สพป.ตาก เขต 1 : 5 ## PAGE 2

1.  เสริมปัญญา 2.  เด่นไม้ซุงวิทยาคม 3.  เด่นวิทยา 4.  เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 5.  เขื่อนภูมิพล 6.  อนุบาลวังเจ้า 7.  อนุบาลรอดบำรุง 8.  อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 9.  อนุบาลบ้านท่าปุย 10.  อนุบาลตาก 11.  หินลาดนาไฮวิทยาคม 12.  หมู่บ้านตัวอย่าง 13.  หนองเสือพิทยาคม 14.  สว่างวิทยา 15.  ศรีวิทยา 16.  วัดสามเงา 17.  วัดพระธาตุน้อย 18.  วัดปากห้วยไม้งาม 19.  วังหวายวิทยาคม 20.  ยางโองน้ำวิทยาคม 21.  ผาผึ้งวิทยาคม 22.  ประชาพัฒนา 23.  บ้านใหม่เสรีธรรม 24.  บ้านใหม่สามัคคี 25.  บ้านใหม่ 26.  บ้านโสมง 27.  บ้านโพรงตะเข้ 28.  บ้านโป่งแดง 29.  บ้านแม่สลิด 30.  บ้านแม่พะยวบ 31.  บ้านเนินมะลื่น 32.  บ้านเกาะอ้ายด้วน 33.  บ้านอูมวาบ 34.  บ้านห้วยแม่บอน 35.  บ้านห้วยเหลือง 36.  บ้านห้วยพลู 37.  บ้านห้วยนึ่ง 38.  บ้านหนองแขม 39.  บ้านหนองเชียงคา 40.  บ้านหนองร่ม 41.  บ้านหนองปลาไหล 42.  บ้านหนองบัวใต้ 43.  บ้านหนองบัวเหนือ 44.  บ้านหนองนกปีกกา 45.  บ้านหนองชะลาบ 46.  บ้านหนองกระโห้ 47.  บ้านหนองกระทุ่ม 48.  บ้านสามเงา 49.  บ้านสันป่าป๋วย 50.  บ้านสันกลาง 51.  บ้านสะแกเครือ 52.  บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 53.  บ้านศรีคีรีรักษ์ 54.  บ้านวังไม้ส้าน 55.  บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 56.  บ้านวังโพ 57.  บ้านวังม่วง 58.  บ้านวังประจบ 59.  บ้านวังน้ำเย็น 60.  บ้านวังตำลึง 61.  บ้านลานเต็ง 62.  บ้านลานห้วยเดื่อ 63.  บ้านลานสาง 64.  บ้านยางโองนอก 65.  บ้านมูเซอ 66.  บ้านป่ายางใต้ 67.  บ้านป่ายางตะวันตก 68.  บ้านปากวัง 69.  บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 70.  บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 71.  บ้านน้ำดิบ 72.  บ้านน้ำด้วน 73.  บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 74.  บ้านนาตาโพ 75.  บ้านทุ่งกระเชาะ 76.  บ้านทุ่งกง 77.  บ้านท่าไม้แดง 78.  บ้านท่าไผ่ 79.  บ้านท่าเล่ 80.  บ้านท่าปุยตก 81.  บ้านท่าตะคร้อ 82.  บ้านท้องฟ้า 83.  บ้านตากประถมวิทยา 84.  บ้านตะเคียนด้วน 85.  บ้านตลุกป่าตาล 86.  บ้านตลุกกลางทุ่ง 87.  บ้านดงลาน 88.  บ้านดงยาง 89.  บ้านชะลาดระฆัง 90.  บ้านฉลอม 91.  บ้านคลองไม้แดง 92.  บ้านคลองห้วยทราย 93.  บ้านคลองสัก 94.  น้ำดิบพิทยาคม 95.  ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 96.  ตากสินราชานุสรณ์ 97.  ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 98.  ดงซ่อมพิทยาคม 99.  ชูวิชาราษฎร์ 100.  ชุมชนวัดสันป่าลาน 101.  ชุมชนบ้านไม้งาม 102.  ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 103.  ชุมชนบ้านแม่ยะ 104.  ชุมชนบ้านสมอโคน 105.  ชุมชนบ้านวังหิน 106.  ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 107.  ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 108.  ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา