 18
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
96  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
1 5.56
13 72.22
5 27.78 %
97  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
98  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 17
4 23.53
0 0.00
2 11.76
2 11.76
2 11.76
7 41.18
10 58.82 %
99  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88 %
100  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 17
4 23.53
2 11.76
3 17.65
1 5.88
2 11.76
5 29.41
12 70.59 %
101  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
102  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 17
1 5.88
2 11.76
1 5.88
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41 %
103  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25 %
104  โรงเรียนนาคูณวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
105  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16
2 12.50
4 25.00
1 6.25
4 25.00
0 0.00
5 31.25
11 68.75 %
106  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 16
2 12.50
2 12.50
0 0.00
1 6.25
0 0.00
11 68.75
5 31.25 %
107  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
108  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
11 68.75
5 31.25 %
109  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00 %
110  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 16
4 25.00
1 6.25
1 6.25
2 12.50
0 0.00
8 50.00
8 50.00 %
111  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
112  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
113  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 15
2 13.33
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33 %
114  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67 %
115  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 15
1 6.67
1 6.67
5 33.33
2 13.33
0 0.00
6 40.00
9 60.00 %
116  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
117  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67 %
118  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 15
3 20.00
1 6.67
2 13.33
2 13.33
1 6.67
6 40.00
9 60.00 %
119  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
120  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 14
2 14.29
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71 %
121  โรงเรียนหนองแวงแสน 14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
122  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
1 7.14
12 85.71
2 14.29 %
123  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29 %
124  โรงเรียนบ้านโคกใส 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00 %
125  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00 %
126  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 13
0 0.00
7 53.85
6 46.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00 %
127  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 12
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67 %
128  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 12
0 0.00
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00 %
129  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 11
1 9.09
2 18.18
1 9.09
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36 %
130  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
131  โรงเรียนสำเริงวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
132  โรงเรียนหนองตุวิทยา 11
8 72.73
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
11 100.00 %
133  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
134  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
9 81.82
2 18.18 %
135  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00 %
136  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 10
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00 %
137  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 10
0 0.00
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00 %
138  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22 %
139  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 11.11
8 88.89
1 11.11 %
140  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
141  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
142  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
143  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00 %
144  โรงเรียนบ้านสว่าง 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
145  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50 %
146  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
147  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
148  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
150  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
151  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
152  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
153  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 5
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00 %
154  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
155  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 4
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00 %
156  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00 %
157  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00 %
158  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
159  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00 %
160  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
161  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
162  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
163  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
165  โรงเรียนคำแคนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
166  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
169  โรงเรียนภูปอวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
172  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
173  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  4,291 ค่าร้อยละ
ผอม  304 7.08
เตี้ย  165 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  196 4.57
ผอมและเตี้ย  125 2.91
อ้วนและเตี้ย  68 1.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,433 80.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 858 คน


20.00%

Powered By www.thaieducation.net