ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลระยอง 654
16 2.45
22 3.36
69 10.55
38 5.81
54 8.26
455 69.57
199 30.43 %
2  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 407
22 5.41
18 4.42
41 10.07
40 9.83
43 10.57
243 59.71
164 40.29 %
3  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 325
1 0.31
0 0.00
20 6.15
6 1.85
0 0.00
298 91.69
27 8.31 %
4  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 317
18 5.68
22 6.94
22 6.94
29 9.15
23 7.26
203 64.04
114 35.96 %
5  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 268
26 9.70
34 12.69
15 5.60
48 17.91
11 4.10
134 50.00
134 50.00 %
6  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 257
4 1.56
10 3.89
6 2.33
0 0.00
0 0.00
237 92.22
20 7.78 %
7  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 216
13 6.02
10 4.63
15 6.94
13 6.02
11 5.09
154 71.30
62 28.70 %
8  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 214
4 1.87
7 3.27
10 4.67
3 1.40
5 2.34
185 86.45
29 13.55 %
9  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 214
20 9.35
7 3.27
8 3.74
4 1.87
3 1.40
172 80.37
42 19.63 %
10  โรงเรียนวัดเนินพระ 191
15 7.85
18 9.42
41 21.47
0 0.00
0 0.00
117 61.26
74 38.74 %
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 153
25 16.34
0 0.00
12 7.84
0 0.00
0 0.00
116 75.82
37 24.18 %
12  โรงเรียนวัดตากวน 139
11 7.91
5 3.60
3 2.16
3 2.16
1 0.72
116 83.45
23 16.55 %
13  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 137
11 8.03
19 13.87
1 0.73
14 10.22
1 0.73
91 66.42
46 33.58 %
14  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 131
7 5.34
4 3.05
10 7.63
2 1.53
0 0.00
108 82.44
23 17.56 %
15  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 109
5 4.59
4 3.67
5 4.59
4 3.67
2 1.83
89 81.65
20 18.35 %
16  โรงเรียนวัดมาบชลูด 102
4 3.92
4 3.92
4 3.92
12 11.76
6 5.88
72 70.59
30 29.41 %
17  โรงเรียนบ้านมาบเตย 98
9 9.18
6 6.12
4 4.08
2 2.04
3 3.06
74 75.51
24 24.49 %
18  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 97
22 22.68
9 9.28
6 6.19
4 4.12
8 8.25
48 49.48
49 50.52 %
19  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 95
8 8.42
2 2.11
9 9.47
7 7.37
7 7.37
62 65.26
33 34.74 %
20  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 94
31 32.98
11 11.70
4 4.26
5 5.32
0 0.00
43 45.74
51 54.26 %
21  โรงเรียนวัดชากหมาก 94
2 2.13
7 7.45
8 8.51
7 7.45
6 6.38
64 68.09
30 31.91 %
22  โรงเรียนวัดสระแก้ว 94
13 13.83
19 20.21
9 9.57
13 13.83
0 0.00
40 42.55
54 57.45 %
23  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 89
6 6.74
2 2.25
1 1.12
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24 %
24  โรงเรียนวัดกระเฉท 86
4 4.65
3 3.49
3 3.49
3 3.49
0 0.00
73 84.88
13 15.12 %
25  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 85
21 24.71
11 12.94
3 3.53
8 9.41
2 2.35
40 47.06
45 52.94 %
26  โรงเรียนวัดในไร่ 83
8 9.64
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28 %
27  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 82
10 12.20
8 9.76
3 3.66
1 1.22
1 1.22
59 71.95
23 28.05 %
28  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 82
15 18.29
7 8.54
4 4.88
5 6.10
7 8.54
44 53.66
38 46.34 %
29  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 78
7 8.97
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95 %
30  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 78
14 17.95
16 20.51
4 5.13
10 12.82
1 1.28
33 42.31
45 57.69 %
31  โรงเรียนวัดน้ำคอก 78
8 10.26
7 8.97
4 5.13
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64 %
32  โรงเรียนบ้านหนองบอน 76
2 2.63
3 3.95
0 0.00
4 5.26
0 0.00
67 88.16
9 11.84 %
33  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70 %
34  โรงเรียนวัดพลา 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74 %
35  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 72
5 6.94
8 11.11
7 9.72
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17 %
36  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 70
3 4.29
8 11.43
4 5.71
11 15.71
12 17.14
32 45.71
38 54.29 %
37  โรงเรียนบ้านหนองจอก 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
4 5.88
0 0.00
60 88.24
8 11.76 %
38  โรงเรียนวัดท่าเรือ 68
6 8.82
3 4.41
0 0.00
1 1.47
1 1.47
57 83.82
11 16.18 %
39  โรงเรียนวัดตาขัน 67
15 22.39
3 4.48
7 10.45
3 4.48
5 7.46
34 50.75
33 49.25 %
40  โรงเรียนบ้านยายจั่น 66
7 10.61
12 18.18
4 6.06
4 6.06
0 0.00
39 59.09
27 40.91 %
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 64
4 6.25
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
54 84.38
10 15.63 %
42  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 63
2 3.17
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70 %
43  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 63
2 3.17
5 7.94
8 12.70
1 1.59
1 1.59
46 73.02
17 26.98 %
44  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 58
6 10.34
5 8.62
4 6.90
3 5.17
1 1.72
39 67.24
19 32.76 %
45  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 57
2 3.51
6 10.53
4 7.02
6 10.53
4 7.02
35 61.40
22 38.60 %
46  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36 %
47  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 55
12 21.82
7 12.73
1 1.82
7 12.73
1 1.82
27 49.09
28 50.91 %
48  โรงเรียนบ้านปากแพรก 51
6 11.76
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61 %
49  โรงเรียนวัดหนองพะวา 50
2 4.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00 %
50  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 49
4 8.16
6 12.24
2 4.08
4 8.16
1 2.04
32 65.31
17 34.69 %
51  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 49
4 8.16
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37 %
52  โรงเรียนวัดบ้านดอน 49
1 2.04
2 4.08
1 2.04
