สพป.นครราชสีมา เขต 4 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยวัฒนาประชารัฐ 2.  ไตรรัตน์วิทยาคาร 3.  โนนค่าวิทยา 4.  โนนกราดสามัคคี 5.  โค้งยางวิทยา 6.  แหลมทองวิทยานุสรณ์ 7.  เสมาวิทยา 8.  เสนารัฐวิทยาคาร 9.  เบทาโกรวิทยา 10.  เที่ยงธรรมวิทยา 11.  เติมแสงไขปากช่องวิทยา 12.  เจียรวนนท์อุทิศ 1 13.  เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 14.  อนุบาลประชารัฐสามัคคี 15.  ห้วยทรายวิทยาคม 16.  หนองแวงพิทยาคม 17.  หนองน้ำใส 18.  หนองน้ำขุ่น 19.  สันติวิทยา 20.  สันติพัฒนา 21.  สระน้ำใสวิทยา 22.  สง่าพัฒนา 23.  วันอาสาพัฒนา 2520 24.  วัดวชิราลงกรณวราราม 25.  วัดมิตรภาพวนาราม 26.  วัดบันไดม้า 27.  วัดขนงพระเหนือ 28.  วัดกุดเวียน 29.  วัดกลางดง 30.  รามวิทยาประชานุสรณ์ 31.  ระดมวิทยานุสรณ์ 32.  พรพิทยาคม 33.  ผ่านศึกสงเคราะห์ 34.  ประชาราษฎร์สามัคคี 35.  ประชารัฐวิทยา 36.  บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 37.  บ้านไร่โคกสูง 38.  บ้านใหม่สำโรง 39.  บ้านใหม่สันติ 40.  บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 41.  บ้านโสกแจ้ง 42.  บ้านโศกน้อย 43.  บ้านโป่งวัวแดง 44.  บ้านโป่งตาลอง 45.  บ้านโป่งกะสัง 46.  บ้านโนนเสลา 47.  บ้านโนนสง่า 48.  บ้านโนนรัง 49.  บ้านโนนประดู่ 50.  บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 51.  บ้านโนนกระโดน 52.  บ้านโคกหินเหล็กไฟ 53.  บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 54.  บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 55.  บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 56.  บ้านเขาแก้ว 57.  บ้านเขาวง 58.  บ้านเขาจันทน์หอม 59.  บ้านหินเพิง 60.  บ้านหินดาด 61.  บ้านหัวป้าง 62.  บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 63.  บ้านห้วยไผ่ 64.  บ้านห้วยลุง 65.  บ้านห้วยตะแคงใต้ 66.  บ้านห้วยตะแคง 67.  บ้านห้วยตะคร้อ 68.  บ้านหมูสี 69.  บ้านหนองไม้ตาย 70.  บ้านหนองไม้ตาย 71.  บ้านหนองไผ่ 72.  บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 73.  บ้านหนองโอง 74.  บ้านหนองแวง 75.  บ้านหนองเลา 76.  บ้านหนองเบน 77.  บ้านหนองอีเหลอ 78.  บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 79.  บ้านหนองหมาก 80.  บ้านหนองหญ้าขาว 81.  บ้านหนองสาหร่าย 82.  บ้านหนองสลักได 83.  บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 84.  บ้านหนองม่วง 85.  บ้านหนองบัวน้อย 86.  บ้านหนองบัว 87.  บ้านหนองบอน 88.  บ้านหนองตาแก้ว 89.  บ้านหนองตะกู 90.  บ้านหนองตอ 91.  บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 92.  บ้านหนองจอก 93.  บ้านหนองคุ้มวิทยา 94.  บ้านหนองขาม 95.  บ้านหนองขวางวิทยา 96.  บ้านหนองกะทุ่ม 97.  บ้านหนองกระทุ่ม 98.  บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 99.  บ้านสายชนวน 100.  บ้านสอยดาว 101.  บ้านสองคร 102.  บ้านสลักใด 103.  บ้านสระเพลง 104.  บ้านส้มกบงาม 105.  บ้านวังไทร 106.  บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 107.  บ้านวังโรงน้อย 108.  บ้านวังสีสด 109.  บ้านวังรางใหญ่ 110.  บ้านวังรางน้อย 111.  บ้านวังราง 112.  บ้านวังกะทะ 113.  บ้านวังกระสวย 114.  บ้านลำทองหลาง 115.  บ้านลาดบัวขาว 116.  บ้านมะเกลือใหม่ 117.  บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 118.  บ้านมะค่างาม 119.  บ้านป่าไผ่ 120.  บ้านปางโก 121.  บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 122.  บ้านปางละกอ 123.  บ้านป่ากล้วย 124.  บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 125.  บ้านปรางคล้า 126.  บ้านบุใหญ่ 127.  บ้านบุตาสง 128.  บ้านบุ่งเตย 129.  บ้านบ่อทอง 130.  บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 131.  บ้านนาดีศรีสะอาด 132.  บ้านนากลาง 133.  บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 134.  บ้านน้อยกุดคล้า 135.  บ้านทุ่งสะแบง 136.  บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 137.  บ้านท่ามะนาว 138.  บ้านท่าช้าง 139.  บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 140.  บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 141.  บ้านดอนเมือง 142.  บ้านซับใต้ 143.  บ้านซับใต้ 144.  บ้านซับเศรษฐี 145.  บ้านซับหวาย 146.  บ้านซับศรีจันทร์ 147.  บ้านซับน้ำเย็น 148.  บ้านซับน้อย 149.  บ้านซับตะเคียน 150.  บ้านซับชุมพล 151.  บ้านคลองเสือ 152.  บ้านคลองเดื่อ 153.  บ้านคลองยาง 154.  บ้านคลองมะค่าหิน 155.  บ้านคลองตะแบก 156.  บ้านคลองดินดำ 157.  บ้านกุดโง้ง 158.  บ้านกุดหัวช้าง 159.  บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 160.  บ้านกุดน้อย 161.  บ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 162.  บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 163.  บ้านกุดขมิ้น 164.  นิยมมิตรวิทยาคาร 165.  นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 166.  นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 167.  นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 168.  นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 169.  นิคมชลประทานสงเคราะห์ 170.  นาหว้าไตรประชาคม 171.  ทับ6วิทยาคาร 172.  ถนนมิตรภาพ 173.  ชินวงศ์อุปถัมภ์ 174.  จตุรคามสามัคคี 175.  คีรีวัฒนา 176.  คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 177.  คลองแจ้งวิทยา 178.  ขนงพระใต้ 179.  กิริวัฒนศักดิ์