สพป.ตราด : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 2.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3.  อัมพรจินตกานนท์ 4.  อนุบาลเกาะช้าง 5.  อนุบาลเกาะกูด 6.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 7.  อนุบาลวัดคลองใหญ่ 8.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 9.  อนุบาลตราด 10.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 11.  วัดไทรทอง 12.  วัดแหลมหิน 13.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 14.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 15.  วัดแหลมกลัด 16.  วัดเสนาณรงค์ 17.  วัดอ่าวใหญ่ 18.  วัดห้วงโสม 19.  วัดห้วงน้ำขาว 20.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 21.  วัดหนองคันทรง 22.  วัดสุวรรณมงคล 23.  วัดสะพานหิน 24.  วัดสลักเพชร 25.  วัดสลัก 26.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 27.  วัดวัชคามคชทวีป 28.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 29.  วัดวรุณดิตถาราม 30.  วัดพนมพริก 31.  วัดประณีต 32.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 33.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 34.  วัดบางปิดบน 35.  วัดบางปรือ 36.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 37.  วัดท่าหาด 38.  วัดทองธรรมชาติ 39.  วัดตาพลาย 40.  วัดตะกาง 41.  วัดดินแดง 42.  วัดช้างทูน 43.  วัดฆ้อ 44.  วัดคลองขุด 45.  บ้านไร่ป่า 46.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 47.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 48.  บ้านโป่ง 49.  บ้านโขดทราย 50.  บ้านแหลมพร้าว 51.  บ้านเปร็ดใน 52.  บ้านเนินตาแมว 53.  บ้านเนินตาล 54.  บ้านเนินตะบก 55.  บ้านเนินดินแดง 56.  บ้านเจียรพัฒนา 57.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 58.  บ้านเกษมสุข 59.  บ้านอ่าวพร้าว 60.  บ้านอ่าวตาลคู่ 61.  บ้านอ่างกะป่อง 62.  บ้านหาดเล็ก 63.  บ้านห้วงพัฒนา 64.  บ้านหนองม่วง 65.  บ้านหนองบัว 66.  บ้านหนองบอน 67.  บ้านสวนใน 68.  บ้านสระใหญ่ 69.  บ้านมะนาว 70.  บ้านมณฑล 71.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 72.  บ้านปะเดา 73.  บ้านปะอา 74.  บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 75.  บ้านบางเบ้า 76.  บ้านบางปรง 77.  บ้านธรรมชาติล่าง 78.  บ้านทุ่งไก่ดัก 79.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 80.  บ้านท่าประดู่ 81.  บ้านตาหนึก 82.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 83.  บ้านด่านชุมพล 84.  บ้านดอนสูง 85.  บ้านดงกลาง 86.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 87.  บ้านจัดสรร 88.  บ้านคลองใหญ่ 89.  บ้านคลองแอ่ง 90.  บ้านคลองเจ้า 91.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 92.  บ้านคลองมะนาว 93.  บ้านคลองมะขาม 94.  บ้านคลองพร้าว 95.  บ้านคลองประทุน 96.  บ้านคลองจาก 97.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 98.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง 99.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ 100.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 101.  ชุมชนวัดบ่อไร่ 102.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 103.  ชุมชนบ้านเขาสมิง 104.  ชุมชนบ้านตากแว้ง 105.  คีรีศรีสาครวิทยา 106.  คลองขวาง