สพป.กาญจนบุรี เขต 1 : 7 ## PAGE 2

74.  บ้านหนองหอย 75.  บ้านหนองหญ้าปล้อง 76.  บ้านหนองสามพราน 77.  บ้านหนองสะแก 78.  บ้านหนองสองห้อง 79.  บ้านหนองสองตอน 80.  บ้านหนองมงคล 81.  บ้านหนองปากดง 82.  บ้านหนองปล้อง 83.  บ้านหนองบัว 84.  บ้านหนองน้ำขุ่น 85.  บ้านหนองตาบ่ง 86.  บ้านหนองกวาง 87.  บ้านหนองกลางพง 88.  บ้านสามหลัง 89.  บ้านสระเศรษฐี 90.  บ้านวังสารภี 91.  บ้านวังลาน 92.  บ้านวังปลาหมู 93.  บ้านวังตะเคียน 94.  บ้านวังด้ง 95.  บ้านรางสาลี่ 96.  บ้านรางสะเดา 97.  บ้านรางจิก 98.  บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 99.  บ้านพุเลียบ 100.  บ้านพุประดู่ 101.  บ้านพุน้ำเปรี้ยว 102.  บ้านปากนาสวน 103.  บ้านบนเขาแก่งเรียง 104.  บ้านน้ำมุด 105.  บ้านน้ำพุ 106.  บ้านนาสวน 107.  บ้านนากาญจน์ 108.  บ้านทุ่งศาลา 109.  บ้านทุ่งยาว 110.  บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 111.  บ้านทุ่งนานางหรอก 112.  บ้านทุ่งนาคราช 113.  บ้านทุ่งนา 114.  บ้านท่าโป่ง 115.  บ้านท่าแย้ 116.  บ้านท่าเสด็จ 117.  บ้านท่าหวี 118.  บ้านท่าสนุ่น 119.  บ้านท่ามะไฟ 120.  บ้านท่ามะเฟือง 121.  บ้านท่ามะนาว 122.  บ้านท่าพุ 123.  บ้านท่าทุ่ม 124.  บ้านทับศิลา 125.  บ้านถ้ำ 126.  บ้านตะเคียนงาม 127.  บ้านต้นมะพร้าว 128.  บ้านดอนคราม 129.  บ้านดงเสลา 130.  บ้านดงยาง 131.  บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 132.  บ้านจันอุย 133.  บ้านกลอนโด 134.  ท่าพะเนียดกุญชร 135.  ตลาดสํารอง 136.  ตชด.บ้านประตูด่าน 137.  ดิศกุล 138.  ชุมชนบ้านท่ากระดาน 139.  จํารูญเนติศาสตร์