สพป.เชียงใหม่ เขต 2 : 5 ## PAGE 2

139.  ชุมชนบ้านดง 140.  ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์