สพป.นครราชสีมา เขต 6 : 5 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา18 2.  เบญจราษฎร์ศึกษา 3.  ห้วยไหวัฒนา 4.  วันครู 2502 5.  วัดบ้านไร่ 6.  วัดบ้านโนนประดู่ 7.  วัดบ้านโนนกอก 8.  วัดบ้านเมืองสูง 9.  วัดบ้านเก่างิ้ว 10.  วัดบ้านหนองไข่ผำ 11.  วัดบ้านหนองแวง 12.  วัดบ้านหนองหัวช้าง 13.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 14.  วัดบ้านหนองตะไก้ 15.  วัดบ้านหนองกก 16.  วัดบ้านสีดา 17.  วัดบ้านสามเมือง 18.  วัดบ้านศาลาดิน 19.  วัดบ้านมะค่า 20.  วัดบ้านดอนโก่ย 21.  วัดบ้านดอนเต็ง 22.  วัดบ้านดอนชุมช้าง 23.  วัดบ้านงิ้ว 24.  วัดบ้านกระเบื้อง 25.  วัดกู่สามัคคี 26.  วังโพน 27.  วนาประชารัฐบำรุง 28.  ปริยัติไพศาล 29.  บ้านไทรโยง 30.  บ้านโสกสนวน 31.  บ้านโสกน้ำขุ่น 32.  บ้านโสกงูเหลือม 33.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 34.  บ้านโนนเพ็ด 35.  บ้านโนนเต็ง 36.  บ้านโนนสูง 37.  บ้านโนนสำราญ 38.  บ้านโนนสัง 39.  บ้านโนนรัง 40.  บ้านโนนระเวียง 41.  บ้านโนนมะเฟือง 42.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 43.  บ้านโนนทองหลาง 44.  บ้านโนนดู่ 45.  บ้านโนนกระพี้วิทยา 46.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 47.  บ้านโจด 48.  บ้านโคกเสี่ยว 49.  บ้านโคกเพ็ด 50.  บ้านโคกเพ็ด 51.  บ้านโคกสี 52.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี 53.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 54.  บ้านโคกสว่าง 55.  บ้านโคกน้อย 56.  บ้านโคกตะพาบ 57.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 58.  บ้านแฝก 59.  บ้านแดงน้อย 60.  บ้านแก้งสนามนาง 61.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 62.  บ้านเสมา 63.  บ้านเมืองคง 64.  บ้านเพ็ดน้อย 65.  บ้านเก่าค้อ 66.  บ้านอุทัยทอง 67.  บ้านอ้อยช้าง 68.  บ้านหินแห่ 69.  บ้านหินลาดหนองโดน 70.  บ้านหัวหนองฯ 71.  บ้านหัวนาคำ 72.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 73.  บ้านห้วยโจด 74.  บ้านห้วยยาง 75.  บ้านห้วยม่วง 76.  บ้านห้วยทราย 77.  บ้านหลุบกุง 78.  บ้านหมัน 79.  บ้านหนองโจด 80.  บ้านหนองโคบาล 81.  บ้านหนองแสง 82.  บ้านหนองแจ้งใหญ่ 83.  บ้านหนองแจ้งน้อย 84.  บ้านหนองแขม 85.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 86.  บ้านหนองเต่า 87.  บ้านหนองหว้าเอน 88.  บ้านหนองหว้า 89.  บ้านหนองหญ้าขาว 90.  บ้านหนองสะแก 91.  บ้านหนองสะเดา 92.  บ้านหนองม่วงช่างพิม 93.  บ้านหนองม่วง 94.  บ้านหนองพลวง 95.  บ้านหนองพรานปาน 96.  บ้านหนองผือ 97.  บ้านหนองปรือโป่ง 98.  บ้านหนองปรือคึมม่วง 99.  บ้านหนองบัวสามัคคี 100.  บ้านหนองบัวทุ่ง 101.  บ้านหนองบัวกระจาย 102.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 103.  บ้านหนองบัว 104.  บ้านหนองบง 105.  บ้านหนองบง 106.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 107.  บ้านหนองตาด 108.  บ้านหนองจาน 109.  บ้านหนองคอม 110.  บ้านหนองขามนาดี 111.  บ้านหนองขามน้อย 112.  บ้านหนองกระทุ่ม 113.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 114.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 115.  บ้านหญ้าคา 116.  บ้านสี่เหลี่ยม 117.  บ้านสีสุก 118.  บ้านสระสี่เหลี่ยม 119.  บ้านสระครก 120.  บ้านศาลาหนองขอน 121.  บ้านศรีนิมิต 122.  บ้านวังโพธิ์ 123.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 124.  บ้านมะค่า 125.  บ้านฝาผนัง 126.  บ้านป่าหวาย 127.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 128.  บ้านปอบิด 129.  บ้านปรางค์ 130.  บ้านประคำ 131.  บ้านบุเสมาทอง 132.  บ้านนาแค 133.  บ้านนาดอนบก 134.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 135.  บ้านน้อยหนองหนาด 136.  บ้านทัพมะขาม 137.  บ้านทองหลางน้อย 138.  บ้านทองหลาง 139.  บ้านตาจั่น 140.  บ้านตากิ่ม 141.  บ้านตะโกโคก 142.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 143.  บ้านตะโก 144.  บ้านตะหนอด 145.  บ้านตะคร้อโนนทอง 146.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 147.  บ้านตลุกหินปูน 148.  บ้านตลุกสาหร่าย 149.  บ้านตลุกพลวง 150.  บ้านด่านช้าง 151.  บ้านดอนไผ่ 152.  บ้านดอนใหญ่ 153.  บ้านดอนแร้ง 154.  บ้านดอนเปล้า 155.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด 156.  บ้านดอนทะแยง 157.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 158.  บ้านดอนตะหนิน 159.  บ้านดอนฆ่าเสือ 160.  บ้านดอนคนทา 161.  บ้านดอนกลาง 162.  บ้านดงบัง 163.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 164.  บ้านคึมมะอุ 165.  บ้านคอนเมือง 166.  บ้านขามเวียน 167.  บ้านขามหนองแวง 168.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 169.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 170.  บ้านกู่ 171.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 172.  บ้านกอก 173.  บ้านกระพี้ 174.  บ้านกระถิน 175.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 176.  ชุมชนบ้านเหลื่อม 177.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 178.  ชุมชนบ้านวัด 179.  ชุมชนบ้านช่อระกา 180.  ชุมชนคงวิทยา 181.  ขามเตี้ยพิทยาคม