สพป.เชียงใหม่ เขต 4 : 5 ## PAGE 2

79.  บ้านดงป่าหวาย 80.  บ้านดง 81.  บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 82.  ชุมชนวัดศรีคำชมภู 83.  ชุมชนวัดปากกอง 84.  ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 85.  กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 86.  กรป.กลางอุปถัมภ์