สพป.นครสวรรค์ เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 2.  ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 3.  ไตรประชาสามัคคี 4.  โรงเรียนบ้านปางชัย 5.  เขาหินกราวประชาสรรค์ 6.  อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 7.  อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 8.  อนุบาลลาดยาว 9.  อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 10.  อนุบาลชุมตาบง 11.  หัดไทยวิทยาอุทิศ 12.  สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 13.  สวนป่าแม่กะสี 14.  วัดใหม่สามัคคี 15.  วัดโพธิ์ขวัญ 16.  วัดแหลมทองธรรมจักร 17.  วัดเทพสถาพร 18.  วัดเจริญผล 19.  วัดเขาห้วยลุง 20.  วัดเขาสมุก 21.  วัดเกาะเปา 22.  วัดอ่างทอง 23.  วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 24.  วัดหนองไร่ 25.  วัดหนองยาว 26.  วัดหนองมะขาม 27.  วัดหนองปลาไหล 28.  วัดหนองตางู 29.  วัดหนองกระทุ่ม 30.  วัดหนองกรด 31.  วัดสังฆวิถี 32.  วัดสังขสุทธาวาส 33.  วัดสวนหลวง 34.  วัดสวนขวัญ 35.  วัดสระแก้ว 36.  วัดศรีกัลยานุสรณ์ 37.  วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 38.  วัดวิวิตตาราม 39.  วัดวิมลประชาราษฎร์ 40.  วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 41.  วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 42.  วัดมาบมะขาม 43.  วัดมงคลสถิตย์ 44.  วัดประสาทวิถี 45.  วัดบ้านไร่ 46.  วัดบ้านไผ่ 47.  วัดบ้านแดน 48.  วัดบ้านวัง 49.  วัดบ้านพลัง 50.  วัดบ้านคลอง 51.  วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 52.  วัดธรรมรักขิตาราม 53.  วัดธรรมจริยาวาส 54.  วัดท่าแรต 55.  วัดท่างิ้ว 56.  วัดตาสังใต้ 57.  วัดด่านช้าง 58.  วัดดงหนองหลวง 59.  วัดจิกลาด 60.  วัดจันทร์ทอง 61.  วัดคลองสาลี 62.  วัดคลองสองหน่อ 63.  วัดคลองธรรม 64.  วัดคลองจินดา 65.  ราษฎร์ร่วมสามัคคี 66.  บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 67.  บ้านไทรทองสามัคคี 68.  บ้านใหม่ศรีนคร 69.  บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 70.  บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 71.  บ้านโคกกว้าง 72.  บ้านเปราะ 73.  บ้านเนินใหม่ 74.  บ้านเทพมงคลทอง 75.  บ้านเขาแม่กระทู้ 76.  บ้านเขาจั๊กจั่น 77.  บ้านหินดาด 78.  บ้านหนองไม้ 79.  บ้านหนองแฟบ 80.  บ้านหนองเสือ 81.  บ้านหนองเจ็ดหาบ 82.  บ้านหนองละมาน 83.  บ้านหนองบอนใต้ 84.  บ้านหนองน้ำแดง 85.  บ้านหนองน้ำเขียว 86.  บ้านหนองนมวัว 87.  บ้านหนองชำนาญ 88.  บ้านหนองจิกรี 89.  บ้านหนองจิก 90.  บ้านหนองคล้า 91.  บ้านสะเดาซ้าย 92.  บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 93.  บ้านศรีไกรลาศ 94.  บ้านศรีทอง 95.  บ้านวังหิน 96.  บ้านวังสำราญ 97.  บ้านวังยิ้มแย้ม 98.  บ้านวังน้ำขาว 99.  บ้านวังซ่าน 100.  บ้านวังชุมพร 101.  บ้านลานตะแบก 102.  บ้านยุบใหญ่ 103.  บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 104.  บ้านยอดห้วยแก้ว 105.  บ้านมาบแก 106.  บ้านพนาสวรรค์ 107.  บ้านปางสุด 108.  บ้านปางสวรรค์ 109.  บ้านปางงู 110.  บ้านปางขนุน 111.  บ้านบุรีรัมย์ 112.  บ้านบึงหล่ม 113.  บ้านบึงราษฎร์ 114.  บ้านบ่อกะปุง 115.  บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 116.  บ้านทุ่งรวงทอง 117.  บ้านทุ่งท่าเสา 118.  บ้านทุ่งตัน 119.  บ้านท่ามะกรูด 120.  บ้านท่าตะโก 121.  บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 122.  บ้านตะแบกงาม 123.  บ้านตะเคียนงาม 124.  บ้านตะกรุด 125.  บ้านตลุกข่อยน้ำ 126.  บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 127.  บ้านดอนพลอง 128.  บ้านดอนจังหัน 129.  บ้านดอนกระดูกเนื้อ 130.  บ้านดงสีเสียด 131.  บ้านดงคู้ 132.  บ้านชุมม่วง 133.  บ้านงิ้วแบ้ 134.  บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 135.  บ้านคลองไทร 136.  บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 137.  บ้านคลองสำราญ 138.  บ้านคลองสมบูรณ์ 139.  บ้านคลองม่วง 140.  บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 141.  บ้านคลองน้ำโจน 142.  ชุมชนวัดเนินม่วง 143.  ชุมชนบ้านดอนโม่ 144.  ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 145.  จันทราราษฎร์