สพป.เชียงใหม่ เขต 4 : 5 ## PAGE 2

84.  ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 85.  กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 86.  กรป.กลางอุปถัมภ์