สพป.เชียงใหม่ เขต 2 : 5 ## PAGE 2

140.  ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์