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24 %
53  โรงเรียนวัดหนองกรับ 49
3 6.12
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29 %
54  โรงเรียนบ้านพยูน 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08 %
55  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
2 4.17
2 4.17
38 79.17
10 20.83 %
56  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26 %
57  โรงเรียนบ้านมาบตอง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00 %
58  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 46
5 10.87
5 10.87
6 13.04
2 4.35
1 2.17
27 58.70
19 41.30 %
59  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00 %
60  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 45
3 6.67
1 2.22
6 13.33
0 0.00
3 6.67
32 71.11
13 28.89 %
61  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22 %
62  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 45
2 4.44
3 6.67
2 4.44
2 4.44
2 4.44
34 75.56
11 24.44 %
63  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 45
2 4.44
3 6.67
7 15.56
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89 %
64  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00 %
65  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00 %
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00 %
67  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00 %
68  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 42
6 14.29
8 19.05
0 0.00
6 14.29
8 19.05
14 33.33
28 66.67 %
69  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20 %
70  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44 %
71  โรงเรียนวัดยายดา 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00 %
72  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22 %
73  โรงเรียนวัดละหารไร่ 37
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51 %
74  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 36
3 8.33
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67 %
75  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56 %
76  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
77  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 35
2 5.71
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
78  โรงเรียนบ้านคลองทราย 34
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76 %
79  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
16 47.06
0 0.00
15 44.12
19 55.88 %
80  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 34
0 0.00
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82 %
81  โรงเรียนบ้านท่าเสา 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
29 87.88
4 12.12 %
82  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09 %
83  โรงเรียนบ้านเขาลอย 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06 %
84  โรงเรียนวัดชากผักกูด 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15 %
85  โรงเรียนวัดเกาะ 33
5 15.15
7 21.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36 %
86  โรงเรียนวัดแกลงบน 33
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06 %
87  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 30
4 13.33
2 6.67
4 13.33
2 6.67
2 6.67
16 53.33
14 46.67 %
88  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00 %
89  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 29
3 10.34
2 6.90
1 3.45
0 0.00
1 3.45
22 75.86
7 24.14 %
90  โรงเรียนบ้านชะวึก 28
5 17.86
5 17.86
2 7.14
2 7.14
0 0.00
14 50.00
14 50.00 %
91  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 28
6 21.43
3 10.71
2 7.14
2 7.14
0 0.00
15 53.57
13 46.43 %
92  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70 %
93  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81 %
94  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00 %
95  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00 %
96  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 25
10 40.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00 %
97  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
98  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 23
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70 %
99  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00 %
100  โรงเรียนวัดธงหงส์ 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
17 85.00
3 15.00 %
101  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 19
5 26.32
3 15.79
0 0.00
1 5.26
0 0.00
10 52.63
9 47.37 %
102  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
103  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 18
6 33.33
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44 %
104  โรงเรียนวัดตะพงนอก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
105  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
106  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 16
3 18.75
4 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75 %
107  โรงเรียนบ้านหลังเขา 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
9 81.82
2 18.18 %
108  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
109  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
110  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
111  โรงเรียนวัดมาบข่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
112  โรงเรียนวัดห้วงหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
113  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
114  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  8,295 ค่าร้อยละ
ผอม  563 6.79
เตี้ย  435 5.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  495 5.97
ผอมและเตี้ย  383 4.62
อ้วนและเตี้ย  242 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,177 74.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,118 คน


25.53%

Powered By www.thaieducation.net